ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศในเขตการค้าเสรีแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุด

 

หมายเหตุ : Limited Time Offer [1 Jan - 30 Jun 2023]
Sustainable Growth Fund (SGF) Option

ยอดเงินบริจาค SGF ลดลง เริ่มต้น $125,000
*พิเศษ-สัญชาติและพาสปอร์ตอนุมัติใน 60 วันทำการ

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

  St Kitts and Nevis Passport by Investment : Recognized as "World's Platinum Brand", The Most Popular & Oldest Program 
  โปรแกรมขอสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์เป็นที่นิยมและเก่าแก่ที่สุด ถูกจัดอันดับให้เป็น "พาสปอร์ตระดับแพลตินัมของโลก"
* Mar 10, 2022 : เซนต์คิตส์และเนวิสประกาศไม่รับใบสมัครจากชาวรัสเซียและเบลารุส


•  Best Citizenship by Investment Program (The 2022 CBI Index) ; Best Second Passport for Investors 
  
  โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติดีที่สุดในปี 2022 ; พาสปอร์ตเล่มที่สองดีที่สุด สำหรับนักลงทุน
* พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสมีอายุ 10 ปี หากหมดอายุ ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตเซนต์คิตส์ทั่วโลก (ใกล้ที่สุดคือ ไทเป-ไต้หวัน)

•  St. Kitts and Nevis : Caribbean's Most Luxurious and Demanded Destination
   เซนต์คิตส์และเนวิส : ประเทศที่มีความหรูหราโอ่อ่าที่สุดและเป็นปลายทางที่มีผู้คนต้องการมาอยู่มากที่สุดในแคริบเบียน
* เซนต์คิตส์อยู่ลำดับ 3 ของประเทศเกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก เหนือกว่า Cayman Islands / St. Maarten และ US Virgin Islands (โดย U.S. News & World Report) และเป็นอันดับ 1 ในแคริบเบียน (โดย Robb Report's American Wealth Magazine)


• 
St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment For Life & Can Be Passed On to Future Generations 

•  สัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส ถือสัญชาติที่สองตลอดชีวิต และสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคตได้

 Citizen of a British Commonwealth Country and Organization of Eastern Caribbean States (O.E.C.S) Country 
•  พลเมืองประเทศในเครือจักรภพ และสมาคมประชาชาติแคริบเบียนตะวันออก 

  St. Kitts and Nevis Citizenship Benefits : Privileges Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
  พลเมืองของเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ "ข้อตกลงเคลื่อนย้ายเสรีระหว่างกันใน 5 เรื่องคือ แรงงานฝีมือ สินค้า งานบริการ โอนย้ายเงินทุน และพำนักถาวร" ประชาคมตลาดร่วมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 20 ประเทศ 
* สมาชิกหลัก CARICOM ประกอบด้วย แอนติกา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กียานา เฮติ จาไมกา มอนต์เซอรัต เซนคิตส์ เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซูรินัม ทรินิแดดและโทบาโก (และสมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศ)  

 

  St. Kitts and Nevis Citizenship Visa Free Countries (Caribbean Passport Ranking - No.1) : The EU, UK, Ireland, Schengen States, Ukraine, Albania, Mexico, and Practically all of South America  
•  เดินทางไปได้ 161 ประเทศ (อันดับสูงสุดของพาสปอร์ตแคริบเบียน) ประกอบด้วย สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ กลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น ยูเครน อัลบาเนีย เม็กซิโก และเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้
• ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิส ไปพำนักใน UK ได้นานถึง 180 วัน
• เดินทางเข้า EU ไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้นาน 90 วัน
• ขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี เข้าแคนาดา อเมริกาได้

•  St. Kitts Citizenship Requirements : No Restrictions on Age, Education or Profession
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  St. Kitts & Nevis Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 25 Years of Age (Previously 30 Years)
 สัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 25 ปี (ลดจากเดิมอายุ 30 ปี)
เพิ่มบุตรที่เกิดใหม่ได้ ภายหลังผู้สมัครได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสแล้ว (โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 16 ปี)


  Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าไปในใบสมัครได้ (ลดจากเดิมอายุ 65 ปี)

  Inclusion of Siblings Aged 25 or Younger Who is Childless, Unmarried, and Financially Dependent on the Principal Applicant
  รวมพี่/น้องอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่า (ลดจากเดิมอายุ 30 ปี) ผู้ที่ยังไม่แต่งงาน-ไม่มีบุตร-และพึ่งพิงผู้สมัครหลัก 

