ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศในเขตการค้าเสรีแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุด

 

July 2023 :
วงเงินลงทุนปรับเพิ่มสูงขึ้น
(แพงที่สุดในแคริบเบียน)
• บริจาครัฐบาลเริ่มต้น $250,000
• ซื้ออสังหาริมทรัพย์ขั้นต่ำ $400,000

  

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

  As the "World's Platinum Brand," the St Kitts and Nevis Passport by Investment program is the oldest and most popular of its kind. It offers unmatched prestige and access to global travel and business opportunities. 
  โปรแกรมขอสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ได้รับความนิยมและเก่าแก่ที่สุด ถูกจัดอันดับให้เป็น "พาสปอร์ตระดับแพลตินัมของโลก" 
โอกาสเดินทางทั่วโลกและช่องทางธุรกิจ  
July, 2023: Interviews are now required for all applicants 16 years and older.


ทางเลือกดีกว่า :
ขอสัญชาติ Antigua & Barbuda ลงทุนถูกกว่ามาก พาสปอร์ตทรงพลังใกล้เคียง St. Kitts & Nevis
(หรือ ขอสัญชาติ Saint Lucia ลงทุนถูกกว่า พาสปอร์ตทรงพลังปานกลาง) 
ข้อสังเกตุ :
Dominica passport พาสปอร์ตโดมินิกาเดินทางวีซ่าฟรีเข้า UK ไม่ได้ (ไม่แนะนำให้สมัคร) 

Vanuatu passport พาสปอร์ตวานูอาตูเดินทางวีซ่าฟรีเข้า UK และ Schengen ไม่ได้ (ไม่แนะนำให้สมัคร)


•  The St. Kitts and Nevis Passport by Investment programme has been honored as the "Best Citizenship by Investment Program" and the "Best Second Passport for Investors" by the Financial Times' Professional Wealth Management Magazine.

  โปรแกรมขอสัญชาติและพาสปอร์ตที่สองดีที่สุดสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในปี 2021, 2022 และ 2023 โดย Financial Times' Professional Wealth Management
•  พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสมีอายุ 10 ปี
•  ยื่นขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูต/สถานกงสุลเซนต์คิตส์ทั่วโลก (ใกล้ประเทศไทยที่สุดคือ ไทเป-ไต้หวัน)
•  ใช้เวลาดำเนินการ 3-4 เดือน (St. Kitts passport renewal fee is $675) 

•  St. Kitts and Nevis, a popular Caribbean destination, is known for its beautiful beaches, tropical landscapes, and upscale amenities. This makes it an excellent choice for both smart travelers and foreign investors.
   เซนต์คิตส์และเนวิส : ประเทศเกาะที่มีความสวยงาม ภูมิประเทศเขตร้อน สะดวกสบาย ปลายทางที่ดีเยี่ยมสำหรับนักลงทุนผู้ชาญฉลาด
•  เซนต์คิตส์อยู่ลำดับ 3 ของประเทศเกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก เหนือกว่า Cayman Islands / St. Maarten / US Virgin Islands (โดย U.S. News & World Report) และเป็นอันดับ 1 ในแคริบเบียน (โดย Robb Report's American Wealth Magazine)


• 
 The St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment program provides lifelong benefits and the opportunity to pass St. Kitts citizenship on to future generations, ensuring global mobility and access to business ventures.

•  สัญชาติเซนต์คิตส์ถือครองตลอดชีวิต สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลานในอนาคต โอกาสเดินทางเสรีและลงทุนธุรกิจ

 As a citizen of St. Kitts and Nevis, you become part of the British Commonwealth and the Organization of Eastern Caribbean States (OECS), enjoying the rights, privileges, and protections these memberships offer.  
•  เป็นพลเมืองประเทศสมาชิกเครือจักรภพ และองค์กรรัฐแคริบเบียนตะวันออก (OECS) 
• เซนคิตส์และเนวิสเป็นหนึ่งใน OECS พลเมืองเดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิก ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
• ประกอบด้วย Antigua & Barbuda / Dominica / Grenada / Montserrat / St. Kitts & Nevis / St. Lucia / St. Vincent & the Grenadines


