Caribbean Citizenship by Investment Updates 
 

โปรแกรมขอสัญชาติผ่านการลงทุน [Citizenship by Investment ("CBI") Programs] ในห้า (5) ประเทศในกลุ่มรัฐทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Eastern Caribbean States) เป็นช่องทางบริการที่ถูกต้องตามกฏหมายในการหารายได้เข้าสู่ประเทศ ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เงินบริจาคและเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นรายได้ที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ที่นำมาใช้ในการก่อสร้างสาธารณูปโภค สิ่งปลูกสร้างอาคาร โครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อฟื้นฟูประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภัยคุกคามที่มีอยู่เช่น ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก รวมถึงสงครามยืดเยื้อระหว่างยูเครน-รัสเซีย เป็นต้น การรื้อทำลายหรือยกเลิกโปรแกรมนำมาซึ่งปัญหาร้ายแรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน อนาคตและความคาดหวังของประเทศ อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อท้องถิ่น ทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม ฯลฯ เป็นต้น 

 February 2023 : ประเทศ St. Kitts & Nevis มีการประชุมร่วม "US-Caribbean Meeting on Citizenship by Investment" ระหว่าง นายกรัฐมนตรีและตัวแทนจากห้าประเทศในแคริบเบียน ที่ให้บริการโปรแกรม CBI กับคณะตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (United States) นำทีมโดย รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐ (US Department of the Treasury) รวมถึง ผู้ว่าการธนาคารกลางแคริบเบียน (Eastern Caribbean Central Bank) และเลขาธิการองค์กรรัฐในทะเลแคริบเบียนตะวันออก (Organization of Eastern Caribbean States - OECS) 

 ทั้งสองฝ่ายปรึกษาหารือและได้ข้อสรุปร่วมกัน ในการตระเตรียมแผนการป้องกันด้านระบบการเงิน (Financial systems) ที่อาจถูกคุกคามโดยผู้มีส่วนร่วมที่หลีกเลี่ยงกฏหมาย โดยรัฐบาลห้าประเทศดังกล่าว ในการยึดถือหลักการสำคัญหก (6) ข้อ (CBI Principles) ในการสร้างความแข็งแรงและป้องกันของน่าเชื่อถือของโปรแกรม CBI ดังต่อไปนี้คือ 

 

หลักการที่ 1 (Treatment of Denials) : ข้อตกลงร่วมสำหรับการปฏิบัติต่อเคสผู้ถูกปฏิเสธ กล่าวคือ ทั้งห้าประเทศแคริบเบียนต้องไม่ยอมรับเคสของผู้สมัครขอสัญชาติผ่านการลงทุน ที่เคยถูกปฏิเสธมาจากโปรแกรม CBI ในประเทศอื่น โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นเชิงรุกของเคสผู้ถูกปฏิเสธสัญชาติ 

หลักการที่ 2 (Interview) : ควรมีการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ไม่ว่าเป็นทางออนไลน์ (Virtual) หรือเชิญตัวจริงมาสัมภาษณ์ (In-person)

หลักการที่ 3 (Additional checks) : ทุกประเทศต้องตรวจสอบประวัติบุคคลของผู้สมัครทุกคน กับหน่วยงานตรวจสอบด้านการเงิน (Financial intelligence unit) ในแต่ละประเทศของผู้สมัคร

หลักการที่ 4 (Audits) : Audit the Program annually or every two years in accordance with internationally accepted standards.

หลักการที่ 5 (Retrieval of passports) : Request law enforcement assistance to retrieve revoked/recalled passports.

หลักการที่ 6 (Treatment of Russians and Belarusians) : Suspend processing applications from Russians and Belarusians. Four jurisdictions have already suspended applications and Grenada which processes applications from Russians and Belarusians with enhanced due diligence will suspend processing new applications from Russia and Belarus from March 31, 2023.


