United Kingdom

UK Investor Visa (Tier 1) Program

Become a Resident of The UK
In 4 Months*
ขอวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (UK)
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• UK Residence Permit in 4 Months
• ได้รับวีซ่าพำนักถาวรสหราชอาณาจักรใน 4 เดือน

• UK Residence Permit Holders Travel Freely Throughout the Schengen Area
• ผู้ถือบัตรพำนักถาวร UK เดินทางเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น

• UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 2-5 Years
• ขอสถานะประชากรถาวรสหราชอาณาจักรใน 2-5 ปี
* ระยะเวลามีสิทธิ์ขอ PR ขึ้นกับวงเงินลงทุน (ดูตาราง Investment Options)

• ฺBritish Citizenship in 5-6 Years
• ขอสัญชาติสหราชอาณาจักรใน 5-6 ปี
* ระยะเวลามีสิทธิ์ขอ Citizenship ขึ้นกับวงเงินลงทุน (ดูตาราง Investment Options)

• *Citizen of The European Union (EU) 
• *ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in United Kingdom & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในสหราชอาณาจักร / หรือในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)
• เมื่อได้รับสัญชาติสหราชอาณาจักร ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizenship โดยทันที
• โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
• ภายใต้ข้อตกลง EU Freedom of Movement and Residence
• เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
  ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติอังกฤษ (UK) แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติอังกฤษ : UK
)


  ระยะเวลาอนุมัติ UK Investor Visa (Tier 1) ดูเว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร www.gov.uk

  ผลกระทบจาก Brexit ดูเว็บไซต์สหภาพยุโรป Affected By Brexit?

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

 

Investment Options : เงื่อนไขการลงทุน
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

   

Remarks :

Investment Amount = £2,000,000
• UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 5 Years
• ฺBritish Citizenship in 6 Years

Investment Amount = £5,000,000
• UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 3 Years
• ฺBritish Citizenship in 5 Years

Investment Amount = £10,000,000
• UK Permanent Residence ("PR") / Indefinite Leave to Remain ("ILR") in 2 Years
• ฺBritish Citizenship in 5 Years 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© UK Immigrant Investor Program โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1994 เพื่อเชิญชวนนักลงทุนผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งและครอบครัวให้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร (ประกอบด้วย อังกฤษ, สก็อตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ)

© United Kingdom: ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth) - ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) -องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO) - และประชาคมยุโรป (Council of Europe)

© UK Passport Holders: เดินทางไป 184 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า Visa-Free or Visa-on-Arrival (as of January 2020)

© Second Citizenship
- นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย)
- เพื่อชีวิตใหม่ในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ) รวมถึงสหภาพยุโรป
- เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจในทวีปยุโรป

 

 

UK MOST POPULAR & EASY VISA 

 

 

 

Benefits : UK Investor Visa Holders 
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรอังกฤษ UK

1. Become Permanent Resident / Citizen of UK & The European Union (EU) 
● เป็นประชากร/พลเมืองของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
● สิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงสมาชิกสหภาพยุโรป
● เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรปอย่างเสรี
● UK เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก (G-8)
● พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

หมายเหตุ - โปรดดูผลกระทบจาก Brexit

2. Government Approved Investment:
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล มั่นคงและปลอดภัย-รับประกันคืนเงินลงทุนภายใน 2, 3 หรือ 5 ปีโดยรัฐบาล (ขึ้นอยู่กับประเภทการลงทุน)

3. Fast Track Process:
ได้รับสถานะผู้ถือวีซ่านักลงทุนอังกฤษ (UK Investor Visa) ภายใน 4 เดือน

4. UK Citizenship In 6 Years:
ขอสัญชาติอังกฤษ (British Citizenship) ได้ใน 6 ปี ทำพาสปอร์ตอังกฤษ (British Passport) ให้กับตนเอง รวมสามี/ภรรยาและลูก

5. Best Future for Your Children:
เรียนฟรีถึงระดับไฮสกูล มาตรฐานการศึกษาสูงทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 150 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงอีกมากมาย การเรียนในอังกฤษ (UK) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่าน

6. Best Free Medical Care Services:
ฟรี ระบบประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ดีที่สุดในโลก

7. High Standard of Living:
เป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก

8. Great Place To Do Business:
ทำเลที่ตั้งสุดยอด เป็นประตูสู่สหภาพยุโรป โดยมีลอนดอน (London) เป็นหัวใจและศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก

9. EU Free Trade Agreement:
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป
● โปรดดู ข้อมูลในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) ของ Brexit

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 211,895