ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCanada News
bulletCanada Visa (วีซ่าชั่วคราว)
bulletCanada Education (เรียนต่อแคนาดา)
Top 12 Reasons Why Immigrate To Canada

 

วีซ่าถาวรแคนาดา

Top 12  Reasons Why Immigrate to Canada


1. วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada :

      •  วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada (Permanent Resident of Canada) หรือเรียกว่ากรีนการ์ดแคนาดา มีสถานะเท่าเทียมกับพลเมืองแคนาดาทุกประการ ยกเว้น ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง/ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และมีพันธะต้องพำนักในแคนาดาอย่างน้อย 730 วันในทุกๆ 5 ปี (Residency Obligations)

      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada พำนักอาศัยอย่างเสรีได้ในพื้นที่ทุกแห่งในแคนาดา / ประกอบธุรกิจ การค้าได้ทุกประเภท / ทำงานรัฐบาลหรือเอกชน / เรียนหนังสือในทุกระดับ และได้รับสวัสดิการสิทธิประโยชน์ต่างๆ เทียบเท่าพลเมืองแคนาดา

      •  อสัญชาติแคนาดาและพาสปอร์ต (Canadian Citizenship & Passport) เมื่อพำนักอยู่ในแคนาดาครบ 3 ปีในทุก 5 ปี (กฏหมายแก้ไขล่าสุด 2016)

      •  สัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ที่ได้รับคือ สิทธิประโยชน์อันประเมินค่ามิได้ (ประเมินว่ามีมูลค่ามากกว่า $1 ล้านเหรียญ)

      •  พลเมืองแคนาดาผู้ถือพาสปอร์ตแคนาดา เดินทางเข้า-ออกกว่า 173 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Free) เช่น สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, ประเทศในเครือจักรภพ และอื่นฯ

      •  มีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับพลเมืองที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born citizens) ทุกประการ

      •  กฏหมายไทยอนุญาติให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ (Dual / Multi Citizenship) มีสถานะเป็นพลเมืองแคนาดาและพลเมืองไทย ถือทั้งพาสปอร์ตแคนาดาและพาสปอร์ตไทย

ข้อสังเกต  

         90 กว่าประเทศทั่วโลกไม่อนุญาติให้พลเมืองของตนถือครองหลายสัญชาติเช่น สิงคโปร์, มาเลเซีย, จีน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เยอรมันนี, ออสเตรีย, นอร์เวย์ ฯ

 

2. กฎหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่ยืดหยุ่น 

      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในแคนาดาตลอดเวลา

      •  กฏหมายใหม่ (เริ่มบังคับใช้ June 28, 2002) ผ่อนปรนมาก.....กำหนดว่า ทุกๆ 5 ปี ขอให้ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา หรือประชากรถาวรแคนาดา PR Canada พำนักในแคนาดาอย่างน้อย 2 ปี (730 Days ) สามารถถือครองสถานะประชากรถาวรได้ตลอดไป

      •  การขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada ท่านยังไม่จำเป็นต้องลาออกจากงานหรือละทิ้งธุรกิจ ชีวิตประจำวันในเมืองไทย โดยทันทีแต่อย่างใด เมื่อได้รับวีซ่าถาวรและเป็นประชากรถาวรแคนาดา ท่านเดินทางไป-กลับประเทศไทยได้ มีเวลาวางแผน/เตรียมตัวอีกยาวนานหลายปี แล้วจึงค่อยโยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่ในแคนาดา

      •  เมื่อได้รับสถานะพลเมืองแคนาดาแล้ว สัญชาติแคนาดาคงอยู่ติดตัวตลอดไปและตกทอดไปถึงลูกหลาน

 

 3. UN จัดอันดับให้แคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง7 ปี (1993-2000) :

         แคนาดามีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่า เป็นประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก โดยUN พิจารณาดัชนีชี้วัดที่สำคัญได้แก่ รายได้เฉลี่ยของประชาชนสูง, ประชาชนมีอายุยืนยาว (อาชญากรรมต่ำ, สิ่งแวดล้อมที่ดี), ประชาชนมีการศึกษาที่ดี (คุณภาพ, โอกาสเข้าถึงการศึกษา)

      •  ไม่มีการเหยียดผิวและพลเมืองชั้นสองในแคนาดา (No discrimination)

