ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
MALTA

 

Become Citizen of
The European Union (EU)

In 12 Months*

“Malta”

Citizenship-By-Investment

สัญชาติมอลต้า-เป็นพลเมืองยุโรปใน 12เดือน*

 

วีซ่าถาวรยุโรป-มอลต้า

 

  •  Malta Citizenship in 12 Months

  •  ขอสัญชาติมอลต้า

  •  Citizen of the EU

  •  เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้าและสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)

  • เมื่อได้รับสัญชาติมอลต้า ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
  • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
  • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
  • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
  • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)  

 
  * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

วีซ่าถาวรยุโรป-Malta
 

INVESTMENT REQUIREMENTS 

  •  (1) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

(Property)  €350,000   PLUS (ร่วมกับ)

  •  (2) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

(Financial Instruments)  €150,000   PLUS (ร่วมกับ)

  •  (3) บริจาคเงิน €650,000 ให้กับกองทุนของรัฐบาล (ไม่ได้คืน)

(Contribution to National Development and Social Fund)

  •  ผู้สมัครหลัก  €650,000
  •  ผู้ติดตามคนละ €25,000
  •  บุตรอายุ 18-26 ปี / ผู้สูงอายุ 55 ปีคนละ €50,000

*ผู้สมัครต้องลงทุนทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น (ไม่สามารถเลือกลงทุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 

วีซ่าถาวรมอลต้า-นักลงทุน

 * Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

 

 

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า
(We are working in close collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government) 

 

 

 

REPUBLIC OF MALTA

© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)

          ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

© 1st EU Approved Citizenship-By-Investment Programme

          The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรป

          Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก
 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) 

          Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007
 

© Why Choose Malta

          ประชากร 412,655 (ปี 2014), เมืองหลวง วาลเล็ตต้า Valletta, พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location

          ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ

© Perfect Location for Business and Travelling

          นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index

          มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก

© Official Languages are Malteste, and English

          ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ)

© 182 Countries Visa-Free for Maltese Passport Holders (as of July 2018)

          ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 182 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
  • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

MALTA

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Fast-track Procedure allowing for direct path to citizenship within 12 months :

  • ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 12 เดือน ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
  • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. 
Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Europe :

        พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
 

3. Right to Own Land in an EU Member State :

        สิทธิในการถือครองที่ดินในสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :

        มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :

        อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :

         กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)

         ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :

         พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :