ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศในเขตการค้าเสรีแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

 

หมายเหตุ : Nov 2021, St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment Unit (CIU)
แจ้งยืนยันว่า Dec 31, 2021 ข้อเสนอให้ส่วนลดพิเศษจะยุติลง
เงินบริจาคสำหรับครอบครัวสี่คน กลับไปใช้อัตราเดิมคือ $195,000

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

•  The Most Popular and Oldest of Its Kind Having Been Accredited a "World's Platinum Brand" 
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่ได้รับความนิยมและเก่าแก่ที่สุดในโลก ถูกจัดอันดับเป็น "พาสปอร์ตระดับแพลตินัมของโลก"
* ช่องทางเร่งด่วน (Accredited Application Process) : ใช้เวลา 60 วัน อนุมัติสัญชาติอย่างรวดเร็ว (แต่ผู้สมัครหลักจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม $25,000)


•  Best Citizenship by Investment Program (The 2020 CBI Index) ; Best 2nd Passport for Immigrant Investors 
  
•  โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติดีที่สุดในปี 2020 ; พาสปอร์ตเล่มที่สองดีที่สุด สำหรับนักลงทุนย้ายประเทศ
* พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสมีอายุ 10 ปี (เมื่อหมดอายุ ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตเซนต์คิตส์ทั่วโลก ใกล้ที่สุดคือ ไทเป-ไต้หวัน ใช้เวลา 3-4 เดือน)

•  Second Citizenship For Life and Can Be Passed On to Future Generations 
•  สัญชาติเซนต์คิตส์ได้รับตลอดชีวิต และสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคตได้

•  Citizen of a British Commonwealth Country and Organization of Eastern Caribbean States (O.E.C.S) Country 
•  พลเมืองประเทศในเครือจักรภพ และสมาคมประชาชาติแคริบเบียนตะวันออก ; สัญชาติที่สอง ติดตัวตลอดชีพ

•  Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองของเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศสมาชิกประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) ได้รับสิทธิ์ประโยชน์การเคลื่อนย้ายเสรีในภูมิภาคแคริบเบียน 
* ประกอบด้วยสิทธิ์ประโยชน์ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการโยกย้ายไปพำนักอาศัยในประเทศกลุ่มทะเลแคริบเบียนที่เป็นสมาชิก CARICOM  

 

•  (As of May 2021) 157 Visa Free Countries including the EU, UK, Ireland, Schengen States, Ukraine, Albania, Mexico, and practically all of South America
•  (เดือนพฤษภาคม 2564) เดินทางไปได้ 157 ประเทศ ประกอบด้วย สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ กลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น ยูเครน อัลบาเนีย เม็กซิโก และเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้
* ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางไปพำนักใน UK ได้นานถึง 180 วัน
** ใช้เดินทางเข้า EU ไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้นาน 90 วัน
*** ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ อาจขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี เข้าแคนาดา อเมริกา

•  No Restrictions on Age, Education or Profession
•  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

•  Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี
เพิ่มบุตรที่เกิดใหม่ได้ ภายหลังผู้สมัครได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสแล้ว (โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 16 ปี)


•  Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
•  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าไปในใบสมัครได้

•  NEW RULES Nov 2020: Inclusion of Siblings Aged 30 or Younger Who is Childless, Unmarried, and Financially Dependent on the Principal Applicant
•  กฏใหม่ พ.ย. 2563 : รวมพี่/น้องอายุ 30 ปีหรือต่ำกว่า ผู้ที่ยังไม่แต่งงาน-ไม่มีบุตร-และพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก เข้าไปในใบสมัครได้

•  No Residency Requirement
•  ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส

•  Great Location for Business Operation : Off-shore bank accounts, investments, and St. Kitts incorporated companies. Five (5) Luxury Hotel Brands in St. Kitts include Marriott, Park Hyatt, Koi, Ramada, and Four Seasons. 
•  ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับทำธุรกิจ : ก่อตั้งบริษัท-ลงทุนธุรกิจ-เปิดบัญชีระหว่างประเทศ ปลอดภาษี มีโรงแรมระดับโลกถึง 5 แห่งคือ แมริออท พาร์คไฮแอท กอย รามาดา และโฟร์ซีซั่น

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Contribution (Sustainable Growth Fund - SGF) :
บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (SGF)
* ผู้สมัครโอนเงิน เมื่อได้รับจดหมายอนุมัติจากรัฐบาล Letter of Approval เท่านั้น

สำหรับผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน US$150,000 

สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน (เช่น คู่สมรสและบุตร 2 คน) 
• จำนวน US$195,000
หมายเหตุ : ลดเหลือ US$150,000 (ครอบครัวไม่เกิน 4 คน) จนถึง 31 December 2021 นี้เท่านั้น และมีโควต้าจำนวนจำกัด (Available to a limited number of applicants)! 
 

สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (เช่น บุตร/พ่อแม่/ปู่ย่าตายาย) ไม่จำกัดอายุ 
• เพิ่ม ค่าธรรมเนียม US$10,000 ต่อหนึ่งคน

สำหรับพี่น้อง ที่เพิ่มเข้ามา (อายุไม่เกิน 30 ปี) 
• เพิ่ม ค่าธรรมเนียม US$20,000 ต่อหนึ่งคน

หรือ 

(B) Government-Approved Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล
* As of 2020 - ผู้สมัครมากกว่า 70% เลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) :
ผู้สมัครลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้รับอนุมัติ (โรงแรม วิลล่า หรือคอนโดมิเนียม) มูลค่า US$200,000 ขายใน 7 ปี

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) : 
ผู้สมัครหลักลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 ขายได้ใน 5 ปี

• Invest in a Private Home (Not including Land) : 
โปรแกรมนี้ให้ถึง 1 November 2022 - ผู้สมัครหลักลงทุนซื้อบ้านส่วนตัวมูลค่า US$400,000 (ไม่นับรวมมูลค่าที่ดิน) โดยซื้อทั้งหลัง ไม่แบ่งซื้อ-ไม่ถือกรรมสิทธิ์ร่วม และต้องถือครอง 5 ปี
* โปรดสังเกตุ - เมื่อต้องการขายต่อ ผู้ซื้อคนใหม่ไม่สามารถนำบ้านหลังนี้ มายื่นขอสัญชาติเซนต์คิตส์ได้


ค่าธรรมเนียมรัฐบาล:
• ผู้สมัครหลัก = US$35,050
• คู่สมรสของผู้สมัครหลัก = US$20,050
• ผู้ติดตามของผู้สมัครหลัก ไม่จำกัดอายุ = US$10,050 

สำหรับพี่น้องที่เพิ่มเข้ามา (อายุไม่เกิน 30 ปี) 
• เพิ่ม ค่าธรรมเนียม US$40,000 ต่อหนึ่งคน
 

 


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the St. Kitts & Nevis Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT
 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© St. Kitts and Nevis' Citizenship-by-Investment Program (Since 1984) ; the First and Longest CBI Program in the World
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ "The 1984 Citizenship Act" (เป็นโปรแกรมเริ่มแรกและก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)
* ในปี 2021 โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสได้รับอันดับสูงสุดในโลก (โดย "Professional Wealth Management") เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นใน 14 ประเทศ โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร (Due diligence) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) กระบวนการสมัคร ง่าย (Ease) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการต้อนรับผู้สมัครแบบครอบครัว (Family-friendliness) 


© Qualifications : Be of Outstanding Character, Hold No Criminal Record, Have Excellent Health; Have a High Personal Net Worth

นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีฐานะตามสมควร เลือกลงทุนในประเทศ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อขอสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

* Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)