  The Saint Kitts and Nevis Citizenship by Investment programme grants its holders the privileges of CARICOM Freedom of Movement. They can live, work, and travel freely within the 15 member countries of the Caribbean Community.
  พลเมืองเซนต์คิตส์และเนวิส สมาชิกกลุ่มประชาคมแคริบเบียน Caribbean Community (CARICOM) ได้รับสิทธิภายใต้ "ข้อตกลงเคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้าน แรงงาน สินค้า บริการ โอนย้ายเงินทุน และพำนักถาวร" ในตลาดร่วมเศรษฐกิจเดี่ยวแคริบเบียน CARICOM Single Market and Economy (CSME) มีสมาชิก 15 ประเทศ  
•  สมาชิกหลัก : แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กียานา เฮติ จาไมกา มอนต์เซอรัต เซนคิตส์ เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ ซูรินัม ทรินิแดดและโทบาโก
• มีสมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศคือ แอนกิลล่า เบอร์มิดา บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ เคย์แมนไอส์แลนด์ เติร์กส์และไคคอส  

 

  The St. Kitts and Nevis passport ranking is highly regarded as the top passport in the Caribbean. St. Kitts passport visa-free countries list includes the EU, UK, Ireland, Schengen States, Albania, Saudi Arabia & most of South America.   
•  เดินทางเสรีหลากหลายประเทศ (สูงสุดของพาสปอร์ตแคริบเบียน) : สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ กลุ่มยุโรปเชงเก้น อัลบาเนีย ซาอุดิอาระเบีย และเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้
• ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิสพำนักใน UK ได้นาน 180 วัน
• เดินทางเข้า EU ไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้นาน 90 วัน
บินเข้าแคนาดา ไม่ต้องขอวีซ่า (ยื่น eTA) หากเคยมีวีซ่าแคนาดา 10 ปีย้อนหลัง/หรือปัจจุบันมีวีซ่าอเมริกา


•  The St. Kitts passport requirements impose no restrictions based on age, education, or profession, ensuring inclusivity for all applicants. 
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ ในการขอพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ 
• ผู้สมัครอายุ 16 ปีขึ้นไป เข้าสัมภาษณ์ทางออนไลน์


  The St. Kitts citizenship cost covers children under 25 years of age who are full-time students and financially dependent on their parents. 
  รวมบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุ 18-25 ปี เป็นนักศึกษาเต็มเวลาและพึ่งพิงด้านการเงินกับผู้ปกครอง 
•  เพิ่มบุตรที่เกิดใหม่ได้ ภายหลังผู้สมัครได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสแล้ว (โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 16 ปี)

 

  A St. Kitts passport application also includes dependent parents who are 65 years old or older.  
  รวมบิดามารดาอายุ 65 ปีขึ้นไปในใบสมัครขอสัญชาติและพาสปอร์ตได้

 

  Under the new rules, the St. Kitts and Nevis citizenship requirements now exclude siblings and grandparents from the St. Kitts and Nevis citizenship application forms.
  พี่น้องและปู่ย่าตายายไม่สามารถรวมเข้าไปในใบสมัครได้ (ภายใต้เงื่อนไขใหม่) 

 

  St. Kitts and Nevis citizenship benefits include a strong, secure banking system in a tax-friendly jurisdiction that promotes offshore accounts and investments.
   สัญชาติเซนต์คิตส์ให้สิทธิประโยชน์เข้าถึงระบบธนาคารที่แข็งแรงมั่นคง หลักกฎหมายปลอดภาษี สนับสนุนบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนในโพ้นทะเล 
 

•  St. Kitts and Nevis is a great business destination due to its strategic location and strong offshore banking system. Incorporating offshore companies is simple and hassle-free.
  เซนต์คิตส์และเนวิสเป็นจุดหมายเหมาะแก่การทำธุรกิจ เนื่องด้วยมีทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม รวมทั้งมีระบบการเงินระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง
• การจดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจโพ้นทะเลในเซนต์คิตส์เป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก
 


 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice  

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน
*ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Donation :
• Contribution to the Sustainable Island State Contribution (SISC) 
• ชำระเงินเมื่อได้รับจดหมายอนุมัติ "Notification of Approval in Principal"
  (Approximately 120 Days Upon Initial Submission)

บริจาคเงินให้กองทุนรัฐบาล
ผู้สมัครเดี่ยว = 
US$250,000
ผู้สมัครหลักและคู่สมรส = US$300,000
ผู้สมัครหลัก+ผู้ติดตาม 3 คน = US$350,000 (อาจรวม/ไม่รวมคู่สมรสก็ได้)

