Greece
Golden Visa Program

Become a Resident of The European Union (EU) In 3 Months*
วีซ่าพำนักถาวรกรีซ
สิทธิ์พำนักถาวรในยุโรป
โปรแกรมนักลงทุน

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

• Greece Residence Permit (commonly known as "Golden Visa")

• วีซ่าพำนักถาวรกรีซ (หรือเรียกกันทั่วไปว่า "Golden Visa")

• With the Possibility of Citizenship Upon Having Met All the Requirements
• โอกาสขอสัญชาติกรีซ หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
* ต้องพำนักอาศัยในกรีซอย่างน้อย 6 เดือนต่อปี ต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี จึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติได้

• Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Greece
• พำนักถาวร-ทำงาน-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-เกษียณอายุในประเทศกรีซ

• Become a Greek Resident Permit Holder and Travel Freely Throughout Schengen Area                         
• เป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวรกรีซทันที และเดินทางอย่างเสรีในกลุ่มประเทศยุโรปเชงเก้น

• Invest in Real Estate Property
• โดยลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์

• Invest in Business Project Approved by Cypriot Government
• หรือลงทุนในโครงการรับรองโดยรัฐบาล

• Proof of Legitimate Source of Funds
• ผู้สมัครมีทรัพย์สินได้มาโดยสุจริต

* Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
  

(A) Real Estate Investment (Residential Property Or Hotel Facilities / Furnished Homes)
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นจำนวนเงิน
€ 250,000 ยูโร

 

(B) Investment in Construction and Maintenance of Infrastructure and Facilities
ลงทุนในโครงการก่อสร้างและบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ มูลค่าตั้งแต่
€5 - 100 ล้านยูโร

 

  

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม

© Member of the European Union and Schengen Area
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเชงเก้น

© Developed Country with a High Standard of Living
กรีซเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงมากประเทศหนึ่งในยุโรป มีพื้นที่ 131,952 ตารางกิโลเมตร) และมีประชากร 10.7 ล้านคน ภาษาราชการ - กรีก เศรษฐกิจของกรีซประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม (industry) เกษตรกรรม (agriculture) และภาคบริการ (service industry) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้สำคัญของกรีซ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมการขนส่ง (shipping) เมืองหลวงคือ Athens เมืองสำคัญอื่นๆเช่น Thessaloniki, Petra, Crete, และ Kavala

© Rich history as the birthplace of democracy, Western philosophy, the Olympic Games, Western literature and drama, political science, etc.
กรีซเป็นประเทศต้นกำเนิดประชาธิปไตยของโลก เป็นบ่อเกิดแหล่งอารยธรรมตะวันตก เป็นประเทศผู้ริเริ่มกีฬาโอลิมปิคส์ ประเทศต้นแบบวรรณกรรมและศิลปการละครตะวันตก / ปรัชญา / รัฐศาสตร์การเมืองและอื่นๆ

© High Quality of Life, with Modern Business and Medical Facilities, Shopping, Universities, Natural Beauty, Sports, and Cultural Events
กรีซได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศน่าอยู่ลำดับที่ 18 ของโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในลำดับใกล้ๆกับ Norway, Canada และ Australia

© Population of 10.4 Million (2020)
ชาวกรีซมีคุณภาพชีวิตที่ดี / รายได้ประชาชาติ GDP per capita: US$23,600  / และมี GDP = US$267.1 billion

© Official Language is Greek
ชาวกรีซส่วนใหญ่ พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว

© Visa-free travel for citizens : 183 countries (as of July 2019)
ผู้ถือพาสปอร์ตกรีซสามารถเดินทางไปได้ 185 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa free or visa on arrival)
 

 

 


Cr : Tony M

 

 

Benefits : Greece Residence Permit
สิทธิประโยชน์ 6 ประการผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรกรีซ
 

1. Become a Greek Resident :
• 
ลงทุนในกรีซ - ได้วีซ่าพำนักถาวรประเทศกรีซ (Greece Residence Permit)

2. Residents Can Work and Live Indefinitely in Greece, and Travel Visa-Free Throughout the Schegen Area (26 European Countries) :
• 
ผู้ถือวีซ่าถาวรกรีซสามารถทำงาน-ทำธุรกิจการค้า-เรียน-พำนักอาศัยถาวรได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในประเทศกรีซ
• รวมทั้งเดินทางได้อย่างเสรีในกลุ่มประเทศเชงเก้น 26 ชาติในสหภาพยุโรป

3. Children Can Attend Schools and Universities :
• 
เรียนฟรีตั้งแต่ประถม-ไฮสกูล จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมืองกรีซ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรป


4. Secured Investment :
• 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / หรือลงทุนในโครงการได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลกรีซ มีความมั่นคงและปลอดภัย


5. Reduced Tax :
• 
ประเทศกรีซจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำ


6. Two (2) Months Processing Time :
• 
ท่านและครอบครัวได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรกรีซในเวลาเพียง 2 เดือน
  

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 211,904