DOMINICA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 4-6 months*
ขอสัญชาติโดมินิกา
ประเทศกลุ่มเขตเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

July 2023 : 
พาสปอร์ตโดมินิกาไม่สามารถ
เดินทาง Visa-free เข้า UK ได้ !!!

 

June 2024 : 
โปรดสังเกตุ : วงเงินลงทุนขั้นต่ำ
จะปรับเพิ่มเป็น US$200,000
(ปัจจุบัน US$100,000)
ภายใน 30 June 2024 !!!  

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  The Dominica Citizenship by Investment Programme provides a distinctive opportunity for global investors. It offers a second passport and citizenship through a comprehensive due diligence process.
•  โปรแกรมลงทุนซื้อสัญชาติโดมินิกา โอกาสสำหรับนักลงทุนทั่วโลกผู้ผ่านการตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อได้รับพาสปอร์ตและสัญชาติที่สอง
July, 2023 : Interviews are now required for all applicants aged 16+

• ทางเลือกดีกว่า : ขอสัญชาติ Antigua & Barbuda หรือ Saint Lucia (พาสปอร์ตมีพลัง ค่าใช้จ่ายไม่แพง)
• St. Kitts and Nevis passport รวมทั้ง Grenada passport ค่าใช้จ่ายแพงเกินไป  

Passport Dominica เดินทางวีซ่าฟรีเข้าสหราชอาณาจักร (UK) ไม่ได้ (ไม่แนะนำ)
Vanuatu passport เดินทางวีซ่าฟรีเข้า UK และ Schengen countries ไม่ได้ (ไม่แนะนำ)


•  Obtaining Dominica citizenship is a lifelong investment that offers numerous opportunities, a secure future, and integration into a thriving global community. The Dominica citizenship by descent creates an invaluable legacy for future generations.
•  ซื้อสัญชาติโดมินิกาเป็นการลงทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ตลอดชีพ เพื่ออนาคตที่มั่นคงและการเข้าร่วมในประชาคมที่กำลังเติบโต สัญชาติโดมินิกาประเมินค่าไม่ได้ ส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานในอนาคต

 As citizens of a British Commonwealth Country, Dominica citizenship benefits include increased global mobility as well as the potential to reside and work in any of the 54 member states, subject to respective immigration laws.
•  พลเมืองประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ สัญชาติโดมินิกาให้ประโยชน์การเดินทางเสรี เช่นเดียวกับศักยภาพในการพำนักอาศัยและทำงานในกลุ่มเครือจักรภพที่มีสมาชิก 54 ประเทศ
• การขอใบอนุญาตพำนัก/ทำงานในเครือจักรภพยุ่งยากน้อยลง (ขึ้นกับกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองแต่ละประเทศ)  

 

•  Dominica commonwealth passport holders enjoy the freedom to movement across 20 member states in the Caribbean Community (CARICOM). This opens up opportunities to live, work, and start businesses in these territories, allowing access to a larger market. 
• ผู้ถือพาสปอร์ตเครือจักรภพโดมินิกาเคลื่อนย้ายเสรีในกลุ่มประชาคมแคริบเบียน (CARICOM) 20 ประเทศ เปิดโอกาสให้พำนักอาศัย ทำงาน และทำธุรกิจในภูมิภาคแคริบเบียนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ขึ้น 
• สิทธิประโยชน์สำคัญ 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และพำนักอาศัย
• สมาชิกประชาคม 15 ประเทศ : 
แอนติกา บาฮามาส บาร์เบโดส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กียานา เฮติ จาไมกา มอนเซอรัต เซนต์ลูเชีย เซนต์คิส เซนต์วินเซนต์ สุรินาม ตรินิแดด (สมทบ 5 ประเทศ: แอนกิลล่า เบอร์มิวดา บริติชเวอร์จินไอส์แลนด์ เคย์แมน เติร์กส์แอนด์ไคคอส)

•  Moreover, as part of the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS), Dominica citizens can travel freely among the member countries without the need for a Dominica passport.
• ในฐานะสมาชิกกลุ่มแคริบเบียนตะวันออก OECS 7 ประเทศ พลเมืองโดมินิกาเดินทางเสรีในประเทศสมาชิก ไม่ต้องใช้พาสปอร์ต
• ใช้ใบขับขี่ / บัตรประชาชน / บัตรประกันสังคมแทนได้
 

