DOMINICA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 4 months*
ขอสัญชาติโดมินิกา
ประเทศกลุ่มเขตเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

 

หมายเหตุ: September 15, 2022
เงื่อนไขผู้ติดตาม (Dependant eligibility)
และค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ (Fees) 
เริ่มมีผลบังคับใช้

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

•  Dominica Citizenship (Second Citizenship)
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติโดมินิกา (สัญชาติที่สอง)
* August, 2022 : โปรแกรมโดมินิกาได้รับการจัดลำดับให้เป็นที่ 1 โดย CBI Index 2022 

•  Life-long Dominica Citizenship
•  สัญชาติติดตัวตลอดชีพ

•  Citizen of a British Commonwealth Country
•  เป็นพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ
 

•  Dominica Citizens Receive the Privileges Granted under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองโดมินิกาได้รับสิทธิ์ประโยชน์การโยกย้ายเสรีใน 20 ประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการย้ายไปพำนักอาศัย ในประเทศสมาชิกประชาคมแคริบเบียนประกอบด้วยประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา บาฮาม้าส บาร์เบโด๊ส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กายยานา ไฮติ จาเมก้า มอนเซอแร็ต เซนต์ลูเชีย เซนต์คิส เซนต์วินเซ๊นต์ สุรินาม ทรินิแดดแอนด์โทบาโก้ (ประเทศสมาชิกสมทบคือ แอนกิลล่า เบอร์มิวดา บริติชเวอร์จิ้นไอส์แลนด์ เคย์แมน เติร์กส์แอนด์ไคคอส)

•  Dominica Passport Holders Can Travel Visa-free To 144 Countries including China, Ireland, UK, and Schegen Area (As of May, 2021) 
•  ผู้ถือพาสปอร์ตโดมินิกาสามารถเดินทางวีซ่าฟรีไปได้ 144 ประเทศ รวมประเทศจีน สหราชอาณาจักร และกลุ่มประเทศเชงเก้น
* พาสปอร์ตโดมินิกาอายุ 10 ปี ต่อได้ตลอดชีวิต (พาสปอร์ตมีอายุ 5 ปี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี)
** ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตโดมินิกาทั่วโลก (เช่น ปักกิ่ง-ประเทศจีน / อาบูดาบี-UAE) หรือที่สำนักงานพาสปอร์ตในเมืองหลวง Roseau
*** June 2021 : โดมินิกาเริ่มใช้พาสปอร์ตไบโอเมตริคส์ (Biometric passport)

•  Minimum Age of Principal Applicant and Spouse is 18 Years
•  ผู้สมัครและคู่สมรสอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 

•  Dominica Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
•  สัญชาติและพาสปอร์ตโดมินิกาอนุมัติให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี
* September 2022 :
(i) บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(ii) บุตรอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องมีสถานะนักเรียนนักศึกษา และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(iii) บุตรสาวผู้ยังไม่แต่งงาน (Unmarried daughter) อายุไม่เกิน 25 ปี ต้องพำนักอาศัยอยู่กับและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(iv) บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ผู้มีความพิการทางร่างกายหรือด้านจิตใจ (Physically or mentally challenged) และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
  


•  Inclusion of Dependent Parents / Grandparents Aged Over 55 Years Old
•  รวมบิดามารดา / ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีขึ้นไป
* September 2022 :
บิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย (Parents or grandparents) ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก ผู้มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) โดยผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก


•  Dependent Siblings of Both PA and Spouse are No Longer be Eligible to be Included
•  พี่น้องของผู้สมัครหลักและคู่สมรสไม่สามารถรวมเข้าไปในใบสมัครได้อีกต่อไป !!!

