CYPRUS CITIZENSHIP BY INVESTMENT (SUSPENDED!)

Become a Citizen of The European Union (EU) In 6 Months*
ขอสัญชาติไซปรัส
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป

โปรแกรมขอสัญชาติ EU โดยตรง

หมายเหตุ : 1 November 2020
รัฐบาลไซปรัสประกาศปิดโปรแกรม

 

 

อีกทางเลือกหนึ่ง :
ขอวีซ่าถาวรไซปรัส
โอกาสได้สัญชาติใน 5 ปี
(Cyprus Permanent Residence Program)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม (SUSPENDED)

Cyprus Citizenship (For Life)
ขอสัญชาติไซปรัส (ตลอดชีพ)
* นับแต่ปี 2013-2019 มีผู้สมัครได้รับอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตไซปรัสมากกว่า 4,000+ คน 

Citizenship & Passport in 6 Months (Full EU passport)                                    
ได้สัญชาติและรับพาสปอร์ตไซปรัส (สหภาพยุโรป) ใน 6 เดือน*
 
             

Become an EU Citizen                         
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

Dependent Children Up To 28 Years Old & Parents Can Be Included                         
 รวมบุตรธิดาอายุถึง 28 ปี & รวมบิดามารดาของผู้สมัครได้ด้วย
                           

Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Cyprus & the EU
พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในไซปรัสและสหภาพยุโรป

เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที 
* ได้ถือพาสปอร์ตไซปรัส ซึ่งเท่ากับ ท่านถือครองพาสปอร์ตสหภาพยุโรป (Full EU Passport)
 

โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นได้ (28 ประเทศ)
* ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement and of Residence
 

เมื่อย้ายไปพำนักในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นใดครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศนั้นได้อีก 
* ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติไซปรัส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้อีก


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 


 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
 

(A) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (Residential Properties) มูลค่า €2.5 Million (ถือครอง 5 ปี)
*ข้อยกเว้น: อสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัยสร้างใหม่ (Newly built Residential Properties) ลงทุนเพียง €2.0 Million 
 

ร่วมกับ บริจาคเงินให้รัฐบาล (Government Donation) จำนวน €150,000


หรือ
 

(B) ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Commercial Properties) มูลค่า €2.0 Million (ถือครอง 5 ปี) 

ร่วมกับ ซื้ออสังหาริมทรัพย์อื่น (Private property) มูลค่า €500,000
 

หรือ

(C) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล (Government Bonds) มูลค่า €500,000 

• ร่วมกับลงทุนพันธบัตร/หุ้น/หุ้นกู้ (Financial Assets) มูลค่า €1.5 Million
• ร่วมกับซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Private property) มูลค่า €500,000
  (ถือครอง 5 ปี) 

♦ ไม่ว่าเลือกลงทุนแบบ A, B, หรือ C :
ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัยมูลค่า €500,000 (อีกต่างหาก) ถือครองไปตลอดชีวิต (ซื้อขายเปลี่ยนมือได้) เพื่อรักษาสถานะพลเมืองไซปรัส

 

 

We Are Working with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Cyprus
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไซปรัส

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
• โอกาสเข้าถึงตลาดการค้าสหภาพยุโรปที่มีพลเมืองมากกว่า 500 ล้านคน

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติไซปรัส (Cyprioti Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองไซปรัสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศไซปรัสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลง)

© Why Choose Cyprus
ประชากร 1.1 ล้าน, เมืองหลวง นิโคเชีย Nicosia, พื้นที่ 9,251 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) ไซปรัสมีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป
• ไซปรัสเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับ 5 ของโลก
• เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth nations) 


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี รวมทั้งไซปรัสเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน เป็นทางแยกไปสู่ยุโรป-ตะวันออกกลาง-และแอฟริกาเหนือ ทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ลงตัวสำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยวของยุโรป

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในไซปรัส ภาคธุรกิจสำคัญของไซปรัสประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงานจากนำ้มันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในไซปรัส

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index
ไซปรัสมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองไซปรัสมีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
* รัฐบาลไซปรัสลงทุนด้านการศึกษาสูงสุดเป็นลำดับที 5 ของสหภาพยุโรป
* มหาวิทยาลัย 14 แห่ง โรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 28 แห่ง 


© Official Languages are Greek, and Turkish (English, widely spoken)
ภาษาราชการคือ กรีก และตุรกี (ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว)

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 176 Countries for Cypriot Passport Holders (as of 5 October 2021)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตไซปรัสเดินทางไป 176 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)

© Second Citizenship
นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

.
Cr : Visit Cyprus


 

Benefits : Cyprus Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติไซปรัส


1. Fast-track Procedure allowing for direct path to citizenship with in three months :
• ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 3-6 เดือน ลงทุนในไซปรัส ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ปรับปรุงและประกาศใช้ล่าสุดเมื่อ 15 May 2009 โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไซปรัส
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Europe : 
• พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

3. Right to Own Land in EU :
• สิทธิในการถือครองที่ดินในสหภาพยุโรป

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• ไซปรัสมีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :
• อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :
• กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years) :
• ผู้ถือสัญชาติไซปรัส เดินทางเข้ามาในไซปรัสเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

8. Cypriot Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
• พลเมืองไซปรัส ผู้ถือพาสปอร์ตไซปรัส เดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัยถาวร-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป 

 

Visitors: 557,732