 Secure Banking System in a Tax Friendly Jurisdiction : Off-shore Bank Accounts and Investments. 
   ระบบการเงินการธนาคารที่มั่นคงและปลอดภาษี : เพื่อเปิดบัญชีระหว่างประเทศและการลงทุน 

•  Great Location for Business Operation : Incorporations of Off-shore Companies.  
  ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับทำธุรกิจ : ก่อตั้งบริษัทระหว่างประเทศ 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Contribution (Sustainable Growth Fund - SGF) :
บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (SGF)
* ชำระเงินเมื่อได้รับจดหมายอนุมัติ "Notification of Approval in Principal" จากรัฐบาล

SGF Limited Time Offer [1 Jan - 30 Jun 2023] 
ผู้สมัครเดี่ยว = 
US$125,000
ผู้สมัครหลักและคู่สมรส = US$150,000
ผู้สมัครหลัก+ผู้ติดตาม 3 คน = US$170,000 (อาจรวม/ไม่รวมคู่สมรสก็ได้)

SGF [1 July 2023 เป็นต้นไป]
ผู้สมัครเดี่ยว = US$150,000
ผู้สมัครหลักและคู่สมรส = US$175,000
ผู้สมัครหลัก+ผู้ติดตาม 3 คน = US$195,000 (อาจรวม/ไม่รวมคู่สมรสก็ได้)

  

[ค่าธรรมเนียม $45,000 - $69,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หรือ
 

(B) Government-Approved Real Estate:
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการอนุมัติโดยรัฐบาลเช่น โรงแรม วิลล่า หรือคอนโดมิเนียม มูลค่า US$200,000 ถือครอง 7 ปี
[หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า US$400,000 ถือครอง 5 ปี] 
* ผู้สมัครมากกว่า 70% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้สมัครเดี่ยว / ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า
[ค่าธรรมเนียม $54,000 - $113,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]
We Are Representing Qualifying Real Estate Projects Duly Approved by the St. Kitts & Nevis Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program (Since 1984) ; the First and Longest CBI Program in the World (See "St. Kitts and Nevis Citizenship Official Website")
   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ "The 1984 Citizenship Act" (เป็นโปรแกรมเริ่มแรกและก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)
• ในปี 2021 โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์คิตส์ได้รับอันดับสูงสุดในโลก (โดย "Professional Wealth Management") เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นใน 14 ประเทศ โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร (Due diligence) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) กระบวนการสมัคร ง่าย (Ease) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการต้อนรับผู้สมัครแบบครอบครัว (Family-friendliness) 


© Qualifications : Be of Outstanding Character, Hold No Criminal Record, Have Excellent Health; Have a High Personal Net Worth

   นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีฐานะตามสมควร เลือกลงทุนในประเทศเซนต์คิตส์ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อขอสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

• Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)

© St Kitts & Nevis : Queen Elizabeth II As the Head of State, Good Healthcare, Great Infrastructure, High Growth Rate of Economy & Great Location  
   ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ เซนต์คิตส์ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีค.ศ. 1983 มีระบบประกันสุขภาพที่ดี โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำเลที่ตั้งดี เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างทวีปยุโรป-สหรัฐอเมริกา-และเมืองศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของโลก
• รัฐบาลเซนต์คิตส์ เน้นลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับพลเมือง Rod University School of Veterinary Medicine ได้รับการรับรองใน USA
• July 2020 : ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism) เติบโตเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพด้านที่พักอาศัยที่พัฒนาและด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า 
• June 2021 : ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


© St. Kitts and Nevis Visa Policy for Citizens
   พลเมืองเซนต์คิสเดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้า และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)
* นับแต่ปี 1984 มีผู้ได้รับพาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิส ประมาณ 16,000 คน (พลเมืองเซนต์คิตส์ ทุกๆหนึ่งในห้าคน เป็นนักลงทุนต่างชาติ)

© St. Kitts and Nevis Citizenship Official Website :
นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติเซนต์คิตส์ เป็นสัญชาติที่สอง หลักประกัน
ในสถานการณ์วิกฤตเช่น เกิดความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ฯลฯ หากท่านถือสองสัญชาติ และถือครองพาสปอร์ตสองเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในยามจำเป็นคับขันได้
• นักลงทุน Crypto investors จำนวนมากจากสหรัฐ ยอมสละสัญชาติอเมริกัน มาถือสัญชาติเซนต์คิตส์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในประเทศอเมริกา
• มีโรงแรมระดับโลกถึง 5 แห่งตั้งอยู่ในเซนต์คิตส์คือ Marriott, Park Hyatt, Koi, Ramada และ Four Seasons. 


