ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCanada News
bulletCanada Visa (วีซ่าชั่วคราว)
bulletCanada Education (เรียนต่อแคนาดา)
ประวัติศาสตร์การโยกย้ายถิ่นฐานสู่แคนาดา

 

ประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา 


 

 วีซ่าถาวรแคนาดา-ontario


  

ประวัติศาสตร์การอพยพของผู้คนจากทั่วโลกมาสู่แคนาดา มีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นมาที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีแห่งการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐ (Confederation) ของมณฑลต่างๆร่วมก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศแคนาดา ผู้คนกว่า 15 ล้านคนจากเกือบทั่วทุกมุมโลก ได้พากันอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ผู้อพยพมาใหม่ (Newcomers) เหล่านี้ ได้ร่วมกันสร้างคุณค่าและวิถีชีวิตของชาวแคนาดา (Canadian Values) ขึ้นมาใหม่

ดังนั้น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Immigrants) คือ พลังอันสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศและสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับแคนาดา นับตั้งแต่ในอดีต มาจวบจนถึงปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตข้างหน้า 

 

ผู้โยกย้ายถิ่นฐานพร้อมครอบครัวจำนวนมากที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคนาดาในแต่ละปี สมัครเข้ามาในประเภทของแรงงานฝีมือชั้นสูง (Skilled worker) และประเภทธุรกิจ (Business immigrant) โดยผู้อพยพประเภท Skilled worker จะอพยพมาสู่แคนาดาพร้อมนำความรู้/ความชำนาญงานในด้านต่างๆ เข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานด้านต่างๆในแคนาดา

ในขณะที่ผู้อพยพประเภทธุรกิจ (ประกอบด้วย Entrepreneur, Investor, Self-employed) เข้ามาสร้างธุรกิจทั้งขนาดย่อม, ขนาดเล็ก-ใหญ่ หรือลงทุนในสถาบันการเงิน ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่ๆขึ้นในแคนาดา

 วีซ่าถาวรแคนาดา-first nations

 

แคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีบทบาทด้านมนุษยธรรมสูงเป็นอย่างยิ่งในเวทีประชาคมโลก ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากทุกภูมิภาคทั่วโลก แคนาดาจัดเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัย (Refugee) เป็นจำนวนมากนับเป็นอันดับที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา โดยในแต่ละปี แคนาดาจัดหาที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมาก ให้เข้าไปอยู่อาศัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแคนาดา ดังนั้น การอพยพ (Immigration) ของประชากรผู้แสวงหาชีวิตที่ดีกว่าจากทั่วโลก เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนใหม่เช่นแคนาดา นอกจากจะนำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความร่ำรวยหลากหลายในเชิงสังคมและวัฒนธรรมมาสู่แคนาดาแล้ว ในทุกปีผู้อพยพจำนวนมากมายเหล่านี้ ต่างนำความรู้ความชำนาญ, สติปํญญา, ประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งทรัพยากรและพลังอันยิ่งใหญ่ ติดตัวเข้ามาช่วยกันสร้างแคนาดา ให้เป็นประเทศแห่งผู้อพยพ (Country of Immigrants) ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประเทศชั้นนำขงโลกต่อไปในอนาคต

วีซ่าถาวรแคนาดา-pei

 
Canada Immigration News

เรียนต่อแคนาดา คุณภาพระดับโลก แต่จ่ายน้อยกว่า article
วีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุน article
แคนาดาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
นักเรียนจากสหรัฐอเมริกา.....เรียนต่อมัธยมในแคนาดามากขึ้น
Canada: Dream Destination for Young Professionals
ผู้อพยพจากเอเชียครองแชมป์สูงสุด
ชีวิตคนไทยในแคนาดา
วีซ่าทำงานแคนาดา ขอวีซ่าถาวร
แรงงานฝีมือมุ่งหน้าสู่แคนาดา
วิกฤตการณ์ Baby Boomers ในแคนาดา
ย้ายไปแคนาดา มณฑลควีเบค (Quebec)
สิทธิเสมอภาค...คู่รักร่วมเพศ (เกย์-เลสเบี้ยน)
Toronto: เมืองศูนย์กลางของผู้คนจากทั่วโลก
Why Immigrate To Canada
Top 12 Reasons to Immigrate to Canada
รู้จัก.....ชาวแคนาดาผู้มีชื่อเสียงในระดับโลก
Canada Has The Highest Standard of Living In The World
Canada: A Land of Superlatives
An Introduction to Canada
แคนาดาอันดับหนึ่งในโลก