SAINT LUCIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
ขอสัญชาติเซนต์ลูเชีย
ประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : นับตั้งแต่ปี 2016 จนถึง January 2021
เซนต์ลูเซียอนุมัติพาสปอร์ตให้กับนักลงทุนและครอบครัว 819 คน
 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• The Best View in the Caribbeans
• ประเทศเกาะที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในทะเลแคริบเบียน

• Second Citizenship
• โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สองเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย")

• Life-long Citizenship
• สัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ติดตัวตลอดชีพ

• Citizen of a British Commonwealth Country
• เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
• Saint Lucia Passports Can Access To 146 Countries (Visa Free or Visa on Arrival) including UK, and Schegen Area
• พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียเดินทางไปได้ 146 ประเทศ (วีซ่าฟรีหรือขอวีซ่าปลายทาง) รวมทั้งสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศเชงเก้น
* พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียมีอายุ 5 ปี ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่ สถานทูต/สถานกงสุลเซนต์ลูเซียทั่วโลก เช่น ไทเป ลอนดอน นิวยอร์ค โตรอนโต ฯ
** เดินทางเข้าไปพำนักในอังกฤษ/สหราชอาณาจักร ได้นานครั้งละ 6 เดือน

•  St. Lucian Citizen Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองเซนต์ลูเซีย ได้รับสิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรีในประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) มีสมาชิกถึง 20 ประเทศ
* สิทธิ์ประโยชน์ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / รวมถึงสามารถโยกย้ายไปพำนักในประเทศสมาชิก CARICOM ในทะเลแคริบเบียนได้อย่างสะดวก


• No Restrictions on Age, Education or Profession
• ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

• Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
• สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

• Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
• รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
 

•  Dependent Unmarried Siblings Under Age 18 Can be Included
•  พี่น้องอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมเข้าไปในใบสมัครได้
* No requirement for financial dependence on the PA

• No Residency Requirement
• ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์ลูเชีย
 

• St. Lucia Topped the List Among Caribbean Countries For the Ease of Doing Business
• เซ็นต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในแคริบเบียน ในด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ
* เซนต์ลูเซียและรัฐบาลจีนไต้หวันมีความร่วมมือด้านการจัดงานแสดงสินค้าและบริการในทุกๆปี (Annual St. Lucia-Taiwan Partnership Trade Show)

• Commencing December 1, 2021: No Bank Transactions Accepted If Made from Accounts Registered in Some 21 Countries
• รัฐบาลเซ็นต์ลูเชียไม่ยอมรับเงินลงทุนที่โอนมาจากบัญชีใน 21 ประเทศต่อไปนี้คือ ยูเครน อัฟกานิสถาน บูรุนดี อาฟริกากลาง คองโก อียิปต์ เฮติ อิหร่าน อิรัก เลบานอน ลิเบีย เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ นิคารากัว ซูดาน ซูดานใต้ กีนี ซีเรีย โซมาเลีย เวเนซูเอล่า เยเมน  


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(A) Donation (St. Lucia National Economic Fund) : 

บริจาคเงินให้กับกองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลเซนต์ลูเชีย

- US$100,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว
- US$140,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส (ลดลงมาจาก $165,000)
- US$150,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส และผู้ติดตาม 2 คน (ลดลงมาจาก $190,000)

  *เพิ่ม US$25,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ไม่จำกัดอายุ)
         US$15,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ในกรณี ครอบครัวสมาชิก 4 คน พ่อแม่และบุตร)  

(B) Real Estate :

ลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล (ถือครอง 5 ปี) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. High-end branded hotels and resorts    หรือ 
2. High-end boutique properties
• มูลค่าขั้นต่ำ US$300,000
 

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia อนุมัติเพียง 2 โครงการ ผู้สนใจสามารถลงทุนได้ใน The Saint Lucia Canelles Resort และ The Alpina St. Lucia Hotel 

(C) Enterprise projects :

ลงทุนในธุรกิจได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นธุรกิจ 7 ประเภทคือ ภัตตาคาร / ท่าเรือ / เกษตรแปรรูป / ยาและเวชภัณฑ์ / สาธารณูปโภค / หน่วยงานวิจัย / มหาวิทยาลัยนานาชาติ

• จำนวน US$3,500,000 (นักลงทุนเดี่ยว)  หรือ 
• จำนวน US$6,000,000 (นักลงทุนร่วม)
 

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia ยังไม่ได้อนุมัติโครงการใด! 

(D)  Government Bonds :

 ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี (ไม่มีดอกเบี้ย) 

Update : The new COVID-19 Relief Bond รัฐบาลเซนต์ลูเซียลดวงเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง US$250,000 ระยะเวลาถือครอง 5-7 ปี (ขึ้นกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว) 
December 20, 2021 : รัฐบาลประกาศต่ออายุช่องทางลงทุนพันธบัตรนี้ออกไปอีกหนึ่งปี สมัครได้จนถึง December 31, 2022 
 

เงื่อนไขใหม่ (ล่าสุด) : 

- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$250,000 (ลดลงมาจาก $500,000)
  สำหรับผู้สมัครคนเดียว ระยะเวลาถือครอง 5 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามหนึ่ง (1) คน ระยะเวลาถือครอง 6 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 7 ปี
 
- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$300,000 (ลดลงมาจาก $550,000)
 
   สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 5 ปี


* ค่าธรรมเนียมรัฐบาลอีก US$30,000 ชำระเมื่อได้รับอนุมัติสัญชาติ 

We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Saint Lucian Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์ลูเชีย

 

 


Cr : fDi intelligence

 


Cr : Expedia

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Saint Lucia Citizenship-by-Investment Program ("St. Lucia CBI"), Since 2015
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเซนต์ลูเชีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยรัฐบาลประเทศ Saint Lucia
* ในปี 2020 หน่วยงานพิจารณาใบสมัคร (Processing unit) ภายใต้โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย ได้รับการจัดอันดับให้มีประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานสูงสุด (ข้อมูลโดย: 2021 Investment Migration Executive Survey)

© Full Privileges Granted to Foreign Investors While Maintaining Best Interests for St. Lucia ; Due Diligence, Transparency, Efficiency, and Integrity
สิทธิประโยชน์สูงสุด นั่นคือสัญชาติ สถานะพลเมือง การถือครอง passport ที่ทรงพลังและคุณค่า โดยมอบให้กับนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศเซนต์ลูเซีย 

* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติส่วนบุคคลอย่างเข้มข้น เข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพรวดเร็ว และมีความเป็นธรรม รวมถึงผ่านการตรวจสุขภาพ อีกทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต 

© Saint Lucia เป็นประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติค
ประเทศเซนต์ลูเซีย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเซนต์วินเซ้น (St. Vincent) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาร์เบโดส (Barbados) มีพื้นที่ 617 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ Castries ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
* เกาะเซนต์ลูเซีย เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม "Helen of the West Indies"
** St. Lucia มีสนามบินหลัก 2 แห่ง ที่รองรับมากกว่า 12 สายการบิน มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงทั่วโลก (Direct flight connections) 
 

© Saint Lucia เป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth)
ประเทศเซนต์ลูเซียมีประชากร 184,572 คน (โดยประมาณ)
* ผู้แทนพระองค์ (Governor General) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพระราชินีเอลิซาเบธที่สอง (Queen of England) ในฐานะองค์ประมุขของรัฐ (Head of State)

© Saint Lucia National Economic Fund
คือกองทุนพิเศษก่อตั้งภายใต้มาตรา 33 ของกฏหมาย Citizenship by Investment Act นั่นคือผู้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลเซนต์ลูเซีย ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเป็นการตอบแทน 

 
© นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลก ยื่นขอสัญชาติเซนต์ลูเซียเพื่อถือครองเป็นสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
เพื่อเป็นสิ่งค้ำประกันในยามวิกฤตต่างๆเช่น ปัญหาวุ่นวายด้านการเมือง, ภัยสงคราม, อุทกภัยธรรมชาติ, ปัญหาการก่อการร้าย ฯลฯ
 
 

 

Benefits : Saint Lucia Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์ลูเชีย

1. Visa-Free or Visa on Arrival Access to 146 Countries for St. Lucia Citizens (As of January 2022) :
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตเซนต์ลูเซีย เดินทางเข้าออกประเทศต่างๆกว่า 146 ประเทศ ทั่วโลก (มกราคม 2565) โดยไม่ต้องขอวีซ่า (visa free หรือ visa on arrival) ประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone, Bahamas, Bahrain, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Pakistan, Panama, Tunisia, Vatican City, Zambia

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับพาสปอร์ตและ Citizenship certificate อนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* การซื้อสัญชาติเซนต์ลูเซีย จัดเป็นหนึ่งในโปรแกรมการซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด (สำหรับผู้สมัครคนเดียว)

3. Second Citizenship :
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Lucia
 
4. Citizenship For Life :
เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. No Visits or Residency Requirements Before or After Citizenship Has Been Granted
ไม่จำเป็นต้องเดินทางไป หรือพำนักอาศัยในประเทศเซนต์ลูเซีย ไม่ว่าก่อนหรือหลังสัญชาติเซนต์ลูเชียได้รับอนุมัติ

6. Saint Lucian Passport Ranks 31st in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเซนต์ลูเซียถูกจัดอยู่ในลำดับ 31 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

7. Advanced Online Banking System Opens Doors to Offshore Financial and Investment Services :
ระบบการธนาคารที่ก้าวหน้า เปิดโอกาสด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศ
* ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง การโอนคืนกลับไปยังต่างประเทศของเงินกำไร หรือเงินทุนที่ไหลเข้ามา (Repatriation of profits and capital inflow)
 

8. Tax FREE on Worldwide Income ; No Taxes on Capital Gains, Gift, Inheritance, and Offshore Businesses : 
ปลอดภาษีจากรายได้ทั่วโลก ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการลงทุน เงินได้โดยเสน่หา มรดก และธุรกิจในต่างประเทศ

 

 

Visitors: 429,270