GRENADA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Becoming a Citizen of Grenada
One of the Best Citizenship Programs in the Caribbean  

In 3-4 months*
สัญชาติเกรนาดา
โปรแกรมนักลงทุนในแคริบเบียน

 

 30th June 2024 :
รัฐบาลปรับวงเงิน Investment Funds
เพิ่มขึ้นเป็นขั้นต่ำ USD 200,000
ผู้สนใจควรรีบยื่นสมัคร !!!

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  The Grenada Citizenship by Investment programme allows individuals to gain citizenship in the Caribbean nation. This can be achieved through an economic contribution or purchasing real property. With this citizenship, individuals enjoy visa-free travel to over 150+ countries.
  โปรแกรมนักลงทุนขอสัญชาติเกรนาดา อนุมัติสัญชาติให้กับผู้สมัครที่บริจาคเงินให้กับรัฐบาลหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ สัญชาติและพาสปอร์ตเกรนาดาที่ได้รับ เดินทางเสรีไปได้มากกว่า 150+ ประเทศ
September, 2023 : Mandatory interviews are now required for all applicants aged 17+

 
♦ ทางเลือกดีกว่า : ขอสัญชาติ Antigua & Barbuda ลงทุนถูกกว่า พาสปอร์ตทรงพลังมากกว่า   
• Antigua and Barbuda Citizenship by Investment (เริ่มต้น US$100,000) 
• Saint Lucia Citizenship by Investment (เริ่มต้น US$100,000 พาสปอร์ตทรงพลังน้อยกว่า Antigua & Barbuda) 
• St. Kitts & Nevis Citizenship by Investment เริ่มต้น US$250,000 (แพงที่สุด)
• Grenada Citizenship by Investment เริ่มต้น US$150,000 (แพงเป็นลำดับที่สอง) 
Dominica Citizenship by Investment เริ่มต้น US$100,000 (ไม่แนะนำให้สมัคร) 


 The Grenada Citizenship by Investment program (CBI) provides lifelong citizenship, which can be passed down to future generations. The Grenada citizenship by descent ensures endless opportunities and global freedom for your family.
  สัญชาติเกรนาดาติดตัวตลอดชีพ สืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตได้ มั่นใจในโอกาสอันไม่มีขีดจำกัดและการเดินทางเสรีทั่วโลกสำหรับครอบครัว

  As Grenada is a member of the British Commonwealth, foreign investors who acquire Grenada citizenship through the investment program also enjoy the privileges of being citizens of a British Commonwealth Country
  เกรนาดาเป็นประเทศสมาชิกเครือจักรภพ นักลงทุนผู้ได้รับสัญชาติเกรนาดา ได้รับผลประโยชน์ในสถานะพลเมืองของประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ
 
  Grenada passports issued under the Citizenship by Investment program are valid for five (5) years, providing extensive global mobility and access to many destinations. 
  พาสปอร์ตเกรนาดาออกให้ภายใต้โปรแกรมนักลงทุนมีอายุ 5 ปี เปิดช่องทางกว้างขวางไปสู่จุดหมายปลายทางทั่วโล
• ยื่นขอต่อพาสปอร์ตเกรนาดาเล่มใหม่ ได้ที่สถานกงสุลเกรนาดาในลอนดอน หรือ  
• ยื่นเรื่องไปยัง Grenadian Passport and Immigration Office ในเกรนาดา

•  As of January 2024, Grenada passport visa-free countries include China, the UAE, the UK, countries in the EU's Schengen Area, Russia, and more.
•  พาสปอร์ตเกรนาดาเดินทางวีซ่าฟรีไปได้ 153 ประเทศ รวม จีน UAE UK เชงเก้นยุโรป (Schengen) และอเมริกากลาง-ใต้ เป็นต้น (มกราคม 2567) 

