MALTA INDIVIDUAL INVESTOR

Become a Citizen of The European Union (EU) In 12 Months*
ขอสัญชาติมอลต้า
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป

โปรแกรมนักลงทุน


Application's Submission Deadline : 31 September 2020 ! 
วันสุดท้ายที่ยื่นใบสมัครได้คือ 31 กันยายน 2563 !
(โปรแกรมใหม่ที่เข้ามาแทนคือ Malta Investment programme 2020 - โปรดรอรายละเอียด)

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Malta Citizenship in 12 Months
• ขอสัญชาติมอลต้า

• Citizen of the EU For Life ; Maltese Citizenship Can Be Passed On to Future Generations
• เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปตลอดชีวิต และสัญชาติมอลต้าสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคต

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้าและสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)

• Inclusion of Dependent Children Up To 27 Years Old and Parents of Main Applicant and Spouse
• รวมบุตรที่ยังพึ่งพิงในครอบครัวอายุไม่เกิน 27 ปี และบิดามารดาของผู้สมัครและคู่สมรส

• As of June, 2018, 1,431 Applicants Had Applied Under the Maltese Citizenship Program (Quota of 1,800 Applications)
• นับจนถึง มิถุนายน 2561 มีผู้สมัครขอสัญชาติมอลต้าผ่านการลงทุนจำนวน 1,431 ครอบครัว (โควต้ารับได้เพียง 1,800 ใบสมัคร)

• เมื่อได้รับสัญชาติมอลต้า ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
• โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้

• ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
• เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก
• ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอสิทธิ์พำนักถาวร PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(1) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี (Property)  €350,000
* โดยไม่ต้องเสียภาษีตอนขาย หากใช้เป็นที่พำนักอาศัย
(หรือ เช่าบ้านปีละ EUR16,000 เป็นเวลา 5 ปี ก็ได้-แล้วแต่เลือก)

PLUS (ร่วมกับ)

(2) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

(Financial Instruments)  €150,000   

PLUS (ร่วมกับ)

(3) บริจาคเงิน €650,000 ให้กับกองทุนของรัฐบาล (ไม่ได้คืน)

(Contribution to National Development and Social Fund)

  •  ผู้สมัครหลัก  €650,000
  •  ผู้ติดตาม (คู่สมรสและบุตร) คนละ €25,000
  •  บุตรอายุ 18-26 ปี / ผู้สูงอายุ 55 ปีคนละ €50,000

ผู้สมัครถูกกำหนดให้ต้องลงทุนทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวข้างต้น 

We are Working in Close Collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union (Since 2004) and Schengen Area (Since 2007), a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547 และเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้นตั้งแต่ปี 2550 (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
• ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

 

© The First (1st) EU Approved Citizenship-By-Investment Programme Since February 2014
The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2557 

Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007

 

© Why Choose "Republic of Malta" : Neutral, Safe and Stable Country With Friendly People
พลเมืองมอลต้าเป็นมิตร มีจำนวนประชากร 514,564 (ปี 2019) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) เท่ากับ US$ 48,246 ต่อปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก เมืองหลวง วาลเล็ตต้า (Valletta) พื้นที่รวมทั้งประเทศ 316 ตารางกิโลเมตร การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี เงินตราคือ Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่เป็นกลาง สงบปลอดภัย และมีเสถียรภาพมั่นคงเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป   


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ใจกลางทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษยาวนานถึง 150 ปี (ตั้งแต่ปีค.ศ. 1813 - 1964) ทำเลที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปใต้และอาฟริกาเหนือ ระยะทางเดินเรือเพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย เพียง 284 กิโลเมตร  

 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

 

© The 3rd Fastest Economy Growing in the EU in 2019 ; An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index
มอลต้ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง ดัชนีการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ดีเยี่ยม

 

© Official Languages are Malteste, and English ; Italian and French are Widely Spoken
ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ) รวมทั้งภาษาอิตาเลี่ยนและฝรั่งเศส ก็นิยมใช้ในการสื่อสาร

 

© 182 Countries Visa-Free for Maltese Passport Holders (as of July 2018)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 182 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

© Second Citizenship
• นักลงทุนได้สัญชาติที่สอง ผ่านโปรแกรมซื้อขายสัญชาติในยุโรป (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

 

Benefits : Malta Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติมอลต้า

1. Fast-track Procedure Allowing for Direct Path to Citizenship in 4 Months and Passport Within 12 Months : Residence Cards Within 1-3 Weeks For Travel in Schengen Area
• 
ใช้เวลายื่นเรื่องขอสัญชาติมอลต้าเพียง 4 เดือน และขอพาสปอร์ตมอลต้าภายใน 12 เดือน
• บัตรผู้พำนักถาวรมอลต้าภายใน 1-3 สัปดาห์ เพื่อใช้เดินทางเสรีในกลุ่มเชงเก้น
• ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Malta and The European Union :
• 
พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในมอลต้าและสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

 

3. Right to Own Property in Malta Being Stable and Yielding Excellent Return on Investment ; Right to Own Land in any EU Member Country :
 สิทธิในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงในมอลต้า รวมถึงสิทธิถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ

 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Cost of Living, Low Tax Rate and Free Trade within the EU including Great Business Opportunities :
ค่าครองชีพต่ำ 
อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป รวมทั้งโอกาสทางธรุกิจมากมายในหลายด้านเช่น Financial Services, Oil and Gas, Filming Industry, Aviation, Technology, Gaming, Pharmaceuticals, International Education, etc.

 

6. Legal System Based on English Common Law :
• 
กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

 

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)
• 
ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

 

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
• 
พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 227,203