•  A Dominica passport by investment allows you to travel to over 140 countries without a visa or with visa-on-arrival, including Europe, Asia, and the Americas. Dominica passport visa-free countries also include Schengen Areas, China, Costa Rica etc.
• ผู้ถือพาสปอร์ตโดมินิกาเดินทางวีซ่าฟรี 140 ประเทศ รวมกลุ่มเชงเก้นยุโรป จีน คอสตาริกา    
• พาสปอร์ตโดมินิกาอายุ 10 ปีต่อได้ตลอดชีวิต (เด็กต่ำกว่า 16 ปี ถือพาสปอร์ตอายุ 5 ปี)
• Dominica passport renewal - ต่อพาสปอร์ตได้ที่สถานทูต/สถานกงสุลโดมินิกาทั่วโลก ในเอเชียที่ โฮจิมินห์ซิตี้ (Vietnam) ปักกิ่ง (China) อาบูดาบี (UAE) ในยุโรปที่ ลอนดอน บรัสเซลส์ ในอเมริกาที่ วอชิงตัน นิวยอร์ค หรือสนง.พาสปอร์ตในเมืองหลวง Roseau

• Dominican Republic passport พาสปอร์ตอ่อนแอที่สุดในละตินอเมริกา (Passport Dominica เดินทางได้มากกว่า) 

•  The Dominica Citizenship by Investment requirements stipulate that both the principal applicant and their spouse must be at least 18 years old to qualify for the program. 
•  โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกากำหนดให้ ผู้สมัครและคู่สมรสมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี


•  The Dominica Citizenship by Naturalization includes dependent children up to 30 years old and unmarried daughters up to 25 years old. 
•  สัญชาติโดมินิกาอนุมัติให้บุตรอายุไม่เกิน 30 ปี บุตรสาวที่ไม่แต่งงานไม่เกิน 25 ปี
(i) บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส 
(ii) บุตรอายุ 18-30 ปี มีสถานะนักศึกษาและสนับสนุนโดยผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส
(iii) บุตรสาวอายุไม่เกิน 25 ปี พำนักอยู่กับและสนับสนุนโดยผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส
(iv) บุตรอายุ 18+ ปี พิการทางกายหรือจิตใจ
  

•  Dominica citizenship is also granted to dependent parents and grandparents who are 65 years old or above. 
•  รวมบิดามารดาและปู่ย่าตายายอายุ 65 ปีขึ้นไป ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส  

•  Starting in 2023, the Dominica Citizenship by Investment Programme news and updates state that dependent siblings of the principal applicant and their spouse cannot be included in the Dominica citizenship application. 
•  พี่น้องของผู้สมัครหลักและคู่สมรสไม่สามารถรวมเข้าในใบสมัคร (เงื่อนไขใหม่ปี 2566)

•  The Dominica Citizenship requirements do not mandate minimum criteria concerning education, language, or work experience. There is no prerequisite for residency.
•  ไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษา ภาษา ประสบการณ์ทำงาน และไม่มีข้อบังคับให้พำนักอาศัยในโดมินิกา
 

 * Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน
 *ไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(A) Donation :
• Direct contribution to the Economic Diversification Fund (EDF)

   บริจาครัฐบาลโดมินิกา
•  บริจาค US$100,000 ผู้สมัครเดี่ยว 
•  บริจาค US$150,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส
•  บริจาค US$175,000 ผู้สมัคร+ผู้ติดตาม 3 คน
 
*Dominica citzienship $50,000 for each additional dependent aged 18+ years
   

(B) Real Estate :
• Purchase of pre approved real property 

  ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์อนุมัติโดยรัฐบาล US$200,000
• ถือครอง 5 ปี (หากต้องการขาย ผู้ซื้อต่อนำไปยื่นขอสัญชาติได้)


 
Cr. Matador Network

 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© The 1993 Dominica citizenship program has been replaced with the Commonwealth of Dominica Citizenship by Investment Regulations 2023. As part of the due diligence process, the government's intelligence agencies now conduct additional screening.
โปรแกรมลงทุนขอสัญชาติโดมินิกาปี 2536 ถูกแทนที่โดยกฏหมายใหม่ปี 2566 ปัจจุบันการตรวจประวัติบุคคล หน่วยงานข่าวกรองรัฐบาลโดมินิกาเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบเพิ่มเติม
• สัญชาติได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมาย Commonwealth of Dominica Citizenship Act (Ch.1:10), Section 8
• เงินลงทุนใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพ สาธารณสุข โรงเรียน บ้านพัก บริการภาครัฐ ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม
• ปี 2009-2023 โดมินิกาได้รับเงินลงทุนมากกว่า USD$1,200 millions


