ReadyPlanet.com
dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
ANTIGUA & BARBUDA

 

 GET CITIZENSHIP

IN 90 DAYS*

“Antigua & Barbuda”

Citizenship-By- Investment Program

ท่านและครอบครัวได้สัญชาติใน 4 เดือน*
 
 

  •  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

  •  Life-long Citizenship

  •  Citizen of a British Commonwealth Country

  •  150 Visa Free Countries including UK, and Schegen Area

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice
 

ขอสัญชาติGrenada
 

  •  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  •  รวมคู่สมรสและบุตร

  •  รวมปู่ย่า/ตายายอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

  •  พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ 5 วัน ในช่วง 5 ปีแรก (เพื่อขอต่อพาสปอร์ต)

 


 

 

 

 

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดา 

(We are working in close collaboration with Accredited Real Estate Agents & Lawyers duly Licensed by the Antigua & Barbuda Government)

 

 

 

Three (3) Investment Options :

  •  Donation - บริจาคเงินให้กับ National Development Fund (NDF) ของรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูด้าจำนวน US$100,000 (ไม่ได้คืน) สำหรับหนึ่งครอบครัว (ผู้สมัครเดี่ยว / ครอบครัว 4 คน), ค่าธรรมเนียมรัฐบาล US$25,000 (ผู้สมัครเดี่ยว / หรือครอบครัว 4 คน) หรือ

  •  Real Estate - ลงทุนในโครงการอสังริมทรัพย์ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่าไม่น้อยกว่า US$400,000 เป็นเวลา 5 ปี ค่าธรรมเนียมรัฐบาล US$50,000  

 • Real Estate - นักลงทุนสอง (2) คนลงทุนคนละ US$200,000 ซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนหนึ่ง (1) ยูนิต มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 โดยถือครองร่วมกันเป็นเวลา 5 ปี

 •  Business Establishment - ลงทุนเพื่อก่อตั้งธุรกิจ (an approved business investment) จำนวน US$1,500,000 (สำหรับผู้สมัครหนึ่งคน) / หรือลงทุนร่วม (a joint business investment) จำนวน US$5,000,000 และผู้สมัครแต่ละท่านต้องลงทุนไม่น้อยกว่า US$400,000   

 

 

 

Antigua and Barbuda

© Citizenship-by-Investment (Established by the Hon. Prime Minister of Antigua & Barbuda)

          โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ (ก่อตั้งขึ้นโดยพณฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดา) รัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดารับผิดชอบในการอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ต 


© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ

          สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Antigua and Barbuda (ประเทศในเครือจักรภพ Commonwealth State ในทะเลแคริบเบียนตะวันออก Eastern Caribbean) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

          * ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
 

© Antigua and Barbuda ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค (ได้รับขนานนามว่า "Land of 365 Beaches") ประกอบด้วยเกาะหลักๆคือ Antigua และ Barbuda มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อน GDP โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจาก USA, Canada และ Europe

          ตั้งอยู่ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก (Trinindad and Tobago) เมืองหลวงคือ Saint John's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์

© Antigua and Barbuda เป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth)

          มีประชากร 81,800 คน และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสหราชอาณาจักรทั้งด้านการเมืองการปกครอง, ภาษา, และวัฒนธรรม (ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1981)
 

© Antigua and Barbuda Citizens

          เดินทางไปมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ข้อมูล October 2018)
 

© Antigua and Barbuda เป็นสมาชิก UN, British Commonwealth, Caricom, และ Organization of American States (OAS)

          พลเมืองแอนติกาแอนด์บาร์บูดาได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

          เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© Antigua and Barbuda Passport

          มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Visa Free Travel :

        สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆกว่า 150 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), *Europe Schengen zone, etc.    * 25 ประเทศในสหภาพยุโรป

2. Fast Processing :

        สัญชาติและพาสปอร์ตได้รับอนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
 

3. Second Citizenship :

        นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต Antigua and Barbuda
 

4. Citizenship For Life :

        เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :

        สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุต่ำกว่า 26 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปี

6. NO Minimum Requirements :

         ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ

7. 5 Days of Residency (Within a 5 Years Period) :

         นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ Antigua and Barbuda เป็นเวลา 5 วันในช่วง 5 ปีแรกหลังจากได้รับ citizenship
 

8. Tax FREE on Worldwide Income :

         ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน

  

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 


PART A: ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
เบอร์โทรศัพท์ :  *
จังหวัด :
อายุ :  *
สถานะภาพ :
จำนวนบุตร/ธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
PART B: อาชีพปัจจุบันของท่าน :
PART C: ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าของธุรกิจ
+อื่นๆ) :
เหตุผลในการขอสัญชาติ CARIBBEAN: :
Questions & Comments :