ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศในเขตการค้าเสรีแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

 

หมายเหตุ : นับแต่ปี 1984 มีผู้ได้รับพาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิส 16,000 คน
(ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ ทุกๆหนึ่งในห้าคน เป็นนักลงทุนต่างชาติ)

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

•  The Most Popular and Longest Standing Program Established Since 1984 
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่ได้รับความนิยมมาก ก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1984
* รัฐบาลเซนต์คิตส์และเนวิส .ใช้เวลาเพียง 60 วันในการอนุมัติสัญชาติ อย่างรวดเร็วโดยยื่นผ่าน Express application 

•  Best Citizenship by Investment Program (The 2020 CBI Index) ; Best 2nd Passport for Immigrant Investors 
  
•  โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติดีที่สุดในปี 2020 ; พาสปอร์ตเล่มที่สอง สำหรับนักลงทุนย้ายประเทศ

•  Citizen of a British Commonwealth Country and Organization of Eastern Caribbean States (O.E.C.S) Country ; Second Citizenship For Life 
•  พลเมืองประเทศในเครือจักรภพ และสมาคมประชาชาติแคริบเบียนตะวันออก ; สัญชาติที่สอง ติดตัวตลอดชีพ

•  Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองของเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศสมาชิกประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) ได้รับสิทธิ์การเคลื่อนย้ายเสรีในภูมิภาค 
* ประกอบด้วยสิทธิ์ประโยชน์ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการโยกย้ายไปพำนักอาศัยในประเทศกลุ่มทะเลแคริบเบียนที่เป็นสมาชิก CARICOM  

 

•  156 Visa Free Countries including the EU, UK, Schengen Area, Ukraine, and practically all of South America
•  เดินทางไปได้ 156 ประเทศ ประกอบด้วย สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร กลุ่มเชงเก้น ยูเครน และเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้
* ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางไปพำนักใน UK ได้นานถึง 180 วัน
** ใช้เดินทางเข้า EU ไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้นาน 30-180 วัน
*** ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ อาจขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี เข้าแคนาดา อเมริกา

•  No Restrictions on Age, Education or Profession
•  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

•  Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

•  Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
•  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าไปในใบสมัครได้

•  NEW RULES Nov 2020: Inclusion of Siblings Aged 30 or Younger Who is Childless, Unmarried, and Financially Dependent on the Principal Applicant
•  กฏใหม่ พ.ย. 2563 : รวมพี่/น้องอายุ 30 ปีหรือต่ำกว่า ผู้ที่ยังไม่แต่งงาน-ไม่มีบุตร-และพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก เข้าไปในใบสมัครได้

•  No Residency Requirement
•  ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส

•  Great Location for Business Operation : Off-shore bank accounts, investments, and St. Kitts incorporated companies. Five (5) Luxury Hotel Brands in St. Kitts include Marriott, Park Hyatt, Koi, Ramada, and Four Seasons. 
•  ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับทำธุรกิจ : ก่อตั้งบริษัท-ลงทุนธุรกิจ-เปิดบัญชีระหว่างประเทศ ปลอดภาษี มีโรงแรมระดับโลกถึง 5 แห่งคือ แมริออท พาร์คไฮแอท กอย รามาดา และโฟร์ซีซั่น

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Contribution (Sustainable Growth Fund - SGF) :
บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (SGF)

สำหรับผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน US$150,000 

สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามไม่เกิน 3 คน (เช่น คู่สมรสและบุตร 2 คน) 
• จำนวน US$195,000
หมายเหตุ : ลดเหลือ US$150,000 (ครอบครัวไม่เกิน 4 คน) จนถึง 31 December 2021 นี้เท่านั้น และมีโควต้าจำนวนจำกัด (Available to a limited number of applicants)! 
 

สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา ไม่จำกัดอายุ 
• เพิ่ม เงินบริจาค US$10,000 ต่อหนึ่งคน

สำหรับพี่น้อง ที่เพิ่มเข้ามา (อายุไม่เกิน 30 ปี) 
• เพิ่ม เงินบริจาค US$20,000 ต่อหนึ่งคน

หรือ 

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) :
ผู้สมัครลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้รับอนุมัติ (โรงแรม วิลล่า หรือคอนโดมิเนียม) มูลค่า US$200,000 ขายใน 7 ปี

• Invest in a Pre-Approved Real Estate Project (Hotel Shares, Villas, and Condominium Units) : 
ผู้สมัครหลักลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ มูลค่าอย่างน้อย US$400,000 ขายได้ใน 5 ปี

ค่าธรรมเนียมรัฐบาล:
• ผู้สมัครหลัก = US$35,050
• คู่สมรสของผู้สมัครหลัก = US$20,050
• ผู้ติดตามของผู้สมัครหลัก ไม่จำกัดอายุ = US$10,050 

สำหรับพี่น้องที่เพิ่มเข้ามา (อายุไม่เกิน 30 ปี) 
• เพิ่ม เงินบริจาค US$40,000 ต่อหนึ่งคน
  


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the St. Kitts & Nevis Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT
 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Citizenship-by-Investment Program (Since 1984)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ: The 1984 Citizenship Act (เป็นโปรแกรมที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)


© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ

สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

* Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)
** Prime Minister Dr. Timothy Harris กล่าวไว้ว่า รัฐบาลเซนต์คิตส์และเนวิส ลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับพลเมืองทุกคน


© St Kitts & Nevis : Good Healthcare, Great Infrastructure and High Growth Rate of Economy  
ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง (Queen Elizabeth II) มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ St Kitts & Nevis ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1983 มีระบบประกันสุขภาพที่ดี โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง

© St. Kitts & Nevis Citizens
มีสิทธิ์เดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้า และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
ในสถานการณ์วิกฤตเช่น เกิดความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ฯลฯ หากท่านถือสองสัญชาติ และถือครองพาสปอร์ตสองเล่ม ช่วยอำนวยความความสะดวกในยามคับขันได้เป็นอย่างดี
* นักลงทุน Crypto investors จำนวนมากจากสหรัฐ ยอมสละสัญชาติอเมริกัน มาถือสัญชาติเซนต์คิตส์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในประเทศอเมริกา

© St. Kitts & Nevis Passport Ranks 26th in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเซนคิตส์แอนด์เนวิส ถูกจัดอยู่ในลำดับ 26 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
* ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม St. Kitts Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. Visa-Free or Visa on Arrival Access to 156 Countries (As of July 2020) for St. Kitts Passport Holders :
ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 156 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU), Albania, Belarus, Bosnia, Cuba, Egypt, India, Israel, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Ukraine, Venezuela etc.
* ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลียทางออนไลน์ได้ (Australia's Online Visitor e600 visa)    

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติเซนต์คิสแอนด์เนวิส ได้รับอนุมัติ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 60 วัน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* September 2020 : Citizenship By Investment Unit เริ่มประกาศใช้บทบัญญัติชั่วคราว (Temporary Provision) ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถยื่นทางออนไลน์ได้ (Online Submission) แต่มีเงื่อนไขให้ส่งเอกสารตัวจริงภายหลัง ก่อนอนุมัติสัญชาติ

3. Second Citizenship & 10-Year Passport (5 Years for Children)
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สอง และถือครองพาสปอร์ตมีอายุ 10 ปี (5 ปี สำหรับเด็ก)

4. Citizenship For Life :
เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. Citizenship & Passports for Children and Grandparents :
สัญชาติอนุมัติให้แก่บุตรอายุต่ำกว่า 25 ปี รวมถึงปู่ย่าตายายอายุ 62 ปีขึ้นไป

6. NO Minimum Requirements :
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ภาษา หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ 

7. NO Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัว ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด

8. No Taxes for Worldwide Income, Dividends, Wealth or Inheritance : Favourable Tax Exemption and Low VAT for Businesses
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจากเงินได้ทั่วโลก เช่น เงินปันผล ความมั่งคั่ง หรือมรดก รวมทั้งผู้ทำธุรกิจได้รับยกเว้นภาษี และจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราต่ำ  

 

Visitors: 398,181