dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
PORTUGAL PR IN 12 MONTHS

 

Become PR of The European Union (EU)

In 12 Months*

“Portugal”

Golden Visa Program

วีซ่าถาวรโปรตุเกสใน 12 เดือน*
 

วีซ่าถาวรโปรตุเกสและสัญชาติยุโรป

 

  •  Portuguese Permanent Residence Visa

  •  วีซ่าถาวรโปรตุเกส (ตลอดชีพ)

  •  Portuguese Citizenship in 6 Years

  •  ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี (กฏหมายใหม่ล่าสุด-ปี 2018)

  •  Citizen of The European Union (EU)

  •  ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Portugal & the European Union

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในโปรตุเกส / หรือในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) 

 • เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
 • โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
 • ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
 • เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
 • ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติโปรตุเกส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติโปรตุเกส)  


  * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

วีซ่าถาวรโปรตุเกสPRVisa

 

INVESTMENT OPTION :

*ในเดือน July 2015 - เงื่อนไข/ข้อกำหนดการลงทุน มีการปรับปรุงดังต่อไปนี้

 

  •  (a) Property Investment  (ถือครองเป็นเวลา 5 ปี) :

(a.1) In Certain Urban Recovery Areas Or Properties With Construction More Than 30 Years Old (Which Need Refurbishing)
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีอายุมากกว่า 30 ปี (ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มีการปรับปรุงพัฒนา) มูลค่า
€ 350,000 ยูโร

(a.2) In Lisbon Or Other Urban Areas
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า
€ 500,000 ยูโร

  •  (b) Capital Investment (เป็นเวลา 5 ปี) :

ลงทุนในงานวิจัย (Reserch activities)
€ 350,000 ยูโร

หรือ ลงทุนในงานศิลปะ (Arts) หรืองานก่อสร้างปรับปรุงโครงการมรดกแห่งชาติ (National Heritage Projects)
€ 250,000 ยูโร

หรือ ลงทุนซื้อหุ้นในหน่วยลงทุนหรือกองทุน (Funds or venture capital)
€ 500,000 ยูโร

 • การลงทุนดังกล่าวข้างตันต้องสร้างงานอย่างน้อย 10 ตำแหน่ง!

 

วีซ่าถาวรโปรตุเกสนักลงทุน

 * Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice 

 
วีซ่านักลงทุนอเมริกาEB5ImmigrantInvestorPrograms
 

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโปรตุเกส
(We are working in close collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Portuguese Government) 

 

 

 

REPUBLIC OF PORTUGAL

© Member of the European Union and Schengen Area

          ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติโปรตุเกส (Portuguese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองโปรตุเกสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศโปรตุเกสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)
 

© Located Between Spain and the Atlantic Ocean

          โปรตุเกสเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ปัจจุบันมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (1,727,408 ตารางกิโลเมตร) และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก

© Mediterranean Climate: One of the Warmest Countries in Europe

          อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 12-18 องศา (ในฤดูร้อนสูงถึง 40 องศา)
 

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events

          โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 19 ของโลก (ปี 2005) มีระบบรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 

© Population of 10.5 Million; 20% Live in the Capital City of Lisbon

          ชาวโปรตุเกสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว โดยอายุเฉลี่ยของประชาชนคือ 79.5 ปี

© Official Language is Portuguese, but 80% of the Population also Speak English

          ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ (80%) พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
 

© Second Citizenship

 • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
 • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
 • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 • มีผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า 6,500 ครอบครัว นำเงินลงทุนเข้าประเทศมากกว่า 4,000 ล้านยูโร (ปี 2012-2018) 

© Visa-Free Travel for Citizens: 186 Countries (as of July 2018)

 • ผู้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกสสามารถเดินทางไปได้ 186 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

PORTUGAL

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ :

1. Become Citizen of Portugal in 5 Years

* Every Portuguese Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :

 • ลงทุนในโปรตุเกส - ได้วีซ่าประชากรถาวรโปรตุเกส
 • ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี (กฏหมายใหม่ บังคับใช้เดือน July 2018)
 • เมื่อได้สัญชาติโปรตุเกส ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น
 • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป!!!


2. 
Residents Can Work and Live Indefinitely in Portugal, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Area (26 European Countries) :

        ผู้ถือวีซ่าถาวรโปรตุเกสสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศโปรตุเกส รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป
 

3. Children Can Attend Schools and Universities :

        เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป
 

4. Secured Investment :

        ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือฝากเงินกับธนาคารในโปรตุเกส มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 5 ปี

5. No Tax on Worldwide Income :

        ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากประเทศอื่นทั่วโลก

6. 3-6 Months Processing Time :

         ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรโปรตุเกสใน 6-8 เดือน  


7. Visit Portugal for 7 Days Each Year (Under the Old Act) : 

 • ท่องเที่ยว/พำนักในโปรตุเกสเพียงปีละ 7 วันก็สามารถรักษาสถานะ permanent residence ได้ตลอดไป (ยกเลิก-ภายใต้กฏหมายใหม่)
 • กฏหมายใหม่ Sep 2018 ยกเลิกข้อกำหนดนี้แล้ว (Regulatory Decree No. 9/2018)
 • ขอสัญชาติโปรตุเกสได้ภายใน 5 ปีและได้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกส (Portugal Passport Holder)
   

8. Portuguese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :

         เมื่อได้เป็นพลเมืองโปรตุเกสและถือพาสปอร์ตโปรตุเกส ท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป
 

9. Free Trade Environment within EU :

         สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรโปรตุเกส-นักลงทุน