เรียนต่อวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในแคนาดา

  • 1-2 Year Career Diploma / Certificate 
  • Associate Degree / Applied Degree / Degree
  • 1-2 Year Post-Degree Diploma
     

             คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ (Career Diploma / Certificate) หลักสูตร 1-2 ปี / ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลังปริญญาตรี (Post-Degree Diploma) หลักสูตร 1-2 ปี / หรือ อนุปริญญา (Associate Degree), ปริญญา (Degree / Applied Degree) ในสาขาต่างๆ

             เหมาะสำหรับผู้ต้องการมาเรียนต่อแคนาดา โดยระหว่างเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อเรียนจบหลักสูตร 2 ปี ขอใบอนุญาตทำงานในแคนาดาได้อีก 3 ปี (หากระยะเวลาหลักสูตรสั้นกว่า 2 ปี ใบอนุญาตทำงานจะมีอายุตามระยะเวลาของหลักสูตรนั้นเช่น หากเรียนหลักสูตร 1 ปี ขอใบอนุญาตทำงานได้เพียง 1 ปี, หลักสูตร 8 เดือน ทำงานได้เพียง 8 เดือน เป็นต้นฯ) 

             โปรแกรมนี้ไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่ทำงานแล้วสามารถสมัครเรียนได้เช่นกัน (หากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม)

             เราเป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลและเอกชนขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากในประเทศแคนาดา สภาพห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม ไม่ใหญ่เกินไป มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก ทำให้นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์อย่างทั่วถึง ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและก้าวหน้า สามารถเรียนจบได้ตามกำหนดในหลักสูตร

 

เรียนต่อแคนาดามีข้อดีมากมาย :

    1. เมื่อได้รับ Study Permit สามารถทำงานนอกมหาวิทยาลัย (Off-Campus Work) ได้ทันทีที่เข้ามาเรียนในแคนาดา ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาในระหว่างเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ช่วงปิดเทอมทำงานได้เต็มเวลา) ได้ประสพการณ์ทำงานในสิ่งแวดล้อมแบบอเมริกาเหนือ รวมทั้งมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน

    2. สามารถโอนหน่วยกิจเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับสูงขึ้นในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศแคนาดา-สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ

    3. เมื่อเรียนจบหลักสูตร นักศึกษาสามารถ ขอใบอนุญาตทำงานได้อีก 3 ปีหรือน้อยกว่า (Post-Graduation Work Permit) เพื่อทำงานหาประสพการณ์เต็มเวลาในประเทศแคนาดา

    4. เมื่อทำงานเต็มเวลา (Full-time employment) ในสาขาวิชาชีพที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดในกฏหมายอิมมิเกรชั่น สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดา Canada Permanent Residence (PR) ได้จากในประเทศแคนาดา

หมายเหตุ : ในปี 2022 มีรายงานจากผลการสำรวจหลายครั้ง โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาจากทั่วโลกจำนวน 4,000 คนใน 20 ประเทศ ที่ได้ลงความเห็นว่า แคนาดาเป็นประเทศที่เป็นปลายทางด้านการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก (International students) จากหลายเหตุผลเช่น คุณภาพการศึกษาที่ดีในระดับโลก กระบวนการขอวีซ่าถาวรและสัญชาติที่โปร่งใสเป็นธรรภายใต้โปรแกรม Skilled workers โดยเน้นวัดที่คุณสมบัติที่ดีขึ้นเช่น ทำคะแนนด้านภาษาได้สูงขึ้น และความสามารถที่ดีขึ้นของผู้สมัครเช่น การเรียนต่อสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม การติดต่อนายจ้างเพื่อหางานทำในแคนาดา มากกว่าการให้ความสำคัญกับโชคหรือดวง (ในบางประเทศใช้ระบบ Lottery ในการคัดเลือก)    

            

 

Alexander College (Vancouver, BC) 


เรียนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี
Associate Degree (Science / Arts / Business)

 


Columbia College (Vancouver, BC)

เรียนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี
Associate Degree (Science / Arts / Business)

 

 

Coquitlam College (Coquitlam, BC) 


เรียนหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี
Associate Degree(Arts)

 


Douglas College (Vancouver, BC)

1-2 Year Career Diploma /
Post-Degree Diploma

 


George Brown College (Toronto, ON)

1-2 Year Career Diploma /
Post-Graduate Diploma

 

 

Visitors: 553,191