CYPRUS PERMANENT RESIDENCE

Become a Permanent Resident of Cyprus In 2 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรไซปรัส
เป็นประชากรถาวรสหภาพยุโรปตลอดชีพ
โปรแกรมขอวีซ่าถาวรนักลงทุนเร็วที่สุด!

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Permanent Residence Permit For Life 
• ถือครองสถานะประชากรถาวรตลอดชีพ

• Permanent Residence Permit in 2 Months (Valid Forever)                                    
• บัตรประชากรถาวรใน 2 เดือน* (ไม่มีวันหมดอายุ)
 
             

• Become a Cypriot Permanent Resident and Travel Throughout Europe With Ease                         
เป็นประชากรถาวรไซปรัสทันที และเดินทางอย่างสะดวกในยุโรป

• Include Dependent Children Up To 25 Years Old & Parents of Main Applicant and Spouse                         
 รวมบุตรธิดาอายุถึง 25 ปี & รวมบิดามารดาของผู้สมัครและคู่สมรสได้ด้วย
                           

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Cyprus 
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในไซปรัส

• Right To Apply for Cyprus Citizenship After 7 Years of Residency and Having Met All the Requirements
มีสิทธิ์ขอสัญชาติไซปรัส หลังจากพำนักอย่างน้อย 7 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
* ต้องพำนักอาศัยในไซปรัสอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้

• เมื่อได้รับสัญชาติไซปรัส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที 
• ได้ถือพาสปอร์ตไซปรัส ซึ่งเท่ากับ ท่านถือพาสปอร์ตสหภาพยุโรป (Full EU passport)
 

• โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นได้ (28 ประเทศ) ภายใต้ข้อตกลง • Freedom of Movement and of Residence 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

  Investment Option :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

♦ Investment of €300,000 In New Residential Real Estate (In a Single Property or Two Properties)
• ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ เพื่อใช้พำนักอาศัย มูลค่า €300,000 Euro (อาจเป็นอสังหาริมทรัพย์เดี่ยว หรือสองหลังรวมกันได้)
*หมายเหตุ : ลงทุนเพื่อปล่อยให้เช่าได้ 
 

 

 

 

 

 

We are Collaborating with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Government of Cyprus
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไซปรัส

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม


© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
* โอกาสเข้าถึงตลาดการค้าสหภาพยุโรปที่มีพลเมืองมากกว่า 500 ล้านคน
 

© Life-Long Permanent Residency for You & Your Family
สถานะประชากรถาวรไซปรัส (Cyprioti Permanent Residence) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองไซปรัสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศไซปรัส

© Why Choose Cyprus
ประชากร 1.1 ล้าน, เมืองหลวง นิโคเชีย Nicosia, พื้นที่ 9,251 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) ไซปรัสมีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป
* ไซปรัสมีความปลอดภัยสูงสุดเป็นลำดับ 5 ของโลก
**เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth of Nations) 

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี รวมทั้งไซปรัสเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศเมดิเตอเรเนียน เป็นทางแยกไปสู่ยุโรป-ตะวันออกกลาง-และแอฟริกาเหนือ ทำเลที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ลงตัวสำหรับธุรกิจและการท่องเที่ยวของยุโรป

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในไซปรัส ภาคธุรกิจสำคัญของไซปรัสประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจพลังงานจากนำ้มันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลในไซปรัส

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index
ไซปรัสมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองไซปรัสมีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
* รัฐบาลไซปรัสลงทุนด้านการศึกษาสูงสุดเป็นลำดับที 5 ของสหภาพยุโรป
* มหาวิทยาลัย 14 แห่ง โรงเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษ 28 แห่ง 


© Official Languages are Greek, and Turkish (English, widely spoken)
ภาษาราชการคือ กรีก และตุรกี (ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว)

© Second Permanent Residency Or Citizenship
• นักลงทุนขอสถานะประชากรถาวร หรือสัญชาติที่สอง เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนา และโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Visit Cyprus

 

 

Benefits : Cyprus Permanent Residence 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสถานะประชากรถาวรไซปรัส


1. Fast-track Procedure Allowing for Direct Path to Permanent Residency within Two (2) Months :
• ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 2 เดือน ลงทุนในไซปรัส ได้สถานะประชากรถาวรอย่างรวดเร็ว เป็นผู้พำนักถาวรของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับวีซ่าประชากรถาวร ตามมาตรา 6(2) ของ The Aliens and Immigration Regulations มีการแก้ไขล่าสุดโดยกระทรวงมหาดไทย และได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลไซปรัส
• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในไซปรัส

2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Cyprus : 
• พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในไซปรัส เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

3. Right to Own Land in Cyprus :
• สิทธิในการถือครองที่ดินในไซปรัส

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• ไซปรัสมีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :
• อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

6. Legal System Based on English Common Law :
• กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

7. Minimum Physical Residence Requirement (1 Day Every 2 Years) :
• ผู้ถือบัตรประชากรถาวรของไซปรัส (Cyprus PR Card Holders) เดินทางเข้ามาในไซปรัสเพียง 1 วัน (ในทุก 2 ปี) สามารถรักษาสถานะประชากรถาวรได้ตลอดไป

8. Cypriot PR Cards Allow the Family to Travel Througout Europe With Ease, Live and Work Freely in Cyprus :
• บัตรประชากรถาวรไซปรัส อำนวยความสะดวกสำหรับท่านและครอบครัวในการเดินทางในยุโรป
• พำนักอาศัยถาวร-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในไซปรัส 

 
 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 227,215