      •  อดีตผู้แทนพระองค์ (Governor General) ซึ่งเป็นตัวแทนของ พระราชินีElizabeth ที่สองแห่งอังกฤษ (ประมุขของแคนาดา) เป็นสตรีเชื้อสายจีนและจาไมกา

      •  แคนาดายึดถือ Canadian Charter of Rights and Freedoms (CCRF) ที่ชาวแคนาดาทุกคนมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกัน

      •  เมือง Vancouver, Toronto, Calgary ของแคนาดา เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดอันดับต้นๆของโลก

      •  คนไทยอพยพไปแคนาดาน้อยมาก ในแคนาดามีคนไทยอาศัยอยู่เพียงประมาณ 8,000 กว่าคนเท่านั้น (เมื่อเทียบกับชาวเอเชียชาติอื่นๆเช่น ฮ่องกง, จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น, เวียตนาม, เขมร, ลาว, ฟิลิปปินส์ ซึ่งพำนักอยู่ในแคนาดานับล้านคน)

 

4. เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) - โอกาสในงานอาชีพ, ช่องทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม :

         ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada รวมถึงพลเมืองแคนาดาจำนวน 33 ล้านคน ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดการค้าที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดในโลก (Richest markets) ภายใต้ข้อตกลง NAFTA (North American Free Trade Agreement) ประกอบด้วย : สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก ที่มีค่า GNP รวมถึง 8.5 ล้านล้านเหรียญอเมริกัน (ประชากรรวม 280 ล้านคน)

      •  รวมถึงประเทศชิลี CCFTA (Canada-Chile Free Trade Agreement) และประเทศอื่นๆ ฯลฯ

      •  สำหรับนักธุรกิจ ลู่ทางที่น่าสนใจในด้านต่างๆเช่น ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources), การผลิต (Manufacturing), ก่อสร้าง (Construction), ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Import-export), การค้า (Commerce), เทคโนโลยี (Hi-tech), ธุรกิจบริการ (Service industries) เช่น ร้านอาหารไทย, นวดแผนไทย-สปา, การทำฟาร์ม (Farming) เป็นต้น

      •  ธุรกิจหลักของชาวไทยในแคนาดา คือ ร้านอาหารไทย (มากกว่า 280 ร้านทั่วประเทศแคนาดา) คนไทยจำนวนมากที่อพยพเข้ามาที่นี่และประสพความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านอาหารในเมืองต่างๆทั่วประเทศแคนาดา

      •  ชาวอินเดีย, จีน (แผ่นดินใหญ่-ฮ่องกง), เกาหลี, ญี่ปุ่น หรืออินโดจีน นิยมลงทุนในหลายด้านเช่น ธุรกิจอาหาร, ท่องเที่ยว, บริการด้านต่างๆ, ธุรกิจบ้านพัก(Bed & Breakfast), บ้านเช่า, ร้านสะดวกซื้อ (Convenient stores), บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ (Personal-care home for seniors), ร้านอาหาร, ปั๊มน้ำมัน และธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ

 

 5. คุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม :

      •  ชาวแคนาดามีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของโลก ประชาชนมีอายุยืนยาว มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไร้มลภาวะ ภูมิประเทศยิ่งใหญ่งดงาม(ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าอเมริกา) บ้านเมืองสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบ มีสังคมที่สร้างสรรค์และสงบสุข ปลอดสิ่งมอมเมาและอบายมุข มีความปลอดภัยสูงมาก

      •  ชาวแคนาดาต้อนรับผู้อพยพมาใหม่ (New Immigrants) รักการเสียสละ ชอบช่วยเหลือสังคมส่วนรวม มีความสุภาพน่ารักทั้งหญิงชาย มีจิตใจประชาธิปไตย รักความเป็นธรรมและเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก (แคนาดารับผู้ลี้ภัยจำนวนมากในแต่ละปี)

 

6. ตลาดแรงงานมีอัตราการเติบโตสูง :

         ข้อมูลล่าสุดต้นปี 2007 - ประชากรกลุ่ม Baby boomers (เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระหว่างปี 1946-1964) มีเป็นจำนวนถึง 45% ของแรงงานทั้งหมดในแคนาดา (78% ของ Baby boomers ปัจจุบันมีอายุอยู่ในวัยเกษียณคือ 42-69 ปี) ในทุกปีเกษียณอายุออกไปเป็นจำนวนมาก หลายมณฑลต้องแก้ไขกฏหมายให้ยืดเวลาเกษียณอายุออกไป

         สำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) วิเคราะห์ว่าในปี 2020 แคนาดาจะขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Skilled-worker) หลายแสนตำแหน่ง

         ในทุกปีมีงานใหม่หลายแสนตำแหน่งเพื่อรองรับแรงงานทุกระดับ รายได้เฉลี่ยต่อปีของชาวแคนาดาเท่ากับ CAD$ 40,000 หรือประมาณ 1,240,000 บาท(CAD$1=31 บาท)

         ผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และโยกย้ายถิ่นฐานไปแคนาดา ต้องมีความอดทนในระยะปีแรกๆ เมื่อมีความพยายามจะหางานที่ดีได้และตั้งตัวเป็นผลสำเร็จในที่สุด

 

 7. ภาษีเงินได้ส่วนบุคคลและภาษีการค้าลดลงทุกปี-อัตราเงินเฟ้อต่ำ :

         รัฐบาลแคนาดากำหนดให้การจัดเก็บภาษีเงินได้ส่วนบุคคลมีอัตราลดลงทุกปี (Five-year tax reduction plan) ซึ่งทำให้มีอัตราต่ำกว่าใน USA, ส่วนอัตราเงินเฟ้อต่ำมากเพียงแค่ 2.3% ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนได้ว่า ชาวแคนาดามีเงินเหลือเก็บเข้ากระเป๋ามากขึ้นทุกปี  

    •  แคนาดามีค่าครองชีพ (Cost of living) ต่ำที่สุด ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือ G-8

    •  ภาษีการค้า (Corporate tax) มีอัตราต่ำสุดเป็นอันดับสอง เมื่อเปรียบเทียบในบรรดากลุ่ม G-8

    •  ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในแคนาดา เท่ากับเพียงครึ่งหนึ่ง (57%) ของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา

 

8. แคนาดาเป็นประเทศมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ :

         แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลก เศรษฐกิจของแคนาดาเติบโตและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เป็นสมาชิกกลุ่ม G-8 ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่ง

         มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีภูมิประเทศหลากหลายสวยงามไล่ตั้งแต่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคในด้านตะวันตก ไปจรดมหาสมุทรแอตแลนติคในฝั่งตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ (แคนาดามีปริมาณน้ำมันดิบสำรองเป็นอันดับสองของโลก รองจากซาอุดิอาระเบีย) แต่มีประชากรน้อยนิดเพียง 33 ล้านคน เท่านั้น จึงมีศักยภาพสูงมากในทุกด้าน และยังมีโอกาสอีกมากมายให้กับ PR Canada ผู้อพยพมาใหม่ทุกๆคน

 

 9. มาตรฐานการศึกษาระดับโลก :

         ในบรรดากลุ่มประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจของโลก (OECD) แคนาดาใช้จ่ายงบประมาณลงทุนในเรื่องของการศึกษามากที่สุด ทุกปี รัฐบาลแคนาดาจัดสรรงบประมาณจำนวนมหาศาลให้กับการศึกษา มากกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ

      •  การศึกษาในแคนาดา มีคุณภาพและมีชื่อเสียงจัดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก

      •  การศึกษาภาคบังคับ-ประชาชนทุกคนเรียนฟรี ตั้งแต่ชั้นประถม-จนจบมัธยมปลาย (ไฮสกูล)

      •  แคนาดามีชื่อเสียงในงานค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆเช่น เทคโนโลยีการแพทย์, ยารักษาโรค, การสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอวกาศ-การบิน, อุตสาหกรรมรถยนต์, น้ำมัน, ธุรกิจการเงิน-การบริการ ฯลฯ

      •  นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้รับรางวัลโนเบลถึง 8 คน

      •  ชาวแคนาดามากกว่า 47% จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทุกแห่งเป็นของรัฐบาล)

      •  ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada เมื่อเรียนต่อแคนาดาในระดับปริญญาตรี (Undergraduate) หรือปริญญาโท-เอก (Post-graduate) ประหยัดค่าเทอมได้มากกว่าปีละ 600,000-700,000 บาท รวมทั้งขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล/ทุนการศึกษา/เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯ

 

10. สวัสดิการรักษาพยาบาลมาตรฐานโลกฟรี-และสวัสดิการสังคมมากมาย :

         แคนาดาภูมิใจกับมาตรฐานการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆของโลก ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และพลเมืองทุกคน อยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ-รักษาพยาบาลฟรี ภายใต้เทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับโลก

         วงการสาธารณสุขในประเทศไทยให้การยอมรับว่า มาตรฐานการแพทย์ของแคนาดาถูกจัดอันดับอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลก

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada และพลเมืองแคนาดา ได้รับสวัสดิการสังคมในหลายรูปแบบเช่น :

         เงินช่วยเหลือบุตร (National Child Benefits), เงินบำนาญคนชรา (Old Age Security Pension), เงินเกษียณอายุ (Canada Pension Plan), เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย (Guaranteed Income Supplement), เงินประกันการว่างงาน (Unemployment Insurance)

 

11. สังคมที่สงบสุข-ปลอดภัยและมั่นคง :

         อาชญากรรมมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ รัฐบาลและตำรวจแคนาดาเอาจริงกับอาชญากรรมทุกรูปแบบ กฎหมายจราจรเคร่งครัด ด้านสังคมเน้นควบคุมอาวุธปืน, แอลกอฮอล์, อบายมุขทุกรูปแบบ

         ในขณะเดียวกัน แคนาดาเป็นประเทศเสรี เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยโลก ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางในทุกด้าน ชาวแคนาดาแสดงออกและมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมาก กระบวนการยุติธรรมในแคนาดาโปร่งใส รวดเร็วและเป็นธรรม ชาวแคนาดาเคารพสิทธิมนุษยชนและรักความเป็นธรรม

 

12. วัฒนธรรมผสมผสานหลากหลาย :

         แคนาดาต้อนรับผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากทุกมุมโลก (มากกว่า 200 เชื้อชาติ) รัฐบาลแคนาดามีนโยบายเปิดกว้าง เคารพต่อวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลาย ผู้อพยพทุกเชื้อชาติทุกภาษา ได้รับการคุ้มครองในเสรีภาพการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดงออก

         แคนาดาเป็นสังคมที่งดงาม มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ มีความผสมผสานด้านเชื้อชาติพันธ์-วัฒนธรรม-ศาสนา ฯ ทุกคนอยู่รวมกันอย่างสันติสุข, อดทนอดกลั้นและเคารพในความแตกต่าง นี่คือค่านิยมของชาวแคนาดา (Canadian values) ที่สังเกตุเห็นได้ทุกหนแห่งในแคนาดา

      •  ในเมืองใหญ่ เช่น Toronto (Greater Toronto Area) จากจำนวนประชากร 4.5 ล้านคน มีสัดส่วนผู้อพยพมาใหม่ (New immigrants) ถึง 47% ส่วนที่เหลือเป็นชาวแคแนเดี้ยนที่เกิดในแคนาดา (Canadian-born)

      •  New York มีผู้อพยพมาใหม่เพียง 24% เท่านั้น

      •  Miss Universe 2005- นางสาวนาตาลี เกลโบว่า (Ms. Natalie Glebova) ชาวแคแนเดี้ยน-ผู้อพยพมาจากรัสเซีย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในเมืองไทยว่า ...ประเทศแคนาดาให้ทุกอย่างแก่เธอ เธอยังกล่าวอีกว่า Toronto เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก
 

 

 

Canada - No.1 in the World
 

         แคนาดา...... แผ่นดินอันสวยงามและกว้างใหญ่เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการที่ท่านเคยรับรู้จัก ภูมิประเทศกว้างขวางหลากหลายอันประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงเสียดฟ้า, ทะเลสาปใหญ่น้อยหลายแสนแห่ง, ทะเลทรายและธารน้ำแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเหลือเฟือ ผืนแผ่นดินเพาะปลูกทำการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำจืดขนาดยักษ์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชากรหลากหลายเผ่าพันธ์จากทั่วทุกมุมโลกที่อพยพเข้าไปช่วยกันสร้างประเทศแคนาดาให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในโลก
 

         แคนาดา  เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองลงมาจากรัสเซีย ด้วยขนาดพื้นที่กว่า 10 ล้านตารางกิโลเมตร แผ่นดินด้านตะวันตกจรดตะวันออกมีเวลาห่างกันถึง 6 ช่วงเวลา (Time zone) ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรใหญ่ 3 แห่งคือ มหาสมุทรแปซิฟิค, อาร์คติคและแอตแลนติค ทำให้แคนาดามีชายฝั่งทะเลยาวที่สุดในโลก เมื่อมุ่งหน้าลงใต้สู่อเมริกา แนวเขตแดนระหว่างแคนาดา-อเมริกา ถือได้ว่าเป็นพรมแดนเปิดที่ยาวที่สุดในโลก