  As a member of the Caribbean Community (CARICOM), +

Grenada citizenship benefits include the privileges outlined in the CARICOM Freedom of Movement. This grants them the rights of residing, working, and establishing businesses in any of the 15 member countries (plus 5 associate member countries).
  เกรนาดาเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแคริบเบียน (CARICOM) สัญชาติเกรนาดาให้เสรีภาพพลเมืองในการโยกย้ายเสรี ภายใต้ข้อตกลงตลาดการค้าและเศรษฐกิจเดียวแคริคอม (CARICOM Single Market and Economy : CSME) มีสมาชิก 20 ประเทศ
• สิทธิเคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้านคือ แรงงาน / สินค้า / บริการ / โอนเงิน / พำนักถาวร ภายใต้ตลาดการค้าเดียวและตลาดเศรษฐกิจแคริบเบียน (Caribbean Single Market & Economy : CSME)
•  สมาชิก CARICOM ประกอบด้วย: แอนติกา บาฮามา บาเบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กายยานา เฮติ จาไมกา มอนเซอรัต เซนต์คิตส์ เซนลูเซีย เซนวินเซนต์ ซูรินัม ทรินิแดด (สมาชิกสมทบอีก 5 ประเทศ Anguilla / Bermuda / British Virgin Islands / Cayman Islands / และ Turks and Caicos)  
นอกจากนี้: เกรนาดายังเป็นสมาชิก OECS (Organisation of Eastern Caribbean States) เดินทางไม่ต้องใช้พาสปอร์ต (ใน 7 ประเทศ)

•  Moreover, as an E-2 Treaty Nation with the USA, Grenada offers its citizens the special chance to set up businesses in the United States. This promotes economic growth and creates mutual benefits.
   เกรนาดามีข้อตกลงภายใต้สนธิสัญญา US E-2 Investor Visa กับสหรัฐเมริกา พลเมืองเกรนาดามีโอกาสไปทำธุรกิจในอเมริกา
• หมายเหตุ : ประเทศไทยเซ็นสัญญากับสหรัฐอเมริกาทั้ง Treaty Trader (E-1) และ Treaty Investor (E-2) (ครอบคลุมมากกว่าเกรนาดา)

•  Grenada citizenship requirements include applicants of all ages, educational backgrounds, and professional fields, thus creating a diverse and vibrant community of entrepreneurs, investors, and professionals. 
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ การศึกษาและอาชีพ โปรแกรมขอสัญชาติและพาสปอร์ตเกรนาดาเปิดรับนักลงทุนหลากหลายวิชาชีพ  
• ผู้สมัครหลัก คู่สมรส ผู้สนับสนุน (sponsor) ผู้ติดตามอายุ 17 ปีขึ้นไป ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
• กรอก Interview Application Form ส่งไปพร้อมชุดใบสมัคร (Initial submission)

•  Grenada passport requirements allow dependent children up to the age of 30 to qualify for a Grenada passport.
  บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปีรวมเข้าในใบสมัครและได้รับพาสปอร์ตเกรนาดาเช่นกัน

•  The Grenada citizenship cost covers unmarried siblings who are 18 years old and above of both the main applicant and spouse, if applicable. 
   ค่าใช้จ่ายสมัครขอสัญชาติเกรนาดาประเภทนักลงทุน ครอบคลุมพี่น้องอายุ 18 ปีขึ้นไป (ยังไม่แต่งงานและไม่มีบุตร) ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส
• There is no requirement to provide proof of financial dependence on the principal applicant.

  There is no minimum age requirement for dependent parents or grandparents, allowing Grenada citizenship benefits to be extended to the whole family.  
 รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายายไม่จำกัดอายุขั้นต่ำ อนุมัติสัญชาติเกรนาดาให้กับสมาชิกอาวุโสในครอบครัว

  The Grenada passport by investment program has no residency obligations. This allows individuals to enjoy the benefits of Grenada citizenship without the need to reside in Grenada. 
 ไม่มีข้อบังคับให้พำนักในเกรนาดา เป็นประชาชนเกรนาดาโดยไม่จำเป็นต้องมาอยู่อาศัยในประเทศ

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน

*ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ   

(A) Donation :
• Contribution to the National Transformation Fund (NTF)

