dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
USA GREEN CARD IN 24 MONTHS article

  

INVEST IN YOUR FUTURE

INVEST IN USA

US Green Card In 24 Months*

วีซ่าถาวรอเมริกาใน 24 เดือน*

 

 

วีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา
(US EB-5 Investor Visa)
 
 

เงินลงทุนภายใต้เงื่อนไขใหม่: 

 • พื้นที่เป้าหมายสร้างงาน (Targeted Employment Areas : TEAs)
  เงินลงทุนเพิ่มเป็น US$900,000 (จากเดิม US$500,000)   
 • พื้นที่นอกเป้าหมายสร้างงาน (Outside a TEA)
  เงินลงทุนเพิ่มเป็น US$1,800,00 (จากเดิม US$1,000,000) 

*กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ November 21, 2019   

 

   

 

 

US EB-5 Investor Visa 

  •  US Immigrant Investor Programs

  •  วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน

  •  US Citizenship After 5 Years of Residency

  •  ขอสัญชาติอเมริกันใน 5 ปี

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

 US EB-5 Investment Project

  •  Funded by State Goverment

  •  โครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและนักลงทุนท้องถิ่นในอเมริกา

  •  Hold a First-Rate Mortgage Position (Building & Land)

  •  นักลงทุนได้รับสิทธิ์จำนองลำดับหนึ่งในหลักทรัพย์ (อาคารและที่ดิน)

  •  Return of the Investment Principal in 5 Years

  •  นักลงทุนได้รับเงินคืนใน 5 ปี

 

 

   

 


USCIS เปลี่ยนแปลงกระบวนการพิจารณา
ใบคำร้องขอวีซ่านักลงทุนอเมริกา 
EB-5 
 

January 19, 2020: หน่วยงานสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา (US Citizenship and Immigration Services – USCIS) ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าถาวรอเมริกาประเภทนักลงทุน (Form I-526: Immigrant Petition by Alien Investor)  จากระบบ ยื่นก่อน-ได้วีซ่าก่อน (First-in, first-out) ไปเป็นระบบใหม่คือ โควต้าวีซ่าคงเหลือต่อปี (Visa availability approach) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ March 31, 2020

กระบวนการทำงานแบบใหม่ สอดคล้องกับเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐสภาอเมริกัน ในด้านโครงการวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา (EB-5 Immigrant Investor Program) โดยเพิ่มความเป็นธรรมมากขึ้นในการจัดสรรวีซ่าถาวรให้กับผู้สมัครจากประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างทั่วถึง กล่าวคือ สำหรับผู้สมัครจากประเทศที่มีผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเภทนักลงทุนอเมริกาเข้ามาเป็นจำนวนน้อย โควต้าวีซ่า US EB-5 ที่จัดสรรในแต่ละปีให้กับประเทศนั้น จะมีเหลือมาก ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าที่มาจากประเทศเหล่านี้ สามารถใช้ประโยชน์จากโควต้าต่อปีสำหรับประเทศตนเองได้มากขึ้น ใบสมัครได้รับการพิจารณาก่อน ระยะเวลาอนุมัติวีซ่าเร็วขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ผู้สมัครจากประเทศจีน เวียตนาม อินเดีย หรืออื่นๆ ในกลุ่มประเทศที่มีผู้ยื่นขอวีซ่านักลงทุนอเมริกาเป็นจำนวนมากแล้ว โควต้าจัดสรรวีซ่าในแต่ละปีมีเหลือน้อย ระยะเวลารอคอยวีซ่าจะนานขึ้น

 

 

 

   

 

Permanent Residence / Green Card Holder
ประโยชน์ 12 ประการผู้ถือวีซ่าถาวร/กรีนคาร์ดอเมริกานักลงทุน

 

 • (1) An effective way to immigrate to the US for:  Professionals, Business People, Foreign Students, Persons wanting to retire in the United States
  วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน ทางด่วนขอกรีนคาร์ดอเมริกา ช่องทางเป็นพลเมืองอเมริกัน 
  สำหรับ :
     -  เจ้าของธุรกิจ
     -  ข้าราชการ
     -  พนักงานบริษัท
     -  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
     -  นักเรียนนักศึกษา
     -  ผู้เกษียณอายุ ฯลฯ


  ผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยถาวร
     -  เรียนหนังสือ
     -  ทำธุรกิจการค้า
     -  ทำงาน
     -  หรือพักผ่อนในวัยเกษียณในประเทศสหรัฐอเมริกา


