ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
DOMINICA

 

GET CITIZENSHIP

IN 4 MONTHS*

“Dominica”

Citizenship-By- Investment Program

ท่านและครอบครัวได้สัญชาติใน 4 เดือน*
 
 

  •  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

  •  Life-long Citizenship

  •  Citizen of a British Commonwealth Country

  •  137 Visa Free Countries including UK, and Schegen Area


 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

ขอสัญชาติDominica
 

  •  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  •  สัญชาติ-พาสปอร์ตให้กับบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี

  •  รวมปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปี

  •  ไม่ต้องพำนักอยู่ในประเทศ

  •  (No Residency Requirement)
 


 

 

 

เราทำงานร่วมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์และนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลโดมินิกา

(We are working in close collaboration with Accredited Real Estate Agents and Lawyers duly Licensed by the Dominica Government)

 

Two (2) Investment Options :

  •  Donation - บริจาคเงินให้กับรัฐบาลโดมินิกา = US$100,000 ผู้สมัครเดี่ยว

  •  บริจาคเงิน = US$175,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส

  •  บริจาคเงิน = US$200,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส+บุตร 2 คน (อายุไม่เกิน 18 ปี)

  •  OR

  •  Real Estate - ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อนุมัติโดยรัฐบาล = US$200,000 เป็นเวลา 3 ปี

 
  

Commonwealth of Dominica

© Citizenship-by-Investment Program

          โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งโดยรัฐบาลในเครือจักรภพแห่งโดมินิกา (Commonwealth of Dominica)

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ

          สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Dominica (หรือเป็นที่รู้จักในนาม The Nature Island) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

          * ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
 

© Commonwealth of Dominica เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตที่ดีในแถบหมู่เกาะแคริบเบียน

          ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความผสมผสานของผู้คนและวัฒนธรรมระหว่างอังกฤษ, ฝรั่งเศส, และแคริบเบียน เมืองหลวงคือ Roseau ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, และโปรเตสแตนท์

© Visa Free to 137 Countries for Dominica Citizens (as of October 2018)

          เดินทางไปได้ 137 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

          เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© Dominica Passport

          มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 

 

 
Cr : discoverdominica

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Visa Free Travel :

        สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 137 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone*    * 25 ประเทศในสหภาพยุโรป

2. Fast Processing :

        สัญชาติและพาสปอร์ตได้รับอนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
 

3. Second Citizenship :

        นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต Dominica
 

4. Citizenship For Life :

        เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :

        สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปี

6. NO Minimum Requirements :

         ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ

7. NO Residency Obligations :

         ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ Dominica แต่อย่างใด
 

8. NO Tax on Non Residents :

         ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หากไม่ได้พำนักใน Dominica

  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CARIBBEAN: :
Questions & Comments :