 

 

หรือ 

(B) Government-Approved Real Estate:
• Purchase of an Approved Development
 

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการอนุมัติโดยรัฐบาลเช่น โรงแรม/วิลล่า/หรือคอนโดมิเนียม มูลค่า US$400,000 ถือครอง 7 ปี
[หรือบ้านเดี่ยวมูลค่า US$800,000 ถือครอง 7 ปี] 

ผู้สมัครเดี่ยว / ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า


      

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Founded in 1984, the St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program is the world's first and longest-running initiative of its kind. 
   โปรแกรมการลงทุนขอรับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 เป็นโปรแกรมเริ่มแรกและก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก 
• ในปี 2021 โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์คิตส์ได้รับอันดับสูงสุดในโลก (โดย "Professional Wealth Management") เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นใน 14 ประเทศ โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบประวัติ ความน่าเชื่อถือ ความไม่ยุ่งยาก ประสิทธิภาพ และรวมผู้สมัครได้ทั้งครอบครัว  
• See "St. Kitts and Nevis Citizenship Official Website"


© To satisfy the St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Unit, applicants must demonstrate exceptional character, a clean criminal record, good health, and a substantial personal net worth. 
   หน่วยงานลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์คิตส์ (CIU) พิจารณาเฉพาะผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ดี ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีสุขภาพแข็งแรง และมีฐานะตามสมควร
• เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่ดีของ St. Kitts & Nevis (ชื่อเดิม St. Christopher & Nevis)
• Federation of St Kitts & Nevis คัดเลือกผู้สมัครโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ทรัพย์สินและเงินลงทุนได้มาโดยสุจริต)

 

© St. Kitts and Nevis, a member of the British Commonwealth with King Charles III as the Head of State, offers excellent healthcare, strong infrastructure, and high economic growth. 
   เซนต์คิตส์เป็นสมาชิกเครือจักรภพ ประมุขคือกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สาม ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1983 ระบบประกันสุขภาพดี โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานดี อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำเลที่ตั้งเชื่อมโยงยุโรป-สหรัฐอเมริกา-และเมืองธุรกิจสำคัญของโลก
• รัฐบาลเซนต์คิตส์ เน้นลงทุนการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับพลเมือง Rod University School of Veterinary Medicine ได้รับการรับรองใน USA
• July 2020 : ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism) เติบโตเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพที่พักอาศัยที่พัฒนาและด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า 
• June 2021 : เซนต์คิตส์และเนวิสไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


© The St. Kitts passport ranking is greatly respected and holds a leading position in the Caribbean. The St. Kitts and Nevis Passport by Investment cost starts from $250,000 for a single applicant. 
   พาสปอร์ตเซนต์คิตส์เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและจัดอยู่ในอันดับชั้นนำของกลุ่มแคริบเบียน วงเงินลงทุนขอพาสปอร์ตเริ่มต้น US$250,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว 
 นับแต่ปี 1984 มีผู้ได้รับพาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิส ประมาณ 16,000 คน (พลเมืองเซนต์คิตส์ทุกหนึ่งในห้าคน เป็นนักลงทุนต่างชาติ)

© The St. Kitts and Nevis citizenship by investment benefits include a second passport for global mobility, access to a secure banking system, and lucrative business opportunities.
   สิทธิประโยชน์ของสัญชาติเซนต์คิตส์ ถือพาสปอร์ตเล่มที่สองเดินทางเสรีทั่วโลก ระบบธนาคารมั่นคง โอกาสธุรกิจและปลอดภาษี หลักประกัน
ในยามวิกฤตเช่น ปัญหาการเมือง สงคราม ภัยพิบัติ หรือการก่อการร้าย 
• นักลงทุน Crypto investors จำนวนมากจากสหรัฐ ยอมสละสัญชาติอเมริกัน มาถือสัญชาติเซนต์คิตส์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในอเมริกา
• โรงแรมระดับโลก 5 แห่งในเซนต์คิตส์ Marriott, Park Hyatt, Koi, Ramada และ Four Seasons. 


