GRENADA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Becoming a Citizen of Grenada
One of the Best Citizenship Programs in the Caribbean  

In 6 months*
สัญชาติเกรนาดา
โปรแกรมนักลงทุนดีที่สุดในแคริบเบียน

 

As of August, 2022 :
"Grenada Citizenship by Investment Programme"
ยอดเงินบริจาคให้รัฐบาลรวม US$461 million
ยอดเงินลงทุนอสังหาริมทรัพย์รวม US$455 million
(2018-2022)

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  Grenada Citizenship by Investment Official Website 
  โปรแกรมนักลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่สอง สัญชาติเกรนาเดี้ยน
* March 10, 2022 โปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดาหยุดรับใบสมัครจากพลเมืองรัสเซียและเบลารุส
** เนื่องจาก Banking restrictions ชาวอิหร่านไม่สามารถสมัครได้

 Life-long Grenada Citizenship Which Can Be Passed On To Future Generations
  สัญชาติเกรนาดาติดตัวตลอดชีพ สืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตได้
* เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มประเทศแคริบเบียน ที่อนุญาตให้สัญชาติสืบทอดต่อไปในรุ่นต่อไปได้

  Grenada Citizenship : Citizens of a British Commonwealth Country
  พลเมืองเกรนาดา เป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ
 
  Grenadian Passports are Valid For Five (5) Years 
  พาสปอร์ตเกรนาดามีอายุ 5 ปี
* ขอต่อพาสปอร์ตเกรนาดาเล่มใหม่ ได้ที่สถานกงสุลเกรนาดาในลอนดอน หรือที่สำนักงานพาสปอร์ตและตรวจคนเข้าเมืองในเกรนาดา

•  Grenada Citizenship by Investment Visa-Free Countries includes China, UAE, UK, EU's Schegen Area, etc. (as of May 2022)
•  ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาเดินทางไปได้ 146 ประเทศ รวมทั้งจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเชงเก้นในสหภาพยุโรป ฯ

  Grenadian Citizen Obtains the Privileges Entitled under the CARICOM Freedom of Movement
  พลเมืองเกรนาเดี้ยนได้รับสิทธิ์ประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มแคริบเบียน 20 ประเทศ (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรีในในระหว่างประเทศสมาชิกครอบคลุม 5 ประเด็นคือ แรงงาน / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการพำนักอาศัย ภายใต้ข้อตกลงสนธิสัญญาตลาดการค้าเดียว (Caribbean Single Market and Economy : CSME)

•  Grenada is an E-2 Treaty Nation with USA
•  เกรนาดามีข้อตกลง E-2 Investor Visa กับสหรัฐอเมริกา
* ประเทศไทยมีข้อตกลงสนธิสัญญา Treaty Trader (E-1) & Treaty Investor (E-2) กับสหรัฐอเมริกา 

•  No Restrictions on Age, Education or Profession ; No Interview Requirement
  ผู้สมัครไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-อาชีพ และไม่มีการสัมภาษณ์

•  Grenada Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
 สัญชาติเกรนาดาและพาสปอร์ตให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี

•  Inclusion of Siblings (of Both PA and Spouse) Aged 18 and Over 
•  สามารถรวมพี่น้อง (ของผู้สมัครหลักและคู่สมรส) อายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมากกว่า ที่ยังไม่แต่งงานและไม่มีบุตร
* No requirement for financial dependence on the PA

  No Minimum Age for Dependent Parents/Grandparents  
 รวมบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย ไม่จำกัดอายุขั้นต่ำ

  No Residency Obligations 
 ไม่มีข้อบังคับให้เข้ามาพำนักในประเทศเกรนาดา แต่อย่างใด

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ 

(A) Donation :
บริจาคเงินให้กับ The National Transformation Fund (NTF) ของรัฐบาลเกรนาดา
* Grenada Citizenship by Investment Cost