 • (3) No day-to-day business management
  ไม่มีข้อบังคับให้ท่านต้องทำธุรกิจในอเมริกาแต่อย่างใด


 • (4) Permanent residency in the United States for you, your partner and any children under 21
  วีซ่าถาวรอเมริกา (PR Visa) สำหรับท่านและครอบครัว รวมลูกทุกคน (บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี)


 • (5) You can live anywhere you choose in the United States
  พำนักอาศัยในพื้นที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 • (6) Freely start businesses and engage in sole proprietorship or corporate enterprises in the U.S.
  ประกอบกิจการธุรกิจ ได้อย่างเสรีในทุกประเภท (บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทจำกัด)

 • (9) Become a U.S Citizen after 5 years of being a green card holder
  ขอสัญชาติอเมริกาใน 5 ปีให้กับตนเอง สามี/ภรรยา และลูกทุกคน หลังจากได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักถาวรในอเมริกาและเป็นผู้ถือสถานะประชากรถาวรหรือกรีนการ์ด (Green Card Holder)

 •  (12) Visa-Free Travel for Citizens: 184 Countries (As of ึ7 January 2020)

         ผู้ถือพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาสามารถ เดินทางไปได้ 184 ประเทศทั่วโลก (Visa free or Visa on arrival) 

   

 

 

  
 เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน
และนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอเมริกัน
(We are working in close collaboration with Financial Professionals
& American Lawyers duly Licensed by the US Government) 
 

 

  

USA Immigrant Investor Program
วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน 

  

 • Since its introduction in 1990 by the U.S. Immigration Act, the EB-5 program provides a special category of immigration visa for high-net-worth international investors.
  โปรแกรมก่อตั้งในปี 1990 ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นของสหรัฐอเมริกา - โปรแกรมวีซ่านักลงทุนอเมริกา (EB-5 Immigrant Investor Program) คือช่องทางพิเศษเพื่อขอกรีนคาร์ดอเมริกา (ขอสัญชาติใน 5 ปี) สำหรับผู้ที่มีฐานะหรือมีทรัพย์สินจำนวนมากจากทั่วโลก
  *December 20, 2019: ประธานาธิบดีโดนัล ทรัมป์ ได้ลงนามรับรองกฏหมาย ขยายโปรแกรมการลงทุนในศูนย์ลงทุนภูมิภาค (Regional Center Program) ไปจนถึง September 30, 2020

 • US Government has allocated 10,000 immigrant investor visas annually.
  ทุกๆปี รัฐบาลอเมริกันจัดสรรวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุน ให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกปีละ 10,000 วีซ่า

ในปีงบประมาณ 2013 และ 2014 เป็นต้นมา: วีซ่าถาวรอเมริกา (USA PR Visa) ถูกอนุมัติเต็มจำนวน ครบ 10,000 วีซ่าให้กับผู้สมัครจากทั่วโลก

 • Normal visa processing time is 24 months (Subject to change without prior notice).
  ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน (อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)
  *ผู้สมัครจากประเทศไทย อาจใช้เวลาน้อยลงจากระบบใหม่ในการออกวีซ่า (March 2020) 
    ดูที่นี่ EB5 Processing Time Updates

 

 

 

 

 

Program Advantages
จุดเด่นของโปรแกรม
 

 • No English language requirement
  ท่านไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา
 • No age restriction
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ
 • No minimum education requirement
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการศึกษา
 • No management or business experience requirement
  ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์บริหารงานหรือทำธุรกิจ
 • No strict net worth requirement
  ไม่มีข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปในการพิสูจน์ที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
 • Investor, his/her spouse, and dependents will receive US permanent resident visas (“Green Cards”)
  นักลงทุนพร้อมคู่สมรส-และบุตร ได้รับวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา (กรีนคาร์ด)
 • Dual Citizenship!
  พลเมืองไทยถือครองได้ หลายสัญชาติ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอเมริกัน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย!
 • VISA FREE & VISA On Arrival to 184 countries worldwide !
  ผู้ถือพาสปอร์ตอเมริกัน เดินทางไป 184 ประเทศทั่วโลกไม่ต้องขอวีซ่า
 • $1 MILLION WORTH OF BENEFITS!
  นักกฏหมายในอเมริกาประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
  (จากการถือสถานะกรีนคาร์ด / หรือสถานะพลเมืองอเมริกัน โดยคำนวณจากโอกาสเรียนฟรี-จ่ายค่าเทอมถูก-โอกาสทำงานรายได้สูงในอเมริกา-ถือสัญชาติอเมริกันตลอดชีวิต-สัญชาติอเมริกันสืบทอดต่อไปยังลูกหลาน ฯลฯ)

