Canada: Dream Destination for Young Professionals
ย้ายไปแคนาดา ดินแดนในฝันสำหรับแรงงานวิชาชีพหนุ่มสาว
 

 

 

 

แคนาดายังคงเป็นดินแดนแห่งความฝันของบรรดาแรงงานฝีมือ/นักวิชาชีพแขนงต่าง แรงงานหนุ่มสาวเหล่านี้ล้วนใฝ่ฝันที่จะหาโอกาสได้ไปทำงานในแคนาดา คนเหล่านี้ย้ายถิ่นฐานมาแคนาดามาในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าแคนาดาแบบนักท่องเที่ยว (แล้วมาเปลี่ยนสถานะในแคนาดา), ขอวีซ่านักเรียนแคนาดา, ขอวีซ่าทำงานแคนาดา, หรือขอวีซ่าถาวรแคนาดาในโปรแกรมต่างๆ จากสถิติพบว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานจากเอเชีย-แปซิฟิค อพยพย้ายไปแคนาดาเป็นจำนวนมาก โดยกระจายอาศัยอยู่ทั่วประเทศแคนาดา โดยเฉพาะเมืองใหญ่เช่น Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, etc. ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนไม่ว่าเรื่องของธุรกิจการค้า การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ ในสมัยก่อน ผู้อพยพเหล่านี้ เมื่อไปอยู่ใหม่ จะทำงานเป็นแรงงานไร้ฝีมือ แต่ปัจจุบันผู้อพยพมีการศึกษาดี มักไปทำงานแรงงานฝีมือชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่

ในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้อพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาอยู่ในแคนาดามีจำนวนมากที่สุดแซงหน้าชาติอื่นๆจากทั่วโลก ตามด้วยผู้อพยพจากอินเดียไม่ว่าประเภทแรงงานฝีมือหรือประเภทนักธุรกิจ, นักลงทุน มีจำนวนทะลุเป้า ไล่เลี่ยติดๆกับจำนวนผู้อพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่  จากข้อมูลปัจุบันสุดโดยรัฐบาลแคนาดา ปรากฏว่าผู้อพยพชาวจีนมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ผู้อพยพจากอินเดีย, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, หรือชาวยุโรปเช่นฝรั่งเศส และอื่นๆ กลับพุ่งสูงขึ้น 

แคนาดาเป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาล แต่ประชากรน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ ผู้อพยพไม่ว่าจะมาจากประเทศใดก็ตาม ล้วนเป็นเป็นบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อแคนาดา .......ชาวไทยปรับตัวเข้ากับผู้อพยพจากทั่วโลกได้ดี โดยเฉพาะกับชาวจีน, อินเดีย, และชาวเอเชียชาติต่างๆ เพราะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างยิ่ง 

 

 

คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในแคนาดา
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุน (Quebec Investor)
เป็นประชากรถาวร และถือสัญชาติแคนาดา 

 

  

 

 คลิกที่นี่! หากสนใจย้ายไปพำนักตลอดชีพในสหรัฐฯ
ยื่นขอวีซ่าถาวรโปรแกรมนักลงทุนอเมริกา (US EB-5)
ได้รับกรีนการ์ดอเมริกา เป็นพลเมืองอเมริกัน ถือสัญชาติอเมริกา

    

 

แคนาดาเชื่อมั่นในนโยบาย Immigration

รัฐบาลแคนาดาสนับสนุนนโยบายด้าน Immigration อย่างเต็มที่ เพราะเชื่อมั่นว่าแคนาดาจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากพลังขับเคลื่อนของผู้อพยพที่โยกย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในแคนาดาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นในช่วงทศวรรษต่อไปข้างหน้า เชือมั่นได้ว่าเราจะได้เห็นภาพของแคนาดาที่จะยิ่งมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลแคนาดาได้จัดสรรงบประมาณให้กับผู้โยกย้ายถิ่นฐานมาใหม่เป็นอย่างมาก โดยเน้นเรื่องการจัดโครงการต่างๆเพื่อบริการต้อนรับผู้อพยพมาใหม่ ให้สามารถหาที่พักอาศัย และประกอบอาชีพหางานได้โดยเร็ว รวมทั้งการเตรียมโรงเรียนสอนภาษาทั้งอังกฤษ/ฝรั่งเศสให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานปรับตัวเข้ากับสังคมแคนาดาได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

 

รัฐบาลกลางแคนาดาและมณฑลต่างๆทั่วประเทศ เริ่มกำหนดมาตรการร่วมกันในการช่วยเหลือให้ผู้อพยพมาใหม่หางานทำได้เร็วขึ้น

แคนาดากำลังประสพปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือเป็นอย่างมากและภาคธุรกิจก็เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหานี้อย่างเห็นได้ชัด แคนาดาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้โดยการต้องเร่งผลักดันให้ผู้อพยพหางานทำได้เร็วขึ้นเพื่อรีบบรรจุเข้าไปอยู่ในภาคแรงงานที่ขาดแคลนในสาขาต่างๆ

รัฐบาลกลางแคนาดากำลังทำงานอย่างหนักร่วมกับทุกๆมณฑลทั่วประเทศแคนาดาเพื่อออกแบบวางแผนกระบวนการต่างๆร่วมกัน ในการที่จะผลักดันให้ผู้อพยพที่จบปริญญาหรือการศึกษาแขนงต่างๆมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก สามารถเทียบคุณวุฒิการศึกษาของตนเองให้ประเมินเทียบเท่าเข้ากับมาตรฐานของแคนาดาให้เร็วทีสุด

ในหลายๆมณฑลโดยเฉพาะมณฑลออนทาริโอซึ่งมีผู้อพยพมามากที่สุดในแต่ละปี, มณฑลควีเบ็ค, มณฑลบริติชโคลัมเบียรวมทั้งมณฑลอื่นๆ ต่างแสดงเจตจำนงในการที่หามาตรการต่างในมณฑลของตนเอง เพื่อเร่งผลักดันให้ผู้อพยพเข้ามาในมณฑลนั้น สามารถหางานทำได้รวดเร็วที่สุด ซึ่งเชื่อว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลนำออกมาใช้ จะส่งผลให้การหางานทำของผู้อพยพเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น

 

Visitors: 423,231