© The Dominica Commonwealth passport is highly regarded for its credibility and trustworthiness. It is issued by the Dominica Citizenship by Investment Unit (CBI). This ensures that only investors with high reputation become Dominica citizens.
พาสปอร์ตเครือจักรภพโดมินิกามีเกียรติภูมิเป็นที่ยอมรับ อนุมัติให้นักลงทุนผู้มีความน่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ให้ได้เป็นพลเมืองโดมินิกา

• ผู้สมัครผ่านการตรวจประวัติ (Due Diligence) ตรวจสุขภาพ (Medical Examination) พิสูจน์ทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต (Legal Source of Funds)

© Learn how to get Dominica citizenship and become a national of this Caribbean island with a parliamentary democratic system. Known as "The Nature Island," Dominica offers lush rainforests, stunning waterfalls, and diverse marine life.
โดมินิกาหรือเกาะแห่งธรรมชาติ เป็นดินแดนสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติ ป่าฝนเขียวขจี น้ำตกที่ตื่นตา และความหลากหลายของชีวิตใต้ทะเล ขอสัญชาติเพื่อเป็นประชาชนโดมินิกา ประเทศเกาะในแคริบเบียนปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
• See Dominica Citizenship by Investment Official Website
• ข้อสังเกตุDominican Republic passport visa free countries พาสปอร์ตโดมินิกันใช้เดินทางวีซ่าฟรีไปได้เพียง 70 ประเทศ 

 

© Being a former British and French colony, Dominica is a Caribbean republic known for its economic and political stability. It provides a secure and harmonious environment for both its citizens and international investors.
โดมินิกาเป็นประเทศสาธารณรัฐในแคริบเบียน มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและฝรั่งเศส เมืองหลวงคือ Roseau ภาษาราชการคืออังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิคและโปรเตสแตนท์
• Local currrency : East Caribbean dollar
• Official language : English (French is widely spoken)
 

© The Dominica passport citizenship by investment program secures an impressive 2nd place position in the CBI Index 2023 Report. Both the Dominica citizenship by investment real estate and NEF donation offer attractive investment options. 
โปรแกรมลงทุนซื้อพาสปอร์ตโดมินิกาได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 2 ในรายงาน CBI Index 2023 ทางเลือกการลงทุนมีทั้งแบบซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือบริจาครัฐบาลในกองทุน NEF 

© The Dominica Citizenship by Naturalization pathway presents a compelling opportunity for foreign investors and entrepreneurs to acquire a second citizenship.
สัญชาติโดมินิกาเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการได้รับสัญชาติที่สอง เป็นหลักประกันในสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง สงคราม ภัยธรรมชาติหรือการก่อการร้าย


© Dominica Passport by Investment program is globally recognized and has led to the Dominica passport ranking favorably at 37th out of 199 countries in terms of passport power.
พาสปอร์ตโดมินิกาสำหรับนักลงทุนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทรงพลังในลำดับ 37 ของโลก (โดย Passport Index 2024)

 

 

 

Benefits : Dominica Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติโดมินิกา


1. Dominica passport visa-free countries list represents a significant travel privilege, especially for business investors and frequent travelers. It allows unrestricted access to over 140 countries, including major business hubs and popular vacation spots across Europe, Asia, and the Americas. 
พาสปอร์ตโดมินิกาเหมาะสำหรับนักธุรกิจนักลงทุนหรือผู้เดินทางเป็นประจำ ใช้เดินทางเข้าถึง 140 ประเทศ หมายรวมถึงศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในยุโรป เอเชีย และทั่วทวีปอเมริกา
 
 


2. The Dominica citizenship application is designed for efficiency, ensuring a fast processing time. You can obtain your citizenship and passport in 4-6 months. Integrity is a top priority in the Dominica citizenship by investment 2024. 
กระบวนการสมัครมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ได้รับ Certificate of Naturalization และพาสปอร์ตใน 4-6 เดือน ความสำคัญอันดับแรกของโปรแกรมในปี 2567 คือ ความน่าเชื่อถือของสัญชาติโดมินิกา   
• หากผู้สมัครไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของเงินลงทุนได้ชัดเจน อาจใช้เวลานานกว่านี้

• ซื้อสัญชาติโดมินิกา เป็นหนึ่งในโปรแกรมซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด

3. The Dominica citizenship by investment cost is competitive, offering different investment options to suit various financial capabilities, and starting from the minimum contribution of US$100,000 to the government's National Economic Fund (NEF).  
ค่าใช้จ่ายซื้อสัญชาติโดมินิกาไม่แพง มีหลายช่องทางให้เลือก ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านการเงินของผู้สมัคร เริ่มจากบริจาคเงินให้กองทุน NEF ของรัฐบาล $100,000 (ผู้สมัครจำนวนมากเลือกลงทุนช่องทางนี้ เพราะไม่ต้องการมีภาระถือครองอสังหาริมทรัพย์นานหลายปี)