บริจาคเงินให้รัฐบาล
ผู้สมัครเดี่ยว 
US$150,000

ผู้สมัครและครอบครัว 4 คน US$200,000

ครอบครัวสมาชิกมากกว่า 4 คน US$200,000
• เพิ่ม US$25,000 (ต่อผู้ติดตามหนึ่งคน)

 

 

หรือ

(B) Approved Real Estate Projects :
• Purchase of CBI Approved Projects  
 

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโรงแรม วิลล่าและรีสอร์ต/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนต์ US$220,000 (ถือครอง 5 ปี)  
• โครงการบางแห่งรับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) ลงทุน 5 ปี

ผู้สมัครเดี่ยว/
ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า 

 

 


We are Working in Collaboration with Approved Real Estate Projects and Lawyers Duly Licensed by the Grenadian
  Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเกรนาดา
 

 

 

 

 

 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Since its establishment in 2013, the Grenada Citizenship by Investment Program has attracted global investors with its numerous benefits. These include visa-free travel, no residency requirements, and the opportunity for entire families to obtain citizenship.
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเกรนาดาก่อตั้งในปี 2013 ได้รับความสนใจโดยผู้สมัครจากทุกมุมโลก เนื่องจากผลประโยชน์ได้รับมากมายสำหรับนักลงทุน เดินทางเสรี ไม่ต้องพำนักในเกรนาดา และสมัครได้ทั้งครอบครัว
• Please see "Grenada Citizenship by Investment Official Website"

© To maintain the integrity and security of the Grenada Passport by Investment program, thorough due diligence checks are carried out for each applicant. However, the Grenada citizenship by investment processing time is considerably fast and effective.
โปรแกรมขอพาสปอร์ตเกรนาดาประเภทนักลงทุน ตรวจสอบประวัติผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อรักษาเกียรติภูมิและความมั่นคงของประเทศ กระบวนการอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตใช้เวลารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
• ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
• ในปี 2020-2021 ผู้สมัครเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าบริจาครัฐบาล เพราะมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5-3 % ต่อปี (ค่าเฉลี่ยในแคริบเบียน)

© Grenada, the "Isle of Spice," is a breathtaking Caribbean island. With stunning beaches, lush rainforests, and a rich cultural heritage, it's an ideal hub for international business due to its stable political environment, strong economy, and strategic Caribbean location.
เกรนาดามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "หมู่เกาะเครื่องเทศ" เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีระบบการเมืองที่มั่นคง เศรษฐกิจแข็งแรง ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม อยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค
เมืองหลวงคือ Saint George's ภาษาราชการคืออังกฤษและฝรั่งเศส

© Holding a Grenada passport offers several privileges as a citizen of a British Commonwealth nation. These privileges include the right to receive assistance from UK embassies and consulates worldwide, which can greatly facilitate international travel and offer vital support when required.
การถือครองพาสปอร์ตเกรนาดาให้สิทธิ์พิเศษในฐานะพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ ประโยชน์สำคัญคือสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูตและสถานกงสุลสหราชอาณาจักร (UK) ทั่วโลก อำนวยความสะดวกระหว่างเดินทางต่างประเทศและได้รับการดูแลในยามจำเป็น
• เกรนาดาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี `1974
• พลเมืองเกรนาดาได้รับสิทธิ์เดินทางเสรีในเครือจักรภพ 54 ประเทศ และได้รับการคุ้มครองโดยสถานทูตประเทศเครือจักรภพทั่วโลก
 

© The Grenada passport ranking is highly valued and recognized as the 30rd most powerful passport worldwide. This highlights its value and the extensive privileges it offers to its holders.
พาสปอร์ตเกรนาดาถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 30 ของพาสปอร์ตทรงพลังระดับโลก มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือครอง
• เศรษฐกิจเกรนาดาขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ค่าเงิน Eastern Caribbean Dollars มั่นคง
• พลเมืองเกรนาดานำเงินกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศกลับเข้าเกรนาดา ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด  

 