         ถนนซุเปอร์ไฮเวย์ ที่เชื่อมประเทศแคนาดาภาคตะวันออก-ตะวันตกเข้าด้วยกัน เป็นทางหลวงไฮเวย์ที่ยาวที่สุดในโลกด้วยขนาด 7,777 กิโลเมตร แคนาดามีสัดส่วนจำนวนกิโลเมตรของถนนและทางรถไฟต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลก (สูงกว่าอเมริกา) ถนนยัง (Yonge street) ในกรุงโตรอนโตเป็นถนนสายที่ยาวที่สุดในโลก อีกทั้ง รหอคอยซีเอ็น (CN Tower) เป็นอาคารโครงสร้างอิสระ (Free-standing structure) ที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 553.34 เมตร
 

         ทะเลสาปขนาดใหญ่มหึมา, แม่น้ำมากมายหลายสายและธารน้ำแข็งในแคนาดา เป็นแหล่งเก็บกักน้ำจืดบริสุทธิ์ที่มีปริมาณมากถึง 1 ใน 4 ของปริมาณน้ำจืดสะสมทั้งหมดในโลก ทะเลสาปสุพีเรีย (Lake Superior) เป็นทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่ 82,100 ตารางกิโลเมตร เกือบเท่ากับขนาดของประเทศเกาหลีใต้ ท่านอาจจะไม่เชื่อว่ามีทะเลสาปถึง 2 ล้านแห่งในแคนาดา
 

         แคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีประชากรหลากหลายวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันกว่า 33 ล้านคน ในปี 1972 แคนาดาเป็นประเทศแรกที่ส่งดาวเทียมสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศ ในปี 1995 แคนาดาส่งดาวเทียม Radarsat ซึ่งเป็นดาวเทียมพาณิชย์ดวงแรกที่มนุษย์สามารถมองเห็นทะลุผ่านก้อนเมฆและในความมืด

         Canadarm เป็นหุ่นยนต์ความสามารถสูงที่พัฒนาโดย National Research Council ของแคนาดา เพื่อร่วมทำงานในโครงการกระสวยอวกาศขององค์การNASA อุตสาหกรรมยานอวกาศของแคนาดามีความยิ่งใหญ่อยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก (ลำดับเดียวกันกับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์)

         โทรศัพท์เครื่องแรกของโลก ถูกคิดค้นและผลิตขึ้นในแคนาดาโดย Alexander Graham Bell ทำให้อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในแผ่นดินที่กว้างใหญ่เช่นแคนาดา
 

 

ประเทศแห่งผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากทั่วโลก

(COUNTRY OF IMMIGRANTS)

         ประวัติศาสตร์การอพยพของผู้คนจากทั่วโลกมาสู่แคนาดา มีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นมาที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีแห่งการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐ (Confederation) ของมณฑลต่างๆร่วมก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศแคนาดา ผู้คนกว่า 15 ล้านคนจากเกือบทั่วทุกมุมโลก ได้พากันอพยพหลั่งไหลเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่แคนาดา ผู้อพยพมาใหม่ (Newcomers) เหล่านี้ ได้ร่วมกันสร้างคุณค่าและวิถีชีวิตของชาวแคนาดา (Canadian Values) ขึ้นมาใหม่
 

         ผู้โยกย้ายถิ่นฐานพร้อมครอบครัวจำนวนมากที่เข้ามาตั้งรกรากในแคนาดาในแต่ละปี สมัครเข้ามาในประเภทของแรงงานฝีมือ (Skilled workers) และประเภทนักธุรกิจ-นักลงทุน (Business immigrants) โดยผู้อพยพประเภท Skilled worker นำความรู้/ความชำนาญงานในด้านต่างๆ เข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานในแคนาดา

         ผู้อพยพประเภทนักธุรกิจ (ประกอบด้วย Entrepreneur, Investor, Self-employed) เข้ามาสร้างธุรกิจทั้งขนาดย่อม, ขนาดเล็ก-ใหญ่ หรือลงทุนในสถาบันการเงิน ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่ๆขึ้นในแคนาดา

         ดังนั้น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Immigrants) คือ พลังอันสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศและสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับแคนาดา นับแต่ในอดีต ปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคต

 

Back to Top

 
Why Canada