MALTA RESIDENCE PERMIT (GOLDEN VISA)

Malta

Residence and Visa Program

Become a Resident of The European Union (EU) In 2 Months*
ขอวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป 

โปรแกรมนักลงทุน


Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Malta Residence Permit in 2 Months
• ขอวีซ่าสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า

• Resident of the EU
• ถือสถานะผู้พำนักถาวรในสหภาพยุโรปทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta 
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้า

• Become a Maltese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout Schengen Area                         
• เป็นผู้ถือบัตรพำนักถาวรมอลต้าทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น

• Right To Apply for Maltese Citizenship After 5 Years of Residency and Having Met All the Requirements
• มีสิทธิ์ขอสัญชาติมอลต้า หลังจากพำนักอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
* ต้องพำนักอาศัยในมอลต้าอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้

• Becoming an EU Citizenship After Having Been Granted Maltese Citizenship.
• ได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU Citizen โดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญชาติมอลต้า 
* โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice


Investment Options : 
เงื่อนไขการลงทุน
* ผู้สมัครต้องลงทุนทั้ง 3 รายการต่อไปนี้
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

 

(1) ลงทุนพันธบัตรรัฐบาลมอลต้า (Maltese Government Bonds) มูลค่า €250,000 โดยถือครอง 5 ปี
หรือ อาจเลือกจ่ายทิ้งครั้งเดียว (Financing Option) 

(ร่วมกับ)

 

(2) ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) ถือครอง 5 ปี : 
• มูลค่า €320,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
• มูลค่า €270,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้า หรือ Gozo 
      
หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Rent a Property) เป็นเวลา 5 ปี : 
ปีละ €12,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
ปีละ €10,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้าหรือ Gozo  

(ร่วมกับ)

 

(3) บริจาคเงิน €30,000 ให้กับกองทุนรัฐบาลมอลต้า (ไม่ได้คืน)         
(Contribution to National Development and Social Fund)
•  จำนวน €30,000 (ครอบคลุมผู้สมัครหลัก+คู่สมรส+บุตร)
•  ผู้ติดตามคนละ €5,000 (บิดามารดาหรือปู่ย่าตายาย ของผู้สมัครหรือคู่สมรส)

 

We Are Collaborating With Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area, a Common-wealth Nation
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์
* ประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ และสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)

 

© 1st EU Approved Citizenship-By-Investment Programme
The Malta Citizenship by Investment Programme เป็นโปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุนประเทศแรกในยุโรปที่ได้รับอนุมัติโดยสหภาพยุโรป 
* Republic of Malta เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงมาก ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ในสหภาพยุโรปมีเพียงมอลต้าและเยอรมันนีเท่านั้นที่ยังคงรักษาอัตราการเจริญเติบโตได้ดี ธนาคารในมอลต้าถูกจัดอันดับให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงที่สุด 1 ใน 5 ของโลก
 

© Maltese Residence Permit for You & Your Family
สิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า (Maltese Residence Permit) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เช่น : ลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรในประเทศมอลต้า
* Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007
 

© Why Choose Malta
ประชากร 412,655 (ปี 2014), เมืองหลวง วาลเล็ตต้า Valletta, พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ
 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ
 

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index
มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก
 

© Official Languages are Malteste, and English
ภาษาราชการคือ Maltese และ English (ภาษาอังกฤษคือภาษาราชการ)
 

© Second Residency 
• นักลงทุนขอสิทธิ์พำนักถาวรสหภาพยุโรป
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

Benefits :  Malta Residence Permit 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า

1. Fast-track Procedure allowing for direct path to residence permit within 5 months :
• 
ใช้เวลายื่นเรื่องเพียง 2 เดือน ลงทุนในมอลต้า ได้สิทธิ์พำนักถาวรอย่างรวดเร็ว เป็นผู้พำนักถาวรของมอลต้า 
• 
พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในมอลต้า!


2. Unrestricted Right to Live, Work, and Study in Malta & Travel Freely Throughout Schengen Area :
• 
พำนักอาศัย-ทำงาน-เรียนหนังสือ-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในมอลต้า เดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น

 

3. Right to Own Land in an EU Member State :
 สิทธิในการถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities and First-Rate Healthcare :
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ

5. Low Tax Rate and Free Trade within the EU :
• 
อัตราภาษีต่ำ และได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

 

6. Legal System Based on English Common Law :
• 
กระบวนการยุติธรรมยึดหลักกฏหมายแบบอังกฤษ

 

7. Residence Permit Granted Up To 4 Generations Per Application :
• ใบ
อนุญาตผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า อนุมัติให้กับผู้สมัคร-คู่สมรส-บุตร รวมทั้งบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย พร้อมกันในใบสมัครเดียว

 

8. Upon Becoming a Maltese Citizen : Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Throughout the European Union :
• หลังจากได้รับสัญชาติ
มอลต้า : ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป




 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 211,899