© Grenada citizenship by naturalization is an alternative pathway to obtain second citizenship in Grenada. It allows foreign investors and individuals to acquire a second passport in Grenada, providing increased access to international opportunities.
นักลงทุนขอแปลงสัญชาติเกรนาดาเป็นสัญชาติที่สอง ผู้สมัครได้รับพาสปอร์ตเกรนาดาเป็นเล่มที่สอง เพิ่มพูนช่องทางเข้าถึงโอกาสต่างๆในระดับนานาชาติ
 

© The Grenada passport cost begins at $150,000 for a single applicant, encompassing a non-refundable contribution to the National Transformation Fund. For the Grenada citizenship by investment real estate, the cost was reduced to US$220,000 (from US$350,000).
ลงทุนขอพาสปอร์ตเกรนาดา บริจาคเริ่มต้นที่ US$150,000 ซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลงเหลือ US$200,000 (จากเดิม US$350,000)

 

 

 

Benefits : Grenada Citizenship
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเกรนาดา

1. The Grenada Citizenship by Investment benefits include the ability to pass on citizenship to future generations, making Grenada the first country in the Caribbean to implement this practice.
   โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเกรนาดายินยอมให้สัญชาติเกรนาดาสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกหลานในอนาคต
• เกรนาดาเป็นประเทศแรกในแคริบเบียน ที่มีบทบัญญัติในกฏหมายอนุญาตในเรื่องนี้

2. How long does it take to get a grenada passport? After submitting the application to the authority, the Grenada Citizenship by Investment processing time is usually around 60 business days. This provides potential investors with a fast and efficient way to obtain Grenadian citizenship.
   เมื่อใบสมัครขอสัญชาติและเอกสารถูกยื่นไปยังหน่วยงานรัฐบาล เวลาที่ใช้ในการอนุมัติประกาศนียบัตรสัญชาติเกรนาดา (Grenada Citizenship Certificate) และพาสปอร์ตเกรนาดา (Grenada passport) คือ 60 วันทำการโดยประมาณ
• หากผู้สมัครส่งเอกสารไม่เรียบร้อย หรือหากหน่วยงานร้องขอเอกสารเพิ่มเติม เวลาดำเนินการจะยาวนานขึ้น

3. The Grenada Citizenship by Investment cost is affordable, therefore, it is a top choice for obtaining second citizenship. With its natural beauty and thriving economy, Grenada offers an exceptional opportunity for investors seeking a new nationality and second passport.
   ค่าใช้จ่ายโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเกรนาดามีอัตราย่อมเยา เป็นทางเลือกที่ดีในการขอรับสัญชาติที่สอง เกรนาดานำเสนอโอกาสเป็นพลเมืองและถือพาสปอร์ตเล่มที่สอง ในประเทศใหม่ที่มีธรรมชาติงดงามและเศรษฐกิจเฟื่องฟู    

4. Grenada is home to St. George's University, one of the top offshore American medical schools. It provides world-class medical education on the beautiful Caribbean island, making it a compelling reason for considering Grenada citizenship by investment.
   เกรนาดาเป็นที่ตั้งของ St George's University หนึ่งในมหาวิทยาลัยแพทย์นานาชาติที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา (ด้านแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์) นี่คืออีกเหตุผลสำคัญการเลือกลงทุนในเกรนาดา
• มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกว่า 6,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก
• เป็นสถานที่ฝึกอบรมของโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักร

 

5. Another advantage of Grenada is its location outside the hurricane belt. This means it is less vulnerable to the damaging impact of tropical storms, which are a common concern in the Caribbean region.
• ผลประโยชน์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เกรนาดามีทำเลที่ตั้งอยู่นอกแนวเขตวงแหวนเฮอริเคน (Hurricane belt) พื้นที่อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ จึงไม่ได้รับผลกระทบใดจากพายุเฮอริเคนที่อาจเกิดขึ้นในทะเลแคริบเบียน


6. "Buy Grenada citizenship" enables you to register international companies and open offshore banking accounts, providing significant assistance in tax planning strategies and circumventing currency control limitations.
   การขอสัญชาติเกรนาดาให้สิทธินักลงทุนในเรื่อง การจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศและเปิดบัญชีระหว่างประเทศ เพื่อวางแผนยุทธวิธีบริหารภาษีและลดข้อจำกัดด้านการโอนเงินตราระหว่างประเทศ


