DOMINICA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 4 months*
ขอสัญชาติโดมินิกา
ประเทศกลุ่มเขตเศรษฐกิจแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

 

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

•  Dominica Citizenship by Investment (Second Citizenship)
•  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติโดมินิกา (สัญชาติที่สอง)
* August, 2022 : โปรแกรมโดมินิกาได้รับการจัดลำดับให้เป็นที่ 1 โดย CBI Index 2022 

•  Life-long Dominica Economic Citizenship
•  สัญชาติติดตัวตลอดชีพ

•  Citizen of a British Commonwealth Country A Caribbean island situated between Caribbean Sea & Atlantic Ocean
•  เป็นพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ
 

•  Dominica Citizenship by Investment Benefits : Privileges Granted under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองโดมินิกาได้รับสิทธิ์ประโยชน์โยกย้ายเสรีใน 20 ประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : CARICOM) 
* สิทธิ์เคลื่อนย้ายเสรี 5 ด้านคือ แรงงานฝีมือ / สินค้า / บริการ / เงินทุน / และการย้ายไปพำนักอาศัย ในประเทศสมาชิกประชาคมแคริบเบียนประกอบด้วยประเทศ แอนติกาและบาร์บูดา บาฮาม้าส บาร์เบโด๊ส เบลิซ โดมินิกา เกรนาดา กายยานา ไฮติ จาเมก้า มอนเซอแร็ต เซนต์ลูเชีย เซนต์คิส เซนต์วินเซ๊นต์ สุรินาม ทรินิแดดแอนด์โทบาโก้ (ประเทศสมาชิกสมทบคือ แอนกิลล่า เบอร์มิวดา บริติชเวอร์จิ้นไอส์แลนด์ เคย์แมน เติร์กส์แอนด์ไคคอส)

•  Dominica Passport Visa-free Countries include 143 Nations namely China, Ireland, and Schegen Area (As of July, 2023) 
•  ผู้ถือพาสปอร์ตโดมินิกาเดินทางวีซ่าฟรีไปได้ 143 ประเทศ (กรกฎาคม 2566) รวมประเทศจีน ไอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น
* พาสปอร์ตโดมินิกาอายุ 10 ปี ต่อได้ตลอดชีวิต (พาสปอร์ตมีอายุ 5 ปี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี)
** ขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้ที่สถานทูตโดมินิกาทั่วโลก (เช่น ปักกิ่ง-ประเทศจีน / อาบูดาบี-UAE) หรือที่สำนักงานพาสปอร์ตในเมืองหลวง Roseau
*** June 2021 : โดมินิกาเริ่มใช้พาสปอร์ตไบโอเมตริคส์ (Biometric passport)

•  Minimum Age of Principal Applicant and Spouse is 18 Years
•  ผู้สมัครและคู่สมรสอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 

•  Dominica Citizenship and Passports for Dependent Children Up To 30 Years of Age
   (Unmarried Daughters Aged Under 25 Years)
•  สัญชาติและพาสปอร์ตโดมินิกาให้แก่บุตรชายอายุไม่เกิน 30 ปี (บุตรสาวอายุไม่เกิน 25 ปี)
* September 2022 :
(i) บุตรอายุต่ำกว่า 18 ปีของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(ii) บุตรอายุระหว่าง 18-30 ปี ต้องมีสถานะนักเรียนนักศึกษา และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(iii) บุตรสาวยังไม่แต่งงาน (Unmarried daughter) อายุไม่เกิน 25 ปี พำนักอาศัยและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
(iv) บุตรอายุ 18 ปีหรือมากกว่า ผู้มีความพิการทางร่างกายหรือด้านจิตใจ (Physically or mentally challenged) และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) จากผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก
  


•  Inclusion of Dependent Parents / Grandparents Aged Over 65 Years Old
•  รวมบิดามารดา / ปู่ย่าตายาย อายุ 65 ปีขึ้นไป
* September 2022 :
บิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย (Parents or grandparents) ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม (Substantially supported) โดยผู้สมัครหลักหรือคู่สมรสของผู้สมัครหลัก


•  Dependent Siblings of Both PA and Spouse are No Longer be Eligible to be Included!
•  พี่น้องของผู้สมัครหลักและคู่สมรสไม่สามารถรวมเข้าไปในใบสมัครได้อีกต่อไป !!!

•  No Minimum Requirements ; No Physical Presence Requirements :
•  ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษา-ภาษา-ประสบการณ์การทำงาน / และไม่จำเป็นต้องเข้ามาพำนักในโดมินิกา
 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
 

(A) Donation :
* Dominica Citizenship by Investment Cost

• บริจาคเงินให้กับรัฐบาลโดมินิกา
•  บริจาค = US$100,000 ผู้สมัครเดี่ยว 
•  บริจาค = US$150,000 ผู้สมัคร+คู่สมรส
•  บริจาค = US$175,000 ผู้สมัคร+ผู้ติดตาม 3 คน
 
   [ค่าธรรมเนียม $50,000 - $70,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตาม]

  * บุตรอายุไม่เกิน 18 ปี และบุตรอายุระหว่าง 18-30 ปีผู้มีสถานะนักศึกษาเต็มเวลา
  ** บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส
  

(B) Real Estate :
* Dominica Citizenship by Investment Real Estate

ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่า US$220,000 (ถือครองอย่างน้อย 5 ปี)

[ค่าธรรมเนียม $ึ70,000 - $100,000 ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตาม]

 


We Are Promoting Approved Real Estate Projects & Collaborating with Lawyers Duly Licensed by the Dominica Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลโดมินิกา 

 

 


Cr. : discoverdominicaProgram Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© The Commonwealth of Dominica Citizenship by Investment Programme (Since 1993) :
โปรแกรมลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติโดมินิกา ก่อตั้งโดยรัฐบาลเครือจักรภพแห่งโดมินิกาตั้งแต่ 2536
* เงินลงทุนที่ได้รับ รัฐบาลโดมินิกานำไปใช้ในโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพ การศึกษา การท่องเที่ยว และการฟื้นฟูสภาวะสิ่งแวดล้อม
** ในปี 2022 รัฐบาลโดมินิกาวางแผนสร้างบ้านอีก 1,000 หลัง ให้กับพลเมืองโดมินิกาทุกครอบครัว

© Dominica Citizenship Requirements :
นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความน่าเชื่อถือ 
เลือกลงทุนใน Dominica (หรือที่รู้จักในนาม "The Nature Island") เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติและพาสปอร์ตโดมินิกา
* ผู้สมัครต้องผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม (Due Diligence) ตรวจสุขภาพ (Medical Examination) รวมทั้งมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต (Legal Source of Funds)

© Dominica Citizenship by Investment Official Website : "The Nature Island", one of the Caribbean islands with high standard of living, being a Parliamentary democracy nation
จากเว็บไซต์รัฐบาลโดมินิกา : เกาะแห่งธรรมชาติ และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานชีวิตที่ดีในแถบหมู่เกาะแคริบเบียน
ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมือง มีความผสมผสานของผู้คนและวัฒนธรรมระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และแคริบเบียน เมืองหลวงคือ Roseau ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิคและโปรเตสแตนท์

© The Financial Times' PWM Magazine Ranked Dominica Citizenship by Investment Program the Best in the World in 2021 
นิตยสารไฟแนนเชี่ยลไทม์ PWM จัดลำดับให้โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกาผ่านการลงทุน เป็นโปรแกรมดีที่สุดในโลกในปี 2021

© Dominica Citizenship by Naturalization
นักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลกยื่นขอสัญชาติที่สอง เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง ภาวะสงครามกลางเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย เป็นต้น ฯลฯ


© Dominica Passport by Investment
พาสปอร์ตโดมินิกาสำหรับนักลงทุน น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 

 

Benefits : Dominica Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติโดมินิกา


1. Dominica Passport by Investment : Visa Free Countries Facilitation - International Mobility & Lifestyle Advantages :
พาสปอร์ตโดมินิกาใช้เดินทางทั่วโลก ใช้ชีวิตในประเทศกลุ่มทะเลแคริบเบียนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโลก  