คณะตัวแทนฯ รับรู้และยอมรับว่า การดำเนินการบังคับใช้กฏหมาย ในแต่ละขั้นตอนต่างๆ ของหลักการ CBI Principles เพื่อรักษาความชอบธรรมและโปร่งใส มีผลกระทบต่อเนื่องในด้านลบอย่างมีนัยสำคัญต่อรายได้ของโปรแกรม CBI ในแต่ละประเทศ


ตัวแทนจากรัฐบาลห้าประเทศแคริบเบียนและรัฐบาลอเมริกาตกลงร่วมกันจะเปิดประชุมด้านเทคนิคภายใน 4-6 เดือน เพื่อประเมินสถานะของการบังคับใช้หลักการสำคัญหก นอกจากนี้ การพบปะกันครั้งต่อไป กลุ่มประเทศรัฐ OECS ร้องขอการพูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk management framework) ที่รัฐบาลอเมริกันใช้ในการพิจารณาเคสนักลงทุนโปรแกรม EB-5 Immigrant Investor เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องการพิจารณาใบสมัครจากพลเมืองชาวรัสเซีย 

ตัวแทนกลุ่มประเทศแคริบเบียนที่มีโปรแกรม CBI ร้องขอให้สหรัฐอเมริกาจัดให้มีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้กับรัฐบาลสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร โดยใช้หลักการสำคัญหกข้อ (Six principles) ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำพันธะสัญญาในการร่วมมือแบบสร้างสรรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ที่ใส่ใจในความต้องการและลักษณะเฉพาะของรัฐเล็กๆในแคริบเบียน  

 

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้ 

ประเทศ Antigua and Barbuda

นายกรัฐมนตรี - Hon. Gaston Browne
หัวหน้าหน่วยงาน CIP Unit - Mrs. Charmaine Donovan

 

ประเทศ Dominica

นายกรัฐมนตรี - Hon. Roosevelt Skerrit
รองนายกรัฐมนตรี - Hon. Dr. Irving McIntyre
เลขานุการด้านการคลัง - Ms. Denise Edwards
หัวหน้าหน่วยงาน CBI Unit - Ambassador Emmanuel Nanthan

 

ประเทศ Grenada

นายกรัฐมนตรี - Hon. Dickon Mitchell
ประธานคณะกรรมาธิการ CBI - Mr. Richard Duncan (via Zoom)

 

ประเทศ St Kitts and Nevis

นายกรัฐมนตรี Hon. Dr. Terrance Drew
หัวหน้าหน่วยงาน CBI Unit - Mr. Michael Martin

 

ประเทศ Saint Lucia

นายกรัฐมนตรี - Hon. Philip J. Pierre
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง - Hon. Wayne Girard
เลขาธิการด้านการคลัง - Mr. Francis Fontenelle
ประธานคณะกรรมการ CIP Board - Mr. Lorne Theophilus
หัวหน้าหน่วยงาน CIP - Mr. Claude Emmanuel

 

ธนาคารกลางแคริบเบียนตะวันออก
(Eastern Caribbean Central Bank)

ผู้ว่าการ - Gov. Timothy Antoine
ตัวแทน - Dr. Emefa Sewordor

 

องค์กรรัฐแคริบเบียนตะวันออก
(Organisation of Eastern Caribbean States)

อธิบดี - Dr. Didacus Jules

ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)

รองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง - Ms. Anna Morris
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันอาชญากรรมด้านการเงิน - Ms. Sandra Garcia
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านนโยบาย สนง.ป้องกันอาชญากรรมด้านการเงิน - Ms. Crina Ebanks
ผช.ผู้อำนวยการ สนง.แทรกแซงและป้องกันภัยด้านการเงิน กระทรวงการต่างประเทศ - Ms. Angel Ventling
ผช.หัวหน้าคณะทำงาน สถานฑูตอเมริกันในบาร์เบโดส - Mr. David Schnier

.

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*โปรดระบุเงินลงทุนขั้นต่ำ
Visitors: 520,609