ST. KITTS & NEVIS CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
สัญชาติเซ็นต์คิสแอนด์เนวิส
ประเทศในเขตการค้าเสรีแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุด

 

หมายเหตุ : Limited Time Offer [1 Jan - 30 June 2023]
Sustainable Growth Fund (SGF) Option

ยอดเงินบริจาค SGF ลดลง เริ่มต้น $125,000
*พิเศษ-สัญชาติและพาสปอร์ตอนุมัติใน 60 วันทำการ

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม 

  St Kitts and Nevis Passport by Investment : Recognized as "World's Platinum Brand", The Most Popular & Oldest Program 
  โปรแกรมขอสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์เป็นที่นิยมและเก่าแก่ที่สุด ถูกจัดอันดับให้เป็น "พาสปอร์ตระดับแพลตินัมของโลก"
* Mar 10, 2022 : เซนต์คิตส์และเนวิสประกาศไม่รับใบสมัครจากชาวรัสเซียและเบลารุส


•  Best Citizenship by Investment Program (The 2022 CBI Index) ; Best Second Passport for Investors 
  
  โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติดีที่สุดในปี 2022 ; พาสปอร์ตเล่มที่สองดีที่สุด สำหรับนักลงทุน
* พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสมีอายุ 10 ปี หากหมดอายุ ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตเซนต์คิตส์ทั่วโลก (ใกล้ที่สุดคือ ไทเป-ไต้หวัน)

•  St. Kitts and Nevis : Caribbean's Most Luxurious and Demanded Destination
   เซนต์คิตส์และเนวิส : ประเทศที่มีความหรูหราโอ่อ่าที่สุดและเป็นปลายทางที่มีผู้คนต้องการมาอยู่มากที่สุดในแคริบเบียน
* เซนต์คิตส์อยู่ลำดับ 3 ของประเทศเกาะน่าอยู่ที่สุดในโลก เหนือกว่า Cayman Islands / St. Maarten และ US Virgin Islands (โดย U.S. News & World Report) และเป็นอันดับ 1 ในแคริบเบียน (โดย Robb Report's American Wealth Magazine)


• 
St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment For Life & Can Be Passed On to Future Generations 

•  สัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส ถือสัญชาติที่สองตลอดชีวิต และสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคตได้

 Citizen of a British Commonwealth Country and Organization of Eastern Caribbean States (O.E.C.S) Country 
•  พลเมืองประเทศในเครือจักรภพ และสมาคมประชาชาติแคริบเบียนตะวันออก 

  St. Kitts and Nevis Citizenship Benefits : Privileges Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
  พลเมืองของเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ "ข้อตกลงเคลื่อนย้ายเสรีระหว่างกันใน 5 เรื่องคือ แรงงานฝีมือ สินค้า งานบริการ โอนย้ายเงินทุน และพำนักถาวร" ประชาคมตลาดร่วมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 20 ประเทศ 
* สมาชิกหลัก CARICOM ประกอบด้วย แอนติกา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กียานา เฮติ จาไมกา มอนต์เซอรัต เซนคิตส์ เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซูรินัม ทรินิแดดและโทบาโก (และสมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศ)  

 

  St. Kitts and Nevis Citizenship Visa Free Countries (Caribbean Passport Ranking - No.1) : The EU, UK, Ireland, Schengen States, Ukraine, Albania, Mexico, and Practically all of South America  
•  เดินทางไปได้ 157 ประเทศ (อันดับสูงสุดของพาสปอร์ตแคริบเบียน) ประกอบด้วย สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ กลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น ยูเครน อัลบาเนีย เม็กซิโก และเกือบทุกประเทศในอเมริกาใต้
• ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิส ไปพำนักใน UK ได้นานถึง 180 วัน
• เดินทางเข้า EU ไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้นาน 90 วัน
• ขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี เข้าแคนาดา อเมริกาได้

•  St. Kitts Citizenship Requirements : No Restrictions on Age, Education or Profession
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

