GREECE GOLDEN VISA

Become a Permanent Resident of The European Union (EU) In 2 Months*
วีซ่าพำนักถาวรกรีซ
สิทธิ์พำนักถาวรในสหภาพยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : กฏหมายใหม่บังคับใช้ 23 December 2020
ผู้สมัครและสมาชิกในครอบครัว ขอวีซ่าถาวรกรีซโดยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในกรีซ
"Blue Card" (Temporary Residence Permit) เมื่ออนุมัติ ส่งไปให้ทางไปรษณีย์ 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Greece Permanent Residence Permit For Investors (Formerly Called "Golden Visa")

• ใบอนุญาตพำนักถาวรในกรีซ (หรือเรียกว่า "Golden Visa") 
* บัตรพำนักถาวรกรีซ (Greece PR Card) สามารถต่อบัตรใหม่ได้ในทุก 5 ปี

• With the Possibility of Citizenship Upon Having Met All the Requirements (New Rules Stipulated in 2018*)
• ขอสัญชาติกรีซได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน (กฏหมายใหม่บังคับใช้ในปี 2018*)
* ต้องพำนักอาศัยในกรีซอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี และมีความรู้ภาษากรีซ จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้
** บุตรขอสัญชาติกรีซได้ (ด้วยตนเอง) หากเรียนมหาวิทยาลัย / ไฮสกูล / หรือโรงเรียน ในกรีซ

• Live, Do Business, Study, Retire Permanently in Greece
• พำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในประเทศกรีซ
* ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่กรีซ ถูกกว่าในประเทศยุโรปอื่นๆถึง 30%

• Free Access To Schengen Countries ; Free Entry to Greece 
• เดินทางเสรีอย่างไม่มีข้อจำกัดในกลุ่มประเทศเชงเก้น เข้า-ออกประเทศกรีซตามต้องการ

• Greek Resident Permits For Main Applicant, Spouse, Dependent Children Up To Age 24 and Parents of Both PA and Spouse                   
• บัตรพำนักถาวรกรีซอนุมัติให้กับผู้สมัคร คู่สมรส บุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 24 ปี และ บิดามารดาของทั้งผู้สมัครและคู่สมรส
* กฏหมายเปลี่ยนแปลง 12 May 2020 : บุตรที่อายุ 21 ปี สามารถขอบัตรพำนักถาวร Residence Permit ใบใหม่มีอายุ 3 ปี (จนกระทั่งบุตรอายุ 24 ปี)

Commencing December, 2020 : Minors can apply for Greek Resident Permits through Real Estate Investment or Fixed Deposit Bank Accounts in Greece                   
เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม 2020 : บุตรผู้เยาว์ยื่นขอวีซ่าพำนักถาวรได้ด้ยตนเอง โดยเป็นผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถรวมผู้ปกครองเข้าไปในใบสมัครได้ 


• Invest in New or Second Hand Real Estate Property, Residential or Commercial. Affordable Minimum Investment (Two or More Properties) and Attractive Returns on Holiday Rental Market
• โดยลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ ใหม่หรือเก่า สำหรับพักอาศัยหรือเพื่อการพาณิชย์
• ลงทุนขั้นต่ำเพียง € 250,000 (ซื้ออสังหาฯ แยกเป็น2-3 แปลงได้) ให้ผลตอบแทนสูงโดยปล่อยเช่าแก่นักท่องเที่ยว
* ในปี 2019 มีเงินลงทุนเข้ามาในกรีซสูงถึง €4.1 พันล้านยูโร ในจำนวนนี้มีเงินประมาณ €1.45 พันล้าน (หรือ 35%) ถูกลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ เหตุผลสำคัญคือ นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูง จากการนำบ้านที่ซื้อมาปล่อยเช่าระยะสั้น (Short-term rentals) ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในกรีซ

• No Requirement for a Minimum Stay in Greece Per Year ; No Need for a Police Clearance Certificate
• ไม่มีข้อบังคับให้ต้องเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในกรีซแต่อย่างใดในแต่ละปี ไม่จำเป็นต้องยื่นใบรับรองความประพฤติ

• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครมีทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต

Note : Real Estate Property Ownership Must be Maintained For Residence Permit Renewals After 5 Years
         โปรดสังเกตุ นักลงทุนต้องถือครองกรรมสิทธิ์ต่อไป หากต้องการขอต่อบัตรพำนักถาวรหลังจาก 5 ปี

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
  

(A) Real Estate Investment (One or More - New Or Second Hand Property, Residential Or Commercial)
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หนึ่งยูนิตหรือมากกว่า ไม่ว่าใหม่หรือเก่า เป็นจำนวนเงิน € 250,000 ยูโร

* อสังหาริมทรัพย์นำไปจำนอง และให้เช่าได้

 

(B) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities
ลงทุนในโครงการก่อสร้างและบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่าตั้งแต่
€5 - 100 ล้านยูโร

 

