MALTA PERMANENT RESIDENCE PROGRAMME

Become a Resident of The European Union (EU) In 4-6 Months*
ขอวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า (หรือ "มอลตา")
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป 

โปรแกรมนักลงทุนมอลต้า
(ปรับปรุงล่าสุด March 2021)Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Obtain Malta Permanent Residence (Commonly Known as "Malta Golden Visa") in 4-6 Months
• ขอวีซ่าสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า (หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "Malta Golden Visa") ใน 4-6 เดือน

• Permanent Residence in Malta (EU) for Life
• ได้รับสถานะผู้พำนักถาวรในประเทศมอลต้า (สหภาพยุโรป) ตลอดชีวิต

• Malta Residence Card Renewable Indefinitely ; No Requirement for Minimum Stay
 บัตรพำนักถาวรมอลต้า (หรือ "มอลตา") ขอต่ออายุได้ตลอดไป และไม่มีข้อบังคับให้ต้องพำนักอยู่ในมอลต้า

• Live, Work, Do Business, Study, Retire in Malta ; No Taxation on Foreign Income 
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-รักษาฟรีในมอลต้า ; รายได้จากต่างประเทศไม่ต้องยื่นเสียภาษี

• Become a Maltese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout Schengen Area (including Norway, Switzerland and Iceland), 90 Days in Every 6 Months                        
• เป็นผู้ถือบัตรพำนักถาวรมอลต้าทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น (รวม นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์) พำนักได้ 90 วันในทุก 6 เดือน

Legal Amendments : Inclusion of Main Applicant, Spouse, Children (Both Minors and Adult Dependants - No Age Limit) & Dependent Parents and Grandparents 
กฏหมายปรับปรุงใหม่ : รวมผู้สมัครหลัก คู่สมรส บุตรผู้ติดตาม (ทั้งบุตรผู้เยาว์ และบุตรที่โตเป็นผู้ใหญ่ - ไม่จำกัดอายุ แต่มีเงื่อนไขว่ายังพึ่งพิงผู้สมัครหลัก) รวมถึง บิดามารดา และปู่ย่าตายาย ที่ยังพึ่งพิงอยู่ในครอบครัว  
* กรณีบุตรที่โตแล้ว ได้แต่งงานและมีบุตร ยังสามารถรวมคู่สมรสและบุตรเข้ามาได้ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม

• Right To Apply for Maltese Citizenship After 5 Years of Residency, Upon Having Met All the Requirements
• มีสิทธิ์ขอสัญชาติมอลต้า หลังจากพำนักอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติครบถ้วน
* ต้องพำนักในมอลต้าอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี (หรือมากกว่า) ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้

• Become an EU Citizenship Once Having Been Granted Maltese Citizenship.
• ได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป EU Citizen โดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญชาติมอลต้า 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice


Investment Options : 
เงื่อนไขการลงทุน (โปรแกรมใหม่ 2021)
* ผู้สมัครต้องลงทุนดังต่อไปนี้
  คุณสมบัติของผู้สมัครคือ มีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า EUR 500,000 (โดยเป็นสินทรัพย์เงินสดหรือด้านการลงทุน ไม่ต่ำกว่า EUR 150,000)   

 

(1) ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Property Investment) ถือครอง 5 ปี  
• มูลค่า €350,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
• มูลค่า €300,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้า / เกาะโกโซ (Gozo)    

หรือ เช่าอสังหาริมทรัพย์ (Property Rental) เป็นเวลา 5 ปี : 
⋅ ชำระค่าเช่าปีละ €12,000 ในพื้นที่ทางเหนือของมอลต้า หรือ
⋅ ชำระค่าเช่าปีละ €10,000 ในพื้นที่ทางใต้ของมอลต้าหรือ Gozo
 


(ร่วมกับ)
 

(2) บริจาคเงินให้กับรัฐบาลมอลต้า (Contribution to the Government of Malta)     
•  จำนวน €58,000 (หากเลือกแบบเช่าอสังหาริมทรัพย์)
•  จำนวน €28,000 (หากเลือกลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์)


(ร่วมกับ)
 

(3) ค่าธรรมเนียมรัฐบาลมอลต้า (Non-Refundable Administration Fee)          
•  จำนวน €40,000
•  จ่ายเพิ่ม €7,500 ต่อคน สำหรับผู้ติดตามที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult dependents) ที่เพิ่มเข้ามา 
 

(ร่วมกับ) 

(4) บริจาคเงินให้องค์กรการกุศล (Charitable Donation)          
•  จำนวน €2,000

 

We Are Working In Collaboration With Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed By the Maltese Government 
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอลต้า 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© A Eurozone Country, Member of the European Union and Schengen Area ; a Common-Wealth Nation
ประเทศมอลต้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) และยูโรโซน เป็นสมาชิกกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Area) ประกอบด้วย ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เชคฯ, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน, และสวิตเซอร์แลนด์
* มอลต้าเป็นประเทศสมาชิกในเครือจักรภพอังกฤษ (เคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษยาวนานกว่า 150 ปี มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสหราชอาณาจักร) 

 

© The Malta Permanent Residence Programme (MPRP) 2021 : A Fast and Straightforward Residency By Investment Program Based on Investments in Real Property and Contributions to Maltese Government 
โปรแกรมขอวีซ่าประชากรถาวรมอลต้า (MPRP) ล่าสุดปี 2021 เป็นโปรแกรมการขอวีซ่าพำนักถาวรมอลต้าอย่างตรงไปตรงมา ผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการบริจาคเงินให้กับรัฐบาลมอลต้า
 