© St Kitts & Nevis : Good Healthcare, Great Infrastructure, High Growth Rate of Economy & Great Location  
ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง (Queen Elizabeth II) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ St Kitts & Nevis ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1983 มีระบบประกันสุขภาพที่ดี โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำเลที่ตั้งดี เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างทวีปยุโรป-สหรัฐอเมริกา-และเมืองศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของโลก
* รัฐบาลเซนต์คิตส์ เน้นลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับพลเมือง Rod University School of Veterinary Medicine ได้รับการรับรองใน USA
** July 2020 : ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism) เติบโตเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพด้านที่พักอาศัยที่พัฒนาและด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า 
*** June 2021 : ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


© St. Kitts & Nevis Citizens
มีสิทธิ์เดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้า และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)
* นับแต่ปี 1984 มีผู้ได้รับพาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิส ประมาณ 16,000 คน (พลเมืองเซนต์คิตส์ ทุกๆหนึ่งในห้าคน เป็นนักลงทุนต่างชาติ)

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
ในสถานการณ์วิกฤตเช่น เกิดความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ฯลฯ หากท่านถือสองสัญชาติ และถือครองพาสปอร์ตสองเล่ม ช่วยอำนวยความความสะดวกในยามคับขันได้เป็นอย่างดี
* นักลงทุน Crypto investors จำนวนมากจากสหรัฐ ยอมสละสัญชาติอเมริกัน มาถือสัญชาติเซนต์คิตส์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในประเทศอเมริกา

© St. Kitts & Nevis Passport Ranks 26th in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเซนคิตส์แอนด์เนวิส ถูกจัดอยู่ในลำดับ 26 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
* ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม St. Kitts Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. Visa-Free or Visa on Arrival Access to 157 Countries (As of May 2021) for St. Kitts Passport Holders :
ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 157 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU), Albania, Belarus, Bosnia, Cuba, Egypt, India, Israel, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Ukraine, Venezuela etc.
    

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติเซนต์คิสแอนด์เนวิส ได้รับอนุมัติ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 60 วัน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* September 2020 : Citizenship By Investment Unit เริ่มใช้บทบัญญัติชั่วคราว (Temporary Provision) ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 กำหนดให้ผู้สมัครยื่นเอกสารทางออนไลน์เท่านั้น (Online Submission) โดยมีเงื่อนไขให้ส่งเอกสารตัวจริงในภายหลัง ก่อนสัญชาติได้รับการอนุมัติ

3. Second Citizenship For Life & 10-Year Passport (5 Years for Children)
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองตลอดชีพ และถือครองพาสปอร์ตมีอายุ 10 ปี (5 ปี สำหรับเด็ก)

4. Access To Full Services of Offshore Banking :
เข้าถึงบริการเต็มของธนาคาร ในการเปิดบัญชีทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

5. Residency, Employment, Education, and Business Opportunities In British Commonwealth Nations :
สิทธิ์พำนักอาศัย โอกาสทำงาน เรียนหนังสือ และทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ 
* มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือ (Special assistance) จากสถานทูตอังกฤษทั่วโลก
** รัฐบาลอังกฤษออกเอกสาร UK Emergency Passport ให้กับ Commonwealth citizens ในกรณีทำพาสปอร์ตหายระหว่างเดินทางนอกประเทศเครือจักรภพ 

6. NO Minimum Requirements :
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ภาษา หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ
* อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องมีทรัพย์สินและเงินลงทุนที่ได้มาโดยสุจริต 

7. NO Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัว ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด

8. No Taxes for Worldwide Income, Dividends, Wealth, Inheritance or Gift : Favorable Tax Exemption and Low VAT for Businesses
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจาก เงินได้ทั่วโลก เงินปันผล ความมั่งคั่ง มรดก หรือเงินได้โดยเสน่หา รวมทั้งผู้ทำธุรกิจได้รับยกเว้นภาษี และจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราต่ำ  

 

Visitors: 429,267