ผู้สมัครเดี่ยว
• จำนวน 
US$150,000

ผู้สมัคร+คู่สมรส หรือครอบครัวสมาชิก 4 คน 
• จำนวน US$200,000

ครอบครัวสมาชิกมากกว่า 4 ท่าน 
• จำนวน US$200,000 บวก US$25,000 (ต่อผู้ติดตามที่เพิ่มเข้ามา)

[ค่าธรรมเนียม $50,000 - $69,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]

หรือ

(B) Approved Real Estate Projects :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโรงแรม วิลล่า และรีสอร์ต/คอนโดมิเนียม/อพาร์ตเมนต์ มูลค่า US$220,000 (ถือครอง 5 ปี)  
* โครงการลงทุนบางแห่ง รับประกันซื้อคืน (Buy-back guarantee) หลังจาก 5 ปี
** Grenada Citizenship by Investment Real Estate

ผู้สมัครเดี่ยว / 
ครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือมากกว่า 

[ค่าธรรมเนียม $54,000 - $113,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


We Are Representing Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Grenadian
  Government.
เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลเกรนาดา
 

 

 

 

 

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Grenada Citizenship by Investment Program (Since 2013)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติเกรนาดา ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2013 โดยรัฐบาลประเทศเกรนาดา เป็นโปรแกรมขอสัญชาติที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

© Grenada Citizenship by Investment & Due Diligence 
นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเลือกลงทุนใน Grenada เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติเกรนาดา-ได้สถานะพลเมืองเกรนาดา-ถือครองพาสปอร์ตเกรนาดา 
• ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
• ในปี 2020-2021 ผู้สมัครเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากกว่าบริจาครัฐบาล เพราะมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.5-3 % ต่อปี (ค่าเฉลี่ยในแคริบเบียน)

© Grenada, One of the Most Magnificent Islands in the Caribbean, also Known as the "Isle of Spice"
เกรนาดาเป็นประเทศในทะเลแคริบเบียน เกรนาดามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "หมู่เกาะเครื่องเทศ" ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค 
ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก เมืองหลวงคือ Saint George's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์
• เกรนาดาตั้งอยู่นอกเขตวงแหวนเฮอริเคน (Hurricane belt) อยู่ใกล้แผ่นดินใหญ่ทวีปอเมริกา จึงไม่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนในทะเลแคริบเบียน

© Grenada : A British Commonwealth Country with Queen Elizabeth II as the Head of State
เกรนาดาเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพ มีประชากรประมาณ 108,132 คน ประมุขสูงสุดคือ พระราชินีเอลิซาเบธที่สอง
• เกรนาดาเคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรในปี `1974
• พลเมืองเกรนาดาได้รับสิทธิ์เดินทางเสรีในเครือจักรภพ 54 ประเทศ และได้รับการคุ้มครองโดยสถานทูตประเทศเครือจักรภพทั่วโลก

 

© Grenada เซ็นต์สัญญากับ USA ภายใต้ข้อตกลง E-2 Treaty (US Investor Visa)
อนุญาตให้พลเมืองเกรนาดา (เพียงประเทศเดียวในกลุ่มแคริบเบียน) เข้าไปดำเนินธุรกิจในอเมริกาและพำนักอาศัยในอเมริกาได้
• เศรษฐกิจเกรนาดาขึ้นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ค่าเงิน Eastern Caribbean Dollar มีความมั่นคงแข็งแรง พลเมืองเกรนาดานำเงินกำไรจากธุรกิจในต่างประเทศกลับเข้ามาเกรนาดา โดยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใด  
 

© Grenada Citizenship by Naturalization (Second Citizenship)
นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติเกรนาดาเป็นสัญชาติที่สอง หลักประกันในยามเกิดวิกฤตการณ์เช่น ความวุ่นวายทางการเมือง สงครามกลางเมือง ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ฯลฯ

 

© Grenada Passport by Investment Ranks 33rd in Terms of Travel Freedom
พาสปอร์ตเกรนาดาถูกจัดอยู่ในลำดับ 33 ของโลก มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