  St. Kitts & Nevis Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
 สัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี
เพิ่มบุตรที่เกิดใหม่ได้ ภายหลังผู้สมัครได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสแล้ว (โดยบุตรต้องอายุไม่เกิน 16 ปี)


  Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป เข้าไปในใบสมัครได้

  Inclusion of Siblings Aged 30 or Younger Who is Childless, Unmarried, and Financially Dependent on the Principal Applicant
  รวมพี่/น้องอายุ 30 ปีหรือต่ำกว่า ผู้ที่ยังไม่แต่งงาน-ไม่มีบุตร-และพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก เข้าไปในใบสมัครได้

 Secure Banking System in a Tax Friendly Jurisdiction : Off-shore Bank Accounts and Investments. 
   ระบบการเงินการธนาคารที่มั่นคงและปลอดภาษี : เพื่อเปิดบัญชีระหว่างประเทศและการลงทุน 

•  Great Location for Business Operation : Incorporations of Off-shore Companies.  
  ทำเลที่ตั้งเหมาะสำหรับทำธุรกิจ : ก่อตั้งบริษัทระหว่างประเทศ 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Contribution (Sustainable Growth Fund - SGF) :
บริจาคเงินให้กับกองทุนพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (SGF)
* ชำระเงินเมื่อได้รับจดหมายอนุมัติ "Notification of Approval in Principal"

SGF Limited Time Offer [1 Jan - 30 June 2023] 
ผู้สมัครเดี่ยว = 
US$125,000
ผู้สมัครหลักและคู่สมรส = US$150,000
ผู้สมัครหลัก+คู่สมรส+บุตร 2 คน = US$170,000 

SGF [1 July Onwards]
ผู้สมัครเดี่ยว = US$150,000
ผู้สมัครหลักและคู่สมรส = US$175,000
ผู้สมัครหลัก+คู่สมรส+บุตร 2 คน = US$195,000 

  

[ค่าธรรมเนียม $45,000 - $69,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หรือ
 

(B) Government-Approved Real Estate:
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการอนุมัติโดยรัฐบาลเช่น โรงแรม วิลล่า หรือคอนโดมิเนียม มูลค่า US$200,000 ถือครอง 7 ปี
[หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่า US$400,000 ถือครอง 5 ปี] 
* ผู้สมัครมากกว่า 70% ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ผู้สมัครเดี่ยว / ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า
[ค่าธรรมเนียม $54,000 - $113,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]
We Are Representing Qualifying Real Estate Projects Duly Approved by the St. Kitts & Nevis Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program (Since 1984) ; the First and Longest CBI Program in the World (See "St. Kitts and Nevis Citizenship Official Website")
   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1984 ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติ "The 1984 Citizenship Act" (เป็นโปรแกรมเริ่มแรกและก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลก)
• ในปี 2021 โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์คิตส์ได้รับอันดับสูงสุดในโลก (โดย "Professional Wealth Management") เมื่อเทียบกับโปรแกรมอื่นใน 14 ประเทศ โดยพิจารณาจาก การตรวจสอบประวัติผู้สมัคร (Due diligence) ความน่าเชื่อถือ (Integrity) กระบวนการสมัคร ง่าย (Ease) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการต้อนรับผู้สมัครแบบครอบครัว (Family-friendliness) 


© Qualifications : Be of Outstanding Character, Hold No Criminal Record, Have Excellent Health; Have a High Personal Net Worth

   นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติอาชญากรรม มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีฐานะตามสมควร เลือกลงทุนในประเทศเซนต์คิตส์ St Kitts & Nevis (หรือชื่อเดิม St. Christopher & Nevis) เพื่อขอสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport

• Federation of St Kitts & Nevis พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยใช้หลักกฎหมายและธรรมาภิบาล (ผู้สมัครต้องพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างสุจริตและโดยชอบด้วยกฏหมาย)

© St Kitts & Nevis : Queen Elizabeth II As the Head of State, Good Healthcare, Great Infrastructure, High Growth Rate of Economy & Great Location  
   ประมุขของรัฐคือ พระราชินีเอลิซาเบ็ทที่สอง มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอังกฤษ เซนต์คิตส์ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีค.ศ. 1983 มีระบบประกันสุขภาพที่ดี โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ทำเลที่ตั้งดี เป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างทวีปยุโรป-สหรัฐอเมริกา-และเมืองศูนย์กลางธุรกิจสำคัญของโลก
• รัฐบาลเซนต์คิตส์ เน้นลงทุนด้านการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับพลเมือง Rod University School of Veterinary Medicine ได้รับการรับรองใน USA
• July 2020 : ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Medical tourism) เติบโตเป็นอย่างมาก ด้วยศักยภาพด้านที่พักอาศัยที่พัฒนาและด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้า 
• June 2021 : ประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้แต่คนเดียวจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


© St. Kitts and Nevis Visa Policy for Citizens
   พลเมืองเซนต์คิสเดินทางไปหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ช่วยขยายโอกาสทางธุรกิจ การค้า และปลอดภาษี (ไม่ว่ารายได้ของท่านจะมาจากแหล่งใดในโลก)
* นับแต่ปี 1984 มีผู้ได้รับพาสปอร์ตเซนคิตส์และเนวิส ประมาณ 16,000 คน (พลเมืองเซนต์คิตส์ ทุกๆหนึ่งในห้าคน เป็นนักลงทุนต่างชาติ)

© St. Kitts and Nevis Citizenship Official Website :
นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติเซนต์คิตส์ เป็นสัญชาติที่สอง หลักประกัน
ในสถานการณ์วิกฤตเช่น เกิดความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ หรือการก่อการร้าย ฯลฯ หากท่านถือสองสัญชาติ และถือครองพาสปอร์ตสองเล่ม ช่วยอำนวยความสะดวกในยามจำเป็นคับขันได้
• นักลงทุน Crypto investors จำนวนมากจากสหรัฐ ยอมสละสัญชาติอเมริกัน มาถือสัญชาติเซนต์คิตส์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงในประเทศอเมริกา
• มีโรงแรมระดับโลกถึง 5 แห่งตั้งอยู่ในเซนต์คิตส์คือ Marriott, Park Hyatt, Koi, Ramada และ Four Seasons. 


© St. Kitts & Nevis Passport by Investment Ranks 24th in Terms of Travel Freedom (2022)
   พาสปอร์ตเซนคิตส์แอนด์เนวิสถูกจัดอยู่ในลำดับ 24 ของโลก (ปี 2022) น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
• ในแต่ละปี รัฐบาล St. Kitts & Nevis อนุมัติสัญชาติเซนต์คิสและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนโปรแกรม St. Kitts Citizenship-By Investment ในจำนวนที่จำกัด !

 

 

Benefits : St. Kitts and Nevis Citizenship
สิทธิประโยชน์ ข้อผู้ถือสัญชาติเซนต์คิตส์แอนด์เนวิส

1. St. Kitts and Nevis Passport : Visa-Free or Visa on Arrival Access to 157 Countries (As of 19 July 2022) 
ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ 157 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (ในปี 2565)
• ประกอบด้วย United Kingdom (UK), European Union (EU), Albania, Belarus, Bosnia, Cuba, Egypt, India, Israel, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Qatar, Sri Lanka, Ukraine, Venezuela etc.
    

2. St. Kitts and Nevis Citizenship Processing (Simple & Fast) :
กระบวนการเรียบง่ายและรวดเร็ว ซื้อสัญชาติเซนต์คิสได้รับ St. Kitts Citizenship Certificate และ St. Kitts passport  
• ช่องทางเร่งด่วน (Accredited Application Process) : ใช้เวลา 60 วันทำการ อนุมัติสัญชาติอย่างรวดเร็ว (PA จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม $25,000)


3. St. Kitts and Nevis Citizenship For Life & 10-Year Passport (5 Years for Children)
นักลงทุนและครอบครัวได้รับสัญชาติเซนต์คิตส์ตลอดชีพ และถือครองพาสปอร์ตเซนต์คิสมีอายุ 10 ปี (พาสปอร์ตอายุ 5 ปีสำหรับเด็ก)


