SAINT LUCIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
ขอสัญชาติเซนต์ลูเชีย
ประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : January, 2023
ลงทุนซื้ออสังหาฯ ลดลงเหลือ $200,000
(จากเดิม $300,000)
 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

 St. Lucia Citizenship by Investment Real Estate : High Class Property in the Caribbean, Agro Processing, Energy & Manufacturing
ประเทศน่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในแคริบเบียน โครงการระดับโลก-เกษตรแปรรูป-พลังงาน-การผลิต

 St. Lucia Citizenship by Investment / Second Citizenship
โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย สัญชาติที่สอง
• March, 2022 : หน่วยงานลงทุนขอสัญชาติ (CIU) หยุดรับใบสมัครจากผู้สมัครชาวรัสเซียและเบลารุส
** ปีงบประมาณ 2020-2021 : CIU อนุมัติสัญชาติเซ็นต์ลูเซียให้กับ 313 ครอบครัวจำนวน 568 คน (ปฎิเสธ 14 ครอบครัว) ประกอบด้วยผู้สมัครชาวจีน 129 ครอบครัว ชาวไนจีเรีย 48 ครอบครัว ชาวอเมริกัน 30 ครอบครัว รัสเซีย 17 ครอบครัว และอันดับห้าคือชาวเดีย 9 ครอบครัว
*** ปี 2021 : ผู้สมัคร 261 ครอบครัวเลือกบริจาคเงินให้รัฐบาล ผู้สมัครอีก 20% ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ $300,000 ผู้สมัครที่เหลือ 16% เลือกลงทุนใน $250,000 COVID-relief bonds
**** ในช่วงปี 2016 - 2021 : รัฐบาลเซนต์ลูเซียอนุมัติพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนและครอบครัว 819 คน

Life-long Saint Lucia Citizenship by Investment
สัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ติดตัวตลอดชีพ

Citizen of a British Commonwealth Country
เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
Saint Lucia Passports by Investment :: Visa Free or Visa on Arrival Countries include 146 Nations namely UK, and Schegen Area
พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียเดินทางไปได้ 146 ประเทศ (วีซ่าฟรีหรือขอวีซ่าปลายทาง) รวมทั้งสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศเชงเก้น
• พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียมีอายุ 5 ปี ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่ สถานทูต/สถานกงสุลเซนต์ลูเซียทั่วโลก เช่น ไทเป ลอนดอน นิวยอร์ค โตรอนโต ฯ
• เดินทางเข้าไปพำนักในอังกฤษ/สหราชอาณาจักร ได้นานครั้งละ 6 เดือน


  St. Lucia Citizenship by Investment Benefits : Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองเซนต์ลูเซียได้รับสิทธิ์ประโยชน์การค้าและเคลื่อนย้ายเสรีในเขตประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community) 20 ประเทศ
• สมาชิก CARICOM ลงนามในสนธิสัญญาการค้าเสรี 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / การพำนักถาวร
• ประเทศ CARICOM Member States เร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเงิน มีทำเลที่ตั้งใกล้ตลาดการค้าอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

 St. Lucia Citizenship Requirements : No Restrictions on Age, Education or Profession
ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

St. Lucia Citizenship and Passports for Children Up To 30 Years of Age
สัญชาติเซนต์ลูเซียและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซียให้กับบุตรอายุไม่เกิน 30 ปี

Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
 

  Dependent Unmarried Siblings Under Age 18 Can be Included
  พี่น้องอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมเข้าไปในใบสมัครได้
• No requirement for "financial dependence" on the PA

St. Kitts and Nevis Passport by Investment : No Residency Requirement
ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์ลูเชีย
 

St. Lucia Citizenship by Investment : Ranking 1st in the Cribbean For the Ease of Doing Business
เซ็นต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในแคริบเบียน ด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ
• เซนต์ลูเซียและรัฐบาลจีนไต้หวันมีความร่วมมือด้านการจัดงานแสดงสินค้าและบริการในทุกๆปี (Annual St. Lucia-Taiwan Partnership Trade Show)