Benefits : Grenada Citizenship
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติเกรนาดา

1. Grenada Citizenship Can Be Passed On To Future Generations :
   สัญชาติเกรนาดาสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในรุ่นต่อๆไป
• เกรนาดาเป็นประเทศแรกๆในกลุ่มแคริบเบียน ที่มีบทบัญญัติในกฏหมายอนุญาตในเรื่องนี้

2. Grenadian Citizenship by Investment Processing (Approx. 60 Business Days Upon Citizenship Application Submission) : 
   ซื้อสัญชาติเกรนาดาโดย Grenada Citizenship Certificate และพาสปอร์ต Grenada อนุมัติใน 60 วันทำการ (หลังยื่นใบสมัคร)

3. Best Country for Citizenship and Passport :
   นักลงทุนได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตเกรนาดาที่ดีที่สุด  

4. Grenada is Home to the Best US Offshore University :
   ประเทศเกรนาดาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของอเมริกา St George's University ที่มีชื่อเสียงด้านแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีนักศึกษากว่า 6,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก
• เป็นสถานที่ฝึกอบรมของโรงพยาบาลชั้นนำในอเมริกาและสหราชอาณาจักร


5. Grenada Citizenship by Investment Benefits include Registration of International Companies and Opening Offshore Banking Thus Facilitating Tax Planning and Avoiding Currency Control Limitation :
   นักลงทุนผู้ได้รับสัญชาติเกรนาดา ได้รับสิทธประโยชน์ในเรื่อง การเปิดบริษัทระหว่างประเทศและเปิดบัญชีในต่างประเทศ เพื่อวางแผนด้านภาษีและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ

6. Grenada Citizenship Requirements (NO Interview-Age-Education-Language & Work/Business Experience) :
   ไม่สัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ


7. NO Residency Obligations & NO Physical Presence Required :
   ไม่มีข้อบังคับต้องพำนักอาศัยหรือปรากฏตัวในเกรนาดา


8. Grenada Citizens by Investment Do not Need To Pay Tax on Worldwide Income or Wealth Acquired :
   ผู้ถือสัญชาติเกรนาดาผ่านโปรแกรมลงทุน ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้จากทั่วโลก หรือจากทรัพย์สินที่หามาได้ 

 

ข่าวสัญชาติเกรนาดาล่าสุด :  

 

♦ December, 2022 : รัฐบาลเกรนาดาคาดคาดหวังรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากโปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดาในปี 2023
นายกรัฐมนตรี Dickon Mitchell เปิดเผยว่า โปรแกรมขอสัญชาติเกรนาดาโดยการลงทุน (Grenada's Citizenship by Investment Programme) คาดการณ์ว่าจะมีรายรับจากเงินบริจาค (Donations) และค่าธรรมเนียมรัฐบาล (Government fees) จำนวนสูงถึง USD$ 89 million ในปีงบประมาณ 2023 โดยจะอนุมัติสัญชาติให้กับผู้สมัครจำนวนโดยประมาณ 750 ครอบครัว 
* ในปี 2022 (Q3) รัฐบาลเกรนาดาอนุมัติสัญชาติผ่านโปรแกรมนักลงทุนให้กับ 325 ครอบครัว ในปี 2022 อนุมัติให้กับ 402 ครอบครัว และปี 2020 อนุมัติ 375 ครอบครัว 

 

 

 

 

FAQs :  

  

♦ Grenada Citizenship by Investment ("CBI") Program  

Since 2013, Grenada, notoriously known as “The Spice Island” in the Caribbean sea, has been offering opportunities to high net worth investors around the world to become a citizen of Grenada under the Grenada Citizenship by Investment Programme, pursuant to Section 5 of the Grenada Citizenship by Investment Act, 2013 (Act 15). 