© Maltese Residence Permit for You & Your Family
สิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า (Maltese Residence Permit) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เช่น : ลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรในประเทศมอลต้า
* Republic of Malta เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 และเป็นส่วนหนึ่งของเขตพรมแดนเสรียุโรป Schegen ตั้งแต่ปี 2007
 

© Republic of Malta
ประเทศยุโรปใต้ในทะเลเมดิเตอเรเนียน เพียง 80 กิโลเมตรจากภาคใต้ของอิตาลี และห่างจากตูนีเซีย (อาฟริกาเหนือ) เพียง 284 กิโลเมตร ประชากร 514,564 (ปี 2019) เมืองหลวงคือ วาลเล็ตต้า (Valletta), พื้นที่ 316 ตารางกิโลเมตร, ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี, เงินตรา Euro (EUR) มอลต้ามีความลุ่มลึกและหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นประเทศที่สงบปลอดภัยเหมาะกับการสร้างครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของยุโรป

© Mediterranean Climate & Strategic Geographical Location
ตั้งอยู่ทิศใต้ของทวีปยุโรป ถัดลงมาจากทางใต้ของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอเรเนียน มีอากาศอบอุ่นเย็นสบายตลอดปี มอลต้าเคยเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษ
 

© Perfect Location for Business and Travelling
นักลงทุนจากทั่วโลกมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนมากมายในมอลต้า ภาคธุรกิจสำคัญของมอลต้าประกอบด้วย การขนส่งสินค้า, การท่องเที่ยว, ภาคบริการด้านกฎหมายและการเงิน, ด้านการลงทุนจากต่างประเทศ, การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ฯ
 

© An Advanced, High-Income Economy With a Very High Human Development Index ; Booming Sectors Includes Financial Services, Marine, Aviation and Real Property
มอลต้ามีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า พลเมืองมอลต้ามีรายได้สูง คุณภาพชีวิตดีเยี่ยมติดอันดับโลก ธุรกิจสำคัญคือ ภาคการเงิน อุตสาหกรรมเดินเรือ การบิน และอสังหาริมทรัพย์
 

© Official Language is English
ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ
 

© Second Residency in A Safe and Stable Country 
• นักลงทุนขอสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศที่มั่นคงและปลอดภัย
• เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
• เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ปัญหาทางการเมือง, ภัยสงครามกลางเมือง, หรือ การก่อการร้าย เป็นต้น

 

 


Cr : Malta Direkt Reisen

 

Benefits :  Malta Residence Permit 
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรมอลต้า

1. Previliges on Relocating to a Country Fulfilled with Natural Beauty, Steady Economic Growth, Political Stability and High Standard of Living :
สิทธิประโยชน์ในการโยกย้ายถิ่นฐานไปสู่ประเทศที่มีธรรมชาติงดงาม มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ระบบการเมืองการปกครองที่มั่นคง และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนในระดับที่ดี
 

2. Indefinitely Reside, Settle, Work, Do Business and Study in Malta Including Visa Free Travel To Schengen Area :
• 
พำนักอาศัยตลอดไป-ทำงาน-ทำธุรกิจ-บุตรเรียนหนังสือระดับโลกในมอลต้า รวมถึงเดินทางวีซ่าฟรีในประเทศยุโรปเชงเก้น
 

3. Unlimited Access to the EU ; Right to Own Land in an EU Member State :
 สิทธิอันไม่มีขีดจำกัดในการเข้าถึงเขตเศรษฐกิจอียู สิทธิในการถือครองที่ดินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
 

4. Low Crime Rate, Excellent Education System with a Number of High Standard Schools and Universities, and First-Rate Healthcare (Top 5 in the World) 
• 
มอลต้ามีความปลอดภัย มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม มีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสูง และระบบประกันสุขภาพที่เป็นเลิศ (หนึ่งใน 5 ลำดับสูงสุดของโลก)
* ภายใต้กฏหมาย The Education Act (Cap 327) บุตรของผู้ถือ Residence Permit ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีในโรงเรียนรัฐบาล รถรับส่งฟรี สมุดหนังสือฟรี และได้รับสวัสดิการอื่นๆ (เช่นเดียวกับพลเมืองสหภาพยุโรป EU citizens) ในระดับมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนด้านการศึกษาและเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาล การเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ

5. Benefit from a Low Tax Rate on Both Personal and Business : Affordable Cost of Living :
ผลประโยชน์จาก
อัตราภาษีที่ต่ำ ทั้งภาษีส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ค่าครองชีพไม่แพง
 

6. Affordable Real Estate Property ; Living in the Warm Mediterranean Lifestyle with Mild Winters :
อสังหาริมทรัพย์ราคาไม่แพง สามารถใช้ชีวิตในแบบทะเลเมดิเตอเรเนียนที่มีบรรยากาศอบอุ่น มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวมาก
 

7. Residence Permit Granted Up To 4 Generations Per Application :
• ใบ
อนุญาตผู้ถือสิทธิ์พำนักถาวรมอลต้า อนุมัติให้กับผู้สมัคร-คู่สมรส-บุตร รวมทั้งบิดามารดา/ปู่ย่าตายาย พร้อมกันในใบสมัครเดียว
 

8. Upon Becoming a Maltese Citizen : Maltese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Throughout the European Union & Visa-Free or Visa on Arrival Access to 186 Countries (April 2021) :
• หลังจากได้รับสัญชาติ
มอลต้า : ผู้ถือพาสปอร์ตมอลต้า พำนักถาวร-ทำธุรกิจการค้า-ทำงาน ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป เดินทางไปได้ 186 ประเทศทั่วโลก (April 2021)

 

Visitors: 398,186