ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
GREECE

 

Become PR of The European Union (EU)

In 3 Months*

“Greece”

Residence Permit

วีซ่าถาวรกรีซใน 3 เดือน*

 

วีซ่าถาวรยุโรปกรีซ
 

  •  Greece Residence Permit

  •  วีซ่าประชากรถาวรกรีซ

  •  With the Possibility of Citizenship in 7 Years (If Reside in Greece for 183 days per year)

  •  โอกาสขอสัญชาติกรีซ ภายใน 7 ปี (หากพำนักถาวรในกรีซ 183 วันต่อปี)

  •  พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในประเทศกรีซ

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Greece

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice


 

วีซ่าถาวรGreeceนักลงทุน
  

  •  โดยลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

  •  (Real Estate Property)

  •  หรือลงทุนในโครงการรับรองโดยรัฐบาล

  •  หรือลงทุนในโครงการรับรองโดยรัฐบาล

  •  ผู้สมัครมีทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต

  •  (Proof of Legitimate Source of Funds)
 

รับทำวีซ่าถาวรกรีซนักลงทุนและสัญชาติยุโรป

 

INVESTMENT OPTIONS :

  •  (a) Real Estate Investment (Residential Property Or Hotel Facilities / Furnished Homes)

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนเงิน € 250,000 ยูโร

  •  (b) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities

ลงทุนในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ €5 - 100 ล้านยูโร

 

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

GREECE

("Hellenic Republic")

© Member of the European Union and Schengen Area

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น

© Developed Country with a High Standard of Living

          กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala
 

© Rich history as the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature and drama, political science, etc.

          กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ
 

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events

          กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Population of 10.7 Million

          ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© Official Language is Greek

          ชาวกรีซส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Visa-free travel for citizens : 183 countries (as of July 2019)

  • ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 183 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

GREECE

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1. Become Greek Resident :

  • ลงทุนในกรีซ - ได้วีซ่าประชากรถาวรประเทศกรีซ
  • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศกรีซ

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Greece, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Area (26 European Countries) :

        ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถพำนักอาศัยถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า-เรียน ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป
 

3. Children Can Attend Schools and Universities :

        เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองกรีซในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป
 

4. Secured Investment :

        ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือลงทุนในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซ มีความมั่นคงและปลอดภัย

5. Reduced Tax :

        ประเทศกรีซจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำ

6. Two (2) Months Processing Time :

         ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :