SAINT LUCIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
ขอสัญชาติเซนต์ลูเชีย
ประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : July 25, 2022
รัฐบาลเซนต์ลูเซียเริ่มอนุมัติ E-Passports
 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

The Best View in the Caribbeans
ประเทศเกาะที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในทะเลแคริบเบียน

 St. Lucia Citizenship / Second Citizenship
โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย สัญชาติที่สอง
• March, 2022 : หน่วยงานลงทุนขอสัญชาติ (CIU) หยุดรับใบสมัครจากผู้สมัครชาวรัสเซียและเบลารุส
** ปีงบประมาณ 2020-2021 : CIU อนุมัติสัญชาติเซ็นต์ลูเซียให้กับ 313 ครอบครัวจำนวน 568 คน (ปฎิเสธ 14 ครอบครัว) ประกอบด้วยผู้สมัครชาวจีน 129 ครอบครัว ชาวไนจีเรีย 48 ครอบครัว ชาวอเมริกัน 30 ครอบครัว รัสเซีย 17 ครอบครัว และอันดับห้าคือชาวเดีย 9 ครอบครัว
*** ปี 2021 : ผู้สมัคร 261 ครอบครัวเลือกบริจาคเงินให้รัฐบาล ผู้สมัครอีก 20% ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ $300,000 ผู้สมัครที่เหลือ 16% เลือกลงทุนใน $250,000 COVID-relief bonds
**** ในช่วงปี 2016 - 2021 : รัฐบาลเซนต์ลูเซียอนุมัติพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนและครอบครัว 819 คน

Life-long Saint Lucia Citizenship
สัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ติดตัวตลอดชีพ

Citizen of a British Commonwealth Country
เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
Saint Lucia Passports Can Access To 146 Countries (Visa Free or Visa on Arrival) including UK, and Schegen Area
พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียเดินทางไปได้ 146 ประเทศ (วีซ่าฟรีหรือขอวีซ่าปลายทาง) รวมทั้งสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศเชงเก้น
• พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียมีอายุ 5 ปี ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่ สถานทูต/สถานกงสุลเซนต์ลูเซียทั่วโลก เช่น ไทเป ลอนดอน นิวยอร์ค โตรอนโต ฯ
• เดินทางเข้าไปพำนักในอังกฤษ/สหราชอาณาจักร ได้นานครั้งละ 6 เดือน

  St. Lucian Citizen Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองเซนต์ลูเซียได้รับสิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรีในเขตประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community) ที่มีสมาชิก 20 ประเทศ
• สมาชิก CARICOM ร่วมลงนามในสนธิสัญญาการค้าเสรีใน 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / การย้ายไปพำนักถาวร
• ประเทศ CARICOM Member States ส่วนใหญ่เร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเงิน เพราะมีที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดการค้าอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

No Restrictions on Age, Education or Profession
ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

St. Lucia Citizenship and St. Lucia Passports for Children Up To 30 Years of Age
สัญชาติเซนต์ลูเซียและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซียให้กับบุตรอายุไม่เกิน 30 ปี

Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
 

  Dependent Unmarried Siblings Under Age 18 Can be Included
  พี่น้องอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมเข้าไปในใบสมัครได้
• No requirement for "financial dependence" on the PA

No Residency Requirement
ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์ลูเชีย
 

St. Lucia Topped the List Among Caribbean Countries For the Ease of Doing Business
เซ็นต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในแคริบเบียน ในด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ
• เซนต์ลูเซียและรัฐบาลจีนไต้หวันมีความร่วมมือด้านการจัดงานแสดงสินค้าและบริการในทุกๆปี (Annual St. Lucia-Taiwan Partnership Trade Show)

Commencing December 1, 2021: No Bank Transactions Accepted If Made from Accounts Registered in Some 21 Countries
รัฐบาลเซ็นต์ลูเชียไม่รับเงินลงทุนที่โอนมาจากบัญชีใน 21 ประเทศ
• ประกอบด้วย ยูเครน อัฟกานิสถาน บูรุนดี อาฟริกากลาง คองโก อียิปต์ เฮติ อิรัก เลบานอน ลิเบีย เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ นิคารากัว ซูดาน ซูดานใต้ กีนี ซีเรีย โซมาเลีย เวเนซูเอล่า เยเมน
** September 14, 2022 : รัฐบาลเซ็นต์ลูเซียเริ่มรับใบสมัครจากพลเมืองอิหร่าน เนื่องจากตัวแทนผู้ตรวจสอบประวัติ (Due diligence service providers) ยืนยันว่า ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามมาตรฐานสากล  
 


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(A) Donation (St. Lucia National Economic Fund) : 

บริจาคเงินให้กับกองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลเซนต์ลูเชีย

- US$100,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว
- US$140,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส (ลดลงมาจาก $165,000)
- US$150,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส และผู้ติดตาม 2 คน (ลดลงมาจาก $190,000)
   [ค่าธรรมเนียม $50,000 - $70,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

  *เพิ่ม US$25,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ไม่จำกัดอายุ)
         US$15,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (กรณีครอบครัวสมาชิก 4 คน-พ่อแม่และบุตร)  

(B) Real Estate :

ลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ US$300,000 (ถือครอง 5 ปี) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. High-end branded hotels and resorts    หรือ 
2. High-end boutique properties
   [ค่าธรรมเนียม $ึ70,000 - $100,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

(C) Enterprise projects :

ลงทุนในธุรกิจได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นธุรกิจ 7 ประเภทคือ ภัตตาคาร / ท่าเรือ / เกษตรแปรรูป / ยาและเวชภัณฑ์ / สาธารณูปโภค / หน่วยงานวิจัย / มหาวิทยาลัยนานาชาติ

• จำนวน US$3,500,000 (นักลงทุนเดี่ยว)  หรือ 
• จำนวน US$6,000,000 (นักลงทุนร่วม)
 

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia ยังไม่ได้อนุมัติโครงการใด! 

(D)  Government Bonds :

 ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี (ไม่มีดอกเบี้ย) 

Update : The new COVID-19 Relief Bond รัฐบาลเซนต์ลูเซียลดวงเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง US$250,000 ระยะเวลาถือครอง 5-7 ปี (ขึ้นกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว) 
December 20, 2021 : รัฐบาลประกาศต่ออายุช่องทางลงทุนพันธบัตรนี้ออกไปอีกหนึ่งปี สมัครได้จนถึง December 31, 2022 
 

เงื่อนไขใหม่ (ล่าสุด) : 

- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$250,000 (ลดลงมาจาก $500,000)
  สำหรับผู้สมัครคนเดียว ระยะเวลาถือครอง 5 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามหนึ่ง (1) คน ระยะเวลาถือครอง 6 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 7 ปี
 
- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$300,000 (ลดลงมาจาก $550,000)
 
   สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 5 ปี


* ค่าธรรมเนียมรัฐบาลอีก US$30,000 ชำระเมื่อได้รับอนุมัติสัญชาติ 

We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Saint Lucian Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์ลูเชีย

 

 


Cr : fDi intelligence

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Saint Lucia Citizenship by Investment Program ("St. Lucia CBI"), Since 2015
   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเซนต์ลูเชีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยรัฐบาลประเทศ Saint Lucia
• ในปี 2020 หน่วยงานพิจารณาใบสมัคร (Processing unit) ภายใต้โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย ได้รับการจัดอันดับให้มีประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานสูงสุด (ข้อมูลโดย: 2021 Investment Migration Executive Survey)

© Full Privileges Granted to Foreign Investors While Maintaining Best Interests for St. Lucia ; Due Diligence, Transparency, Efficiency, and Integrity
   สิทธิประโยชน์สูงสุด นั่นคือสัญชาติ สถานะพลเมือง การถือครอง passport ที่ทรงพลังและคุณค่า โดยมอบให้กับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศเซนต์ลูเซีย 

• ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีความเป็นธรรม รวมถึงผ่านการตรวจสุขภาพ อีกทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต 

© Saint Lucia เป็นประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติค
   ประเทศเซนต์ลูเซีย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเซนต์วินเซ้น (St. Vincent) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาร์เบโดส (Barbados) มีพื้นที่ 617 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ Castries ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
• เกาะเซนต์ลูเซีย เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม "Helen of the West Indies"
• St. Lucia มีสนามบินหลัก 2 แห่ง ที่รองรับมากกว่า 12 สายการบิน มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงทั่วโลก (Direct flight connections) 
 

© Saint Lucia เป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth)
   ประเทศเซนต์ลูเซียมีประชากร 185,113 คน (2022)
• ผู้แทนพระองค์ (Governor General) เป็นตัวแทนของพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง (Queen of England) ในฐานะองค์ประมุขของรัฐ (Head of State)

© Saint Lucia National Economic Fund
   คือกองทุนพิเศษก่อตั้งภายใต้มาตรา 33 ของกฏหมาย Citizenship by Investment Act นั่นคือผู้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลเซนต์ลูเซีย ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเป็นการตอบแทน 

 
© นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลก ยื่นขอสัญชาติเซนต์ลูเซียเพื่อถือครองเป็นสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
   เพื่อเป็นสิ่งค้ำประกันในยามวิกฤตต่างๆเช่น ปัญหาวุ่นวายด้านการเมือง, ภัยสงคราม, อุทกภัยธรรมชาติ, ปัญหาการก่อการร้าย ฯลฯ
 
 

 

Benefits : Saint Lucia Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์ลูเชีย

1. Visa-Free or Visa on Arrival Access to 146 Countries for St. Lucia Citizens (As of 10 August 2021) :
   ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซีย เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆกว่า 146 ประเทศ ทั่วโลก (สิงหาคม 2564) โดยไม่ต้องขอวีซ่า (visa free หรือ visa on arrival) ประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone, Bahamas, Bahrain, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Pakistan, Panama, Tunisia, Vatican City, Zambia

2. Fast Processing :
   ซื้อสัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับพาสปอร์ตและ Citizenship certificate อนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* การซื้อสัญชาติเซนต์ลูเซีย จัดเป็นหนึ่งในโปรแกรมการซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด (สำหรับผู้สมัครคนเดียว)

3. Acquire a Second Citizenship :
   นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Lucia
 
4. Saint Lucia Citizenship by Investment For Life :
   เป็นพลเมืองเซนต์ลูเซียตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. No Visits or Residency Requirements Before or After Citizenship Has Been Granted
   ไม่จำเป็นต้องเดินทางไป หรือพำนักอาศัยในประเทศเซนต์ลูเซีย ไม่ว่าก่อนหรือหลังได้รับสัญชาติเซนต์ลูเชีย

6. Saint Lucian Passport by Investment Ranks 31st in Terms of Travel Freedom
   พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียถูกจัดอยู่ในลำดับ 31 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

7. Advanced Online Banking System Opens Doors to Offshore Financial and Investment Services :
   ระบบการธนาคารที่ก้าวหน้า เปิดโอกาสด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศ
* ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง การโอนคืนกลับไปยังต่างประเทศของเงินกำไร หรือเงินทุนที่ไหลเข้ามา (Repatriation of profits and capital inflow)
 

8. Tax FREE on Worldwide Income ; No Taxes on Capital Gains, Gift, Inheritance, and Offshore Businesses : 
   ปลอดภาษีจากรายได้ทั่วโลก ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุน เงินได้โดยเสน่หา มรดก และธุรกิจในต่างประเทศ

 

 

ข่าวสัญชาติเซนต์ลูเซียล่าสุด

 

October, 2022 :
• รัฐบาลเซนต์ลูเซียผ่อนปรนให้ชาวอิหร่านยื่นขอสัญชาติเซนต์ลูเซียได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขด้านการโอนเงินลงทุนยังคงมีผลบังคับใช้เหมือนเดิม นั่นคือเงินลงทุนไม่สามารถโอนโดยตรงจากบัญชีธนาคารในอิหร่าน ซีเรีย และบางประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 

October, 2022 :
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับโปรแกรมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถูกปรับลดลง
อัตราใหม่ ผู้สมัครหลัก (Principal applicant) ชำระเพียง USD $30,000 สามี/ภรรยาชำระ $15,000 และบุตรผู้ติดตามอายุ 18 ปีขึ้นไปชำระ $10,000 บุตรอายุไม่เกิน 17 ปีชำระ $5,000 

 

 

 

Visitors: 476,502