ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bulletCanada Immigrant Investor
bulletUSA Immigrant Investor
bulletEurope Immigrant Investor
dot
dot
bulletCanada Immigration
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
GREECE

 

Become PR of The European Union (EU)

In 2 Months*

“Greece”

Residence Permit

วีซ่าถาวรกรีซใน 2 เดือน*

 

วีซ่าถาวรยุโรปกรีซ
 

  •  Greece Residence Permit

  •  วีซ่าประชากรถาวรกรีซ

  •  With the Possibility of Citizenship

  •  โอกาสขอสัญชาติกรีซ

  •  พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในประเทศกรีซ

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Greece

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice


 

วีซ่าถาวรGreeceนักลงทุน
  

  •  โดยลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

  •  (Real Estate Property)

  •  หรือลงทุนในโครงการรับรองโดยรัฐบาล

  •  หรือลงทุนในโครงการรับรองโดยรัฐบาล

  •  ผู้สมัครมีทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต

  •  (Proof of Legitimate Source of Funds)
 

รับทำวีซ่าถาวรกรีซนักลงทุนและสัญชาติยุโรป

 

INVESTMENT OPTIONS :

  •  (a) Real Estate Investment (Residential Property Or Hotel Facilities / Furnished Homes)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนเงิน € 250,000 ยูโร

  •  (b) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities

ลงทุนในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ €5 - 100 ล้านยูโร

 

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

GREECE

("Hellenic Republic")

© Member of the European Union and Schengen Area

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น

© Developed Country with a High Standard of Living

          กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala
 

© Rich history as the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature and drama, political science, etc.

          กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ
 

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events

          กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Population of 10.7 Million

          ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© Official Language is Greek

          ชาวกรีซส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Visa-free travel for citizens : 185 countries (as of May 2018)

  • ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 185 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

GREECE

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1. Become Greek Resident :

  • ลงทุนในกรีซ - ได้วีซ่าประชากรถาวรประเทศกรีซ
  • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศกรีซ

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Greece, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Area (26 European Countries) :

        ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถพำนักอาศัยถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า-เรียน ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป
 

3. Children Can Attend Schools and Universities :

        เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองกรีซในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป
 

4. Secured Investment :

        ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือลงทุนในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซ มีความมั่นคงและปลอดภัย

5. Reduced Tax :

        ประเทศกรีซจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำ

6. Two (2) Months Processing Time :

         ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :