เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมชั้นนำในแคนาดา
 

      •  แคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ประเทศชั้นนำของโลกที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงสุด

      •  Programme for International Student Assessment (PISA) เป็นมาตรฐานการศึกษาของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (OECD) ได้ประเมินผลนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมจำนวน 500,000 คนทั่วโลกในทุกๆ 3 ปีในด้านวิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Math), และการอ่าน (Reading) นักเรียนมัธยมแคนาดาได้คะแนนสูงมากในทุกด้าน

      •  มาตรฐานการเรียนมัธยมในแคนาดาได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุด/หรือเกือบสูงสุด อยู่เสมอเมื่อเทียบในกลุ่ม OECD

      •  โรงเรียนมัธยมในแคนาดาได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ใช้ภาษาอังกฤษ (English speaking nations)

      •  องค์การสหประชาชาติจัดอันดับให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลก (สุขภาพ, การศึกษา, การมีอายุยืนยาว, มาตรฐานการดำรงชีพ, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพชีวิตดีเลิศ และความปลอดภัย) แคนาดาเป็นประเทศที่สงบสุข มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

      •  มหานครแวนคูเวอร์ (ประกอบด้วยเขต Coquitlam, West Vancouver, Surrey และเขตอื่นๆ) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปี

 

Coquitlam School District
(British Columbia, Canada)

        เขตการศึกษาที่ดีที่สุด-ใหญ่ที่สุดเขตหนึ่งใน Vancouver มีโรงเรียนในสังกัดถึง 66 แห่ง มีโรงเรียนไฮสกูลถึง 8 แห่ง ที่มีชื่อเสียงมากเช่น Dr.Charles Best, Heritage Woods, Gleneagle, Pinetree, Port Moody etc. ซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนต่างชาติ เพราะโรงเรียนสวยงาม-น่าเรียน-มีเทคโนโลยีทันสมัย

        ตัวเมืองตั้งอยู่ในเขต Greater Vancouver จัดว่ามีภูมิอากาศดีที่สุดในแคนาดา สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยรถไฟฟ้าโดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงWest Vancouver School District
(BC, Canada)

      •  West Vancouver School District นับเป็นเขตการศึกษาระดับแนวหน้าของ Vancouver

    •  Greater Vancouver Area ถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยที่สุดในโลก รวมทั้งมีมาตรฐานการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา

 

 

 


Surrey School District
(BC, Canada)

      •  Surrey School District เป็นเขตการศึกษาใหญ่ที่สุดใน British Columbia มีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1,200 คน

      •  นักเรียนต่างชาติเกินกว่าครึ่งหนึ่งมาจากเกาหลีใต้, จีน, ไต้หวัน, เวียตนาม, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ฮ่องกง, ประเทศไทยและเยอรมันนี

 

 

 

 

St. Michael's University School
(Victoria, BC, Canada)

       

 

 

 

Stanstead College
(Stanstead, Quebec, Canada)

 

 

 

 

 Regent Christian Academy
(Surrey, BC, Canada)

 

 

 

 

Bodwell High School
(Vancouver, BC, Canada)

  

 

 

 

Glenlyon Norfolk School
(Victoria, BC, Canada)

 

 

 

เรียนต่อมัธยมในแคนาดา

         Coquitlam School District นับเป็นเขตการศึกษาระดับแนวหน้าอีกแห่งหนึ่งของมหานคร Vancouver ซึ่งถูกจัดอันดับว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยที่สุดในโลก รวมทั้งมีมาตรฐานการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา

         ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้มีสภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แม้ในช่วงฤดูหนาว การเดินทางภายในเขตเมืองนับได้ว่าสะดวกอย่างมากเพราะมีรถไฟฟ้ารวมถึงรถโดยสารประจำทางให้บริการอย่างทั่วถึงและตรงต่อเวลา

         นอกจากนี้ ระบบพักอาศัยแบบ Homestay กับครอบครัวชาวแคนาดา จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กรวมถึงทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับผู้คนชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ทั้งนี้ แคนาดาถือเป็นประเทศที่มีคุณภาพของระบบการศึกษาโดยรวมดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่นี่

      -  Coquitlam นับเป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเขตหนึ่งใน Vancouver โดยมีโรงเรียนในสังกัดถึง 66 แห่ง ทั้งนี้ ในระดับมัธยมปลายยังมีถึง 8 แห่ง ที่มีชื่อเสียงมาได้แก่ Dr.Charles Best และ Gleneagle ฯลฯ

      -  Coquitlam อยู่ในเขตที่ใกล้เมือง สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองด้วยรถไฟฟ้าโดยใช้เวลาไม่นาน

      -  Coquitlam ตั้งอยู่ในส่วนของ Greater Vancouver ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิคฤดูหนาวปี 2010 และจัดว่ามีภูมิอากาศดีที่สุดในแคนาดา

      -  Coquitlam จัดเป็นเขตการศึกษาที่ดีที่สุดเขตหนึ่งของแคนาดา ทั้งยังใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดในด้านที่เป็น International Education Department ทั้งนี้ โรงเรียนทั้งหมดได้รับการดูแลให้มีความสวยงามสมบูรณ์แบบและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 

ค่าใช้จ่ายต่อปี

      -  ค่าสมัคร: C$200

      -  ค่าเล่าเรียน : C$13,000/year (รวมค่าหนังสือและบำรุงห้องแล็บ)

      -  ค่าประกันสุขภาพ : C$900/year

 

ค่าที่พักและอาหาร

      -  ค่า Homestay Placement: C$300 

      -  ค่าที่พัก Homestay: C$800-850 per month (ประมาณ 10 เดือน = C$ 8,000)

      -  รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 22,400 C$ หรือประมาณ672,000 บาท (1 C$=30 บาท)

 

เงื่อนไขการรับสมัคร

         ระดับภาษาอังกฤษ : ระดับเบื้องต้น (Beginner Level ) โดยเด็กจะได้เข้าเรียนในชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนแคนาดา หากภาษาอังกฤษต่ำกว่ามาตรฐาน ก็ลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริม

         ระดับผลการเรียน : พิจารณาตามแต่ละกรณี

         Application Deadlines :  February 28th for September entry / October 31st for February entry

 

ระบบการศึกษาของแคนาดาจะคัดเลือกชั้นเรียนโดยใช้อายุของเด็กเป็นเกณฑ์ดังนี้

Elementary School

Kindergarten

         Grade 1 (ages 6–7), Grade 2 (ages 7–8), Grade 3 (ages 8–9), Grade 4 (ages 9–10), Grade 5 (ages 10–11)

Middle School

         Grade 6 (ages 11–12), Grade 7 (ages 12–13), Grade 8 (ages 13–14)

Secondary School

         Grade 9 (ages 14–15), Grade 10 (ages 15–16), Grade 11 (ages 16–17), Grade 12 (ages 17–18)

 

 

โรงเรียนน่าเรียน
Homestay 
น่าอยู่
เมืองน่าเที่ยว........ที่นี่มหานครแวนคูเวอร์

 

Coquitlam School District มีโรงเรียนในระดับมัธยม (Secondary School) อยู่ในสังกัด 8 แห่ง

         คือ Centennial / Dr.Charles Best / Gleneagle / Heritage Woods / Pinetree / Port Moody / Riverside และ Terry Fox โดยบางแห่งรองรับหลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate ที่กำลังเป็นที่ยอมรับทั่วโลกด้วย ทั้งนี้ Coquitlam School District ได้ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีงบประมาณอย่างเพียงพอที่สนับสนุนจาก Government of British Columbia นอกจากนี้ Coquitlam ยังมีระบบ Advance Placement 

         บรรยากาศในโรงเรียนและโดยรอบตัวเมือง Coquitlam มีความสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญสำหรับนักเรียนต่างชาติก็คือ การต้องไปพักแบบ Homestay อยู่กับครอบครัวชาวแคนาดา ซึ่งทั้งเด็กและผู้ปกครองมักเป็นกังวลในส่วนนี้ ต้องบอกว่า ระบบ Homestay ของแคนาดาเป็นระบบที่ผู้คนของที่นี่ภาคภูมิใจมากและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมากสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับนักเรียนเข้ามาอยู่ในครอบครัว และหากมีการกระทำใดๆที่ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ หรือละเมิดข้อห้ามที่กำหนดเคร่งครัดก็จะถูกยกเลิกสัญญาทันที เช่น ให้นักเรียนช่วยทำงานบ้าน ให้นักเรียนดูแลลูกของเจ้าบ้าน หรือการเก็บเงินจากนักเรียนนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้กับทาง School District เป็นต้น ไม่เพียงเท่านี้ ครอบครัว (Family) ยังมีหน้าที่ต้องดูแลนักเรียนในบ้านตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหลักประกันได้ว่าเด็กจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสม

         เนื่องจาก Vancouver เป็นเมืองที่จัดว่าน่าอยู่ที่สุดในโลก ดังนั้น นอกเหนือจากความปลอดภัย ความสะอาด ความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว ที่นี่ยังมีความครบครันในด้านต่างๆ ที่แน่นอนว่าจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีความสุข เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจระดับสากล แหล่งรวมอาหารอร่อยจากทุกมุมโลก รวมถึงกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์ ดนตรี รวมทั้งกีฬาที่ผู้คนที่นี่ให้ความสำคัญอย่างมากและที่สำคัญที่สุด ผู้คนที่มีอัธยาศัยไมตรี และเป็นมิตรต่อชาวต่างชาติ

 

Frequently Asked Questions

1. การสมัครเรียนต้องทำอย่างไร

         การสมัครเรียนต่อแคนาดา / เรียนมัธยมในแคนาดาไม่ยุ่งยาก  โรงเรียนบางแห่งเก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร บางแห่งไม่เก็บ ขั้นตอนการสมัคร ต้องส่งผลการเรียน (transcripts) ฉบับภาษาอังกฤษ สอง (2) ปีการศึกษาล่าสุด รวมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางของนักเรียน เอกสารสามารถส่งผ่าน fax  อีเมล์  หรือทางไปรษณีย์

2. นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีหรือไม่

         ได้ โรงเรียนเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ชั้นประถมศึกษา (Grades K-7) สามารถเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม หรือ มกราคม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Grade 8-12) สามารถเริ่มเรียนได้ในเดือนกันยายน หรือเดือนกุมภาพันธ์

3. ใบสมัครจะถูกตอบรับเมื่อไหร่

         ยื่นใบสมัครเดือนสิงหาคม จะได้รับการตอบรับระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ และ 31พฤษภาคม และยื่นใบสมัครเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ จะได้รับการตอบรับในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม และ 30 พฤศจิกายน

4. นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่พวกเขาอยากจะเรียนได้หรือไม่

         ได้ นักเรียนสามารถสมัครเรียนในโรงเรียนที่ตนเลือกได้หากยังมีที่ว่าง อย่างไรก็ตาม เขตการศึกษา (School district) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน หากที่พักของนักเรียนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ (Boundary) นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของเขตการศึกษาในแต่ละแห่ง

5. นักเรียนถูกจัดเข้าชั้นเรียน / เกรดไหนอย่างไร

         ชั้นประถมศึกษา (Grade K-7) นักเรียนจะถูกจัดเข้าชั้นเรียนโดยวัดจากปีเกิด ระดับมัธยมศึกษา (Grade 8-12) จะถูกจัดเข้าชั้นเรียนโดยดูจากระดับชั้นเรียนที่จบล่าสุดจากประเทศบ้านเกิด

6. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว จะทราบผลเมื่อไหร่และอย่างไรว่าได้รับการพิจารณาแล้ว

         การพิจารณาอนุมัติ ใช้เวลาประมาณ 2-4 วันทำการ ในกรณีผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารครบถ้วน จดหมายตอบรับขั้นต้น (Letter of Offer) จะระบุชื่อโรงเรียน ระยะเวลาของการเรียน จดหมายตอบรับขั้นต้นจะมาพร้อมกับใบแจ้งเรียกเก็บเงิน (Invoice) ด้วย โดยมีรายละเอียดระดับชั้นที่นักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชำระ

7. ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครหรือไม่

         ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร

8. จ่ายค่าเทอมเมื่อไหร่

         ต้องจ่ายค่าเทอมภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากได้รับจดหมายตอบรับขั้นต้นจากทางโรงเรียน ถ้าไม่จ่ายค่าเทอมตามกำหนด จะมีการลบรายชื่อนักเรียนออกจากรายการที่ได้ลงทะเบียนของโรงเรียน

9. เมื่อไหร่จะได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการ (Letter of Acceptance)

         ท่านจะได้รับจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการ ต่อเมื่อกระบวนการสมัครได้เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว คือท่านได้ส่งเอกสารการสมัครและได้ชำระเงินค่าเทอมครบถ้วน จากนั้นท่านสามารถนำเอาจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการที่ได้รับ นำไปยื่นขอวีซ่านักเรียนแคนาดา ที่สถานทูตแคนาดาในประเทศไทย

10. ขั้นตอนการชำระเงินทำอย่างไร

         ค่าเทอมสามารถจ่ายผ่านแคชเชียร์เช็ค แบ้งค์ดร๊าฟท์ (สั่งจ่าย-เขตการศึกษา) หรือผ่านการโอนเงินทางธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต ทางเขตการศึกษาไม่รับเป็นเงินสด เช็คส่วนบุคคล/ธุรกิจ

11. ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นภาคการศึกษาอย่างไร

         โรงเรียนมัธยมในแคนาดา จัดการเรียนการสอนเป็นระบบภาคการศึกษา เทอมฤดูใบไม้ร่วง (Fall semester) นักเรียนจะเรียน 4 วิชา(หลักสูตร) จากเดือนกันยายน จนกระทั่งสิ้นสุดเทอมในเดือนมกราคม เทอมฤดูหนาว (Winter semester) นักเรียนเรียนอีก 4วิชา (หลักสูตร)จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน ด้วยเหตุนี้ นักเรียนจึงสามารถสมัครเข้าเรียนได้ปีละสองครั้ง

12. เขตการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง

         ในมณฑลบริติชโคลัมเบีย Surrey กับ White Rock เป็นเขตการศึกษาเดียวกัน, Coquitlam กับPort Moody และ Belcarra & Anmore รวมเป็นเขตการศึกษาเดียวกัน, West Vancouver ดูแลการศึกษาเฉพาะในเขต West Vancouver

13. เขตการศึกษาสามารถเป็นผู้ดูแลนักเรียน (Custodian) ได้หรือไม่

         เขตการศึกษา Coquitlam และ West Vancouver มีบริการจัดหาผู้ดูแลนักเรียนให้นักเรียนต่างชาติทุกคน (ไม่รวมนักเรียนที่พำนักกับผู้ปกครองของตนเอง) ยกเว้น เขตการศึกษาSurrey ไม่มีบริการจัดหาผู้ดูแลนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกผู้ดูแลได้เอง โดยหารายชื่อจากบริษัทที่ให้บริการด้านนี้ รวมทั้งสามารถใช้ชื่อญาติหรือคนรู้จักในแคนาดา

14. ผู้ดูแลนักเรียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

         ผู้ดูแลนักเรียนต้องอายุ 25 ปีขึ้นไป และเป็นประชากรถาวรของแคนาดา Permanent Residentหรือพลเมืองแคนาดา Canadian Citizen

15. ถ้านักเรียนอยู่กับผู้ปกครอง ต้องมีผู้ดูแล (Custodian) หรือไม่

         ไม่ นักเรียนที่พำนักอยู่กับผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน ระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล

16. ผู้ดูแล (Custodian) ได้รับการแต่งตั้งอย่างไร

         เมื่อท่านได้ตกลงแล้วว่าใครจะเป็นผู้ดูแล ( Custodian) บุคคลนั้น จะต้องมีเอกสารรับรอง ผู้ปกครองต้องกรอกเอกสารจนครบเพื่อแต่งตั้งผู้ดูแลให้เป็นผู้รับผิดชอบนักเรียน และผู้ดูแลก็ต้องกรอกเอกสารยืนยันการแต่งตั้ง เอกสารทั้งสองรายการต้องผ่านการลงนามรับรอง (โดยผู้ปกครองและผู้ดูแลในแคนาดา) และจัดส่งสำเนาไปให้แผนกนักเรียนต่างชาติ (International Education Department) ของแต่ละเขตการศึกษา

