ANTIGUA & BARBUDA CITIZENSHIP BY INVESTMENT

Become a Citizen of The Caribbean In 90 Days*
ขอสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา
ประเทศกลุ่มประชาคมแคริบเบียน
โปรแกรมนักลงทุน

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2013 ผู้ได้รับสัญชาติ 2,700+ ครอบครัว
มีรายได้เข้าประเทศมากกว่า US$1 billion
(ในปี 2021 มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้น 36%) 

 

Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

  Antigua & Barbuda Citizenship (Second Citizenship)
  โปรแกรมลงทุนเพื่อขอสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา (สัญชาติที่สอง)
* July 2022: โปรแกรมแอนติกาและบาร์บูดาเริ่มเปิดรับผู้สมัครจากรัสเซียและเบลารุส

 Life-long Antigua and Barbuda Citizenship
•  สัญชาติแอนติกา ("สัญชาติแอนติกัว") ติดตัวตลอดชีพ

 Citizen of a British Commonwealth Country
•  เป็นพลเมืองประเทศในเครือจักรภพ

•  Antigua Passport Holders Can Travel To 153 Countries Visa Free including UK, and Schegen Area (January 2022)
  ผู้ถือพาสปอร์ตแอนติกาและบาร์บูดาเดินทางเสรีไปได้ 153 ประเทศ รวม UK และกลุ่มประเทศเชงเก้น

  Citizen of Antigua and Barbuda is Entitled to the Privileges Offered under the CARICOM Freedom of Movement
•  พลเมืองแอนติกัวและบาร์บูดาได้รับสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีในกลุ่มแคริบเบียน 20 ประเทศ (Caribbean Community : CARICOM) รวมทั้งตลาดเศรษฐกิจเดี่ยว CARICOM Single Market and Economy (CSME) 
* เขตเศรษฐกิจที่ไม่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเสรีของ สินค้าต่างๆ การทำงาน/บริการ บุคคลากร เงินทุนและเทคโนโลยี สุดท้ายคือสิทธิ์พำนักถาวรในประเทศสมาชิก

  Minimum Age of Principal Applicant and Spouse is 18 Years 
  ผู้สมัครหลักและคู่สมรสอายุ 18 ปีขึ้นไป 

  Antigua and Barbuda Citizenship and Passports for a Future Spouse
•  ขอสัญชาติแอนติกาและพาสปอร์ตให้กับ สามี/ภรรยา ในอนาคต
   * ชำระค่าธรรมเนียม USD 50,000

  Antigua Citizenship and Passports for Children Up To 30 Years of Age, Financially Dependent on PA  
  ขอสัญชาติและพาสปอร์ตแอนติกาให้กับบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 30 ปี ผู้ยังพึ่งพิงด้านการเงินอยู่กับผู้สมัครหลัก  

  Antigua Citizenship and Passports for Dependent Children's Future Spouse and Child 
  ขอสัญชาติและพาสปอร์ตให้กับ สามี/ภรรยาและลูกในอนาคต ของบุตรผู้ติดตาม 
   * ชำระค่าธรรมเนียม USD 10,000 สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี / USD 20,000 เด็กอายุ 6-17 ปี
   ** สัญชาติแอนติกาสืบทอดต่อไปถึงยังรุ่นหลาน (Antigua citizenship can be passed on until Grandchildren)

  Inclusion of Parents / Grandparents Aged 55 Years Old or Older, Financially Dependent on PA
  รวมบิดามารดา / ปู่ย่าตายาย อายุ 55 ปีหรือมากกว่า ยังพึ่งพิงด้านการเงินกับผู้สมัครหลัก

•  Inclusion of Siblings, Unmarried (No Age Limit)
•  รวมพี่ / น้อง ที่ยังไม่แต่งงาน (ไม่จำกัดอายุ)

  5-day Residency Requirement for Initial 5-Year Period for Renewal of Passports [Main Applicants Only, Children are Exempt) 
•  ผู้สมัคร (ยกเว้นเด็กเยาวชน) ต้องเข้ามาพำนักในประเทศ 5 วันเฉ
พาะในช่วง 5 ปีแรก เพื่อขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่
* ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติสัญชาติแล้ว ไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารราชการ

•  Antigua & Barbuda Passports Expire in 5 Years [Renewed Passports Valid for 10 Years]
  พาสปอร์ตเล่มแรกมีอายุ 5 ปี [เมื่อต่อพาสปอร์ต มีอายุเพิ่มเป็น 10 ปี]


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน * ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ  

(A) Donation :
บริจาคเงินให้กับ National Development Fund (NDF) ของรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูด้า

ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว / หรือครอบครัวสมาชิก 4 คนหรือน้อยกว่า
• บริจาค US$100,000 
*ผู้สมัครเดี่ยว เพิ่มสามี/ภรรยาในอนาคต เข้ามาได้ในภายหลัง ชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
US$50,000    

ครอบครัวสมาชิก 5 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$125,000

[ค่าธรรมเนียม $73,000 - $110,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หมายเหตุ (Oct 2020) : เงินบริจาคให้กับ National Development Fund (NDF) มีสัดส่วนถึง 81% ของผู้สมัครทั้งหมด ในขณะที่การลงทุนในอสังหาฯ (B) Real Estate คิดเป็นจำนวน 10%  

(B) Real Estate :
ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ โครงการอนุมัติโดยรัฐบาล มูลค่า US$200,000

ครอบครัวผู้สมัครเดี่ยว / หรือครอบครัวสมาชิก 4 คน
หรือมากกว่า

[ค่าธรรมเนียม $68,000 - $104,000 ขึ้นกับจำนวนผู้ติดตาม]


หมายเหตุ: ผู้สมัครหลัก 2 ครอบครัวลงทุนร่วมกันได้ (Joint investment) มูลค่า US$400,000 (โดยลงทุนครอบครัวละ US$200,000)  
 

(C) Business Establishment :
• ผู้สมัครหลักหนึ่งคน ลงทุนก่อตั้งธุรกิจ (An approved business investment) จำนวน US$1,500,000  
  หรือ
• ผู้สมัครหลักสองคน ลงทุนร่วมในธุรกิจ (A joint business investment) จำนวน US$5,000,000 โดยผู้สมัครแต่ละคนลงทุน US$400,000 ในธุรกิจร่วม (กรณีมีผู้สมัครหลายคน)
 

(D) Contribution to The University of West Indies Fund 

ครอบครัวมีสมาชิก 6 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว)
* การบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัย UWI เป็นช่องทางถูกที่สุดในโปรแกรมขอสัญชาติแคริบเบียน 
 

ครอบครัวสมาชิก 7 คนหรือมากกว่า
• บริจาค US$150,000 (รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาลแล้ว) 
• ค่าธรรมเนียมรัฐบาลเพิ่มอีก US$15,000 ต่อสมาชิกเพิ่มหนึ่งคน
 


We are Working in Collaboration with Financial Advisors & Lawyers Duly Licensed by the Antigua & Barbuda Government.

เราเป็นตัวแทนโครงการอสังหาริมทรัพย์และทำงานร่วมกับนักกฏหมายได้รับใบอนุญาติจากรัฐบาลแอนติกาแอนด์บาร์บูดา 

 

 

APPROVED REAL ESTATE PROJECT
 
 

Program Advantages : ข้อดีของโปรแกรม

© Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program (Established in 2013)  
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา ก่อตั้งในปี 2556 โดยรัฐบาลแอนติกา 


© Antiguan Citizenship by Investment for Accredited Investors
นักลงทุนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเลือกลงทุนใน Antigua and Barbuda ประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth States) ในทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean) เพื่อโอกาสได้รับสัญชาติแอนติกา สถานะพลเมืองและถือครอง Antigua and Barbuda passport
• ผู้สมัครผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมและตรวจสุขภาพ รวมทั้งพิสูจน์ว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต
• หากเคยมีประวัติถูกจำคุกนานกว่า 6 เดือน หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาชญากรรม ไม่สามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติได้

 

© Antigua and Barbuda : Strong Tourism Industry
แอนติกาและบาร์บูดาตั้งอยู่ระหว่างทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแอตแลนติค (ได้รับขนานนามว่า "Land of 365 Beaches") ประกอบด้วยเกาะหลักๆคือ Antigua และ Barbuda มีธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนจีดีพี คิดเป็น 60% ของเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจาก USA, Canada และ Europe 
ตั้งอยู่ทิศเหนือของประเทศตรินิแดดและโทบาโก (Trinindad and Tobago) เมืองหลวงคือ Saint John's ภาษาราชการคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ศาสนาหลักคือโรมันคาทอลิค, แองกลิกัน, และโปรเตสแตนท์
• แอนติกัวและบาร์บูดามีชายหาดสีขาวอมชมพู ทะเลสวยใสสีมรกต มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดปี 2022
• มีนักท่องเที่ยวเข้ามากว่าหนึ่งล้านคนต่อปี พลเมืองแอนติกามีรายได้เฉลี่ยต่อหัว GDP per capita = US$16,500 
 