4. Alternatively, how to get Dominica citizenship, applicants can choose to proceed with the Dominica citizenship by investment real estate purchase route. After 5 years, investors can resell their property to future citizenship applicants.  
ผู้สมัครได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพสร้างกำไรในอนาคต โดยเลือกลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลรับรอง (ครบ 5 ปี ขายต่อให้ผู้สมัครขอสัญชาติรายต่อไปได้)  


5. Offshore investments provide opportunities for Dominica passport holders to diversify their portfolio and increase returns. The Caribbean real estate market is especially promising for high-net-worth individuals (HNWIs).
กระจายการลงทุนไปในต่างประเทศ เพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือสัญชาติพาสปอร์ตโดมินิกา รวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแคริบเบียนน่าสนใจสำหรับบุคคลผู้ที่มั่งคั่งจากทั่วโลก


6. The Dominica passport price for families is affordable. The citizenship by investment application offers a accessible pathway to an encouraging future for your whole family.
ซื้อพาสปอร์ตโดมินิกาให้กับครอบครัวในราคาย่อมเยา ใบสมัครขอสัญชาติโดมินิกาเปิดหนทางสู่อนาคตสดใสให้สมาชิกทุกคน 


7. The Dominica passport application ensures personal safety and security, providing investors with peace of mind and a safe haven when necessary.
พาสปอร์ตโดมินิกาสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัย นักลงทุนได้รับสันติสุขในใจ มั่นใจว่ามีแหล่งพักพิงหลบภัยในยามจำเป็น 

 
8. The Dominica citizenship cost offers the advantage of tax exemption on foreign income, capital gains, wealth, inheritance, and gifts. Personal income tax is only applicable if you are a resident of Dominica.
ประโยชน์ได้รับจากการยกเว้นภาษีเงินได้จากต่างประเทศ กำไร ความมั่งคั่ง มรดก เงินได้โดยเสน่หา 
• เสียภาษีส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่พำนักถาวรในโดมินิกา 

 


ข่าวสัญชาติโดมินิกาล่าสุด :  

 

♦ January 22, 2024 : Dominica Citizenship by Investment Real Estate - A Detailed Guide 
ภายใต้โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกา (Dominica CBI Programme) นักลงทุนผู้ต้องการขยายการถือครองอสังหาริมทรัพย์ สามารถเลือกลงทุนในโรงแรมหรูและวิลล่าต่างๆ และได้รับสัญชาติโดมินิกา

 

♦ July 19, 2023 : UK ยกเลิกนโยบายวีซ่าฟรีให้กับ Dominica และอีกสี่ (4) ประเทศ 
Statement of Changes to the Immigration Rules : HC1715 รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศยกเลิกสิทธิประโยชน์การเดินทางวีซ่าฟรีสำหรับ โดมินิกา (Dominica) และอีกสี่ประเทศคือ วานูอาตู (Vanuatu) ฮอนดูรัส (Honduras) ติมอร์เลสเต (Timor-Leste) นามิเบีย (Namibia)
• ดังนั้น พลเมืองของห้าประเทศดังกล่าว ต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักร

 

♦ March 7, 2023 : Dominica Citizenship by Investment Programme พลังขับดันการท่องเที่ยวของโดมินิกาสู่อนาคต
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นวิถีชีวิตของพลเมืองโดมินิกาหลายพันคนที่ทำงานอยู่ในภาคส่วนนี้ ซึ่งส่งผลต่อ GDP และเศรษฐกิจของโดมินิกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายแสนคนเดินทางเข้ามาในโดมินิกา เงินลงทุนจาก CBI Programme ก่อให้เกิดการก่อสร้างสาธารณูปโภคสำคัญหลายแห่งเช่น :
• สนามบินแห่งใหม่ใน Westley and Woodford Hill
• โรงแรมและรีสอร์ตใหม่เช่น Anichi Resport and Spa (บริหารโดย Marriott) และ Tranquility Beach Resort (โดย Hilton)
• ในปี 2021 รัฐบาลโดมินิกาลงทุนสร้างอีก 7 โครงการ 

• พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เช่นพัฒนาชายหาดและอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่พักอาศัยเช่น Secret Bay Resort / InterContinental Dominica Cabrits Resort & Spa / Jungle Bay 
• โครงการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศ สร้างบ้านเรือนป้องกันพายุเฮอริเคน ขุดลอกแม่น้ำป้องกันน้ำท่วม อื่นๆ 

  

Visitors: 557,728