2. Dominica Citizenship by Investment Processing (Fast and Efficient, Passports Issued Within 4-6 Months) :
สัญชาติโดมินิกาอนุมัติอย่างรวดเร็ว ได้รับ Citizenship certificate และพาสปอร์ตภายใน 4-6 เดือน (หลังจากยื่นใบสมัคร)
* ซื้อสัญชาติโดมินิกา เป็นหนึ่งในโปรแกรมซื้อขายสัญชาติ ราคาถูกที่สุด

3. Dominica Citizenship by Investment Real Estate - The Perfect Second Home (Natural Beauty, Great Weather, Laidback Lifestyle and Low Cost of Living :
โดมินิกาเหมาะสำหรับเป็นบ้านที่สอง มีธรรมชาติสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ วิถีชีวิตผ่อนคลาย และมีค่าครองชีพถูก 

4. CARICOM Single Market and Econony ("CSME") ; Free Access To Other Caribbean Countries :
โอกาสเข้าถึง "ตลาดการค้าเดี่ยวและเขตเศรษฐกิจกลุ่มประเทศแคริบเบียน" ที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคง 

5. Offshore Investment Opportunities :
โอกาสลงทุนในต่างประเทศ เพือประโยชน์ด้านการบริหารจัดการภาษีและอื่นๆ

6. Dominica Citizenship by Investment Can Be Passed On To Future Generations :
สัญชาติโดมินิกาสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต

7. Dominica Passport by Investment - Personal Safety :
เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต จากการถือครองสองสัญชาติ สัญชาติไทยและสัญชาติโดมินิกา
 

8. No Foreign Income, Capital Gains, Wealth, Inheritance, or Gift tax in Dominica (Personal Income Tax Applied only if Residing in Dominica) :
ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีจาก เงินได้ต่างประเทศ กำไร ความมั่งคั่ง มรดก เงินได้โดยเสน่หา (เสียภาษีส่วนบุคคล หากพำนักระยะยาวในโดมินิกา) 

 

 

 

 

ข่าวสัญชาติโดมินิกาล่าสุด :  

 

♦ March 7, 2023 : Dominica Citizenship by Investment Programme พลังขับดันการท่องเที่ยวของโดมินิกาสู่อนาคต
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นวิถีชีวิตของพลเมืองโดมินิกาหลายพันคนที่ทำงานอยู่ในภาคส่วนนี้ ซึ่งส่งผลต่อ GDP และเศรษฐกิจของโดมินิกาเป็นอย่างมาก เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวหลายแสนคนเดินทางเข้ามาในโดมินิกา เงินลงทุนจาก CBI Programme ก่อให้เกิดการก่อสร้างสาธารณูปโภคสำคัญหลายแห่งเช่น :
• สนามบินแห่งใหม่ในพื้นที่ Westley and Woodford Hill
• โรงแรมและรีสอร์ตใหม่เช่น Anichi Resport and Spa (บริหารโดย Marriott) และ Tranquility Beach Resort (โดย Hilton) ในปี 2021 รัฐบาลโดมินิกาลงทุนสร้างโรงแรมและรีสอร์ทใหม่อีก 7 โครงการ ฯลฯ
• พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) เช่น โครงการพัฒนาชายหาดและการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมถึงที่พักอาศัยเชิงอนุรักษ์เช่น Secret Bay Resort / InterContinental Dominica Cabrits Resort & Spa / Jungle Bay 
• โครงการฟื้นฟูสภาพภูมิอากาศโดยรวม สร้างบ้านเรือนป้องกันพายุเฮอริเคน ขุดลอกแม่น้ำป้องกันน้ำท่วม  อื่นๆ 

     

 

 


 

FAQs :  

 

♦ Dominica Citizenship by Investment Programme 

Since 1993, the Commonwealth of Dominica's government has been actively operating the Dominica Citizenship by Investment ("CBI") Program to attract foeign direct investments into the country's development and infrastructure projects thus enhancing the growth of Dominica's both private and government sectors.. The Dominica CBI program will grant citizenship and passports to successful applicants with no need for a physical presence in the nation. Presently, the Dominica CBI option is internationally recognized as one of the world's most reputable and popular second citizenship and passport by investment schemes officially established by the Dominica government. The Citizenship by Investment Unit (CBIU) is responsible for the overall administration of the program. 