© St. Kitts & Nevis Passport by Investment Ranks 24th in Terms of Travel Freedom (2022)
   พาสปอร์ตเซนคิตส์แอนด์เนวิสถูกจัดอยู่ในลำดับ 24 ของโลก (ปี 2022) น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
• ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติเซนต์คิสและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม St. Kitts Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. St. Kitts and Nevis Passport : Visa-Free or Visa on Arrival Access to 161 Countries (As of 2022) 
ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 161 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ในปี 2565)
• ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU), Albania, Belarus, Bosnia, Cuba, Egypt, India, Israel, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Ukraine, Venezuela etc.
    

2. St. Kitts and Nevis Citizenship Processing (Simple & Fast) :
กระบวนการเรียบง่ายและรวดเร็ว ซื้อสัญชาติเซนต์คิสได้รับ St. Kitts Citizenship Certificate และ St. Kitts passport  
• ช่องทางเร่งด่วน (Accredited Application Process) : ใช้เวลา 60 วันทำการ อนุมัติสัญชาติอย่างรวดเร็ว (PA จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม $25,000)


3. St. Kitts and Nevis Citizenship For Life & 10-Year Passport (5 Years for Children)
นักลงทุนและครอบครัวได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์ตลอดชีพ และถือครองพาสปอร์ตเซนต์คิสมีอายุ 10 ปี (พาสปอร์ตอายุ 5 ปีสำหรับเด็ก)


4. Access To Full Services of Offshore Banking in St. Kitts :
เข้าถึงบริการเต็มของธนาคารในเซนต์คิตส์ ในการเปิดบัญชีทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

5. Residency, Employment, Education, and Business Opportunities In British Commonwealth Nations :
สิทธิ์พำนักอาศัย โอกาสทำงาน เรียนหนังสือ และทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ 
• มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือ (Special assistance) จากสถานทูตอังกฤษ รวมถึงหน่วยงานสถานทูตประเทศในเครือจักรภพทั่วโลก
• รัฐบาลอังกฤษออกเอกสาร UK Emergency Passport ให้กับ Commonwealth citizens ในกรณีทำพาสปอร์ตหายระหว่างเดินทางนอกประเทศเครือจักรภพ 

6. No Minimum Requirements :
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ภาษา หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ
• อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องมีทรัพย์สินและเงินลงทุนที่ได้มาโดยสุจริต 

7. No Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัว ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด

8. Tax Friendly With No Worldwide Personal Income Tax, No Capital Gains Tax, No Weatlh Tax, ์No Inheritance Tax, No Gift Tax : Full Tax Exemption and Low VAT for Companies
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจากเงินได้ทั่วโลก ไม่มีภาษีกำไรจากเงินลงทุน ไม่มีภาษีความมั่งคั่ง ไม่มีภาษีมรดก ไม่เสียภาษีเงินได้โดยเสน่หา รวมทั้งบริษัทหรือธุรกิจได้รับยกเว้นภาษีเต็มจำนวน และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ต่ำ  

 

 

 

 

ข่าวสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสล่าสุด :  

  

♦ January, 2023 : การเปลี่ยนแปลงสำคัญ 4 ประการของ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program
ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป

(i) คณะผู้บริหารชุดใหม่ Citizenship By Investment Unit (CIU) - ทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล ให้กระบวนการทำงานมีความรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

(ii) ข้อเสนอส่วนลดพิเศษ (Limited Time Offer) - ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 ยอดเงินบริจาคให้กับกองทุน Sustainable Growth Fund (SGF) ลดลง $25,000 รวมถึงนักลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตภายใน 60 วันทำการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(iii) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข Real Estate Investment Option - โครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการ ต้องยื่นขออนุญาตไปยังคณะผู้บริหารของ CIU เพื่อเข้าร่วมในโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติ มูลค่าลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่ำสุดคือ US$200,000 

