GRENADA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Becoming a Citizen of Grenada
One of the Best Citizenship Programs in the Caribbean  

In 4 months*
สัญชาติเกรนาดา
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุดในแคริบเบียน

 

As of August, 2022 :
"Grenada Citizenship by Investment Programme"
ระดมเงินบริจาคให้กับรัฐบาลได้ US$461 million
และมีเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ US$455 million
(2018-2022)

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  Second Citizenship ; Grenadian Citizenship
  โปรแกรมนักลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง สัญชาติเกรนาเดี้ยน
* March 10, 2022 โปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดาหยุดรับใบสมัครจากพลเมืองรัสเซียและเบลารุส

 Life-long Grenada Citizenship Which Can Be Passed On To Future Generations
  สัญชาติเกรนาดาติดตัวตลอดชีพ สืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตได้
* เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มประเทศแคริบเบียน ที่อนุญาตให้สัญชาติสืบทอดต่อไปในรุ่นต่อไปได้

  Grenada Citizenship : Citizens of a British Commonwealth Country
  พลเมืองเกรนาดา เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
  Grenadian Passports are Valid For Five (5) Years 
  พาสปอร์ตเกรนาดามีอายุ 5 ปี
* ขอต่อพาสปอร์ตเกรนาดาเล่มใหม่ที่สถานกงสุลเกรนาดาในกรุงลอนดอน หรือสำนักงานพาสปอร์ตและตรวจคนเข้าเมืองในเกรนาดา

•  Visa-Free or Visa on Arrival Access to 153 Countries (as of May 2022) including China, UAE, UK, and EU's Schegen Area, etc.
•  ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาเดินทางไปได้ 153 ประเทศ รวมทั้งจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเชงเก้นในสหภาพยุโรป ฯ

  Grenadian Citizen Obtains the Privileges Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
  พลเมืองเกรนาเดี้ยนได้รับสิทธิ์ประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มแคริบเบียน 20 ประเทศ (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรีในในระหว่างประเทศสมาชิกครอบคลุม 5 ประเด็นคือ แรงงาน / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการพำนักอาศัย ภายใต้ข้อตกลงสนธิสัญญาตลาดการค้าเดียว (Caribbean Single Market and Economy : CSME)

•  Grenada is an E-2 Treaty Nation with USA
•  เกรนาดามีข้อตกลง E-2 Investor Visa กับสหรัฐอเมริกา
* ประเทศไทยมีข้อตกลงสนธิสัญญา Treaty Trader (E-1) & Treaty Investor (E-2) กับสหรัฐอเมริกา 

•  No Restrictions on Age, Education or Profession
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

•  Grenada Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
 สัญชาติเกรนาดาและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

•  Inclusion of Siblings (of Both PA and Spouse) Aged 18 and Over 
•  สามารถรวมพี่น้อง (ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส) อายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมากกว่า ที่ยังไม่แต่งงานและไม่มีบุตร
* No requirement for financial dependence on the PA

  No Minimum Age for Dependent Parents/Grandparents  
 รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย ไม่จำกัดอายุขั้นต่ำ

  No Residency Obligations 
 ไม่มีข้อบังคับให้เข้ามาพำนักในประเทศเกรนาดา แต่อย่างใด

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ 

(A) Donation :
บริจาคเงินให้กับ The National Transformation Fund (NTF) ของรัฐบาลเกรนาดา

ผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน 
US$150,000

ผู้สมัคร+คู่สมรส หรือครอบครัวสมาชิก 4 คน 
• จำนวน US$200,000

ครอบครัวสมาชิกมากกว่า 4 ท่าน 
• จำนวน US$200,000 บวก US$25,000 (ต่อผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา)

[ค่าธรรมเนียม $50,000 - $69,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

หรือ

(B) Approved Real Estate Projects :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโรงแรม วิลล่า และรีสอร์ต/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนต์ มูลค่า US$220,000 (ถือครอง 5 ปี)  
* โครงการลงทุนบางแห่ง รับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) หลังจาก 5 ปี

ผู้สมัครเดี่ยว / 
ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า 

[ค่าธรรมเนียม $54,000 - $113,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Grenadian
  Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเกรนาดา
 

 

 

 

 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Grenada Citizenship by Investment Program (Since 2013)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเกรนาดา ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2013 โดยรัฐบาลประเทศเกรนาดา เป็นโปรแกรมขอสัญชาติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
* Aug 26, 2022 : โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเซนต์ลูเซียได้รับอันดับที่ 3 ของโลก (CBI Index 2022) โดย Private Wealth Management magazine

