SAINT LUCIA CITIZENSHIP BY INVESTMENT 

Become a Citizen of The Caribbeans In 4-6 months*
สัญชาติเซนต์ลูเชีย
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• The Best View in the Caribbeans
• ประเทศเกาะที่มีวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในทะเลแคริบเบียน

• Second Citizenship
• โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สองเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย")

• Life-long Citizenship
• สัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ติดตัวตลอดชีพ

• Citizen of a British Commonwealth Country
• เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
• 144 Visa Free Countries including UK, and Schegen Area
• เดินทางไปได้ 144 ประเทศ รวมทั้งสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศเชงเก้น

•  St. Lucian Citizen Enjoys the Benefits entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองเซนต์ลูเซีย ได้รับสิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรีในประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์ประโยชน์ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการโยกย้ายไปพำนักอาศัยในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาค 


• No Restrictions on Age, Education or Profession
• ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

• Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
• สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

• Inclusion of Dependent Parents/Grandparents Aged 55 and Over 
• รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
 

•  Dependent Siblings Under Age 18 Can be Included
•  พี่น้องอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมเข้าไปในใบสมัครได้

• No Residency Requirement
• ไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในประเทศเซ็นต์ลูเชีย
 

• St. Lucia Topped the List Among Caribbean Countries For the Ease of Doing Business
• เซ็นต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในแคริบเบียน ในด้านความสะดวกในการทำธุรกิจ
 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(A) Donation (St. Lucia National Economic Fund) : 

บริจาคเงินให้กับกองทุนเศรษฐกิจแห่งชาติของรัฐบาลเซนต์ลูเชีย

- US$100,000 สำหรับผู้สมัครคนเดียว
- US$140,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส (ลดลงมาจาก $165,000)
- US$150,000 สำหรับผู้สมัครและคู่สมรส และผู้ติดตาม 2 คน (ลดลงมาจาก $190,000)

  *เพิ่ม US$25,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ไม่จำกัดอายุ)
         US$15,000 สำหรับผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา (ในกรณี ครอบครัวสมาชิก 4 คน พ่อแม่และบุตร)  

(B) Real Estate :

ลงทุนซื้อสังหาริมทรัพย์ในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. High-end branded hotels and resorts    หรือ 
2. High-end boutique properties
• มูลค่า US$300,000
 

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia อนุมัติเพียง 2 โครงการ ผู้สนใจสามารถลงทุนได้ใน The Saint Lucia Canelles Resort และ The Alpina St. Lucia Hotel 

(C) Enterprise projects :

ลงทุนในธุรกิจได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล เป็นธุรกิจ 7 ประเภทคือ ภัตตาคาร / ท่าเรือ / เกษตรแปรรูป / ยาและเวชภัณฑ์ / สาธารณูปโภค / หน่วยงานวิจัย / มหาวิทยาลัยนานาชาติ

• จำนวน US$3,500,000 (นักลงทุนเดี่ยว)  หรือ 
• จำนวน US$6,000,000 (นักลงทุนร่วม)
 

*ปัจจุบันรัฐบาล St. Lucia ยังไม่ได้อนุมัติโครงการใด! 

(D)  Government Bonds :

 ลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี (ไม่มีดอกเบี้ย) 

Update: The new COVID-19 Relief Bond รัฐบาลเซนต์ลูเซียลดวงเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) ลงครึ่งหนึ่ง เหลือเพียง US$250,000 ระยะเวลาถือครอง 5-7 ปี (ขึ้นกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว) สมัครภายใน 31 Dec 2020 เท่านั้น!
 

เงื่อนไขใหม่ (ล่าสุด) : 

- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$250,000 (ลดลงมาจาก $500,000)
  สำหรับผู้สมัครคนเดียว ระยะเวลาถือครอง 5 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามหนึ่ง (1) คน ระยะเวลาถือครอง 6 ปี
  สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 7 ปี
 
- ลงทุนซื้อพันธบัตร US$300,000 (ลดลงมาจาก $550,000)
 
   สำหรับผู้สมัครและผู้ติดตามสี่ (4) คน ระยะเวลาถือครอง 5 ปี

 

We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Saint Lucian Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเซ็นต์ลูเชีย

 

 


Cr : fDi intelligence

 


Cr : Expedia

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Citizenship-by-Investment Program (CIP), Since 2015
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ (ใหม่ล่าสุด) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2015 โดยรัฐบาลประเทศ Saint Lucia เป็นโปรแกรมขอสัญชาติใหม่ล่าสุดในโลก
* เซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย")

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Saint Lucia (เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม "Helen of the West Indies") เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport
* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต

© Saint Lucia เป็นประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติค
ประเทศเซนต์ลูเซีย ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเซนต์วินเซ้น (St. Vincent) และทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบาร์เบโดส (Barbados) มีพื้นที่ 617 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงคือ Castries ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษ
 

© Saint Lucia เป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ (Commonwealth)
ประเทศเซนต์ลูเซียมีประชากร 178,015 คน (โดยประมาณ)

© Saint Lucia National Economic Fund
คือกองทุนพิเศษก่อตั้งภายใต้มาตรา 33 ของกฏหมาย Citizenship by Investment Act นั่นคือผู้บริจาคเงินให้กับรัฐบาลเซนต์ลูเซีย ได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเป็นการตอบแทน 

 
© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติเซนต์ลูเซีย ถือครองเป็น สัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 
 

 

Benefits : Saint Lucia Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเซ็นต์ลูเชีย

1. Visa Free Travel For St. Lucia Citizens :
สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆกว่า 144 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าประกอบด้วย United Kingdom (UK), Europe Schengen zone (26 ประเทศในสหภาพยุโรป)

2. Fast Processing :
ซื้อสัญชาติเซนต์ลูเชีย (หรือ "เซนต์ลูเซีย") ได้รับพาสปอร์ตและ Citizenship certificate อนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* การซื้อสัญชาติเซนต์ลูเซีย จัดเป็นหนึ่งในโปรแกรมการซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด

3. Second Citizenship :
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต St. Lucia
 
4. Citizenship For Life :
เป็นพลเมืองตลอดชีพ-ถือสัญชาติตลอดไป

5. No Visits or Residency Requirements Before or After Citizenship Has Been Granted
ไม่จำเป็นต้องเดินทางไป หรือพำนักอาศัยในประเทศเซนต์ลูเซีย ไม่ว่าก่อนหรือหลังสัญชาติเซนต์ลูเชียได้รับอนุมัติ

6. Saint Lucian Passport
พาสปอร์ตเซนต์ลูเซีย มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

7. Advanced Online Banking System Opens Doors to Offshore Financial and Investment Services :
ระบบการธนาคารที่ก้าวหน้า เปิดโอกาสด้านการเงินและการลงทุนในต่างประเทศ
 

8. Tax FREE on Worldwide Income :
ปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 227,255