(iv) ช่องทางลงทุน Public Good Investment Option (PGIO) – การลงทุนนี้เข้ามาแทนที่แบบเดิมคือ Alternative Investment Option (AIO) โดยยังคงเป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและบ้านพักอาศัยผ่านการบริจาคเงิน US$175,000 

 

 

♦ December 15, 2022 : รัฐบาลเซนต์คิตส์ปรับปรุงระบบความปลอดภัยการใช้งานเล่มพาสปอร์ต
เลขานุการคณะรัฐมนตรี Dr. Marcus Natta แถลงว่า รัฐบาลเซนต์คิตส์มีมติให้ พัฒนารูปเล่มพาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิส ให้มีความทันสมัยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยการเพิ่มจำนวนหน้าพาสปอร์ตจาก 32 เป็น 48 หน้า ทุกหน้าพาสปอร์ตถูกออกแบบให้มีความสามารถป้องกันภัยได้ดีขึ้น โดยเพิ่มคุณลักษณะสำคัญเช่น การเคลือบลามิเนต (Laminate) และการพิมพ์สลักข้อความด้วยแสงเลเซอร์ (Laser engraved) ลงในหน้าพาสปอร์ตที่ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว (Polycarbonate data pages)    

 

 

 

 

FAQs :  

 

♦ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Programme ("CIP') 

Federation of St. Kitts & Nevis is the two-island nation in the Caribbeans with its capital city named Basseterre. The St. Kitts and Nevis CIP is one of the main cores of the country's economic development which has created substantial benefit to the people of the country. St. Kitts passport by investment remains a top-tier goal for investors seeking most trusted second citizenship. The three (3) fundamental principles comprising of sustainability, good governance, and pragmatism, have been continually adopted towards the evolution of the St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment Programme. 

In 2021 and 2022, the Financial Times' Professional Wealth Management magazine ranked the St. Kitts Citizenship by Investment program the best in the world based on various factors i.e. stability, no travel or residency, ease of processing, due diligence and inclusion of family members.

This CIP offers various benefits to foreign investors namely Non-revocable, life-long citizenship in a British Commonwealth country; Powerful St. Kitts passports with visa-free access to some 161+ countries globally; No residency obligation; No interview needed; Dependent children and siblings aged up to 25 / parents/grandparents aged over 55; Off-shore banking, companies incorporation in St. Kitts and tax planning. 

โปรแแกรมขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสผ่านการลงทุน เป็นหนึ่งในแกนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้สร้างผลประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนในประเทศ พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสโดยการลงทุนยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตที่สองที่น่าเชื่อถือที่สุด หลักการสำคัญสามข้ออันประกอบด้วย ความยั่งยืน การบริหารแบบมีธรรมาภิบาล และการลงมือปฏิบัติ นำไปสู่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส

ในปี 2564 และ 2565 เซนต์คิตส์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโปรแกรมขอสัญชาติดีที่สุดในโลกโดยนิตยสารไฟแนนเชียลไทม์ ด้วยเหตุผลความมีประสิทธิภาพของโปรแกรมในด้านต่างๆ

* Commencing January 2023 onwards, the new Citizenship by Investment Board of Governors will be responsible for the overall management of the Citizenship  by  Investment  Unit  (CIU). All CBI applications will be thoroughly reviewed by the Technical Comittee who will furthermore ensure that all due diligence background checks are comprehensively completed.
เริ่มตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป คณะกรรมการชุดใหม่ฯ รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยงานลงทุนเพื่อขอสัญชาติ CIU ใบสมัครขอสัญชาติทุกรายการถูกตรวจสอบโดยคณะทำงานด้านเทคนิค ซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ว่าได้จัดทำอย่างครบถ้วนรอบด้าน

 

♦ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Requirements

The principal applicant must be at least 18 years old. Applicants must make a one-time investment in St. Kitts and Nevis. An Application for Registration as a Citizen of St. Kitts & Nevis [under the Saint Christopher and Nevis Citizenship Act, 1984, Part II, Section 3(5)] must be properly completed by the principal applicant along with his/her qualified family members : dependent children and siblings aged under 25 years old ; and/or dependent parents and grandparents aged over 65 years old. Applicants must pass a Due Diligence and complete a medical examination.

Applicants must make a one-time investment in St. Kitts and Nevis either in a real estate project or a donation to the Sustainable Growth Fund. 