© In 2024, the St. Kitts passport by investment continues to grow as it is ranked 23rd globally for travel freedom by the Passport Index. St. Kitts and Nevis passport how to get one is a straightforward process.
   ในปี 2024 พาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิสยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ในลำดับ 23 ของโลก การขอพาสปอร์ตเซนต์คิตส์เป็นกระบวนการตรงไปตรงมาสู่พลเมืองโลก
• ในแต่ละปี สัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสอนุมัติให้กับนักลงทุนโปรแกรม St. Kitts Citizenship-By Investment ในจำนวนจำกัด !

 

 

 

 

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. As of 2024, the St. Kitts and Nevis passport visa free countries allows holders to easily travel to 162 nations worldwide without a visa or with a visa on arrival.  
ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางไป 162 ประเทศทั่วโลก ไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอวีซ่าเมื่อไปถึง (ปี 2567)
• ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU), Albania, Belarus, Bosnia, Cuba, Egypt, India, Israel, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Sudan, Ukraine, Venezuela, etc.
    

2. The St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment real estate offers opportunities to own property in a highly sought-after Caribbean location. It provides an attractive return on investment.
ขอสัญชาติโดยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเซนต์คิตส์ ผู้สมัครได้โอกาสถือครองทรัพย์สินที่มีผู้ให้ความสนใจสูงในแคริบเบียน มีผลตอบแทนที่ดี
• กระบวนการเรียบง่ายและรวดเร็ว ได้รับเอกสารสิทธิ์ (Federation of Saint Christopher and Nevis Title of Ownership) 3. The St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment cost is considered the most expensive but rewarding investment in the global citizenship market. It offers lifelong citizenship and a 10-year passport (5 years for children). St. Kitts and Nevis citizenship by descent can be passed on to future generations.
โปรแกรมเซนต์คิตส์อนุมัติสัญชาติตลอดชีพ โดยให้พาสปอร์ตเซนต์คิตส์มีอายุ 10 ปี (พาสปอร์ตอายุ 5 ปีสำหรับเด็ก) ที่สำคัญอย่างยิ่ง สัญชาติเซนต์คิตส์สืบทอดต่อไปถึงลูกหลานในอนาคต
• แม้ว่าการขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสมีราคาแพงที่สุด แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า


4. While the St. Kitts and Nevis passport price may be relatively high, it offers valuable access to comprehensive offshore banking services in St. Kitts. The St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment fees include government fees, due diligence fees, passport fees, and other associated fees.
ประโยชน์ได้รับจากการเปิดบัญชีระหว่างประเทศในเซนต์คิตส์ ดึงดูดใจนักลงทุนจากทั่วโลก แม้ราคาขอพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ค่อนข้างสูง 
• ค่าใช้จ่ายหมายรวมถึง ค่าธรรมเนียมรัฐบาล ค่าธรรมเนียมตรวจประวัติ ค่าธรรมเนียมพาสปอร์ต และอื่นๆ 

 

5. As citizens of the British Commonwealth, individuals from St. Kitts and Nevis enjoy simplified visa application processes and more streamlined immigration procedures when traveling to other member countries.
ขอวีซ่าเดินทาง สิทธิพำนักอาศัย วีซ่าทำงานและธุรกิจ ทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนสำหรับพลเมืองในกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ซึ่งได้รับความสะดวกมากกว่าพลเมืองชาติที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในเครือจักรภพ 
• มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือ (Special assistance) จากสถานทูตอังกฤษ รวมถึงหน่วยงานสถานทูตเครือจักรภพทั่วโลก
• รัฐบาลอังกฤษออกเอกสาร UK Emergency Passport ให้กับ Commonwealth citizens กรณีทำพาสปอร์ตหายระหว่างเดินทางนอกประเทศเครือจักรภพ 

6. The program imposes no stringent requirements regarding the proof of legal source of funds and financial standing. The St. Kitts citizenship by investment required documents include a set of application forms and supporting documents.
โปรแกรมไม่เข้มงวดเกินไปในการพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินและสถานะการเงิน เอกสารการสมัครประกอบด้วย ใบสมัครและเอกสารสนับสนุนต่างๆ การจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก 
• ผู้สมัครต้องแสดงเอกสารยืนยันว่า มีทรัพย์สินและเงินลงทุนที่ได้มาโดยสุจริต
• ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (เงื่อนไขใหม่) 


