ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bulletCanada Immigrant Investor
bulletUSA Immigrant Investor
bulletEurope Immigrant Investor
dot
dot
bulletCanada Immigration
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
ชีวิตคนไทยในแคนาดา

 

ชีวิตคนไทยในแคนาดา


 


คนไทยอาศัยตามมณฑลต่างๆในประเทศแคนาดา  มีจำนวนประมาณ 10,000 กว่าคนเท่านั้น ทำให้เครือข่ายคนไทยอาจจะยังกว้างขวางไม่ใหญ่โต เมื่อเทียบกับชุมชนเชื้อชาติอื่นๆ เช่น เกาหลี, จีน (ฮ่องกง, แผ่นดินใหญ่), รัสเซีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์ , ลาว, โปรตุเกส, ฮังกาเรียน ฯลฯ  ชุมชนดังกล่าวนี้ รวมตัวเป็นสมาคมให้ความช่วยเหลือเรื่องการอพยพไปสู่ชีวิตใหม่ในแคนาดา หลายชุมชนมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เป็นภาษาของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือให้ผู้อพยพใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมแคนาดาได้เร็วขึ้น 

 


*** ปัจจุบัน ในเมืองใหญ่ๆเช่น โตรอนโต, อ๊อตตาว่า, แวนคูเวอร์, มอนทรีออล, คัลการี่ และอื่นๆ  มีสมาคมคนไทยฯ มีวัดไทยฯหลายแห่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทย (รวมทั้งชาวอินโดจีน) มีรายการวิทยุของคนไทย หลายเมืองมีการจัดงานสำคัญ เช่น งานสงกรานต์, งานปีใหม่ และงานพบปะสังสรรค์อื่นๆ

 

*** พี่น้องชาวอินโดจีน (ลาว, เขมร, เวียตนาม ) มีอยู่เป็นจำนวนมากในแคนาดาและมีความเข้มแข็ง เพราะอพยพกันไปอยู่ในแคนาดามานาน ความสัมพันธ์ไทย-อินโดจีนในแคนาดา เป็นแหล่งเชื่อมโยง-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญในหลายด้าน

 

 เมื่อท่านและครอบครัว เริ่มตั้งหลักฐานได้ หางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้ ชีวิตในแคนาดาจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมาก ด้วยแคนาดามีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทัศนียภาพยิ่งใหญ่สวยงาม บ้านเมืองทันสมัยและเป็นระเบียบ ผู้คนจิตใจดี ในแต่ละปีมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย มีฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านถึง 4 ฤดูในแต่ละปี (ฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง-หนาว-ใบไมผลิ) ทำให้รู้สึกว่า ในแต่ละปีเวลาแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อ 

ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นมิตรและมีน้ำใจ (สังคมแคนาดาส่งเสริมการเสียสละ การอาสาสมัครมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมส่วนรวม) สังคมแคนาดาสะอาดสดใส ปราศจากอบายมุขสิ่งมอมเมาไร้สาระ สงบสุขและทันสมัย (เทียบเท่าสังคมอเมริกา แต่ปลอดภัยและสงบสุขมากกว่า) โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชน จะมีความสุขกับการเรียนการสอนมาตรฐานสูงในระดับโลก แคนาดาเน้นการสร้างเด็กให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มากกว่าสอนให้ท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง เน้นกิจกรรมที่ประเทืองสติปัญญาและอารมณ์  ที่สำคัญ เด็ก-เยาวชนคาเนเดี้ยนทุกคน เติบใหญ่ขึ้นในสังคมแห่งความเป็นนานาชาติ (Multicultural Society) มีความคิดวิสัยทัศน์ในระดับโลก มีเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยวิถีชีวิตที่มีคุณค่าเหล่านี้.......... ในที่สุด ท่านจะรักแคนาดาเสมือนบ้านแห่งที่สองในชีวิตของท่าน

  
  • หมายเหตุ:  ทั่วประเทศแคนาดา มีร้านอาหารไทยประมาณ 280 ร้าน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก) เป็นธุรกิจยอดนิยมของคนไทยในทวีปอเมริกาเหนือ (แคนาดาและอเมริกา) เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มั่งคั่ง ให้กับคนไทยจำนวนมาก .............ที่น่าสนใจคือ มีร้านอาหารไทยจำนวนไม่น้อยที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เช่น ลาว, เขมร, มาเลเซีย, ฮ่องกง, เวียตนาม, ฟิลิปปินส์, อิหร่าน, อเมริกา, แคนาดา ฯ หลายร้านประสพความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยการจ้างคนไทยให้เป็นพ่อครัว/แม่ครัว

 

  • ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่  ประเทศแคนาดาต้องการผู้อพยพที่มี Transferable Skills - คือทักษะที่พร้อมปรับตัวทำงานในด้านต่างๆได้ ผู้อพยพที่ปรับตัวต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ชีวิตจะราบรื่นลงตัว ประสพความสำเร็จในที่สุด