Commencing December 1, 2021: No Bank Transactions Accepted If Made from Accounts Registered in Some 21 Countries
รัฐบาลเซ็นต์ลูเชียไม่รับเงินลงทุนที่โอนมาจากบัญชีใน 21 ประเทศ
• ประกอบด้วย ยูเครน อัฟกานิสถาน บูรุนดี อาฟริกากลาง คองโก อียิปต์ เฮติ อิรัก เลบานอน ลิเบีย เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ นิคารากัว ซูดาน ซูดานใต้ กีนี ซีเรีย โซมาเลีย เวเนซูเอล่า เยเมน
** September 14, 2022 : รัฐบาลเซ็นต์ลูเซียเริ่มรับใบสมัครจากพลเมืองอิหร่าน เนื่องจากตัวแทนผู้ตรวจสอบประวัติ (Due diligence service providers) ยืนยันว่า ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามมาตรฐานสากล  
 


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(A) Donation (St. Lucia National Economic Fund) : 
* St. Lucia Citizenship by Investment NEF Cost

บริจาคเงินให้กับกองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลเซนต์ลูเชีย

- US$100,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว
- US$140,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส (ลดลงมาจาก $165,000)
- US$150,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส และผู้ติดตาม 2 คน (ลดลงมาจาก $190,000)
   [ค่าธรรมเนียม $50,000 - $70,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

  *เพิ่ม US$25,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ไม่จำกัดอายุ)
         US$15,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (กรณีครอบครัวสมาชิก 4 คน-พ่อแม่และบุตร)  

(B) Real Estate :
* St. Licia Citizenship by Investment Real Estate Cost

ลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์มูลค่าขั้นต่ำ US$200,000 (ถือครอง 5 ปี) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
1. High-end branded hotels and resorts    หรือ 
2. High-end boutique properties
   [ค่าธรรมเนียม $ึ50,000 - $80,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

 *Jan 2023 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาลลดลงเหลือ
   - US$30,000 สำหรับผู้สมัครหลัก
   - US$15,000 สำหรับคู่สมรส  
   - US$10,000 สำหรับผู้ติดตามอายุ 18 ปีขึ้นไป
   - US$ 5,000 สำหรับผู้ติดตามอายุ 0-17 ปี
     

(C) Enterprise projects :

ลงทุนในธุรกิจได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นธุรกิจ 7 ประเภทคือ ภัตตาคาร / ท่าเรือ / เกษตรแปรรูป / ยาและเวชภัณฑ์ / สาธารณูปโภค / หน่วยงานวิจัย / มหาวิทยาลัยนานาชาติ

• จำนวน US$3,500,000 (นักลงทุนเดี่ยว)  หรือ 
• จำนวน US$6,000,000 (นักลงทุนร่วม)
 

(D)  Government Bonds :

 ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล (ไม่มีดอกเบี้ย) 

 * Jan 2023 : The National Action Bond ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) US$300,000
                  ระยะเวลาถือครอง 5 ปี (เงินต้นได้รับคืนใน 5 ปี) 
 

* ค่าธรรมเนียมรัฐบาล US$30,000 ชำระเมื่อได้รับอนุมัติสัญชาติ 

We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Saint Lucian Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์ลูเชีย

 

 


Cr : fDi intelligence

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Saint Lucia Citizenship by Investment Program ("St. Lucia CBI"), Since 2015
   โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเซนต์ลูเชีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยรัฐบาลประเทศ Saint Lucia
• ในปี 2020 หน่วยงานพิจารณาใบสมัคร (Processing unit) ภายใต้โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย ได้รับการจัดอันดับให้มีประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานสูงสุด (ข้อมูลโดย: 2021 Investment Migration Executive Survey)

© Saint Lucia Passport by Investment : Due Diligence, Transparency, Efficiency, and Integrity
   ลงทุนในพาสปอร์ตเซนต์ลูเซียที่ทรงพลังและมีคุณค่า โดยอนุมัติให้กับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ พร้อมไปกับการรักษาผลประโยชน์และเกียรติภูมิของประเทศเซนต์ลูเซีย
• Aug 26, 2022 : โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเซนต์ลูเซียได้รับอันดับที่ 3 ของโลก (CBI Index 2022) โดย Private Wealth Management magazine 

• ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีความเป็นธรรม รวมถึงผ่านการตรวจสุขภาพ อีกทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต 

© Saint Lucia Citizenship Benefits : Best View in the Caribbeans
ประเทศเกาะที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในทะเลแคริบเบียน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติค 
เซนต์ลูเซียตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเซนต์วินเซ้น (St. Vincent) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาร์เบโดส (Barbados) มีพื้นที่ 617 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ Castries ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
• เกาะเซนต์ลูเซีย เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม "Helen of the West Indies"
• St. Lucia มีสนามบินหลัก 2 แห่ง ที่รองรับมากกว่า 12 สายการบิน มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงทั่วโลก (Direct flight connections) 
 

© Saint Lucia Citizenship : Citizens of a Commonwealth Nation
   สมาชิกในเครือจักรภพ ประเทศเซนต์ลูเซียมีประชากร 185,113 คน (2022)
• ผู้แทนพระองค์ (Governor General) เป็นตัวแทนของพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง (Queen of England) ในฐานะองค์ประมุขของรัฐ (Head of State)

© Saint Lucia Citizenship by Investment Donation : National Economic Fund ("NEF")
   คือกองทุนพิเศษก่อตั้งภายใต้มาตรา 33 ของกฏหมาย Citizenship by Investment Act นั่นคือผู้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลเซนต์ลูเซีย ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเป็นการตอบแทน 

 
© St. Lucia Citizenship by Investment Government Website
นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลก ขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย ถือครองเป็นสัญชาติที่สอง 
เป็นสิ่งค้ำประกันในยามวิกฤตเช่น ปัญหาวุ่นวายด้านการเมือง ภัยสงคราม อุทกภัยธรรมชาติ ปัญหาการก่อการร้าย ฯลฯ
 
 

 

Benefits : Saint Lucia Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์ลูเชีย

1. St. Lucia Citizenship by Investment Visa-Free Countries (As of 19 July 2022) :
   ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซีย เดินทางเข้าออก 147 ประเทศ (สิงหาคม 2564) ไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึง (visa free / visa on arrival) ประกอบด้วย UK, Europe Schengen zone, Bahamas, Bahrain, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Pakistan, Panama, Tunisia, Vatican City, Zambia

2. St. Lucia Citizenship by Investment Processing :
   ซื้อสัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับพาสปอร์ตและ Citizenship certificate ภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* การซื้อสัญชาติเซนต์ลูเซีย จัดเป็นหนึ่งในโปรแกรมการซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด (สำหรับผู้สมัครคนเดียว)

3. Acquire a Second Citizenship :
   นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Lucia
 
4. Saint Lucia Citizenship by Naturalization For Life :
   เป็นพลเมืองเซนต์ลูเซียตลอดชีพ ถือสัญชาติตลอดไป

5. St. Lucia Citizenship by Investment Requirements : No Visits or Residency Obligation
   ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพำนักอาศัยในประเทศเซนต์ลูเซีย ไม่ว่าก่อนหรือหลังได้รับสัญชาติเซนต์ลูเชีย

6. Saint Lucian Passport by Investment Ranks 31st in Terms of Travel Freedom
   พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียถูกจัดอยู่ในลำดับ 31 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

7. Advanced Online Banking System Opens Doors to Offshore Financial and Investment Services :
   ระบบการธนาคารที่ก้าวหน้า เปิดโอกาสด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศ
* ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง การโอนคืนกลับไปยังต่างประเทศของเงินกำไร หรือเงินทุนที่ไหลเข้ามา (Repatriation of profits and capital inflow)
 

8. St. Lucia Citizenship Benefits - Tax Free on Worldwide Income : No Taxes on Capital Gains, Gift, Inheritance, and Offshore Businesses : 
   ปลอดภาษีจากรายได้ทั่วโลก ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุน เงินได้โดยเสน่หา มรดก และธุรกิจในต่างประเทศ

  

 

 

 

ข่าวสัญชาติเซนต์ลูเซียล่าสุด

  

♦ January 1, 2023 : รัฐบาล St. Lucia ประกาศให้กฏการลงทุนใหม่มีผลบังคับใช้ ดังต่อไปนี้ 
(i) ค่าธรรมเนียมรัฐบาลเพิ่มขึ้น (Increased fees) - นักลงทุนผู้ได้รับสัญชาติเซนต์ลูเซียไม่เกิน 1 ปี ผู้ต้องการขอสัญชาติให้กับบุตรที่เกิดใหม่ (Newborn dependents) ผ่านโปรแกรมบริจาคเงินให้กองทุนรัฐบาล (CIP's National Transformation Fund) ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจำนวน US$5,000 (จากอัตราเดิม US$500) 

(ii) ลดวงเงินลงทุนขั้นต่ำซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Real estate's minimum investment) - ปัจจุบันนักลงทุนเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในมูลค่าเพียง US$200,000 (กฏหมายเดิม วงเงินกำหนดไว้ที่ US$300,000) ทำให้โปรแกรม St Lucia CIP มีระดับวงเงินซื้อลงทุนอสังหาฯ เท่าเทียมกับโปรแกรมขอสัญชาติประเทศแคริบเบียนอื่นๆ 

(iii) เพิ่มยอดเงินลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลชนิดไม่มีดอกเบี้ย (0% interest government bonds) - พันธบัตรแบบใหม่ นักลงทุนถือครองอย่างน้อย 5 ปี โดยวงเงินเพิ่มจากเดิม US$250,000 เป็น US$300,000 โดยค่าธรรมเนียมถูกจัดเก็บในอัตราเดียว (Flat rate) จำนวน USD$50,000 ไม่คำนึงถึงจำนวนของผู้ติดตาม (Dependents) ที่รวมเข้าไปในใบสมัคร 

 

October 17, 2022 :
• รัฐบาลเซนต์ลูเชียประกาศยุติช่องทางลงทุนผ่าน Covid-19 Relief Bond 

หน่วยงาน Citizenship by Investment Unit (CBIU) แถลงว่า ช่องทางการลงทุนพันธบัตรรัฐบาล Covid-19 Relief Bond จะหมดอายุลงในวันที่ 31 December 2022 และไม่มีการต่ออายุออกไปอีก
* ลงทุนพันธบัตรมูลค่า $250,000 โดยรัฐบาลเซนต์ลูเซียรับประกันคืนเงินเต็มจำนวน 100% เมื่อถือครองครบตามกำหนดเวลา


October, 2022 :
• รัฐบาลเซนต์ลูเซียผ่อนปรนให้ชาวอิหร่านยื่นขอสัญชาติเซนต์ลูเซียได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขด้านการโอนเงินลงทุนยังคงมีผลบังคับใช้เหมือนเดิม นั่นคือเงินลงทุนไม่สามารถโอนโดยตรงจากบัญชีธนาคารในอิหร่าน ซีเรีย และบางประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 

October, 2022 :
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับโปรแกรมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ถูกปรับลดลง
อัตราใหม่ ผู้สมัครหลัก (Principal applicant) ชำระเพียง USD $30,000 สามี/ภรรยาชำระ $15,000 และบุตรผู้ติดตามอายุ 18 ปีขึ้นไปชำระ $10,000 บุตรอายุไม่เกิน 17 ปีชำระ $5,000 

  

 

 

 

 

FAQs :  

  

♦ St. Lucia Citizenship by Investment Program  

Since 2015, as stipulated under the provisions of the Citizenship by Investment Act No. 14 of 2015 and the Citizenship by Investment Regulations No. 89 of 2015, in connection with their corresponding amendments, the St. Lucian government has been continually and actively running this Citizenship by Investment program ("CIP") allowing foreign investors with decent profile along with his/her depentdent family members to secure Saint Lucia citizenship and passports by investment provided that they meet all the St. Lucia CBI's requirements as well as undertake a qualifying investment. Furthermore, they duly sign the Oath of Allegiance to Saint Lucia. 
นับแต่ปี 2015 ภายใต้ข้อบัญญัติในกฏหมายการลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย รัฐบาลเซนต์ลูเซียได้ขับเคลื่อนโปรแกรม CBI อย่างต่อเนื่องในการอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนต่างชาติผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ลงทุนในเซนต์ลูเซียตามเงื่อนไขที่กฏหมายบัญญัติไว้ นอกจากนี้ ผู้สมัครได้ปฏิญานตนว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเซนต์ลูเซีย 

 

♦ St. Lucia Citizenship by Investment Requirements  

Successful investors will be granted St. Lucian citizenship and passports enabling them great benefits of visa-free travel or visa-on-arrival facilitation to 146+ countries (2022). 

Saint Lucia citizenship applicants must meet the program requirements namely : being at least 18 years of age, possessing a decent profile, passing a due diligence background check, being and staying healthy, holding sufficient net worth, and lastly, satisfying a minimum qualifying investment. 
นักลงทุนขอสัญชาติเซนต์ลูเซียต้องมีคุณสมบัติเช่น : อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติอาชญกรรม มีสุขภาพแข็งแรง ถือครองทรัพย์สินเพียงพอ และสุดท้ายต้องลงทุนอย่างถูกต้องตามกฏหมายเช่น บริจาคเงินในกองทุนรัฐบาล ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในโครงการธุรกิจ หรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ
 

 

♦ St. Lucia Citizenship Processing Time?  

During 2022, the time period required toward finalization of an application for St Lucia citzenship and passport by investment would take around 6-10 months. 
ในช่วงปี 2022 ระยะเวลาในการอนุมัติใบสมัครขอสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซียคือ 6-10 เดือนโดยประมาณ
   

 

♦ St. Lucia CIP Application Process 

Step 1 : Submit a complete Saint Lucia citizenship by investment application comprising of government forms, all requisite supporting documents, and requisite non-refundable processing and due diligence fees. 

Step 2 : The Citizenship by Investment Unit (CBIU) will consider an application for citizenship and render a final decision be it either granting, denying, or delaying for additional evidence, an application for St. Lucia citizenship by investment. 
* In case of refusal, the rejected applicant may request a review by the Minister! 
 

Step 3 : Issuance of a Certificate of Citizenship, once the principal applicant makes the qualifying investment within sixty (60) calendar days upon receiving a Notification Letter from the CBIU confirming approval of his/her application.  

Step 4 : Issuance of a Passport, upon submission of an application for St. Lucia Passport by Investment.  

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นใบสมัครขอสัญชาติเซนต์ลูเซียที่ครบถ้วนกล่าวคือ แบบฟอร์ม เอกสารประกอบต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล (ไม่ได้คืน)
ขั้นตอนที่ 2 : หน่วยงานด้านการลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย CBIU พิจารณาใบสมัครขอสัญชาติ หลังจากนั้นดำเนินการอนุมัติ / ปฏิเสธ / หรือร้องขอเอกสารเพิ่มเติม 
ขั้นตอนที่ 3 : ออกประกาศนียบัตรสัญชาติเซนต์ลูเซีย หลังจากผู้สมัครได้ชำระเงินลงทุนภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับจดหมายแจ้งเตือนว่า ใบสมัครได้รับการอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 4 : ออกพาสปอร์ตเซนต์ลูเซีย หลังจากผู้สมัครและผู้ติดตามได้ยื่นใบคำขอพาสปอร์ตจากการลงทุน 
 

    

♦ St. Lucia CIP Document Checklist
Agreements & Forms
[สัญญาและแบบฟอร์มการสมัคร]
• Document checklist (SL1)
• Use of authorized agent form (SL2)
• Statement of alternative citizenship (SL3)
• Application for St. Lucia citizenship (SL5)
• Photograph and signature form (SL6)
• Affidavit of support (SL7)
• Medical examiner details and declaration (SL8)
• National insurance corporation form 
• Passport application form
• Power of Attorney duly signed 

Civil Documents (Certified copies)
[เอกสารประจำตัว] 
• Full passport 
• Birth certificate 
• National identification card / permanent resident card 
• Name change certificate / Surname-change certificate (if applicable)
• Marriage, divorce certificate (if applicable)
• Household registration 
• Education certificates, transcripts, and/or professional certificates (if applicable)
• Military service certificate (if applicable)
• Ten (10) passport photos

Supporting Documents
[เอกสารประกอบ] 
• Original documents proving applicant's residential address (PA only)
• Original professional reference letter (PA only)
 
Employment / Business documents
[เอกสารการจ้างงาน / ธุรกิจ]  
• Curriculum Vitae 
• Letter of employment / pay slips and/or salary letters (if applicable, PA only)
• Business registration / corporate business documents and trade license (if applicable, PA only)
• Corporate financial statements and/or bank statements for the last 3 months (if applicable, PA only) 
 
Banking Background
• Original reference letter from the principal applicant's banker (PA only) 
• Personal bank statements for the last 12 months (PA only)
 
Additional Documents
[เอกสารเพิ่มเติม] 
• Police clearance certificate (validity of 6 months)
• Company materials (PA only)
• Title deeds (PA only) 
• Membership certificates (PA only) 
• Evidences of charity involvement (PA only) 

 

  

Visitors: 520,621