7. The St. Kitts and Nevis Citizenship by Naturalization Program imposes no residency obligations, allowing citizens the flexibility to reside anywhere in the world without having to spend a mandatory period in St. Kitts and Nevis.
โปรแกรมขอแปลงสัญชาติเซนต์คิตส์ ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสแต่อย่างใด

8. St. Kitts and Nevis provides a tax-friendly environment, with no worldwide personal income tax, no capital gains tax, no wealth tax, no inheritance tax, and no gift tax. Full tax exemption and low VAT are offered for companies.
นโยบายปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจากเงินได้ทั่วโลก ไม่มีภาษีกำไรจากเงินลงทุน ไม่มีภาษีความมั่งคั่ง ไม่มีภาษีมรดก ไม่เสียภาษีเงินได้โดยเสน่หา รวมทั้งบริษัทได้รับยกเว้นภาษีเต็มจำนวน เสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราต่ำ 

 

 

 

ข่าวสัญชาติเซนต์คิตส์ล่าสุด :  

  

♦ February 6, 2024 : The St Kitts and Nevis Citizenship by Investment (CBI) Unit focuses on Public Benefit Option to enhance program credibility. 
หน่วยงาน St. Kitts CBIU ได้ปรับปรุงช่องทางลงทุนโครงการสร้างประโยชน์สาธารณะ - Public Benefit Option (PBO) เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของโปรแกรมขอสัญชาติเซนต์คิตส์ 
• ผู้สมัครหลักลงทุน $250,000
• ค่าธรรมเนียม Due Diligence [ผู้สมัครหลัก $10,000 ผู้ติดตามอายุ 16+ ขึ้นไป $7,500] 
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลหลังอนุมัติ [ผู้สมัครหลัก $25,000 คู่สมรส $15,000 ผู้ติดตามอายุ 18+ $15,000 อายุต่ำกว่า 18 $10,000] 

♦ June 6, 2023 : พลเมืองเซนต์คิตส์และเนวิสไม่ต้องขอวีซ่าเข้าแคนาดา ยื่น Electronic Travel Authorization (eTA) แทน
ผู้ถือสัญชาติพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ไม่ต้องขอวีซ่าชั่วคราวเข้าแคนาดา หากมีเอกสารดังนี้:
• เคยมีวีซ่าแคนาดา (Canada temporary resident visa) ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง หรือ
• ปัจจุบันถือวีซ่าอเมริกา (US non-immigrant visa) ที่ยังไม่หมดอายุ

 

♦ January, 2023 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ 4 ประการของ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program
ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

(i) คณะผู้บริหารชุดใหม่ Citizenship By Investment Unit (CIU) - ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล ให้กระบวนการทำงานมีความรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(ii) ข้อเสนอส่วนลดพิเศษ (Limited Time Offer) - ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 ยอดเงินบริจาคให้กับกองทุน Sustainable Growth Fund (SGF) ลดลง $25,000 รวมถึงนักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตภายใน 60 วันทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(iii) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข Real Estate Investment Option - โครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ ต้องยื่นขออนุญาตไปยังคณะผู้บริหารของ CIU เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติ มูลค่าลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่ำสุดคือ US$200,000 

(iv) ช่องทางลงทุน Public Good Investment Option (PGIO) – การลงทุนนี้เข้ามาแทนที่แบบเดิมคือ Alternative Investment Option (AIO) โดยยังคงเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบ้านพักอาศัยผ่านการบริจาคเงิน US$175,000 

 

 

♦ December 15, 2022 : รัฐบาลเซนต์คิตส์ปรับปรุงระบบความปลอดภัยการใช้งานเล่มพาสปอร์ต
เลขานุการคณะรัฐมนตรี Dr. Marcus Natta แถลงว่า รัฐบาลเซนต์คิตส์มีมติให้ พัฒนารูปเล่มพาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิส ให้มีความทันสมัยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยการเพิ่มจำนวนหน้าพาสปอร์ตจาก 32 เป็น 48 หน้า ทุกหน้าพาสปอร์ตถูกออกแบบให้มีความสามารถป้องกันภัยได้ดีขึ้น โดยเพิ่มคุณลักษณะสำคัญเช่น การเคลือบลามิเนต (Laminate) และการพิมพ์สลักข้อความด้วยแสงเลเซอร์ (Laser engraved) ลงในหน้าพาสปอร์ตที่ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว (Polycarbonate data pages)    

 

 

 

 

Visitors: 554,854