PORTUGAL GOLDEN VISA 

Become a Resident of The European Union (EU) in 10 Months*
วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
สิทธิ์พำนักถาวรสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน
 
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงทุนที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นในปี 2021 ได้ถูกเลื่อนออกไป!
กล่าวคือ ผู้สมัครยังคงลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ได้ 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Portuguese Residence Permit (Commonly Known as "Golden Visa")
• วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส (หรือเรียกกันทั่วไปว่า "Golden Visa")

• Become a Portuguese Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout the Entire Schengen Area                  • เป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวรโปรตุเกสทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น 

• Portuguese Permanent Residence and/or Citizenship After 5 Years
• ขอสถานะประชากรถาวร PR และ/หรือ สัญชาติโปรตุเกส เมื่อครบ 5 ปี (กฏหมายเปลี่ยนแปลงล่าสุดปี 2018)
* ผู้ขอสัญชาติ ต้องมีความรู้ภาษาโปรตุเกสพื้นฐานในระดับ A2 Level เรียกว่า "CIPLE" (เป็นระดับที่ต่ำ เรียนออนไลน์ได้ และสอบผ่านไม่ยาก)

• Citizen of The European Union (EU)
• ท่านเป็นพลเมืองสหภาพยุโรปทันที

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Portugal & the European Union
• พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในโปรตุเกสและในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (28 ประเทศ)
• เมื่อได้รับสัญชาติโปรตุเกส ท่านและครอบครัวจะได้รับสถานะพลเมืองของสหภาพยุโรป (EU citizen) โดยทันที
• โยกย้ายไปพำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆได้
• ภายใต้ข้อตกลง Freedom of Movement and of Residence 
• เมื่อได้พำนักในประเทศยุโรปอื่นครบ 5 ปี ท่านยื่นขอประชากรถาวร Permanent Residence (PR) ของประเทศยุโรปนั้นได้
• ตัวอย่างเช่น ท่านถือสัญชาติโปรตุเกส แต่ไปพำนักในฝรั่งเศสครบ 5 ปี ท่านขอ PR ของฝรั่งเศสได้ (โดยยังถือสัญชาติโปรตุเกส)

• Approval of 8,288 Families & Investment of EUR 5,100 Million (ฺBetween 2013-2020)
• วีซ่าพำนักถาวรอนุมัติให้กับ 8,288 ครอบครัว และมีเงินลงทุนในโปรตุเกสจำนวน 5,100 ล้านยูโร (ระหว่าง 2556-2563)

• Inclusion of Parents of PA or Spouse Aged Over 65 (or Under 65 provided that They are Financially Dependent)
• รวมพ่อแม่ของผู้สมัครหลักหรือคู่สมรส อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป (หรืออายุตั้งแต่ 65 ปีลงมา หากยังคงพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัคร) 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice 

  

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

A. Property Investment (ถือครอง 5 ปี) :

(i) In Certain Urban Recovery Areas Or Properties With Construction More Than 30 Years Old (Which Need Refurbishing)
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีอายุมากกว่า 30 ปี หรือตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มีการพัฒนาปรับปรุงมูลค่า € 350,000 ยูโร / 
หากตั้งอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อย ลดเหลือ € 280,000 ยูโร 
* ลงทุนโครงการโรงแรมในเมืองลิสบอน / ปอร์โต โครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาล รวมทั้ง รับประกันซื้อคืน (Buy-back) ใน 6 ปี พร้อมผลตอบแทน 3% ต่อปี

หรือ 
(ii) In Lisbon Or Other Urban Areas
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่า € 500,000 ยูโร

* ผู้สมัครถึง 92% เลือกลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส!B. Capital Investment (ลงทุน 5 ปี) :

(i) In Reserch Activities
ลงทุนในงานวิจัยมูลค่า 
€ 350,000 ยูโร หรือ
 
(ii) In Arts Projects or National Cultural Heritage Restoration Projects 
ลงทุนในงานศิลปะ หรืองานปรับปรุงฟื้นฟูโครงการมรดกแห่งชาติ

มูลค่า € 250,000 ยูโร  หรือ

(iii) In Investment Funds or Venture Capital Funds
ลงทุนซื้อหุ้นในหน่วยลงทุนหรือกองทุน มูลค่า 
€ 350,000 ยูโร


We Are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Portuguese Government

เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและ
นักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโปรตุเกส


 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น (ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลัคเซมเบิร์ค, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)