นับตั้งแต่ปี 1993 รัฐบาลเครือจักรภพแห่งโดมินิกาได้ดำเนินการอย่างแข็งขัน ในการขับเคลื่อนโปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกาที่ดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติให้เข้ามาพัฒนาและสร้างสาธารณูปโภคในประเทศ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โปรแกรม CBI อนุมัติสัญชาติและพาสปอร์ตโดมินิกาให้กับผู้สมัครโดยไม่ต้องเข้ามาพำนักหรือปรากฏตัวในประเทศ โปรแกรมได้รับการยอมรับว่าเป็นช่องทางที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากสำหรับการขอสัญชาติและพาสปอร์ตเล่มที่สอง ก่อตั้งอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลโดมินิกา หน่วยงานด้านขอสัญชาติ CBIU มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการโครงการในทุกด้าน
* Dominica is recognized as "the Nature Island" whereby it posseses unspoiled natural beauty. Litterally speaking, the Commonwealth of Dominica, a politically and commercially stable country, is considered as the most breathtaking island in the Caribbean archipelago. Crystal-cleared sandy beaches along with natural rainforests and plentifully green mountains are the main composition of this beautiful island. 
โดมินิกาที่มีความมั่นคงทางการเมืองและการค้า ถูกขนานนามว่า เกาะสวรรค์แห่งหมู่เกาะแคริบเบียน ที่มีน้ำทะเลสีคราม หาดทรายสวย ป่าไม้เขตร้อนและเทือกเขาเขียวชอุ่ม เป็นองค์ประกอบสำคัญของประเทศเกาะแห่งนี้ 

  

♦ Dominica Citizenship by Investment Requirements  

Investors need to meet the following requirements as follows :
• Principal applicant (PA) must be at least 18 years old
• Unmarried children under age 18 can be included / children over 18 must be full-time students, unmarried and financially dependent on the PA
• Parents / grandparents of the PA (or spouse) aged at least 55 can be included if they are financially dependent on the PA
• Posses a decent and good character, pass a due diligence examination and have no criminal record
• Undergo a medical examination and being healthy
• Make a one-time payment donation to the Dominica government or purchase an approved real estate
Important : Mandatory, applicants are required to contact a government-approved Authorised Economic Citizenship Agent who is responsible for preparing all the required forms and supporting documents on your behalf. 

นักลงทุนโดมินิกามีคุณสมบัติดังนี้ :
มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี / บุตรผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18 ปีและยังไม่แต่งงาน หรือบุตรอายุมากกว่า 18 ปีต้องมีสถานะนักศึกษา สนับสนุนโดยผู้สมัครหลัก / บิดามารดาหรือปู่ย่าตายายอายุ 55 ปีขึ้นไป สนับสนุนโดยผู้สมัครหลัก / มีคุณลักษณะภาพพจน์ที่ดี ผ่านการตรวจสอบและไม่มีประวัติอาชญากรรม / ผ่านการตรวจร่างกายและมีสุขภาพแข็งแรง / ลงทุนบริจาคเงินให้รัฐบาลหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ
ข้อสำคัญ : ผู้สมัครต้องติดต่อตัวแทนรัฐบาล "Economic Citizenship Agent" เพื่อเตรียมเอกสารและยื่นใบสมัครให้กับท่าน  

 

♦ Dominica CBI Processing Time

The approximate time required in processing a Dominica citzenship by Investment application until finalization was around 8-10 months.

ระยะเวลาโดยประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติสัญชาติโดมินิกาจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือ 8-10 เดือน

 

Dominica CBI Application Process  

Step 1 : Preparation of a complete Dominica Citizenship by Investment application including signed government forms, investment agreement or real estate documents (depending on the preferred investment option), medical examination reports, and supporting documents.
* The advisory fees and due diligence fees are due at this stage.  

Step 2 : Initial submission of the package containing the Dominica Citizenship by Investment and Passport by Investment applications to the Citizenship by Investment Unit (CBIU) of the Dominica government. The CBIU will review the case's file, conduct a due diligence or background check.