•  No Minimum Requirements ; No Physical Presence Requirements :
•  ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษา-ภาษา-ประสบการณ์การทำงาน / และไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในโดมินิกา
 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
 

(A) Donation :

• บริจาคเงินให้กับรัฐบาลโดมินิกา
•  บริจาค = US$100,000 ผู้สมัครเดี่ยว 
•  บริจาค = US$150,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส
•  บริจาค = US$175,000 ผู้สมัคร+ผู้ติดตาม 3 คน
 
   [ค่าธรรมเนียม $50,000 - $70,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตาม]

  * บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี และบุตรอายุระหว่าง 18-30 ปีผู้มีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา
  ** บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส
  

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่า US$220,000 (ถือครองอย่างน้อย 5 ปี)

[ค่าธรรมเนียม $ึ70,000 - $100,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตาม]

 


We Are Promoting Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Dominica Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลโดมินิกา 

 

 


Cr. : discoverdominicaProgram Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Dominica Citizenship by Investment Programme (Since 1993)
โปรแกรมลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติโดมินิกาก่อตั้งโดยรัฐบาลเครือจักรภพแห่งโดมินิกา (Commonwealth of Dominica) ตั้งแต่ 2536
* เงินลงทุนที่ได้รับ รัฐบาลโดมินิกานำไปใช้ในโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว และการฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อม
** ในปี 2022 รัฐบาลโดมินิกาวางแผนสร้างบ้านอีก 1,000 หลัง ให้กับพลเมืองโดมินิกาทุกครอบครัว

© นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ
สามารถเลือกวิธีการลงทุนในประเทศ Dominica (หรือเป็นที่รู้จักในนาม The Nature Island) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติโดมินิกา-ได้สถานะพลเมือง-ถือครอง passport
* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม (Due Diligence) ตรวจสุขภาพ (Medical Examination) รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต (Legal Source of Funds)

© Commonwealth of Dominica เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตที่ดีในแถบหมู่เกาะแคริบเบียน
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติคเหนือ มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความผสมผสานของผู้คนและวัฒนธรรมระหว่างอังกฤษ, ฝรั่งเศส, และแคริบเบียน เมืองหลวงคือ Roseau ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, และโปรเตสแตนท์

© The Financial Times' PWM Magazine Ranked Dominica Citizenship by Investment Programme the Best in the World in 2021 
นิตยสารไฟแนนเชี่ยลไทม์ PWM จัดลำดับให้โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกาผ่านการลงทุน เป็นโปรแกรมดีที่สุดในโลกในปี 2021

© นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกยื่นขอสัญชาติที่สอง (Second Citizenship)
เพื่อใช้เป็นหลักค้ำประกันในสถานการณ์วิกฤตฉุกเฉินเช่น เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ภาวะสงครามกลางเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น ฯลฯ


© Dominica Passport by Investment
พาสปอร์ตโดมินิกามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

Benefits : Dominica Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติโดมินิกา


1. International Mobility and Lifestyle Advantages :
เดินทางทั่วโลกอย่างเสรี ใช้ชีวิตในประเทศกลุ่มทะเลแคริบเบียนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลก  

2. Fast and Efficient Processing ; Passports Issued Within 4-6 Months :
สัญชาติโดมินิกาอนุมัติอย่างรวดเร็ว ได้รับ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 4 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* ซื้อสัญชาติโดมินิกา เป็นหนึ่งในโปรแกรมซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด

3. Dominica - The Perfect Second Home (Natural Beauty, Great Weather, Laidback Lifestyle and Low Cost of Living :
โดมินิกาเหมาะสำหรับเป็นบ้านที่สอง มีธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ วิถีชีวิตผ่อนคลาย และมีค่าครองชีพถูก 

4. CARICOM Single Market and Econony ("CSME") ; Free Access To Other Caribbean Countries :
โอกาสเข้าถึง "ตลาดการค้าเดี่ยวและเขตเศรษฐกิจกลุ่มประเทศแคริบเบียน" ที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคง 

5. Offshore Investment Opportunities :
โอกาสลงทุนในต่างประเทศ เพือประโยชน์ด้านการบริหารจัดการภาษีและอื่นๆ

6. Dominica Citizenship Can Be Passed On To Future Generations :
สัญชาติโดมินิกาสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต

7. Personal Safety :
เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จากการถือครองสองสัญชาติ สัญชาติไทยและสัญชาติโดมินิกา
 

8. No Foreign Income, Capital Gains, Wealth, Inheritance, or Gift tax in Dominica (Personal Income Tax Applied only if Residing in Dominica) :
ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจาก เงินได้ต่างประเทศ กำไร ความมั่งคั่ง มรดก เงินได้โดยเสน่หา (เสียภาษีส่วนบุคคล หากพำนักระยะยาวในโดมินิกา) 

 

Visitors: 476,494