ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletCanada News
bulletCanada Visa (วีซ่าชั่วคราว)
bulletCanada Education (เรียนต่อแคนาดา)
สิทธิเสมอภาค...คู่รักร่วมเพศ (เกย์-เลสเบี้ยน)

 

สิทธิเสมอภาค...คู่รักร่วมเพศ (เกย์ - เลสเบี้ยน)


 

วีซ่าถาวรแคนาดา-gay-pride-day
 

ภาพข้างบน: ถ่ายจากขบวนแห่เฉลิมฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ของชาวเกย์ - เลสเบี้ยนในแคนาดา (Gay Pride Day)

 

 


วีซ่าถาวรแคนาดา-same-sex-partner

 

โดย KATHLEEN HARRIS - จากข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ Free Press Parliamentary Bureau เมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

ชาวรักร่วมเพศไม่ว่าจะเป็นเกยหรือเลสเบี้ยนจากสหรัฐจำนวนมาก กำลังเตรียมตัวที่จะอพยพมาอยู่ในแคนาดาเนื่องจากนโยบายเปิดเสรีของแคนาดา ซึ่งยอมรับการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กินกันแบบคู่สมรสเพศเดียวกัน (Same-sex partner) ว่าเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา กลับมีนโยบายที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า กีดกันและไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันว่าเป็นสิ่งถูกต้องยอมรับได้ตามกฎหมาย

ชาวเกย์หรือเลสเบี้ยนอเมริกันต่างให้เหตุผลกันในแง่มุมต่างๆนานา แต่โดยสรุปก็คือ ทุกคนรู้สึกว่ารัฐบาลอเมริกันลำเอียงและแบ่งชั้นวรรณะในเรื่องนี้ ทำให้คนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันถาวรได้อย่างปรกติสุขแบบคู่สมรสทั่วไป นโยบายเปิดกว้างของรัฐสภาแคนาดาซึ่งพากันลงคะแนนเสียงยอมรับในเรื่องนี้ เมื่อกลางปี ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา

ทำให้แคนาดามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในเรื่องของความใจกว้างและการมีแนวความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้า โดยเฉพาะในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ ปรากฏว่าแค่รัฐออนทาริโอเพียงแห่งเดียว แผนกทะเบียนสมรสของที่ว่าการนครโตรอนโตได้จดทะเบียนสมรสให้กับคู่สมรสเพศเดียวกันถึงมากกว่า ๙๐๐ คู่ ในจำนวนนี้เป็นคู่เกย์/เลสเบี้ยนชาวอเมริกันถึง ๓๑๑ คน, มาจากชาติต่างๆทั่วโลกอีก ๓๔ คู่และที่เหลือเป็นชาวแคนาดา


(ปัจจุบันมี่เพียง 4 ประเทศในโลก ที่ยอมรับในเรื่องการแต่งงานของคู่สมรสเพศเดียวกัน คือ เบลเยี่ยม แคนาดา เนเธอร์แลนด์ และสเปน)

 


วีซ่าถาวรแคนาดา-อิมมิเกรชั่นแคนาดา

 


บริษัทของเรายินดีทำหน้าที่เป็นที่ผู้รับมอบอำนาจเต็มตามกฏหมาย ทำหน้าที่-ที่ปรึกษาด้านอิมมิเกรชั่นแก่ คู่เกย์-เลสเบี้ยนทุกท่าน

การยื่นสมัครภายใต้เงื่อนไข Same Sex Partner เป็นเรื่องใหม่ในกฏหมายอิมมิเกรชั่นของแคนาดา และมีความซับซ้อนในหลายประเด็น ดังนั้นจึงควรได้รับคำแนะนำ-การวางแผนนำเสนอต่ออิมมิเกรชั่นแคนาดา แบบมืออาชีพ  นำเสนออย่างเหมาะสม แม่นยำ และเข้าใจเงื่อนไขสำคัญภายใต้กฏหมาย
Canada Immigration News

เรียนต่อแคนาดา คุณภาพระดับโลก แต่จ่ายน้อยกว่า article
วีซ่าถาวรแคนาดาโปรแกรมนักลงทุน article
แคนาดาขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ประวัติศาสตร์การโยกย้ายถิ่นฐานสู่แคนาดา
นักเรียนจากสหรัฐอเมริกา.....เรียนต่อมัธยมในแคนาดามากขึ้น
Canada: Dream Destination for Young Professionals
ผู้อพยพจากเอเชียครองแชมป์สูงสุด
ชีวิตคนไทยในแคนาดา
วีซ่าทำงานแคนาดา ขอวีซ่าถาวร
แรงงานฝีมือมุ่งหน้าสู่แคนาดา
วิกฤตการณ์ Baby Boomers ในแคนาดา
ย้ายไปแคนาดา มณฑลควีเบค (Quebec)
Toronto: เมืองศูนย์กลางของผู้คนจากทั่วโลก
Why Immigrate To Canada
Top 12 Reasons to Immigrate to Canada
รู้จัก.....ชาวแคนาดาผู้มีชื่อเสียงในระดับโลก
Canada Has The Highest Standard of Living In The World
Canada: A Land of Superlatives
An Introduction to Canada
แคนาดาอันดับหนึ่งในโลก