 หมายเหตุ : ลงทุนซื้ออพาร์ตเมนต์ โครงการระดับหรูในเมืองหลวง Athens ในราคาเริ่มต้นยูนิตละ € 250,000 ยูโร ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat-Free) ประหยัดถึง 24% (จนถึงสิ้นปี 2022) 
♦ สนใจชมรายละเอียดโครงการทาง Free Virtual Tour (โปรดติดต่อทางบริษัท)
♦ หรือ ร่วมทริปเดินทางไปดูอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเอเธนส์ห้าวัน (5-Day Athens Inspection Visit) 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area ; Greece Joined the EU in 1981 and Adopted the Euro in 2001
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น กรีซเข้าร่วมเป็นสมาชิกอียูในปี 2524 และเริ่มใช้เงินยูโรในปี 2545

© Developed Country with a High Standard of Living
กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala
* 15 July 2021 : Ernst & Young (EY)'s Attractiveness Survey Greece 2021 รายงานว่า กรีซได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก ในปี 2021 ถูกจัดให้เป็นประเทศน่าลงทุนในลำดับที่ 23 ของทวีปยุโรป 
** ในปี 2021 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศกรีซสูงถึง 2.3 ล้านคน (หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19) 


© Rich history as the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature and drama, political science, etc.
กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Athens : The Most Visited Capital in the Region Connecting to Other European and MENA Countries
กรุงเอเธนส์ เป็นเมืองหลวงที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาค เชื่อมต่อไปยังประเทศยุโรปอื่นๆ ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ
* July, 2021 : Time Magazine จัดอันดับให้ "กรุงเอเธนส์" เป็นหนึ่งในสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของปี 2021 จากสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเยี่ยมด้านการล่องเรือในมหาสมุทร (Cruise infrastructure) และความคุ้มค่าสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว (Tourism offerings)

© Population of 10.4 Million (2020)
ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© Official Language is Greek
ชาวกรีซส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Visa-free travel for citizens : 186 countries (as of April 2021), Ranking the Greek Passport 8th in Terms of Travel Freedom
ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 186 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)
 ถูกจัดอยู่ลำดับ 8 ของโลก

 

  

  

 

Cr : VisitGreece

 

 

Benefits : Greece Residence Permit
สิทธิประโยชน์ 7 ประการผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรกรีซ
 

1. Become a Greek Resident Holding a Residence Permit Valid for 5 Years and Renewable Every 5 Years :
• 
ลงทุนในกรีซ ได้วีซ่าพำนักถาวรประเทศกรีซ ถือบัตรพำนักถาวรกรีซมีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้ในทุก 5 ปี 

2. Residents Can Do Their Own Business and Live Indefinitely in Greece, and Travel Visa-Free throughout the Schegen Zone (Up To 90 Days in Each 6 Months Period) :
• 
ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถทำธุรกิจการค้า-เรียน-พำนักอาศัยถาวร-เดินทางเข้าออกอย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ
• รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป (พำนักได้นานถึง 90 วัน ในทุกช่วงหกเดือน)

3. Children Can Attend Schools and Universities, Many of Which offer Courses in English, French or German :
บุตรเข้า
เรียนในโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ จบแล้วเรียนต่อในวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในยุโรป
• โรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือเยอรมัน


4. PR Holders Enjoy Full Access to Greece's Universal Healthcare System, just like any Greek National :
ผู้ถือบัตรพำนักถาวรได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพคุณภาพชั้นนำ เฉกเช่นเดียวกับพลเมืองชาวกรีก


5. Secured Investment ; No Capital Gain Tax on Disposal of Property :
• ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือโครงการอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซ มีความมั่นคงและปลอดภัย ไม่เสียภาษีจากกำไรได้รับตอนขาย

6. Tax Incentives : 7% Tax Flat Rate on Foreign Pensions, 50% Tax Break for Freelancers and Entrepreneurs
• แรงจูงใจด้านภาษีเช่น อัตราภาษีคงที่ 7% สำหรับเงินบำนาญต่างประเทศ ลดหย่อนภาษี 50% สำหรับผู้ทำงานอิสระหรือผู้ประกอบการธุรกิจ
* หากพำนักในกรีซมากกว่า 183 วันต่อปี ถือว่าเป็น Tax resident 
 


7. Two (2) Months Processing Time With Almost 100% Approval Rates & One (1) Physical Visit Required :
• 
ท่านและครอบครัวได้รับใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน ด้วยอัตราการอนุมัติสูงเกือบ 100% โดยผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางไปกรีซเพียงหนึ่ง (1) ครั้ง
* ในช่วงโควิด-19 ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในกรีซ เพียงเดินทางไปเซ็นใบมอบอำนาจที่สถานทูตกรีซในประเทศไทยเท่านั้น
** ในบางพื้นที่ของกรีซ ใบอนุญาตพำนักถาวรอาจได้รับอนุมัติภายในระยะเวลาสองสัปดาห์เท่านั้น
  

 

Visitors: 418,259