ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
SAINT LUCIA

 

GET CITIZENSHIP

IN 4-6 MONTHS*

“Saint Lucia”

Citizenship-By- Investment Program

ท่านและครอบครัวได้สัญชาติใน 4-6 เดือน*
 
 

  •  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

  •  Life-long Citizenship

  •  Citizen of a British Commonwealth Country

  •  146 Visa Free Countries including UK, and Schegen Area

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice
 

ขอสัญชาติGrenada
 

  •  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  •  รวมบุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี

  •  รวมปู่ย่า/ตายายอายุมากกว่า 65 ปี

  •  ไม่จำเป็นต้องมาพำนักอยู่ในประเทศ (No Residency Requirement)

 


 

 

 

 

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์ลูเชีย
(We are working in close collaboration with Accredited Real Estate Agents & Lawyers duly Licensed by the Saint Lucian Government)

 

 

 

Four (4) Investment Options :

   Donation - บริจาคเงินให้กับรัฐบาล St. Lucia

- US$100,000 (ไม่ได้คืน) สำหรับผู้สมัครคนเดียว

US$165,000 (ไม่ได้คืน) สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส

- US$195,000 (ไม่ได้คืน) สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 ท่าน (พ่อแม่+บุตร 2 คน)

 

หรือ

  •  Real Estate - ลงทุนในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นอสังหาริมทรัพย์ 2 ประเภทคือ High-end branded hotels and resorts หรือ High-end boutique properties จำนวน US$300,000

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia อนุมัติเพียง 1 โครงการ ผู้สนใจสามารถลงทุนได้ใน The Saint Lucia Canelles Resort  

  

หรือ

  •  Enterprise projects - ลงทุนในธุรกิจได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นธุรกิจ 7 ประเภทคือ ภัตตาคาร / ท่าเรือ / เกษตรแปรรูปฯ / ยาและเวชภัณฑ์ / สาธารณูปโภค / หน่วยงานวิจัย / มหาวิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ จำนUS$3,500,000 (นักลงทุนเดี่ยว) และ US$6,000,000 (นักลงทุนคู่)

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia ยังไม่ได้อนุมัติโครงการใด!  

 

หรือ

  •  Government Bonds - ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี (ไม่มีดอกเบี้ย)

- US$500,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว

US$535,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส

- US$550,000 สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 4 ท่าน (พ่อแม่+บุตร 2 คน)

 

 

 

 

 

Saint Lucia

© Citizenship-by-Investment Program (CIP), Since 2015

          โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ (ใหม่ล่าสุด) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยรัฐบาลประเทศ Saint Lucia เป็นโปรแกรมขอสัญชาติใหม่ล่าสุดในโลก

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ

          สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Saint Lucia (เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม "Helen of the West Indies") เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

          * ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
 

© Saint Lucia เป็นประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติค

          ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเซนต์วินเซ้น (St. Vincent) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาร์เบโดส (Barbados) มีพื้นที่ 617 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ Castries ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ 

© Saint Lucia เป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth)

          มีประชากร 178,015 คน
 

© Saint Lucian Citizens

          เดินทางไปมากกว่า 146 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ข้อมูล October 2018)
 

© Saint Lucia National Economic Fund 

          คือกองทุนพิเศษก่อตั้งภายใต้มาตรา 33 ของกฏหมาย Citizenship by Investment Act นั่นคือผู้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลเซนต์ลูเชีย ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเป็นการตอบแทน 
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

          เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© Saint Lucian Citienship Can Further Passed Down To Future Generations

          สัญชาติเซนต์ลูเชียสามารถสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

 

© Saint Lucian Passport

          มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Visa Free Travel :

        สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆกว่า 146 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone (25 ประเทศในสหภาพยุโรป)

2. Fast Processing :

        สัญชาติและพาสปอร์ตได้รับอนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
 

3. Second Citizenship :

        นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Lucia
 

4. Citizenship For Life :

        เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :

        สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุต่ำกว่า 65 ปี

6. NO Minimum Requirements :

         ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ

7. NO Residency Obligations :

         ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St. Lucia แต่อย่างใด
 

8. Tax FREE on Worldwide Income :

         ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน

  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CARIBBEAN: :
Questions & Comments :