ผู้สมัครหลักอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ติดตามที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครหลักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือบริจาคเงินให้กองทุนรัฐบาลเซนต์คิตส์

 

♦ St. Kitts and Nevis CIP Processing Time 

St. Kitts citizenship and passports granted within approx. 3 months (SGF Donation route). 

ระยะเวลาอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ โดยประมาณคือ 3 เดือน (บริจาคเงินให้กองทุน SGF)

 

  

♦ St. Kitts and Nevis CIP Application Process   

Step 1 : File Preparation - A complete St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment application including signed government forms, investment agreement or real estate documents, medical exam reports, and any supporting documents.
* The due diligence fees are due at this stage.  
 

Step 2 : Citizenship File Submission - Initial filing of the package containing the St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment and Passport by Investment applications to the CIU of the St. Kitts government. The CIU will review the case, conduct a due diligence or background check.
* All case files must be uploaded to CAMS prior to being submitted to the CIU.

Step 3 : CIU issues an Approved in Principal notification - Transfer of the investment fund into a newly-opened escrow account as per selected option. Payment of government fees, if applicable.
* 24 Feb 2023 : No further extensions will be granted after 30 days beyond the expiration date of the statutory deadline!

Step 4 : Issuance of Certificate of Registration (COR) for each family member.  
* 24 Feb 2023 : Replacement of lost CORs, a fee of US$1,500 must be paid along with submission of a notarized police report and sworn affidavit to the CIU.

Step 5 : Issuance of St. Kitts and Nevis Passports in approximately 2-3 weeks upon submission of a Passport application.  

ขั้นตอนที่ 1 - จัดเตรียมใบสมัครครบชุด แบบฟอร์มรัฐบาล สัญญาต่างๆ ใบยืนยันตรวจร่างกาย และเอกสารประกอบฯ 
ขั้นตอนที่ 2 - ยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงานสัญชาติผ่านการลงทุน CIU 
ขั้นตอนที่ 3 - ได้รับจดหมายอนุมัติสัญชาติ นักลงทุนโอนเข้าไปในบัญชี Escrow account รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
ขั้นตอนที่ 4 - อนุมัติประกาศนียบัตรลงทะเบียนสัญชาติเซนต์คิตส์ 
ขั้นตอนที่ 5 - พาสปอร์ตเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสอนุมัติให้กับผู้สมัครและผู้ติดตาม ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังยื่นใบคำขอพาสปอร์ต

    

 

♦ St. Kitts and Nevis CIP Document Checklist

Application Forms (แบบฟอร์มโปรแกรมเซนต์คิตส์และเนวิส)
• Form C1 (all family members) 
• Form C2 (all family members) 
• Form C3 plus HIV test result (all family members, except children under 12)
• Non-PEP forms (each applicant aged 16+) 
• Application for a Passport (all family members)
• Form C4 (PA only - SGF only)  

Agreements, declaration, and authorization documents (สัญญาและหนังสือมอบอำนาจ)

• Subscription Agreement (if applicable)
• Escrow Agreement (if applicable)
• Purchase and Sale Agreement (if applicable)
• Limited Power of Attorney (POA)
• Sanctioned Countries Declaration Form


Identity Documents (เอกสารประจำตัว) 
• Passport (certified color copy)
• Birth certificate (certified color copy)
• National ID card (certified color copy)
• Name / Surname change certificate (certified color copy, if applicable)
• Marriage / Divorce certificate (certified color copy, if applicable)
• House registration (certified copy)
• Residence permit / work permit (if any)
• Proof of education - University degrees / diplomas (certified copy)
• Military records (certified color copy, if any)
• Eight (8) passport size photos

Business / employment documents (เอกสารธุรกิจ/การจ้างงาน)  
• Resume / Curriculum Vitae 
• Business registration / shareholders' list (PA only)
• Employment letter (PA only)
• 12-month bank statements (PA only)
• Source of funds (original or notarized copies, PA only)
 
Supporting Documents (เอกสารประกอบ) 
• Professional / character reference letter (original, PA only)
• Bank reference letter (original, PA only)
• Proof of address (original / certified legible copy, PA only)
• Police clearance certificate (original, all family members aged 16+)
• Dependent children aged under 25 (Letter from the educational institution & Affidavit of support)
• Dependent parents or parents-in-law aged 65+ (Affidavit of support from PA)
• Dependent siblings aged under 25 (Affidavit of support from PA)  

 

 

 

  

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 502,963