ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletOUR THAI CLIENTS
bulletSAINT LUCIA
bullet ANTIGUA & BARBUDA
dot
dot
bulletVisitor Visa
dot
dot
ชีวิตคนไทยในแคนาดา

 

ชีวิตคนไทยในแคนาดา


 


คนไทยอาศัยตามมณฑลต่างๆในประเทศแคนาดา  มีจำนวนประมาณ 10,000 กว่าคนเท่านั้น ทำให้เครือข่ายคนไทยอาจจะยังกว้างขวางไม่ใหญ่โต เมื่อเทียบกับชุมชนเชื้อชาติอื่นๆ เช่น เกาหลี, จีน (ฮ่องกง, แผ่นดินใหญ่), รัสเซีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์ , ลาว, โปรตุเกส, ฮังกาเรียน ฯลฯ  ชุมชนดังกล่าวนี้ รวมตัวเป็นสมาคมให้ความช่วยเหลือเรื่องการอพยพไปสู่ชีวิตใหม่ในแคนาดา หลายชุมชนมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เป็นภาษาของตนเอง สิ่งเหล่านี้เป็นการช่วยเหลือให้ผู้อพยพใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมแคนาดาได้เร็วขึ้น 

 


*** ปัจจุบัน ในเมืองใหญ่ๆเช่น โตรอนโต, อ๊อตตาว่า, แวนคูเวอร์, มอนทรีออล, คัลการี่ และอื่นๆ  มีสมาคมคนไทยฯ มีวัดไทยฯหลายแห่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทย (รวมทั้งชาวอินโดจีน) มีรายการวิทยุของคนไทย หลายเมืองมีการจัดงานสำคัญ เช่น งานสงกรานต์, งานปีใหม่ และงานพบปะสังสรรค์อื่นๆ

 

*** พี่น้องชาวอินโดจีน (ลาว, เขมร, เวียตนาม ) มีอยู่เป็นจำนวนมากในแคนาดาและมีความเข้มแข็ง เพราะอพยพกันไปอยู่ในแคนาดามานาน ความสัมพันธ์ไทย-อินโดจีนในแคนาดา เป็นแหล่งเชื่อมโยง-แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญในหลายด้าน

 

 เมื่อท่านและครอบครัว เริ่มตั้งหลักฐานได้ หางานที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้ ชีวิตในแคนาดาจะเป็นชีวิตที่มีความสุขมาก ด้วยแคนาดามีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีทัศนียภาพยิ่งใหญ่สวยงาม บ้านเมืองทันสมัยและเป็นระเบียบ ผู้คนจิตใจดี ในแต่ละปีมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย มีฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านถึง 4 ฤดูในแต่ละปี (ฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง-หนาว-ใบไมผลิ) ทำให้รู้สึกว่า ในแต่ละปีเวลาแปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อ 

ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นมิตรและมีน้ำใจ (สังคมแคนาดาส่งเสริมการเสียสละ การอาสาสมัครมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมส่วนรวม) สังคมแคนาดาสะอาดสดใส ปราศจากอบายมุขสิ่งมอมเมาไร้สาระ สงบสุขและทันสมัย (เทียบเท่าสังคมอเมริกา แต่ปลอดภัยและสงบสุขมากกว่า) โดยเฉพาะเด็ก-เยาวชน จะมีความสุขกับการเรียนการสอนมาตรฐานสูงในระดับโลก แคนาดาเน้นการสร้างเด็กให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มากกว่าสอนให้ท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทอง เน้นกิจกรรมที่ประเทืองสติปัญญาและอารมณ์  ที่สำคัญ เด็ก-เยาวชนคาเนเดี้ยนทุกคน เติบใหญ่ขึ้นในสังคมแห่งความเป็นนานาชาติ (Multicultural Society) มีความคิดวิสัยทัศน์ในระดับโลก มีเพื่อนจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยวิถีชีวิตที่มีคุณค่าเหล่านี้.......... ในที่สุด ท่านจะรักแคนาดาเสมือนบ้านแห่งที่สองในชีวิตของท่าน

  
  • หมายเหตุ:  ทั่วประเทศแคนาดา มีร้านอาหารไทยประมาณ 280 ร้าน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการส่งออก) เป็นธุรกิจยอดนิยมของคนไทยในทวีปอเมริกาเหนือ (แคนาดาและอเมริกา) เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มั่งคั่ง ให้กับคนไทยจำนวนมาก .............ที่น่าสนใจคือ มีร้านอาหารไทยจำนวนไม่น้อยที่เจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เช่น ลาว, เขมร, มาเลเซีย, ฮ่องกง, เวียตนาม, ฟิลิปปินส์, อิหร่าน, อเมริกา, แคนาดา ฯ หลายร้านประสพความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยการจ้างคนไทยให้เป็นพ่อครัว/แม่ครัว

 

  • ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นฉบับใหม่  ประเทศแคนาดาต้องการผู้อพยพที่มี Transferable Skills - คือทักษะที่พร้อมปรับตัวทำงานในด้านต่างๆได้ ผู้อพยพที่ปรับตัวต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ชีวิตจะราบรื่นลงตัว ประสพความสำเร็จในที่สุด