GRENADA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Becoming a Citizen of Grenada
One of the Best Citizenship Programs in the Caribbean  

In 4 months*
สัญชาติเกรนาดา
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุดในแคริบเบียน

 

ในปี 2021 : โปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดา
ได้รับรางวัล Best International Citizenship Programe

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

•  Second Citizenship ; Grenadian Citizenship
•  โปรแกรมนักลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง สัญชาติเกรนาเดี้ยน
* March, 2020 นักลงทุนสามารถยื่นใบสมัครขอสัญชาติเกรนาดาผ่านช่องทางออนไลน์ (Online portal) 
** ระหว่าง 2017-2021 มีเงินลงทุนในโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติเกรนาดา มากกว่า US$ 300 millions


•  Life-long Citizenship Which Can Be Passed On To Future Generations
•  สัญชาติติดตัวตลอดชีพ สืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตได้
* เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มประเทศแคริบเบียน ที่อนุญาตให้สัญชาติสืบทอดต่อไปในรุ่นต่อไปได้

•  Citizen of a British Commonwealth Country
•  พลเมืองเกรนาดา เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
•  Grenadian Passports are Valid For Five (5) Years 
•  พาสปอร์ตเกรนาเดี้ยนมีอายุ 5 ปี

•  Visa-Free or Visa on Arrival Access to 144 Countries (as of Oct 2020) including China, UAE, UK, and Schegen Area, etc.
•  ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาเดินทางไปได้ 144 ประเทศ รวมทั้งจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเชงเก้น ฯ

•  Grenadian Citizen Obtains the Privileges Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองเกรนาเดี้ยน ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ภายใต้ข้อตกลง การเคลื่อนย้ายเสรีในกลุ่มประชาคมแคริบเบียน 20 ประเทศ (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีใน 5 ประเด็นคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการย้ายไปพำนักอาศัยได้ในประเทศกลุ่มสมาชิกแคริบเบียน

•  No Restrictions on Age, Education or Profession
•  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ

•  Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

•  Inclusion of Siblings (of Both PA and Spouse) Aged 18 and Over 
•  สามารถรวมพี่น้อง (ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส) อายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมากกว่า ที่ยังไม่แต่งงานและไม่มีบุตร
* No requirement for financial dependence on the PA

•  No Minimum Age for Dependent Parents/Grandparents  
•  รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย ไม่จำกัดอายุขั้นต่ำ

•  No Residency Obligations 
•  ไม่มีข้อบังคับให้เข้ามาพำนักในประเทศเกรนาดา แต่อย่างใด

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ 

(A) Donation :
บริจาคเงินให้กับ The National Transformation Fund (NTF) ของรัฐบาลเกรนาดา

สำหรับผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน 
US$150,000

สำหรับผู้สมัคร+คู่สมรส หรือ ครอบครัวสมาชิกไม่เกิน 4 คน 
• จำนวน US$200,000

สำหรับครอบครัวสมาชิกมากกว่า 4 ท่าน 
• จำนวน US$200,000
• เพิ่ม เงินบริจาคจำนวน US$25,000 ต่อผู้ติดตามหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามา


หรือ

(B) Approved Real Estate Projects :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโครงการโรงแรม วิลล่า และรีสอร์ต / คอนโดมิเนียม / อพาร์ตเมนต์ อนุมัติโดยรัฐบาลเกรนาดา ถือครองอย่างน้อย 5 ปี มูลค่า US$350,000 (ถือครองกรรมสิทธิ์ผู้เดียว) หรือขั้นต่ำ US$220,000 (กรณีถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้อื่น) 
* โครงการลงทุน (บางโครงการ) มีข้อเสนอรับซื้อคืน Buy-back guarantee หลังจาก 5 ปี

สำหรับผู้สมัครเดี่ยว
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาล = US$50,000
 

สำหรับผู้สมัคร+คู่สมรส หรือ ครอบครัวสมาชิกไม่เกิน 4 คน
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาล = US$50,000 

สำหรับครอบครัวสมาชิกมากกว่า 4 คน 
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาล = US$50,000
• เพิ่ม ค่าธรรมเนียมอีก US$25,000 ต่อผู้ติดตามหนึ่งคนที่เพิ่มเข้ามา