17. จะทำอย่างไรหากผู้ดูแลหรือผู้ปกครองไม่อยู่ แล้วนักเรียนต้องลงทะเบียนเรียน

         หากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่อยู่ในระหว่างที่จะมีการลงทะเบียน ให้ติดต่อที่แผนกนักเรียนต่างชาติ เพื่อขอแบบฟอร์มกำหนดผู้ดูแลใหม่ขึ้นมาทดแทน ในระหว่างที่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไม่อยู่

18. ผู้ปกครอง (Guardian) และผู้ดูแล (Custodian) มีความแตกต่างกันอย่างไร

         ผู้ปกครอง (Guardian) โดยทั่วไปคือ ผู้ปกครองโดยสายเลือด หรือผู้ปกครองที่รับบุตรบุญธรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ดูแล (Custodian) คือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เพื่อดูแลนักเรียนในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่

19. ในเขตการศึกษามีแผนกโฮมสเตย์ (homestay) หรือไม่

         ไม่มี อย่างไรก็ตาม ทุกเขตการศึกษามีบริการแนะนำนักเรียนไปยังบริษัทจัดหาโฮมสเตย์มืออาชีพ ในการหาที่พัก

20. นักเรียนต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถอยู่โฮมสเตย์ได้

         นักเรียนตั้งแต่เกรด 6 ขึ้นไป ได้รับอนุญาตให้อยู่โฮมสเตย์ได้ นักเรียนที่อยู่เกรด 5หรือต่ำกว่าจะต้องอยู่กับผู้ปกครอง หรือญาติสนิทเท่านั้น (เช่นป้า, น้า, ยาย, ฯ)

21. ในโฮมสเตย์หนึ่งหลังมีนักเรียนต่างชาติอยู่ได้กี่คน

         ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1โฮมสเตย์

22. ถ้านักเรียนเปลี่ยนผู้ดูแลหรือโฮมสเตย์ใหม่ ต้องทำอย่างไร

         ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้ดูแล หรือโฮมสเตย์ จะต้องแจ้งผ่านแผนกนักเรียนต่างชาติ รวมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่แผนกนักเรียนต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะได้ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

23. Proof of Address หมายถึงอะไร

         Proof of Address หรือ Proof of Homestay สามารถใช้เอกสารบิลค่าน้ำ, ค่าไฟ, สัญญาเช่าบ้าน, หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง นักเรียนทุกคนไม่ว่านักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนชาวแคนาดา ต้องส่งหลักฐานดังกล่าวทุกคน

24. นักเรียนที่มาเรียน 6 เดือน หรือต่ำกว่าจำเป็นต้องขอ Study Permit หรือไม่

         ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่านักเรียนทุกคนที่มาเรียนในเขตการศึกษาต่างๆ จำนวนตั้งแต่ สี่ (4) เดือนขึ้นไป ควรขอ Study Permit

25. ใครเป็นผู้ทำเรื่องขอ Study Permit ให้นักเรียน

         บริษัทตัวแทนการศึกษา หรือผู้ปกครอง จะเป็นผู้รับผิดชอบในขอวีซ่านักเรียนแคนาดาหรือใบอนุญาติเรียน Study Permit โดยต้องยื่นใบสมัครไปยังสถานทูตแคนาดาในประเทศไทยเลขที่ 15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ10500 ประเทศไทย

26. ทำไมเขตการศึกษาจึงบังคับให้นักเรียนต่างชาติทุกคนต้องทำประกันสุขภาพ (Medical Insurance)

         เพื่อเป็นการคุ้มครองและเป็นหลักประกันในด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคน เขตการศึกษาจึงบังคับให้นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพ นักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนต่อในแคนาดาเกินกว่า 3 เดือน จะต้องสมัครประกันสุขภาพ เขตการศึกษาทุกแห่ง จัดระบบประกันสุขภาพผ่าน Guard Me : Student Guard ในช่วง 3 เดือนแรก หลังจากครบ3 เดือนแล้ว นักเรียนต่างชาติสามารถยื่นขอประกันสุขภาพ (Medical Services Plan – MSP) เมื่ออนุมัติ นักเรียนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ (Care Card) ที่จะะถูกส่งไปที่นักเรียนโดยตรง