4. Access To Full Services of Offshore Banking in St. Kitts :
เข้าถึงบริการเต็มของธนาคารในเซนต์คิตส์ ในการเปิดบัญชีทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

5. Residency, Employment, Education, and Business Opportunities In British Commonwealth Nations :
สิทธิ์พำนักอาศัย โอกาสทำงาน เรียนหนังสือ และทำธุรกิจในกลุ่มประเทศเครือจักรภพอังกฤษ 
• มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือ (Special assistance) จากสถานทูตอังกฤษ รวมถึงหน่วยงานสถานทูตประเทศในเครือจักรภพทั่วโลก
• รัฐบาลอังกฤษออกเอกสาร UK Emergency Passport ให้กับ Commonwealth citizens ในกรณีทำพาสปอร์ตหายระหว่างเดินทางนอกประเทศเครือจักรภพ 

6. No Minimum Requirements :
ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ไม่จำกัดอายุ การศึกษา ภาษา หรือประสพการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ
• อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครต้องมีทรัพย์สินและเงินลงทุนที่ได้มาโดยสุจริต 

7. No Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัว ต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศ St.Kitts & Nevis แต่อย่างใด

8. Tax Friendly With No Worldwide Personal Income Tax, No Capital Gains Tax, No Weatlh Tax, ์No Inheritance Tax, No Gift Tax : Full Tax Exemption and Low VAT for Companies
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจากเงินได้ทั่วโลก ไม่มีภาษีกำไรจากเงินลงทุน ไม่มีภาษีความมั่งคั่ง ไม่มีภาษีมรดก ไม่เสียภาษีเงินได้โดยเสน่หา รวมทั้งบริษัทหรือธุรกิจได้รับยกเว้นภาษีเต็มจำนวน และเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราที่ต่ำ  

 

 

ข่าวสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสล่าสุด :  

 

♦ December 15, 2022 : รัฐบาลเซนต์คิตส์ปรับปรุงระบบความปลอดภัยการใช้งานเล่มพาสปอร์ต
เลขานุการคณะรัฐมนตรี Dr. Marcus Natta แถลงว่า รัฐบาลเซนต์คิตส์มีมติให้ พัฒนารูปเล่มพาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิส ให้มีความทันสมัยปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยการเพิ่มจำนวนหน้าพาสปอร์ตจาก 32 เป็น 48 หน้า ทุกหน้าพาสปอร์ตถูกออกแบบให้มีความสามารถป้องกันภัยได้ดีขึ้น โดยเพิ่มคุณลักษณะสำคัญเช่น การเคลือบลามิเนต (Laminate) และการพิมพ์สลักข้อความด้วยแสงเลเซอร์ (Laser engraved) ลงในหน้าพาสปอร์ตที่ทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว (Polycarbonate data pages)    

 


 

FAQs :  

 

♦ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Programme ("CIP') 

The St. Kitts and Nevis CIP is one of the main cores of the country's economic development which has created substantial benefit to the people of the country. St. Kitts and Nevis passport by investment remains a top-tier goal for foreign investors seeking most trusted second citizenship and passports. The three (3) fundamental principles comprising of sustainability, good governance, and pragmatism, have been continually adopted towards the evolution of the St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment Programme.  

โปรแแกรมขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสผ่านการลงทุน เป็นหนึ่งในแกนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้สร้างผลประโยชน์อย่างมากให้กับประชาชนในประเทศ พาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิสโดยการลงทุนยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตที่สองที่น่าเชื่อถือที่สุด หลักการสำคัญสามข้ออันประกอบด้วย ความยั่งยืน การบริหารแบบมีธรรมาภิบาล และการลงมือปฏิบัติ นำไปสู่วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมขอสัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิส 

 

♦ St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Requirements 

To qualify for Saint Kitts and Nevis citizenship and passport, foreign investors need to meet all the requirements stipulated under the law. From January, 2023 onwards, the Citizenship by Investment Unit (CIU) will be administered by the newly appointed citizenship by investment board of governors and competent experts who will ensure the St. Kitts CIP's efficiency and due diligence in accepting only investors with decent and great profiles.  
นักลงทุนได้รับอนุมัติสัญชาติเซนต์คิตส์ ต่อเมื่อมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามกฏหมาย ตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป หน่วยงานสัญชาติผ่านการลงทุน CIU จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการด้านสัญชาติผ่านการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ ในการอนุมัติสัญชาติให้กับนักลงทุนผู้มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสมเท่านั้น  

 

♦ Approximate Processing Time? 