นับแต่ปี 2556 ประเทศเกรนาดาหรือที่เรียกว่า หมู่เกาะเครื่องเทศ ในทะเลแคริบเบียน เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากทั่วโลกยื่นขอสัญชาติเกรนาดาผ่านโปรแกรมนักลงทุน ภายใต้ฏหมายการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (มาตรา 15)

 

♦ Grenada Citizenship by Investment Requirements  

Principal applicants must be in possesion of the following requirements namely : Being at least 18 years of age ; Holding decent and outstanding profile ; Having no criminal history ; Being in excellent health condition ; Having a high personal net worth. Qualified dependent family members can be included in the citizenship by investment application.  

  

♦ Grenada CBI Program Processing Time  

Grenada citizenship and passports granted within approx. 6 months.  

ระยะเวลาอนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตเกรนาดา โดยประมาณคือ 6 เดือน  

   

♦ Grenada CBI Program Application Process    

Step 1 : File Preparation - A complete Grenada Citizenship by Investment application (with full KYC information) including signed forms, investment agreement /or real estate documents, medical exam results, and other supporting documents. 

Step 2 : Citizenship Application Filing - Initial submission of the Grenada Citizenship by Investment application to the Grenada's CBIU. The CBIU reviews the case, conducts a due diligence or personal background check. 

Step 3 : CBIU issues an Approval in Principal letter - The investment fund will be transferred to an escrow account including the government fees being paid.
Step 4 : Certificate of Citizenship will be issued for each family member. 
Step 5 : Passport Application Filing - Grenada Passports will be issued in approximately 3-4 weeks.  

ขั้นตอนที่ 1 - จัดเตรียมใบสมัครครบชุด แบบฟอร์มรัฐบาลพร้อมข้อมูล KYC สัญญาต่างๆ ผลตรวจร่างกาย และเอกสารอื่นๆ 
ขั้นตอนที่ 2 - ยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงาน CBIU 
ขั้นตอนที่ 3 - จดหมายอนุมัติสัญชาติ นักลงทุนโอนเงินลงทุนพร้อมรวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
ขั้นตอนที่ 4 - ประกาศนียบัตรสัญชาติเกรนาดาอนุมัติ 
ขั้นตอนที่ 5 - พาสปอร์ตเกรนาดาอนุมัติให้กับผู้สมัครและผู้ติดตาม ภายใน 3-4 สัปดาห์

  

♦ Grenada CBI Program Document Checklist
Application Forms (แบบฟอร์มโปรแกรม)
• Form 1 - Personal Information 
• Form 2 - Fingerprints  
• Form 3 - Particulars for the Office of Home Affairs
• Form 4 - Medical
• Form 5 - Employment Status, Source of Funds, and Business Affiliates 
• Form 6 - Investment Confirmation
• Passport Application Form   

Agreements, declaration, and authorization documents (สัญญาและหนังสือมอบอำนาจ)

• Approved Project Sales Documents (Main applicant)
• Power of Attorney 

Identity Documents (เอกสารประจำตัว) 
• Certified color copy of Passport 
• Certified copy of Birth certificate 
• Certified color copy of National ID card 
• Certified copy of Name / Surname change certificate (if applicable)
• Certified copy of Marriage / Divorce certificate (if applicable)
• Certified copy of House registration 
• Certified copy of Education Certificates (Main applicant + spouse)
• Certified copy of Military records 
• Eight (8) photographs

Business / employment documents (เอกสารธุรกิจ/การจ้างงาน)  
• Curriculum Vitae (Main applicant + spouse)
• Business registration / shareholders' list (Main applicant)
• Employment letter (Main applicant)
• 12-month bank statements (Main applicant)
• Proof of Source of funds (Main applicant)
 
Supporting Documents (เอกสารประกอบ) 
• Original character reference letter (Main applicant)
• Original Bank reference letter (Main applicant)
• Evidence of residential address (Main applicant)
• Original Police certificate (All family members aged 17+)
• Affidavit of support for dependents (Main applicant)
• Oath of allegiance
  

   

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 520,615