dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
UK PR IN 8 MONTHS article

 

 

  INVEST IN UNITED KINGDOM

Become Permanent Resident & Citizen Of The UK

UK Immigrant Investor Visa in 4 Months* 

วีซ่าถาวรนักลงทุนอังกฤษ (UK) ใน 4 เดือน*

   

 

 

   UK Permanent Residence / Indefinite Leave to Remain in 5 Years

  •  ได้รับสถานะประชากรถาวรสหราชอาณาจักรใน 5 ปี 

  •  ฺBritish Citizenship in 6 Years

  •  ขอสัญชาติสหราชอาณาจักรใน 6 ปี

  •  Citizen of The European Union (EU)**  

  •  ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที**

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in United Kingdom & the European Union

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในสหราชอาณาจักร / หรือในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) 

  • เมื่อได้รับสัญชาติสหราชอาณาจักร ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
  • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
  • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
  • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
  • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติอังกฤษ (UK) แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติสหราชอาณาจักร)  


  * ระยะเวลาอนุมัติ UK Investor Visa (Tier 1) ดูเว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร www.gov.uk

   ** ผลกระทบจาก Brexit ดูเว็บไซต์สหภาพยุโรป Affected By Brexit?

 

 

   

  

 

 

 

 

 

© Immigrant Investor Program โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1994 เพื่อเชิญชวนนักลงทุนผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งและครอบครัวให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ+สก็อตแลนด์+เวลส์+ไอร์แลนด์เหนือ)
 
© United Kingdom: ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth) - ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) -องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) - และประชาคมยุโรป (Council of Europe)
 
© UK Passport Holders: เดินทางไป 184 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า Visa-Free or Visa-on-Arrival (as of October 2019)
 
© Second Citizenship
 
- นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย)
- เพื่อชีวิตใหม่ในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ) รวมถึงสหภาพยุโรป
- เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจในทวีปยุโรป
 
 
 
 
 
  

  

  

สิทธิประโยชน์มากมาย: 
 

 1. Become Permanent Resident / Citizen of UK & The European Union (EU) 

 ● เป็นประชากร/พลเมืองของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป 

 ● สิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงสมาชิกสหภาพยุโรป

 ● เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรปอย่างเสรี

 ● UK เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G-8)  

 ● พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
     หมายเหตุ - โปรดดูผลกระทบจาก Brexit** 

 

2. Government Approved Investment:
     ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มั่นคงและปลอดภัย-รับประกันคืนเงินลงทุนภายใน 2, 3 หรือ 5 ปีโดยรัฐบาล (ขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน)

 

3. Fast Track Process:
     ได้รับสถานะผู้ถือวีซ่านักลงทุนอังกฤษ (UK Investor Visa) ภายใน 4 เดือน

 

4. UK Citizenship In 6 Years:
     ขอสัญชาติอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) ได้ใน 6 ปี ทำพาสปอร์ตอังกฤษ (British Passport) ให้กับตนเอง รวมสามี/ภรรยาและลูก 
 
 
5. Best Future for Your Children:
      เรียนฟรีถึงระดับไฮสกูล มาตรฐานการศึกษาสูงทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงอีกมากมาย การเรียนในอังกฤษ (UK) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน 

6. Best Free Medical Care Services:
      ฟรี ระบบประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ดีที่สุดในโลก

7. High Standard of Living:
     เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
 
8. Great Place To Do Business:
     ทำเลที่ตั้งสุดยอด เป็นประตูสู่สหภาพยุโรป โดยมีลอนดอน (London) เป็นหัวใจและศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก 

9. EU Free Trade Agreement:
     สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป
     
***โปรดดู ข้อมูลในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) ของ Brexit

   

 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
หากค้นผ่าน Google-ใช้ Keyword ใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ UK: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรอังกฤษ-นักลงทุน

UK PR IN 8-12 MONTHS