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Grenadian
  Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเกรนาดา
 

 

 

 

 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Grenada Citizenship-by-Investment Program (Since 2013)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติ ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2013 โดยรัฐบาลประเทศเกรนาดา เป็นโปรแกรมขอสัญชาติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Grenada (เป็นที่รู้จักทั่วโลกในนาม The Spice Island) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติ-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport
* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
** ในปี 2020-2021 ผู้สมัครลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าบริจาครัฐบาล เพราะมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1.5-3 % ต่อปี (ค่าเฉลี่ยในแคริบเบียน)

© Grenada, One of the Most Magnificent Islands in the Caribbean, also Known as the "Isle of Spice"
เกรนาดาเป็นประเทศในทะเลแคริบเบียน เกรนาดามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "หมู่เกาะเครื่องเทศ" ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค 
ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก เมืองหลวงคือ Saint George's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์
* เกรนาดาตั้งอยู่นอกเขตวงแหวนเฮอริเคน (Hurricane belt) อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ทวีปอเมริกา จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในทะเลแคริบเบียน

© Grenada : A British Commonwealth Country with Queen Elizabeth II as the Head of State
เกรนาดาเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ มีประชากรประมาณ 108,132 คน ประมุขสูงสุดคือ พระราชินีเอลิซาเบธที่สอง
* เกรนาดาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี `1974
** พลเมืองเกรนาดาได้รับสิทธิ์เดินทางเสรีในเครือจักรภพ 54 ประเทศ และได้รับการคุ้มครองโดยสถานทูตประเทศเครือจักรภพทั่วโลก

 

© Grenada เซ็นต์สัญญากับ USA ภายใต้ข้อตกลง E-2 Treaty (Investor Visa)
อนุญาตให้พลเมืองเกรนาดา (เพียงประเทศเดียวในกลุ่มแคริบเบียน) เข้าไปดำเนินธุรกิจในอเมริกาและพำนักอาศัยในอเมริกาได้
* เศรษฐกิจเกรนาดาขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ค่าเงิน Eastern Caribbean Dollar มีความมั่นคงแข็งแรง พลเมืองเกรนาดานำเงินกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศกลับเข้ามาเกรนาดา โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด  
 

© นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)

เพื่อเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
 

© Grenada Passport Ranks 33rd in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเกรนาดาถูกจัดอยู่ในลำดับ 33 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

Benefits : Grenada Citizenship
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเกรนาดา

1. Grenadian Citizenship Can Be Passed On To Future Generations :
สัญชาติเกรนาดาสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในรุ่นต่อๆไป
* เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มแคริบเบียน ที่มีข้อกฏหมายอนุญาตในเรื่องนี้

2. Grenadian Citizenship Granted in a Timely Manner i.e. 4 Months (Upon Citizenship Application Submission) : 
ซื้อสัญชาติเกรนาดา Citizenship certificate และพาสปอร์ตได้รับอนุมัติภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)

3. Second Citizenship :
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติที่สองและถือครองพาสปอร์ต Grenada

4. Grenada is Home to the Best US Offshore University :
เกรนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา St George's University ที่มีชื่อเสียงด้านแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีนักศึกษากว่า 6,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก
* เป็นสถานที่ฝึกอบรมของโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักร


5. Naturalized Grenada Citizens by Investment are Entitled to Register International Companies and Open Offshore Banking Hence Facilitating Tax Planning and Avoiding Currency Control Limitation :
นักลงทุนผู้ได้รับสัญชาติเกรนาดา มีสิทธิ์เปิดบริษัทระหว่างประเทศและเปิดบัญชีในต่างประเทศ เพื่อวางแผนด้านภาษีและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดการควบคุมด้านเงินตราระหว่างประเทศ

6. No Minimum Requirements (Interview-Age-Education-Language & Work/Business Experience) :
ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ


7. No Residency Obligations :
ไม่มีข้อบังคับให้นักลงทุนและครอบครัวต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเกรนาดาแต่อย่างใด


8. Grenada Citizens by Investment do not Need To Pay Tax on Worldwide Income or Wealth Acquired :
ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาผ่านโปรแกรมลงทุน ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้จากทั่วโลก หรือภาษีทรัพย์สิน 

Visitors: 429,270