© A British Commonwealth Nation
แอนติกาและบาร์บูดาเป็นประเทศในเครือสหราชอาณาจักร มีประชากร 81,800 คน และได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก UK ทั้งด้านการเมืองการปกครอง ระบบกฏหมาย ภาษา และวัฒนธรรม
• ได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1981


© Antigua and Barbuda : A Member of the UN, British Commonwealth, CARICOM, and Organization of American States (OAS)
ประเทศแอนติกาแอนด์บาร์บูดาเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เครือจักรภพ กลุ่มการค้าเสรีประเทศแคริบเบียน และองค์การรัฐในทวีปอเมริกา

 
© Antiguan Citizenship & Second Passport
นักธุรกิจและนักลงทุนยื่นขอสัญชาติแอนติกวนเป็นสัญชาติที่สอง ถือพาสปอร์ตเล่มที่สองเป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายด้านการเมือง, เกิดสงครามกลางเมือง, ประสบภัยธรรมชาติ, ผู้การก่อการร้าย เป็นต้น

 
© Antigua & Barbuda Passport
พาสปอร์ตแอนติกัวและบาร์บูดา มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

Benefits : Antigua and Barbuda Citizenship :
สิทธิประโยชน์ 8 ข้อผู้ถือสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา

 1. Retirement Paradise & Unrestricted Travel : 
เกาะสวรรค์สำหรับการพักผ่อนในทะเลแคริบเบียน ใช้ชีวิตเกษียณ รวมถึงการเดินทางไอย่างไม่มีขีดจำกัดในภูมิภาคทะเลแคริบเบียน ทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ ละตินอเมริกา ฯ 


2. Fast, Efficient, and Straightforward Processing : 
ซื้อสัญชาติแอนติกาแอนด์บาร์บูดา ขั้นตอนรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้รับ Citizenship certificate และพาสปอร์ตใน 4 เดือน (นับจากยื่นใบสมัคร)

 
3. Antigua and Barbuda Citizenship & Passport: 
นักลงทุนและสมาชิกในครอบครัวได้รับสัญชาติแอนติกา และถือครองพาสปอร์ต Antigua and Barbuda 


4. Antigua and Barbuda Citizenship For Life & Citizenship Can Be Passed On to Future Generations :  
ถือสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาตลอดชีพ สัญชาติสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกและรุ่นหลาน
* ขอสัญชาติให้ลูกหลาน โดยตรวจสอบประวัติ (Due diligence) และชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม


5. Antigua Citizenship by Investment & Passports for Children, Parents and Grandparents : 
สัญชาติแอนติกาและพาสปอร์ตอนุมัติให้แก่บุตรอายุไม่เกิน 30 ปี รวมถึงบิดามารดา-ปู่ย่าตายายอายุ 55 ปีขึ้นไป

 
6. NO Minimum Requirements : 
ไม่ต้องสัมภาษณ์-ไม่จำกัดอายุ-การศึกษา-ภาษา-หรือประสบการณ์การทำงาน/บริหารธุรกิจ
* ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษ ใบสมัครและเอกสารประกอบต้องแปล-รับรองเป็นภาษาอังกฤษ มีชาวจีนจำนวนมากพำนักอยู่บนเกาะ


7. Five (5) Days of Residency Requirement (Within a 5 Years Period Upon Obtaining Antigua Citizenship) : 
นักลงทุน (ไม่รวมเด็กผู้ติดตาม) พำนักอาศัยอยู่ใน Antigua and Barbuda เป็นเวลา 5 วัน (เฉพาะช่วง 5 ปีแรกหลังได้รับสัญชาติ)


8. Antigua & Barbuda - Favorable Tax FREE Policies on Worldwide Income : 
นโยบายปลอดภาษี ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้หรือภาษีทรัพย์สิน 

 

 

 

Visitors: 476,498