27. หลังจากนักเรียนเดินทางมาถึงแล้ว จำเป็นต้องลงทะเบียนที่โรงเรียนหรือไม่

         จำเป็น นักเรียนทุกคนต้องรายงานตนกับทางโรงเรียนก่อนวันเริ่มเรียนวันแรก เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

28. ผู้ปกครองโฮมสเตย์ (Homestay Parents) ที่ไม่ใช่ผู้ดูแล (Custodian) สามารถลงทะเบียนนักเรียนที่โรงเรียนได้หรือไม่

         ไม่ได้ ต้องเป็นผู้ดูแลที่จดทะเบียน (Custodian) เท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนที่โรงเรียนแทนนักเรียนได้ ผู้ดูแลสามารถให้ผู้ปกครองโฮมสเตย์ ดำเนินการได้ชั่วคราวในนามของผู้ดูแล แต่ต้องกรอกแบบฟอร์มมอบอำนาจให้ถูกต้อง และจัดดส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วให้กับทางแผนกนักเรียนนานาชาติต่อไป

29. เมื่อนักเรียนเดินทางมาถึง จะมีการประเมินผล English As a Second Language (ESL) หรือไม่ อย่างไร

         ใช่ นักเรียนมัธยมศึกษาทุกคน (Grade 8-12) จะต้องทดสอบ ESL ก่อนที่จะลงทะเบียนและเลือกวิชาเรียน การสอบวัดผลดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดระดับการเรียน ESL ของนักเรียน และช่วยในการตัดสินใจว่าหลักสูตรใดเหมาะกับนักเรียน ส่วนนักเรียนประถม (Grade 1-7) สามารถลงทะเบียนได้เลย โดยการประเมินจะเป็นตัวกำหนดระดับ ESL ที่โรงเรียนจะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้กับเด็กนักเรียนตามความเหมาะสม

30. นักเรียนมัธยมปลาย (Grade 8-12) จะเลือกเรียนหลักสูตรอะไร

         เมื่อได้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ESL) แล้ว นักเรียนมัธยมทุกคน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาได้ นักเรียนจะได้รับการนัดหมายให้พบกับที่ปรึกษาทางวิชาการ (Counselor) ที่จะทำงานช่วยเหลือนักเรียนในการคัดเลือกวิชาเรียนต่างๆ ให้ตอบสนองกับความต้องการของนักเรียน ให้มากที่สุด

31. เมื่อนักเรียนต่างชาติเรียนมัธยมในแคนาดาจนจบหลักสุตร พวกเขาจะได้รับประกาศนียบัตร(Diploma) เช่นเดียวกับเด็กนักเรียนชาวแคนาดาหรือไม่

         ใช่ นักเรียนทุกคนที่เรียนหลักสูตรมัธยมในแคนาดาจนจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย ในมณฑล British Columbia เป็นที่รู้จักกันในนาม BC Dogwood Diploma ซึ่งเหมือนเด็กนักเรียนชาวแคนาดาทุกประการ การจบหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ต้องเป็นดังนี้ http://www.bced.gov.bc.ca/policy/policies/international_grad_credit.htm

32. มีหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างหลักสูตรปกติหรือไม่

         ไม่มี โดยนักเรียนมัธยมต้องลงทะเบียนเรียนหลักสุตรปรกติอย่างน้อย 1 เทอม (เทอมแรก September – January หรือเทอมสอง February – June) นักเรียนประถมลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา (เทอมแรก September – December หรือเทอมสอง January – June)

33. มีนักเรียนต่างชาติจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละโรงเรียน

         โดยประมาณ เขตการศึกษาต่างๆ จำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในระดับมัธยมศึกษาไว้โดยที่ 3-5 % ขณะที่โรงเรียนประถมจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติไว้ที่ 1-2%

34. นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

         ท่านสามารถดูนโยบายการคืนเงินได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละเขตการศึกษา แต่โดยปรกติ จะคืนเงินค่าเทอมเต็มจำนวน หากการขอวีซ่านักเรียนแคนาดาของท่านถูกปฏิเสธ โดยท่านต้องส่งจดหมายปฏิเสธจากสถานทูตแคนาดาในประเทศไทย ไปให้แผนกนักเรียนต่างชาติของเขตการศึกษานั้นๆ

 

 

Visitors: 466,456