dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
BULGARIA PR IN 6-9 MONTHS article

 

Become PR of The European Union (EU)

In 6-9 Months*

“Bulgaria”

Immigrant Investor Program

วีซ่าถาวรบัลกาเรียใน 6-9 เดือน*
 

วีซ่าถาวรบัลกาเรียและสัญชาติยุโรป

 

  •  Bulgarian Permanent Residence Permit

  •  วีซ่าถาวรบัลกาเรีย (ตลอดชีพ)

  •  Bulgarian Citizenship in 5 Years

  •  ขอสัญชาติบัลกาเรียใน 5 ปี (หรือเร่งรัดใน 18 เดือนโดยลงทุนเพิ่ม)

  •  Citizen of The European Union (EU)

  •  เมื่อได้รับสัญชาติบัลกาเรีย ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizen) ทันที

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Bulgaria & the European Union

  •  โยกย้ายไปพำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในบัลกาเรียและในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 28 ประเทศ ได้ (ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Moverment) 

  •  Bulgaria is expected to become a full member of Schengen countries in late 2019 thus enabling visa-free travels for Bulgarian permanent residents! 

  •  บัลกาเรียคาดว่าจะได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของ Schengen countries ในปลายปี 2019 ทำให้ ผู้ถือสถานะ Bulgaria Permanent residence เดินทางเข้าเชงเก้นไม่ต้องขอวีซ่า!

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice
 

วีซ่าถาวรบัลกาเรียPRVisa


  •  ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond)

  •  รับประกันคืนเงินลงทุนโดยรัฐบาลบัลกาเรีย (Governmental  Guaranteed Investment)

  •  ผู้สมัครมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต (Proof of Legitimate Source of Funds)


วีซ่าถาวรบัลกาเรียนักลงทุน


INVESTMENT OPTION :

  •  (A) Permanent Residence (ขอสัญชาติได้ใน 5 ปี)

(a.1) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล €512,000 Euro  หรือ       

        (a.2) One-Time Payment (ไม่ได้เงินคืน)

        จ่ายทิ้งครั้งเดียว €225,000 Euro  หรือ

         (a.3) Real Estate Purchase Option (Condominium projects)

        ซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่า €215,000 Euro (บวกค่าธรรมเนียมอีก €88,000 Euro)

        *ถือครองกรรมสิทธิ์ 7 ปี (โดยปล่อยเช่า-ไม่ได้รับค่าเช่า 6 ปี)  

 

  •  (B) Fast Track Option (ขอสัญชาติเร่งรัดใน 24 เดือน)

(b.1) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล €1,024,000 Euro  หรือ      

          (b.2) One-Time Payment (ไม่ได้เงินคืน)

       จ่ายทิ้งครั้งเดียว €325,000 Euro  หรือ     

        (b.3) Real Estate Purchase Option (Condominium projects)

                ซื้อคอนโดมิเนียมมูลค่า €430,000 Euro (บวกค่าธรรมเนียมอีก €111,000 Euro)   

                    *ถือครองกรรมสิทธิ์ 7 ปี (โดยปล่อยเช่า-ไม่ได้รับค่าเช่า 6 ปี)  

 

*** เงื่อนไข Investment Option อาจมีการเปลี่ยนแปลงในปี 2020 โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติม !!! 

 

  เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลบัลกาเรีย
(ฺWe are working in close collaboration with Financial Advisors and Lawyers duly Licensed by the Bulgarian Government) 

 


 

REPUBLIC OF BULGARIA

© Program Approved by the Bulgarian Government

          โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับประชากรถาวรและสัญชาติ ปรับปรุงและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลบัลกาเรีย ภายใต้การสนับสนุนโดย InvestBulgaria Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด Ministry of Economy, Energy and Tourism และกระทรวง Foreign Ministry เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจทั่วโลก

© In Line With The European Union (EU) Legislation

          โปรแกรมการลงทุนผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาบัลกาเรีย (Bulgarian Parliament Commissions) รวมทั้งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (The EU Commission) ว่าสอดคล้องกับบทบัญญัติตามกฎหมายของสหภาพยุโรป
 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติบัลกาเรียน (Bulgarian Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองบัลกาเรียและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศบัลกาเรียหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)

© Bulgaria :

          ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) -องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)และประชาคมยุโรป (Council of Europe) 

          ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ทิศเหนือติด Romania, ทิศตะวันตกติด Serbia และ Macedonia, ทิศใต้ติดกับ Greece และ Turkey, ส่วนทิศตะวันออกจรดทะเลดำ (Black Sea) บัลกาเรียมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 14 ของทวีปยุโรป มีประชากร 7.36 ล้านคน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี 1991
 

© Bulgarian Passport Ranks 17th Among the World's Most Powerful Passports  

          พาสปอร์ตบัลกาเรียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก

© Second Citizenship

 • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
 • เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในสหภาพยุโรป
 • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
   

© Visa-Free Travel for Citizens : 170 Countries (as of October 2019)

 • ผู้ถือพาสปอร์ตบัลกาเรียสามารถเดินทางไปได้ 170 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ visa-on-arrival

 

BULGARIA HAS IT ALL!!!

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Become Permanent Resident / Citizen of The European Union (EU)

* Every Bulgarian Citizen is also a Citizen of the EU :

 • ลงทุนในบัลกาเรีย-ได้วีซ่าประชากรถาวรบัลกาเรีย
 • ขอสัญชาติบัลกาเรียใน 2-5 ปี
 • เมื่อได้สัญชาติบัลกาเรีย ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น
 • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. 
Government Approved Investment :

        ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล-มั่นคงและปลอดภัย-รับประกันคืนเงินลงทุนภายใน 5 ปี โดยรัฐบาลบัลกาเรีย
 

3. Fast Track Process :

        ได้สถานะประชากรถาวรบัลกาเรียภายใน 6-9 เดือน
 

4. Special Exemption from Physical Residency :

 • ไม่จำเป็น ต้องพำนักอาศัยอยู่ในบัลกาเรีย (เข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)
 • ขอสัญชาติบัลกาเรียได้ภายใน 5 ปี (Bulgarian Passport Holder)
 • ลงทุนเพิ่ม-ขอสัญชาติบัลกาเรียได้เร็วขึ้นใน 18 เดือน

นี่คือความโดดเด่นของโปรแกรมนักลงทุนบัลกาเรีย !!!

5. Strong Education System & Excellent Healthcare Program :

 • มาตรฐานการศึกษาสูงเป็นลำดับ 3 ของทวีปยุโรป
 • ระบบประกันสุขภาพมีความทันสมัยก้าวหน้า

6. Good Quality of Life :

         คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่

7. Unique Benefits Towards European Citizenship :

 • เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรปอย่างเสรี
 • ทำงานในประชาคมสหภาพยุโรป
 • Free Movement within Schengen Countries & Do Business, Work in Europe
   

8. Free Trade Environment within EU :

         สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป
 

9. Low Costs of Doing Business :

 • ภาษีต่ำ (Low Taxes)
 • เงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
 • ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ (Low Operational Cost)
   

10. Strategic Geographic Location :

         ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีเยี่ยม-เชื่อมโยงยุโรป-เอเชีย-ตะวันออกกลาง-และอาฟริกา

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ Bulgaria: :
Questions & Comments :วีซ่าถาวรบัลกาเรีย-นักลงทุน