CYPRUS PERMANENT RESIDENCE

Become a Permanent Resident of Cyprus In 2 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรไซปรัส
เป็นประชากรถาวรสหภาพยุโรปตลอดชีพ
วีซ่าถาวรนักลงทุนอนุมัติเร็วที่สุด!

หมายเหตุ: โปรแกรม Cyprus Permanent Residence เปิดรับผู้สมัครตามปรกติ !
ช่วงสามปีที่ผ่านมา วีซ่าถาวรไซปรัส (Cyprus PR) ออกให้กับนักลงทุนกว่า 9,000 คน
(*โปรแกรมขอสัญชาติไซปรัสโดยตรง Cyprus Investment Program (CIP) ปิดรับสมัคร)

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Permanent Residence Permit For Life With No Donation 
• ถือครองสถานะประชากรถาวรตลอดชีพ โดยไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินให้รัฐบาล

• Permanent Residence Permit (PRP) in 2 Months (Valid Forever) ; Only One (1) Visit to Cyprus To Finish the Property Deal ; and High Approval Rate       
• ใบอนุญาตพำนักถาวร PRP อนุมัติใน 2 เดือน* (ตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ)
• เดินทางเข้าไซปรัสเพียงครั้งเดียว เพื่อทำเรื่องโอนอสังหาริมทรัพย์
• อัตราอนุมัติ PRP สูงมาก 

* ผู้สมัครเดินทางมาไซปรัสหนึ่งครั้งเพื่อทำไบโอเมตริคซ์ แล้วจึงรับบัตรประชากรถาวร (PR Card)
** บัตร PR Card สำหรับเด็กมีอายุ 5 ปี ผู้ใหญ่มีอายุ 10 ปี (บัตร PR ต่ออายุได้ตลอด)    
 

               
• Become a Cypriot Permanent Resident and Travel Throughout Europe With Ease                         
เป็นประชากรถาวรไซปรัสทันที และเดินทางอย่างสะดวกในยุโรป

• Include Dependent Children Up To 25 Years Old & Parents of Main Applicant and Spouse                         
 รวมบุตรธิดาอายุถึง 25 ปี & รวมบิดามารดาของผู้สมัครและคู่สมรสได้ด้วย
                           

• Live, Do Business, Study, Retire Permanently in Cyprus 
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียน-เกษียณอายุในไซปรัส
* ผู้สมัครและคู่สมรสต้องแถลงยืนยันว่า ไม่ต้องการเข้ามาทำงานในไซปรัส

• Right To Apply for EU Long Term Resident Status After 5 Years of Residency / Citizenship After 7 Years of Residency and Having Met All the Requirements
• ประชากรถาวรไซปรัส (PRP Holder) มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าถาวรระยะยาว EU หลังจากพำนัก 5 ปี / และขอสัญชาติไซปรัส หลังจากพำนัก 7 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน กล่าวคือ
* ผู้ขอสัญชาติไซปรัสต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงว่า ได้พำนักอาศัยในไซปรัสอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี เป็นเวลา 7 ปี 
** นอกจากนี้ ในปีที่ 7 ผู้ถือ PR ที่ยื่นขอสัญชาติไซปรัส ต้องพำนักในไซปรัสอย่างต่อเนื่อง 12 เดือนก่อนยื่นเรื่องขอสัญชาติ 

Upon Being Granted Cypriot Citizenship, You and Your Family Members Become an EU Citizen 
• เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
• ถือพาสปอร์ตไซปรัส ซึ่งมีสถานะพาสปอร์ตสหภาพยุโรป (Full EU passport)

• Privileges Conferred Under "EU's Freedom of Movement and Residence"
• สิทธิ์ย้ายประเทศเสรี-ทำงาน-ทำธุรกิจ-โอนย้ายเงินทุน-เรียน-พำนักวัยเกษียณในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (27 ประเทศ)

• Visa-Free Travel for Citizens : 176 Countries (as of January 2022), Cypriot Passport Ranked 13th In Term of Travel Freedom
• ผู้ถือสัญชาติไซปรัส เดินทางไปได้ 176 ประเทศ (Visa free or visa-on-arrival)
* พาสปอร์ตไซปรัสถูกจัดอยู่ในลำดับ 15 ของโลก


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 


 

  Investment Option :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

เงื่อนไขล่าสุด March 2021 มีการลงทุนให้เลือก 3 ประเภทคือ :

♦ Investment of €300,000 In New Residential Real Estate / Resale Residential Real Estate / Commercial Real Estate (In a Single Property or Two Properties)
• ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพำนักอาศัย (ใหม่/หรือขายต่อ) / หรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นๆ มูลค่า €300,000 Euro (ซื้อเดี่ยวหรือสองหลังรวมกันได้)
* ลงทุนเพื่อปล่อยให้เช่าได้ ซื้อมา-ขายไปได้ตามปรกติ
** กรณีนักลงทุนไม่ได้พำนักถาวรในไซปรัส ต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ €300,000 ตลอดไป (เพื่อรักษาสถานะ PR)
*** เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ไม่ต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป ขายทิ้งได้เลย  

♦ Investment of €300,000 in Shares of a Company in Cyprus Hiring at leat 5 Employess 
• ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในไซปรัสและมีการจ้างพนักงานอย่างน้อย 5 คน 

♦ Investment of €300,000 in Cypriot Investment Funds (Alternative Investment Funds - AIFs)
• ลงทุนซื้อกองทุนทางเลือกประเภทต่างๆ ในไซปรัส 

  

 

 

 

We are Collaborating with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Cyprus
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไซปรัส

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Member of the European Union and Schengen Area ; Easy Access to EU Markets and 40+ EU Trade Agreements
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
* โอกาสโดยง่ายในการเข้าถึงตลาดการค้าสหภาพยุโรปที่มีพลเมืองมากกว่า 500 ล้านคน
** มีข้อตกลงการค้าเสรี 40+ สัญญา กับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

© Life-Long Permanent Residency for You & Your Family
สถานะประชากรถาวรไซปรัส (Cyprioti Permanent Residence) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองไซปรัสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศไซปรัส

© Cyprus is a Member of the Commonwealth Nations ; World's 5th Safest Country
ประชากร 1.1 ล้าน, เมืองหลวง นิโคเชีย Nicosia, พื้นที่ 9,251 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) ไซปรัสมีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป
* ไซปรัสเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ ภายใต้กฏหมายสหราชอาณจักร (British law) พลเมืองประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth citizens) ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าพลเมืองสหภาพยุโรป (EU citizens) เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรใน UK
**มีความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับ 5 ของโลก 


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี รวมทั้งไซปรัสเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน เป็นทางแยกไปสู่ยุโรป-ตะวันออกกลาง-และแอฟริกาเหนือ ทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ลงตัวสำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยวของยุโรป

© Perfect Location for Business and Travelling ; Cyprus is a Major Headquarter for Many Tech Businesses Thus being Attractive for Talents, Foreign Employees and Companies including International Investors  
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในไซปรัส ภาคธุรกิจสำคัญของไซปรัสประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงานจากนำ้มันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในไซปรัส
* ไซปรัสเป็นที่ตั้งของธุรกิจไฮเทคจำนวนมาก มีนักวิชาชีพระดับมันสมองจากทั่วโลก นักธุรกิจนักลงทุนระดับโลก หลั่งไหลเข้ามาในประเทศ
** ธุรกิจที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญเช่น การท่องเที่ยว ระบบสุขภาพการแพทย์ และการศึกษา 

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index 
ไซปรัสมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองไซปรัสมีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
* รัฐบาลไซปรัสลงทุนด้านการศึกษาสูงสุดเป็นลำดับที 5 ของสหภาพยุโรป มีมหาวิทยาลัย 14 แห่ง โรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 28 แห่ง
** ไซปรัสมีทรัพยากรแก๊ซธรรมชาติและน้ำมันจำนวนมาก เมื่ออุตสาหกรรมด้านนี้พัฒนาเต็มที่ในอีก 10-15 ปี ไซปรัสจะมั่งคั่ง ราคาอสังหาริมทรัพย์จะแพงขึ้น

© Golden Opportunity for Real Estate and Property Development ; High Demand for Residential Property and Large-scale Office Space
โอกาสทองในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ มีความต้องการสูงมากในด้านอาคารบ้านเรือนเพื่อการพำนักอาศัย และสำนักงานธุรกิจที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
* ธุรกิจด้านนี้ที่กำลังเติบโตในไซปรัสเช่น Technology / Tech Park, Filming Studio Facilities, Education Facilities / Student Accommodation, Healthcare Medical / Healthcare Infrastructure, Tourism & Hospitality, and Office Space and Corporate Residences etc. 
** June 2021 : การลงทุนอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาคึกคัก สำนักงานที่ดินทั่วประเทศไซปรัส จดทะเบียนการซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวน 924 สัญญา ครอบคลุมทุกภาคส่วนคือ ที่พักอาศัย การพาณิชย์ และที่ดิน (เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปี 2020) 

© Foreign Investors Choose Greece Real Estate For 7 Reasons : Low Prices, Golden Visa, Tax Incentives, Top-Tier Tourist Destination, Great Infrastructure & Facilities, Rich Cultural Heritage, and Awesome Natural Beauty
นักลงทุนต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรีซ ด้วยเหตุผล 7 ข้อคือ ราคาย่อมเยา ได้สิทธิ์พำนักถาวรและมีโอกาสได้สัญชาติ ผลประโยชน์ทางภาษี แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประเทศที่สาธารณูปโภคพัฒนา ร่ำรวยด้านวัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงามยิ่งใหญ่


© Official Languages are Greek, and Turkish (English, widely spoken)

ภาษาราชการคือ กรีก และตุรกี (ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว)

© Second Permanent Residency Or Citizenship
• นักลงทุนขอสถานะผู้พำนักถาวร / ประชากรถาวร / หรือสัญชาติที่สอง เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในประเทศยุโรป รวมถึงโอกาสด้านธุรกิจการค้า การลงทุนในสหภาพยุโรป
• สถานะที่สอง ใช้เป็นหลักประกันที่มั่นคงในยามวิกฤตเช่น หลีกหนีความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามความขัดแย้ง, ภัยธรรมชาติ, อันตรายจากการก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Invest Cyprus - Cyprus Investment Promotion Agency

 

 
Cr : Invest Cyprus - Cyprus Investment Promotion Agency

  

Benefits : Cyprus Permanent Residence 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสถานะประชากรถาวรไซปรัส


1. Fast-track Procedure Allowing for Direct Path to Permanent Residency within Two (2) Months :
• ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 2 เดือน ลงทุนในไซปรัส ได้สถานะประชากรถาวรอย่างรวดเร็ว เป็นผู้พำนักถาวรของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับวีซ่าประชากรถาวร ตามมาตรา 6(2) ของ The Aliens and Immigration Regulations มีการแก้ไขล่าสุดโดยกระทรวงมหาดไทย และได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไซปรัส
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในไซปรัส
* ผู้สมัครหลัก (Main applicant) ต้องเป็นผู้มีรายได้หลักในครอบครัว (ยกเว้นการขอสัญชาติ ไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว)

2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Cyprus : 
• พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในไซปรัส เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
* เรียนฟรีในโรงเรียนของรัฐบาล (Public schools) ภาษาที่ใช้คือภาษากรีก และหลายวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือจ่ายค่าเทอมถูกในโรงเรียนเอกชนคุณภาพสูง (ถูกกว่าในประเทศไทยถึง 3-6 เท่า)

3. Right to Own Land in Cyprus :
• สิทธิในการถือครองที่ดินในไซปรัส

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• ไซปรัสมีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Cost of Doing Business, Low Tax Rate, and Free Trade within the EU :
• ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจต่ำ มีอัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :
• กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. Minimum Physical Residence Requirement (1 Day Every 2 Years) For All Family Members  
• ผู้ถือบัตรประชากรถาวรของไซปรัส (Cyprus PR Card Holders) ต้องเข้ามาพำนักในไซปรัสเพียง 1 วันในทุกๆ 2 ปี รักษาสถานะประชากรถาวรไซปรัสได้ตลอดไป
* หากไม่ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับ อาจถูกเพิกถอนสถานะ PR

8. Cypriot PR Cards Allow the Family to Travel Througout Europe With Ease, Live and Work Freely in Cyprus :
• บัตรประชากรถาวรไซปรัส อำนวยความสะดวกสำหรับท่านและครอบครัวในการเดินทางในยุโรป
• พำนักอาศัยถาวร-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในไซปรัส 

 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม Cyprus Citizenship By Investment

 

Visitors: 429,268