As of 2022, the tentative time frame required in finalizing a St Kitts and Nevis citzenship by Investment application and a passport application was approximately 8-10 months. 
ในปี 2022 ระยะเวลาคร่าวๆในการดำเนินการอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์และเนวิส คือ 8-10 เดือน


 

♦ SKN CIP Application Process  

Step 1 : Prepare a complete and accurate SKN CIP application including all forms, agreements, and supporting documents.   

Step 2 : File the initial submission to the St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Unit (CIU). The CIU will carefully and thoroughly review the file.

Step 3 : Once a Notification of Approval in Principal is issued [in accordance with the Citizenship by Investment Regulations, Statutory Rules and Orders, No. 52 of 2011, Regulations 5(4)(a) and (b)], the applicant must submit payment of Government Fees and Confirmation of Investment Funds transfer in escrow account no later than 6 months. 

Step 4 : Issuance of Certificates of Registration by the St. Kitts & Nevis CIU for each family member, if granted Economic Citizenship.

Step 5 : Issuance of Saint Christopher (St. Kitts) and Nevis Passport, tentatively in 3-4 weeks. 

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมใบสมัครขอสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์คิตส์ที่ครบถ้วนและแม่นยำประกอบด้วย แบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ 
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงานด้านสัญชาติเซนต์คิตส์ผ่านการลงทุน CIU 
ขั้นตอนที่ 3 : CIU ส่งจดหมายอนุมัติในเบื้องต้น ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมรัฐบาลและส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินลงทุนไปในเซนต์คิตส์ 
ขั้นตอนที่ 4 : ประกาศนียบัตรการลงทะเบียนสัญชาติเซนต์คิตส์ อนุมัติให้กับผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว
ขั้นตอนที่ 5 : พาสปอร์ตเซนต์คิตส์ อนุมัติให้กับผู้สมัครและผู้ติดตามภายใน 3-4 สัปดาห์

  

♦ SKN CIP Document Checklist

Application Forms (แบบฟอร์มการสมัคร)

Form C1 / Form C2 / Form C3 / Non-PEP forms / Sanctioned Countries Declaration Form / Passport Application Form / Form C4 (SGF only)

Supporting Documents (เอกสารประกอบ)

Subscription Agreement (if applicable) / Escrow Agreement (if applicable) / Purchase and Sale Agreement (if applicable) / Limited Power of Attorney (POA) / Sanctioned Countries Declaration Form 

Identity Documents (เอกสารประจำตัว) 
Passport / Birth certificate / National ID card / Residency or work permit (if applicable) / Marriage certificate (if applicable) / 
Proof of Education / Divorce certificate (if applicable) / Military records (if applicable) / Photos (eight color photographs) / HIV test result (original) / Household registration  

Other Documents (เอกสารอื่นๆ) 
Professional / character reference letter (original, PA only) / Bank reference letter (original, PA only) / Proof of address (original / certified legible copy, PA only) / Police clearance certificate / Source of funds documents (original or notarized copies, PA only) / Proof of name change (if applicable) 

Documents for Dependent children and parents (เอกสารสำหรับบุตรและบิดามารดาผู้ติดตาม) 
• Dependent children 18-30 (original Letter from the accredited education institution confirming full-time studies / Affidavit of support from PA confirming the child is unmarried and financially dependent on the PA)
• Dependent parents or parents-in-law aged 55 and over (original Affidavit of support from PA confirming financially dependent on the PA)
• Dependent siblings under 30 years old and unmarried (original Affidavit of support from PA confirming the sibling is unmarried and financially dependent on the PA)
• Affidavit of consent from second parent (if applicable)
 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 485,495