Malta

Citizenship By Investment Program

Become a Citizen of The European Union (EU) In 12 Months*
ขอสัญชาติมอลต้า
เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป

โปรแกรมลงทุน


Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Malta Citizenship in 12 Months
• ขอสัญชาติมอลต้า

• Citizen of the EU
• เป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้าและสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)

• เมื่อได้รับสัญชาติมอลต้า ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU citizen โดยทันที
• โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้

• ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement 
• เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอสถานะประชากรถาวร PR ของประเทศยุโรปนั้นได้อีก

• ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติมอลต้า แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติมอลต้า)

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(1) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

(Property)  €350,000   PLUS (ร่วมกับ)

(2) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

(Financial Instruments)  €150,000   PLUS (ร่วมกับ)

(3) บริจาคเงิน €650,000 ให้กับกองทุนของรัฐบาล (ไม่ได้คืน)

(Contribution to National Development and Social Fund)

  •  ผู้สมัครหลัก  €650,000
  •  ผู้ติดตามคนละ €25,000
  •  บุตรอายุ 18-26 ปี / ผู้สูงอายุ 55 ปีคนละ €50,000

*ข้อบังคับ : ผู้สมัครต้องลงทุนทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น 

We are working in close collaboration with Financial Advisors & Lawyers duly Licensed by the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์)
ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ - และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

 

© 1st EU Approved Citizenship-By-Investment Programme
The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรป Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติมอลต้า (Maltese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองมอลต้าและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอลต้าหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union) Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007

 

© Why Choose Malta
ประชากร 412,655 (ปี 2014), เมืองหลวง วาลเล็ตต้า Valletta, พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป


© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ

 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ

 

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index
มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก

 

© Official Languages are Malteste, and English
ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ)

 

© 182 Countries Visa-Free for Maltese Passport Holders (as of July 2018)
ผู้ถือสัญชาติและพาสปอร์ตมอลต้าเดินทางไป 182 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า

 

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป

• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ


 

 

 

Benefits : Malta Citizenship 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติมอลต้า

1. Fast-track Procedure allowing for direct path to citizenship within 12 months :
• 
ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 12 เดือน ลงทุนในมอลต้า ได้สัญชาติอย่างรวดเร็ว เป็นพลเมืองของสหภาพยุโรปทันที ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
• 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป !!!


2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Europe :
• 
พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในสหภาพยุโรป เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

 

3. Right to Own Land in an EU Member State :
 สิทธิในการถือครองที่ดินในสหภาพยุโรป

 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :
• 
อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

 

6. Legal System Based on English Common Law :
• 
กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

 

7. No Physical Residence Requirement (1 Visit every 7 Years)
• 
ผู้ถือสัญชาติมอลต้า เดินทางเข้ามาในมอลต้าเพียง 1 ครั้ง (ในทุก 7 ปี) สามารถรักษาสัญชาติได้ตลอดไป

 

8. Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
• 
พลเมืองมอลต้า / ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 211,893