 

 

EB-5 CHARTER SCHOOL PROJECTS (FLORIDA, USA)  

 

 

    

 

 

 

  

 Program Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 • To qualify for the program, the applicant must invest US$900,000 in a business project approved by the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and located in an area of the U.S. with high unemployment rates. Return of the Investment Principal in 5 Years !
  ผู้สมัครต้องลงทุนเงินจำนวน US$900,000 ในโครงการธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นอเมริกา US Citizenship and Immigration Services (USCIS) และเป็นโครงการอยู่ในพื้นที่มีอัตราการว่างงานสูง (รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมโครงการโดยประมาณ Project fee = US$70,000)
  นักลงทุนได้รับเงินคืนใน 5 ปี !


 • The investor must have a net worth of US$1,000,000 or earn at least $200,000 annual personal income (or $300,000 in combined annual income with a spouse).
  นักลงทุนต้องมีทรัพย์สินอย่างน้อย US$1,000,000 (หนึ่งล้านเหรียญอเมริกัน) หรือมีรายได้ต่อปีของตนเองเท่ากับ $200,000 หรือถ้ารวมรายได้ตนเองกับคู่สมรสต้องเท่ากับ $300,000
  * ทรัพย์สินรวมสามารถอยู่ในรูปแบบของเงินสด-หุ้นพันธบัตร-อสังหาริมทรัพย์-มูลค่าทางบัญชีของธุรกิจ ฯ


 • The applicant's investment must create 10 full-time jobs within a two-year period.
  เงินลงทุนดังกล่าวต้องสร้างงาน 10 ตำแหน่งในเวลา 2 ปี

 

 • Investment capital can originate from gift, loan, property sale, business income, or any lawful source.
  เงินลงทุนสามารถได้รับมาจาก: การให้, เงินกู้ยืม, การขายทรัพย์สินส่วนตัว, รายได้จากธุรกิจ หรือ แหล่งเงินทุนอื่นที่ถูกต้องตามกฏหมาย

 

 

 

EB-5 DOWNTOWN LOS ANGELES MARRIOTT (CALIFORNIA, USA)  

 

 

 

  

 3 Major Savings For Your Children
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
สำหรับบุตรหลานจำนวนมากใน 3 ระดับ

1. FREE Education (Elementary - High School)

    เรียนฟรี (ระดับประถม-จนจบมัธยมปลาย)

2. Save $260,000 of Tuition Fee (For 4-Year Bachelor Program)

    ประหยัดค่าเทอมถึง $260,000 (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)

3. PLUS Save More on Post-graduate Studies

    ประหยัดค่าเทอมอีก (ในระดับปริญญาโท-เอก)
 

 

* A์NALYSIS OF - Top 4 Public Universities In The US

 ตารางคำนวนค่าเทอมที่ประหยัดได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่ง (ระดับปริญญาตรี) กรณีบุตรของท่านมีสถานะประชากรถาวร/พลเมืองอเมริกา

ขอวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา
 

Univeristy of North Carolina at Chapel Hill

Foreign Student Tuition  =  $33,184 / year X 4 years  =  $132,736

Resident Tuition  =  $15,296 / year X 4 years  =  $61,184  

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $71,552

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $214,656

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $214,656 (ปริญญาตรี)

 

ขอสัญชาติอเมริกา

Univeristy of Florida

Foreign Student Tuition  =  $33,184 / year X 4 years  =  $132,736

Resident Tuition  =  $12,863 / year X 4 years  =  $51,452  

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $81,284

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $243,852

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $243,852 (ปริญญาตรี)

 

รับทำวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา

Univeristy of Virginia

Foreign Student Tuition  =  $41,312 / year X 4 years  =  $165,248

Resident Tuition  =  $19,312 / year X 4 years  =  $77,248 

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $88,000

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $264,000

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $264,000 (ปริญญาตรี)

 

วีซ่าถาวรอเมริกาPRVisa

College of William and Mary

Foreign Student Tuition  =  $40,358 / year X 4 years  =  $161,432

Resident Tuition  =  $20,566 / year X 4 years  =  $82,264 

4 -Year Degree : Cost Savings Per Student  =  $79,168

Cost Saving For Family of Three Kids  =  $237,504

ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน

= $237,504 (ปริญญาตรี)


 

 

  

 
 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 
กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


Part A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ USA: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรอเมริกา-นักลงทุน