 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family
สัญชาติโปรตุเกส (Portuguese Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ได้รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มเท่าเทียมพลเมืองโปรตุเกสและติดตัวท่านไปตลอดชีวิต (Full Citizenship for Life) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศโปรตุเกสหรืออพยพโยกย้ายไปอยู่ประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป (ตามข้อตกลงภายใต้เขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)


© Located Between Spain and the Atlantic Ocean
โปรตุเกสเป็นเป็นประเทศมหาอำนาจทางทะเลในอดีต ปัจจุบันมีพื้นที่เขตเศรษฐกิจทางทะเลใหญ่เป็นอันดับ 3 ในสหภาพยุโรป (1,727,408 ตารางกิโลเมตร) และใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลก


© Mediterranean Climate: One of the Warmest Countries in Europe
อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยคือ 12-18 องศา (ในฤดูร้อนสูงถึง 40 องศา)

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
โปรตุเกสได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก (ปี 2019) มีระบบรักษาพยาบาลฟรี เรียนฟรี มหาวิทยาลัยในโปรตุเกสหลายแห่งติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
* หากพำนักในโปรตุเกสอย่างน้อย 183 วันต่อปี ขอรับบริการประกันสุขภาพได้เช่นเดียวกับชาวโปรตุเกส


© Population of 10.5 Million; 20% Live in the Capital City of Lisbon
ชาวโปรตุเกสมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาว โดยอายุเฉลี่ยของประชาชนคือ 79.5 ปี


© Official Language is Portuguese, but 80% of the Population also Speak English
ชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่ (80%) พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Second Citizenship

  • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
  • เพื่อโอกาสใช้ชีวิตในประเทศพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจการค้าในสหภาพยุโรป
  • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย ฯลฯ
  • มีผู้สมัครจากทั่วโลกกว่า 7,900 ครอบครัว ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส นำเงินลงทุนเข้าประเทศมากกว่า 4,850 ล้านยูโร (ปี 2012-2019) 

© Visa-Free or Visa on Arrival Access to 186 Countries (as of July 2020)
ผู้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกสสามารถเดินทางไปได้ 186 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)

 

 

 


Cr : Queenie Zhu

 

  

Benefits : Portugal Residency & Citizenship
สิทธิประโยชน์ 9 ข้อผู้พำนักถาวรและพลเมืองโปรตุเกส


1. Become a Citizen of Portugal in 5 Years :
• ลงทุนในโปรตุเกส - ได้วีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกส
• ขอสัญชาติโปรตุเกสใน 5 ปี (กฏหมายใหม่ บังคับใช้เดือน July 2018)
* Every Portuguese Citizen is a Citizen of the European Union (EU) :
• เมื่อได้สัญชาติโปรตุเกส ท่านได้สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น

• พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป!!!

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Portugal, and Travel Visa-Free Throughout the Schegen Area (26 European Countries) :
ผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสสามารถพำนักอาศัย-ทำงาน-ทำธุรกิจการค้า ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศโปรตุเกส
* รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในยุโรป


3. Children Can Attend Schools and Universities :
เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองโปรตุเกสในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป


4. Secured Investment :
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในโปรตุเกส มีความมั่นคงและปลอดภัย ได้รับเงินลงทุนคืนภายใน 6 ปี


5. No Tax on Worldwide Income :
ไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้ที่มาจากประเทศอื่นทั่วโลก


6. 8 Months Processing Time :
ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าพำนักถาวรโปรตุเกสใน 8 เดือน


7. Visit Portugal for 14 Days Every Two Years :
• พำนักในโปรตุเกสเพียง 7 วัน ในปีแรก เพื่อต่อบัตร Residence Permit
• พำนักในโปรตุเกสเพียงปีละ 14 วัน ในทุกๆ 2 ปีต่อมา เพื่อต่อบัตร Residence Permit  

• ขอสัญชาติโปรตุเกสหลัง 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขกฏหมายใหม่ (Regulatory Decree No. 9/2018) 
• ได้ถือพาสปอร์ตโปรตุเกส (Portugal Passport Holder)


8. Portuguese Passport Allow the Family to Travel, Live and Work Freely Througout the European Union :
เมื่อได้เป็นพลเมืองโปรตุเกสและถือพาสปอร์ตโปรตุเกส ท่านและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว-พำนักอาศัย-ทำธุรกิจการค้า ได้เสรีในทุกประเทศในสหภาพยุโรป


9. Free Trade Environment within EU :
สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 264,823