ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bulletCanada Immigrant Investor
bulletUSA Immigrant Investor
bulletEurope Immigrant Investor
dot
dot
bulletCanada Immigration
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
MALTA

 

Become Citizen of
The European Union (EU)

In 12 Months*

“Malta”

Citizenship-By-Investment

สัญชาติมอลต้า-เป็นพลเมืองยุโรปใน 12เดือน*

 

วีซ่าถาวรยุโรป-มอลต้า

 

  •  Malta Citizenship in 12 Months

  •  ขอสัญชาติมอลต้า

  •  Citizen of the EU

  •  เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้าและสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)

  • เมื่อได้รับสัญชาติมอลต้า ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
  • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
  • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
  • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
  • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)  

 
  * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

วีซ่าถาวรยุโรป-Malta
 

INVESTMENT REQUIREMENTS 

  •  (1) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

(Property)  €350,000   PLUS (ร่วมกับ)

  •  (2) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

(Financial Instruments)  €150,000   PLUS (ร่วมกับ)

  •  (3) บริจาคเงิน €650,000 ให้กับกองทุนของรัฐบาล (ไม่ได้คืน)

(Contribution to National Development and Social Fund)

  •  ผู้สมัครหลัก  €650,000
  •  ผู้ติดตามคนละ €25,000
  •  บุตรอายุ 18-26 ปี / ผู้สูงอายุ 55 ปีคนละ €50,000

*ผู้สมัครต้องลงทุนทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น (ไม่สามารถเลือกลงทุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 

วีซ่าถาวรมอลต้า-นักลงทุน

 * Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

 

 

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า

(We are working in close collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government) 

 

 

 

REPUBLIC OF MALTA

© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)

          ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

© 1st EU Approved Citizenship-By-Investment Programme

          The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรป

          Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก
 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) 

          Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007
 

© Why Choose Malta

          ประชากร 412,655 (ปี 2014), เมืองหลวง วาลเล็ตต้า Valletta, พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location

          ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ

© Perfect Location for Business and Travelling

          นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index

          มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก

© Official Languages are Malteste, and English

          ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ)

© 182 Countries Visa-Free for Maltese Passport Holders (as of July 2018)

          ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 182 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
  • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

MALTA

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Fast-track Procedure allowing for direct path to citizenship within 12 months :

  • ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 12 เดือน ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
  • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. 
Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Europe :

        พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
 

3. Right to Own Land in an EU Member State :

        สิทธิในการถือครองที่ดินในสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :

        มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :

        อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :

         กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)

         ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :

         พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :