dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
Cyprus (EU) Citizenship in 3 Months

 

Become Citizen of
The European Union (EU)

In 6 Months*

“Cyprus”

Citizenship-By-Investment

ขอสัญชาติไซปรัส-เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปใน 6 เดือน*

(โปรแกรมขอสัญชาติ EU เร็วที่สุด)

*นับแต่ปี 2013 มีผู้สมัครได้รับอนุมัติสัญชาติถึง 1,864 ครอบครัว 

 

ขอสัญชาติไซปรัสเป็นพลเมืองยุโรป
 

  •  Cyprus Citizenship

  •  ขอสัญชาติไซปรัส (ตลอดชีพ)

  •  Citizenship & Passport in 3-6 Months (Full EU passport)

  •  ได้สัญชาติและรับพาสปอร์ตใน 3-6 เดือน*

  •  Become an EU Citizen

  •  เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

  •  Dependent Children Up to 28 Years Old & Parents Can Be Included

  •  รวมบุตรธิดาอายุถึง 28 ปี & รวมบิดามารดาของผู้สมัครได้ด้วย

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Cyprus & the European Union

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในไซปรัสและสหภาพยุโรป  

 • เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที ได้ถือพาสปอร์ตไซปรัส ซึ่งเท่ากับ ท่านถือพาสปอร์ตสหภาพยุโรป (Full EU passport)
 • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นได้ (28 ประเทศ)
 • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
 • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
 • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติไซปรัส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติไซปรัส)  

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

สัญชาติไซปรัสนักลงทุน
 

REQUIREMENTS 3 OPTIONS (กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ : Effective on 15th May 2019)

  •  (A) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (Residential Properties)  €2.5 Million (ถือครอง 5 ปี)

            *ข้อยกเว้น: อสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัยสร้างใหม่ (Newly built Residential Properties) ลงทุนเพียง €2.0 Million (ถือครอง 5 ปี)

            ร่วมกับ บังคับบริจาคเงินให้รัฐบาล (Government Donation) อีกจำนวน €150,000 

           หรือ

  •  (B) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Properties) €2.0 Million ร่วมกับซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น (Private property) มูลค่า 5 แสนยูโร (ถือครอง 5 ปี)  

           หรือ

  •  (C) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) €500,000 และลงทุนพันธบัตร/หุ้น/หุ้นกู้ (Financial Assets) €1.5 Million ร่วมกับซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Private property) มูลค่า 5 แสนยูโร (ถือครอง 5 ปี)  

  

   


ขอสัญชาติไซปรัสนักลงทุน
 

 * Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice 

 

 

 

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไซปรัส
(We are working in close collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Cypriot Government) 


 

 

REPUBLIC OF CYPRUS

© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติไซปรัส (Cyprioti Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองไซปรัสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศไซปรัสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)

          ไซปรัสเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และเป็นสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

© Why Choose Cyprus

          ประชากร 1.1 ล้าน, เมืองหลวง นิโคเชีย Nicosia, พื้นที่ 9,251 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) ไซปรัสมีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป
 

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location

          ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี รวมทั้งไซปรัสเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน เป็นทางแยกไปสู่ยุโรป-ตะวันออกกลาง-และแอฟริกาเหนือ  ทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ลงตัวสำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยวของยุโรป
 

© Perfect Location for Business and Travelling

          นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในไซปรัส ภาคธุรกิจสำคัญของไซปรัสประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงานจากนำ้มันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในไซปรัส ฯ

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index

          ไซปรัสมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองไซปรัสมีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
 

© Official Languages are Greek, and Turkish (English, widely spoken)

          ภาษาราชการคือ กรีก และตุรกี (ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว)
 

© 171 Countries Visa-Free for Cypriot Passport Holders (as of July 2018)

          ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไซปรัสเดินทางไป 171 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ข้อมูลล่าสุด July 2018)
 

© Second Citizenship

 • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
 • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
 • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

CYPRUS WELCOMES THE WORLD

 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1. Fast-track Procedure allowing for direct path to citizenship with in three months:

 • ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 3-6 เดือน ลงทุนในไซปรัส ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 • โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ปรับปรุงและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไซปรัส
 • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. 
Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Europe :

        พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
 

3. Right to Own Land in an EU Member State :

        สิทธิในการถือครองที่ดินในสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :

        ไซปรัสมีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :

        อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :

         กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)

         ผู้ถือสัญชาติไซปรัส เดินทางเข้ามาในไซปรัสเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป
 

8. Cypriot Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :

         พลเมืองไซปรัส ผู้ถือพาสปอร์ตไซปรัส เดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัยถาวร-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :ขอสัญชาติไซปรัส (EU)