ย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา
 

ประวัติศาสตร์การอพยพของผู้คนจากทั่วโลกมาสู่แคนาดา มีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นมาที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีแห่งการรวมตัวกันเป็นสมาพันธรัฐ (Canadian Confederation) ของมณฑลต่างๆร่วมก่อตั้งขึ้นเป็นประเทศแคนาดา ผู้คนกว่า 20 ล้านคนจากเกือบทั่วทุกมุมโลก ได้พากันอพยพโยกย้ายถิ่นฐานมาสู่แคนาดา ผู้อพยพมาใหม่ (Newcomers) เหล่านี้ ได้ร่วมกันสร้างคุณค่าและวิถีชีวิตของชาวแคนาดา (Canadian Values) ขึ้นมาใหม่

 

ข้อมูลสถิติระหว่างปี 2019-2021 จำนวนประชากรถาวรแคนาดา (Canada Permanent Residents) ผู้เดินทางจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้ามาพำนักถาวรอยู่ในแคนาดา สามารถดูรายละเอียดได้ในตาราง ที่นี่ โดยประเทศหกอันดับแรกมาจาก อินเดีย จีนแผ่นดินใหญ่ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน ฯ เป็นต้น 


ดังนั้น ผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Immigrants) คือ พลังอันสำคัญในการร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศและสร้างความเจริญมั่งคั่งให้กับแคนาดา นับตั้งแต่ในอดีต มาจวบจนถึงปัจจุบันและรวมไปถึงอนาคตข้างหน้า 

 

 

คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในแคนาดา
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุน (Quebec Investor)
เป็นประชากรถาวร และถือสัญชาติแคนาดา
 

 

 

  

 

 คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในสหรัฐฯ
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุนอเมริกา (US EB-5)
ได้รับกรีนการ์ดอเมริกา เป็นพลเมืองอเมริกัน ถือสัญชาติอเมริกา
 

  

ผู้โยกย้ายถิ่นฐานพร้อมครอบครัวจำนวนมากที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคนาดาในแต่ละปี สมัครเข้ามาในประเภทของแรงงานฝีมือชั้นสูง (Skilled worker) และประเภทธุรกิจ (Business immigrant) โดยผู้อพยพประเภท Skilled worker จะอพยพมาสู่แคนาดาพร้อมนำความรู้/ความชำนาญงานในด้านต่างๆ เข้ามาทดแทนการขาดแคลนแรงงานด้านต่างๆในแคนาดา

ในปี 2021 (as of June) : มีสถิติอย่างมีนัยสำคัญในรอบสามสิบปี นั่นคือมีชาวแคนาดาจำนวนถึง 123,000 คน ผู้โยกย้ายถิ่นพำนักไปมาในประเทศแคนาดา โดยเปลี่ยนแปลงย้ายถิ่นในระหว่างมณฑล (Interprovincial migration) โดยมณฑล Ontario มีจำนวนผู้ละทิ้งถิ่นถึง 12,000 คน ที่โยกย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพื้นที่อื่น ด้วยหลายเหตุผลเช่น การสามารถทำงานออนไลน์ได้ในยุคสมัยปัจจุบัน ค่าครองชีพที่ถูกลง และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในเมืองอื่น เป็นต้น

ในขณะที่ผู้อพยพประเภทธุรกิจ (ประกอบด้วย Entrepreneur, Investor, Self-employed) เข้ามาสร้างธุรกิจทั้งขนาดย่อม, ขนาดเล็ก-ใหญ่ หรือลงทุนในสถาบันการเงิน ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่ๆขึ้นในแคนาดา 

แคนาดาเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีบทบาทด้านมนุษยธรรมสูงเป็นอย่างยิ่งในเวทีประชาคมโลก ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจากทุกภูมิภาคทั่วโลก แคนาดาจัดเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัย (Refugee) เป็นจำนวนมากนับเป็นอันดับที่สองรองจากสหรัฐอเมริกา โดยในแต่ละปี แคนาดาจัดหาที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมาก ให้เข้าไปอยู่อาศัยและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแคนาดา 
 

ดังนั้น การอพยพ (Immigration) ของประชากรผู้แสวงหาชีวิตที่ดีกว่าจากทั่วโลก เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนใหม่เช่นแคนาดา นอกจากจะนำความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความร่ำรวยหลากหลายในเชิงสังคมและวัฒนธรรมมาสู่แคนาดาแล้ว ในทุกปีผู้อพยพจำนวนมากมายเหล่านี้ ต่างนำความรู้ความชำนาญ, สติปํญญา, ประสบการณ์ทำงาน รวมทั้งทรัพยากรและพลังอันยิ่งใหญ่ ติดตัวเข้ามาช่วยกันสร้างแคนาดา ให้เป็นประเทศแห่งผู้อพยพ (Country of Immigrants) ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นประเทศชั้นนำของโลกต่อไปในอนาคต

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 423,243