7. The Grenada Citizenship by Investment Unit (CIU) strictly maintains confidentiality policies, guaranteeing that no information about your citizenship by investment will be disclosed to your current country of citizenship.
   โปรแกรมลงทุนพาสปอร์ตเกรนาดาเข้มงวดในนโยบายด้านการรักษาความลับของผู้สมัคร โดยค้ำประกันว่า ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการขอสัญชาติเกรนาดา ให้แก่ประเทศต้นทางปัจจุบันที่ผู้สมัครถือสัญชาติอยู่


8. Grenada passport benefits include extensive tax exemptions on global income and wealth. Grenadian citizens are not taxed on their worldwide earnings and assets, offering significant financial advantages.
   ผู้ถือครองพาสปอร์ตเกรนาดาได้รับผลประโยชน์ทางการเงินที่สำคัญคือ การยกเว้นภาษีจากเงินได้และความมั่งคั่งได้รับทั่วโลก พลเมืองเกรนาดาไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้หรือทรัพย์สินถือครองทั่วโลก 

 

 

ข่าวสัญชาติเกรนาดาล่าสุด :  

 

♦ December, 2023 : The Grenada CBI Programme Confirmed Non Acceptance of Applications from Russia, Belarus, North Korea, and Iran 
รัฐบาลเกรนาดายืนยันไม่รับผู้สมัครจาก รัสเซีย เบลารุส เกาหลีเหนือและอิหร่าน
* เกรนาดายึดมั่นหลัก 6 ข้อ (Six CBI Principles) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมในเดือน Feb 2023 ระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและประเทศในแคริบเบียนห้า (5) ชาติที่ดำเนินโปรแกรมให้สัญชาติผ่านการลงทุน

 

♦ November, 2023 : รัฐบาลเกรนาดามีรายได้ US$276 Millions จากโปรแกรม Grenada Citizenship by Investment 
ในปี 2023 (นับถึงเดือน Sep 2023) หน่วยงานสัญชาติเกรนาดาโปรแกรมนักลงทุน (Citizenship by Investment Unit : CIU) อนุมัติสัญชาติให้ผู้สมัครมากกว่า 1,000 ครอบครัว รวมผู้ได้รับสัญชาติกว่า 3,ุ600 คน 

 

♦ October, 2023 : เงินบริจาคในกองทุน The National Transformation Fund ถูกนำไปไปสร้างสาธารณูปโภคในเกรนาดา
ในระหว่างปี 2016-2022 เงินบริจาคส่วนใหญ่ที่ได้รับจากโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเกรนาดา รัฐบาลนำไปพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างบ้านพักให้กับประชาชน 

 

♦ August, 2023 : Gremada Cp-operative Bank Ltd. หยุดรับเงินโอนผ่านธนาคารตัวแทน Crown Agents Bank
ดังนั้น CBI ไม่รับเงินโอนในสกุล Pound Sterling และ Euro แต่รับเฉพาะเงินโอนสกุล USD Currency เท่านั้น ผ่านธนาคารตัวแทนคือ Bank of America  

 

♦ December, 2022 : รัฐบาลเกรนาดาคาดหวังรายได้เพิ่มสูงขึ้นในปี 2023
นายกรัฐมนตรี Dickon Mitchell เปิดเผยว่า โปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดาโดยการลงทุน คาดว่ามีรายรับจากเงินบริจาค (Donations) และค่าธรรมเนียมรัฐบาล (Government fees) สูง USD$ 89 million ในปีงบประมาณ 2023 โดยอนุมัติสัญชาติให้กับผู้สมัครประมาณ 750 ครอบครัว 
* ในปี 2022 (จนถึง Q3) รัฐบาลเกรนาดาอนุมัติสัญชาติให้กับ 325 ครอบครัว ปี 2021 อนุมัติให้ 402 ครอบครัว และปี 2020 อนุมัติ 375 ครอบครัว 

 

 

 

 

Visitors: 557,719