Step 3 : Upon issuance of an Approval in Principal letter, for the Government Funds Donation option, within 30 days, applicants must transfer the total investment amount into the newly-opened Economic Citizenship escrow account held with the National Bank of Dominica. On the contrary, for the real estate purchase option, the investment amount must be transferred into the bank account designated by the Escrow Agent.
* The Government and relevant fees are due at this stage.

Step 4 : Issuance of Certificates of Naturalisation under the Commonwealth of Dominica Citizenship Act (Ch.1:10) for each family member who must swear a duly notarized Oath of Allegiance to the Commonwealth of Dominica.

Step 5 : Issuance of Dominica Passports upon submission of a Passport application to the the Immigration Department. Passports are issued in approximately 2-3 weeks. 

ขั้นตอนที่ 1 - จัดเตรียมใบสมัครครบชุดประกอบด้วย แบบฟอร์มรัฐบาล สัญญาบริจาคเงินหรือสัญญาซื้อขาย (หากซื้ออสังหาริมทรัพย์) เอกสารตรวจร่างกาย และเอกสารประกอบอื่นๆ 
ขั้นตอนที่ 2 - ยื่นใบสมัครไปยังหน่วยงานสัญชาติผ่านการลงทุน CBIU 
ขั้นตอนที่ 3 - เมื่อได้รับจดหมายอนุมัติในเบื้องต้น ผู้สมัครโอนเงินบริจาคกองทุนรัฐบาลหรือเงินลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้าในบัญชี Escrow account รวมถึงค่าธรรมเนียมรัฐบาลและอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 4 - ประกาศนียบัตรสัญชาติโดมินิกาได้รับอนุมัติ หลังจากผู้สมัครทุกคนได้ปฏิญานตนต่อประเทศโดมินิกา
ขั้นตอนที่ 5 - พาสปอร์ตโดมินิกาอนุมัติให้กับผู้สมัครแลผู้ติดตามทุกคน ภายใน 2-3 สัปดาห์โดยประมาณ

   

♦ Dominica CBI Document Checklist

Commonwealth of Dominica Forms (แบบฟอร์มการสมัครโปรแกรมโดมินิกา)
• Two (2) copies of Form 12: "Commonwealth of Dominica Citizenship Act" 
• D1 -Disclosure Form 
• D2 - Fingerprint and Photo Verification Form 
• D3 - Medical Certificate and HIV Test 
• D4 - Investment Agreement (Economic Diversification Fund) or Proof of Real Estate Investment : (PA only) 
• Application for a Passport 

Agreements, declaration, and authorization documents (สัญญาและหนังสือมอบอำนาจ)

• Purchase and Sale Agreement (if applicable)
• Escrow Agreement (if applicable)
• Authorization to release passport (duly notarized)
• Affidavit of source of funds (duly notarized)
• Letter of application to Minister of Citizenship (duly signed)
• Statutory declaration (duly notarized)

Identity Documents (เอกสารประจำตัวบุคคล) 
• Passport (certified copy)
• Birth certificate (certified copy)
• National ID document (certified copy)
• Name change certificate / Surname change certificate (certified copy, if applicable)
• Marriage certificate / Divorce certificate (certified copy, if applicable)
• House registration (certified copy)
• University degrees and/or college diplomas (certified copy, if any)
• Military service and military exempt certificate (certified copy, if applicable)
• Four (4) passport size photos

Business / employment documents (เอกสารธุรกิจ/การจ้างงาน)  
• Resume / CV (duly signed)
• Business registration / trade license / shareholders' list / financial statements (if applicable, PA only)
• Employment letter / pay slips (if applicable, PA only)
• 12-month bank statements for transfer of the investment (PA only)
• Source of funds documents (original or notarized copies, PA only)
 
Other Supporting Documents (เอกสารประกอบ) 
• Professional reference letter (original, PA only)
• Two (2) Personal references (original, PA only)
• Recommendation from applicant's bankers / 6-month bank statements (original, PA only)
• Proof of residential address (original / certified legible copy, PA only)
• Police record from country of birth and/or country of residence (if different)
• Dependent child aged 18 and over (original Letter from college/university & notarized letter of support)
• Dependent parents or parents-in-law aged 55 and over (original notarized letter of support)
  

 

 

Visitors: 520,617