© Due Diligence Processing 
นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเลือกลงทุนใน Grenada เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติเกรนาดา-ได้สถานะพลเมืองเกรนาดา-ถือครองพาสปอร์ตเกรนาดา 
• ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
• ในปี 2020-2021 ผู้สมัครเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าบริจาครัฐบาล เพราะมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5-3 % ต่อปี (ค่าเฉลี่ยในแคริบเบียน)

© Grenada, One of the Most Magnificent Islands in the Caribbean, also Known as the "Isle of Spice"
เกรนาดาเป็นประเทศในทะเลแคริบเบียน เกรนาดามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "หมู่เกาะเครื่องเทศ" ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค 
ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก เมืองหลวงคือ Saint George's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์
• เกรนาดาตั้งอยู่นอกเขตวงแหวนเฮอริเคน (Hurricane belt) อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ทวีปอเมริกา จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในทะเลแคริบเบียน

© Grenada : A British Commonwealth Country with Queen Elizabeth II as the Head of State
เกรนาดาเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ มีประชากรประมาณ 108,132 คน ประมุขสูงสุดคือ พระราชินีเอลิซาเบธที่สอง
• เกรนาดาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี `1974
• พลเมืองเกรนาดาได้รับสิทธิ์เดินทางเสรีในเครือจักรภพ 54 ประเทศ และได้รับการคุ้มครองโดยสถานทูตประเทศเครือจักรภพทั่วโลก

 

© Grenada เซ็นต์สัญญากับ USA ภายใต้ข้อตกลง E-2 Treaty (US Investor Visa)
อนุญาตให้พลเมืองเกรนาดา (เพียงประเทศเดียวในกลุ่มแคริบเบียน) เข้าไปดำเนินธุรกิจในอเมริกาและพำนักอาศัยในอเมริกาได้
• เศรษฐกิจเกรนาดาขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ค่าเงิน Eastern Caribbean Dollar มีความมั่นคงแข็งแรง พลเมืองเกรนาดานำเงินกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศกลับเข้ามาเกรนาดา โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด  
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติเกรนาดา (Grenada Citizenship) เป็นสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

หลักประกันในยามเกิดวิกฤตการณ์เช่น ความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© Grenada Passport by Investment Ranks 33rd in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเกรนาดาถูกจัดอยู่ในลำดับ 33 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

Benefits : Grenada Citizenship
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเกรนาดา

1. Grenada Citizenship Can Be Passed On To Future Generations :
   สัญชาติเกรนาดาสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในรุ่นต่อๆไป
• เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มแคริบเบียน ที่มีบทบัญญัติในกฏหมายอนุญาตในเรื่องนี้

2. Grenadian Citizenship Granted in a Timely Manner, approx. 60 Business Days (Upon Citizenship Application Submission) : 
   ซื้อสัญชาติเกรนาดา โดย Grenada Citizenship Certificate และพาสปอร์ต Grenada อนุมัติใน 60 วันทำการ (หลังยื่นใบสมัครครบชุด)

3. Best Country for Citizenship (Second Citizenship) :
   นักลงทุนได้รับสัญชาติเกรนาดาที่ดีที่สุด (สัญชาติที่สอง) 

4. Grenada is Home to the Best US Offshore University :
   ประเทศเกรนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา St George's University ที่มีชื่อเสียงด้านแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีนักศึกษากว่า 6,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก
• เป็นสถานที่ฝึกอบรมของโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักร


5. Naturalized Grenada Citizens by Investment are Entitled to Register International Companies and Open Offshore Banking Hence Facilitating Tax Planning and Avoiding Currency Control Limitation :
   นักลงทุนผู้ได้รับสัญชาติเกรนาดา มีสิทธิ์เปิดบริษัทระหว่างประเทศและเปิดบัญชีในต่างประเทศ เพื่อวางแผนด้านภาษีและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการควบคุมด้านเงินตราระหว่างประเทศ

6. No Minimum Requirements (Interview-Age-Education-Language & Work/Business Experience) :
   ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ


7. No Residency Obligations & No Physical Presence Required :
   ไม่มีข้อบังคับต้องพำนักอาศัยหรือปรากฏตัวในเกรนาดา


8. Grenada Citizens by Investment Do not Need To Pay Tax on Worldwide Income or Wealth Acquired :
   ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาผ่านโปรแกรมลงทุน ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้จากทั่วโลก หรือจากทรัพย์สินที่หามาได้ 

Visitors: 476,491