ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCanada Immigration
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
CA Provincial Nomination

 

โปรแกรมผู้ประกอบการธุรกิจในแคนาดา

(PROVINCIAL NOMINEE PROGRAMS)

 

We are Authorized Agent : Confederation Capital Ltd.
 

วีซ่าถาวรแคนาดาผู้ประกอบการPNP

 

BUSINESS IMMIGRATION

(Entrepreneur Program Under Provincial Nomination)

นักธุรกิจ/ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ที่ต้องการเข้ามาประกอบธุรกิจในแคนาดา

          สามารถสมัครผ่านเข้ามาในช่องทางของ Provincial Nominee Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละมณฑลและเขตการปกครองของแคนาดา (Provinces & Territories) ได้รับอนุญาติจากรัฐบาลกลาง (Government of Canada) ให้มีอำนาจโดยตรงในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีประสพการณ์บริหารจัดการธุรกิจ-มีความรู้ความสามารถ-มีทรัพย์สินรวมและมีเงินทุนเพียงพอ สำหรับการเข้ามาก่อตั้งธุรกิจใหม่หรือเข้ามาซื้อธุรกิจเดิมที่มีอยู่ในแคนาดา โดยผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัวได้รับอนุญาติให้โยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในแคนาดาภายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อเริ่มลงมือดำเนินการตามแผนธุรกิจ (Business plan) ที่ได้ยื่นเสนอต่อรัฐบาลท้องถิ่น โดยธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการสร้างงานในท้องถิ่นนั้นๆ

          ในการยื่นสมัครภายใต้โปรแกรม Provincial Nominee Program ในเบื้องต้นท่านต้องยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงานของรัฐบาลมณฑลที่ต้องการเข้าไปดำเนินธุรกิจและตั้งรกราก โดยแต่ละมณฑลมีเงื่อนไขและความต้องการที่แตกต่างกันไป เวลาโดยประมาณที่ใช้ในการพิจารณาเคสของท่านเพียง 3 - 6 เดือนเท่านั้น

          หลังจากเคสการสมัครของท่านได้รับอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่น ขั้นตอนต่อไปท่านต้องยื่นเอกสารการสมัครอีกครั้งหนึ่งไปยังหน่วยงานอิมมิเกรชั่นของรัฐบาลกลางแคนาดา (Citizenship and Immigration Canada) หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นพิจารณาเคสท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

          หลังจากนั้น ท่านต้องผ่านการตรวจสุขภาพ (Medical examination) และตรวจประวัติอาชญากรรม (Security and criminal checks) เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นอนุมัติวีซ่าประชากรถาวร (Canadian Permanent Residence) ให้กับท่านและสมาชิกในครอบครัว เมื่อพำนักอาศัยในแคนาดาครบ 4 ปี สามารถยื่นขอสัญชาติแคนาดา (Canadian Citizenship) ได้ทันที

 

วีซ่าถาวรแคนาดานักลงทุนBC


 

ทรัพย์สินรวมของผู้สมัครและเงินลงทุนในโปรแกรม

(สำหรับแต่ละมณฑล & เขตการปกครอง)
 

PROVINCES & TERRITORIES Net Worth Investment Business Experience Processing Times
British Columbia
(Regional Program)
$400,000 $200,000   Business Managment experience 6 months
Alberta N/A N/A N/A N/A
Saskatchewan $300,000 $150,000   3 Years business experience as entrepreneur or manager 6 months
Manitoba $350,000 $150,000   3-Year business management 3 months
Ontario Not specified $1,000,000   3-Year business management N/A
Quebec (Entrepreneur) $300,000 $200,000   2-Year business management 26 months
New Brunswick $300,000 $125,000   Business Managment experience N/A
Nova Scotia $150,000 $100,000   Strong entrepreneurial spirit, work ethic, and business acumen 3 months
Prince Edward Island $600,000 $150,000   5-Year business experience 6 months
Yukon $250,000 $150,000   Business experience 4 months
Northwest Territory $250,000 $150,000   Business experience 12 months


Net Worth - ทรัพย์สินรวมของผู้สมัครและ/หรือของคู่สมรส (ทรัพย์สินรวมหมายถึง เงินสด, หุ้น, พันธบัตร, หน่วยลงทุน, อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท, และมูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ ฯ) 

Investment - คือจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้ในการก่อตั้งหรือขยายกิจการธุรกิจในแคนาดา

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้
บริษัทไทย-แคนาดา กรุ๊ป วิเคราะห์เคสของท่านโดย คุณคิง หาญเมธี ผู้เชี่ยวชาญได้รับใบอนุญาติ


Part A: ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
Keywords ท่านพิมพ์ใน Google เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา :  *
PART B: ท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ :
ระยะเวลาประกอบธุรกิจ :
สัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจ (%) :
PART C: ท่านเป็นผู้บริหาร/ผู้จัดการ (ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการ) :
ระยะเวลาบริหารกิจการ (ภาคเอกชน / ภาครัฐบาล) :
PART D: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม :
เงินสด / เงินฝากในธนาคาร (ล้านบาท) :
อสังหาริมทรัพย์: บ้านและที่ดิน (ล้านบาท) :
หุ้น / พันธบัตร (ล้านบาท) :
มูลค่าทางบัญชี: Book Value ของธุรกิจ (ล้านบาท) :
ทรัพย์สินอื่นๆ (ล้านบาท) :
Questions & Comments :