IRELAND IMMIGRANT INVESTOR
(Endowment Option) 
 

Become an Irish Resident Permit Card Holder in 4-6 Months*
ขอวีซ่าพำนักถาวรไอร์แลนด์
โปรแกรมนักลงทุน (บริจาคเงินให้รัฐบาล)


February 15, 2023 : 
โปรแกรมวีซ่าถาวรไอร์แลนด์
ปิดรับสมัคร !!!

 


 

 

 
Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

Irish Permanent Residence Permit ("Stamp 4") : Most Popular Program for Wealthy Investors Worldwide
วีซ่าพำนักถาวรไอร์แลนด์ ("สแตมป์ 4") : โปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักลงทุนผู้มั่งคั่งจากทั่วโลก
* Dec 2022 : นับตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรม ผู้สมัครชาวจีนมากกว่า 1,000 ครอบครัวได้รับอนุมัติ รองลงมาคือขาวอเมริกัน และเวียตนาม โดยเลือกลงทุนใน:
     • ลงทุนธุรกิจ €1,000,000 (Enterprise Investment) กว่า 50%
     • บริจาค €500,000 ในโครงการรัฐฯ ด้านศิลปวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และการศึกษา 25%
     • ลงทุนกองทุน €1,000,000 จำนวน 15%
     • ลงทุนพันธบัตรและผสมผสาน 4%
     • ที่เหลือ - ลงทุนใน REIT €2,000,000
** ตั้งแต่ 2012 - ปัจจุบัน : ยอดเงินลงทุนรวม EUR 1,170 Million วีซ่าถาวรไอร์แลนด์อนุมัติให้กับ 1,613 ครอบครัว

EUR 400,000 Investment (Endowment) Done After The Government Approval  
โอนเงินลงทุน (บริจาคให้องค์กรการกุศล*) จำนวน EUR 400,000 หลังจากใบสมัครได้รับอนุมัติจากรัฐบาล
*  องค์กรการกุศลได้รับอนุญาต ที่ทำประโยชน์ต่อสาธารณะในประเทศไอร์แลนด์ ในด้านศิลปวัฒนธรรม การกีฬา การสาธารณสุข และการศึกษา 

Free Education Up To Undergraduate Degree
เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี 

Irish Citizens (EU Citizens) Are Allowed To Work, Study, and Live in the 27 EU Member Countries
เมื่อได้รับสัญชาติไอริช (เป็นพลเมืองสหภาพยุโรป) ได้รับสิทธิ์ ทำงาน เรียน และพำนักอาศัย ใน 27 ประเทศสมาชิกอียู
 
Common Travel Area With UK : Irish Citizens Can Live, Work, and Study in UK Without Visa
  * The Only One EU Country After Brexit ; The Most Durable Bridge between the EU and the UK

ข้อตกลงการเคลื่นย้ายเสรีระหว่างไอร์แลนด์กับสหราชอาณาจักร : พลเมืองไอร์แลนด์สามารถพำนักอาศัย ทำงาน เรียน ในสหราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอวีซ่า
* Ireland เป็นเพียงประเทศหนึ่งเดียวในโลก ที่พลเมืองไอร์แลนด์สามารถโยกย้ายไป พำนักอาศัยถาวร-ทำงาน-เรียน ทั้งในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ได้อย่างเสรี (
ภายหลังจาก UK หรืออังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป - Brexit)

Gateway to UK Top-Ten Universities : Applying as an Irish Student (Instead of Thai Student), Which is Less Competitive
ช่องทางสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร โดยยื่นใบสมัครในฐานะพลเมืองไอร์แลนด์ (ไม่ใช่สถานะพลเมืองไทย)  
* ทำให้มีโอกาสมากขึ้น ง่ายขึ้น เพราะแข่งขันกันเองเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มาจากประเทศไอร์แลนด์เท่านั้น
 
Pathway Toward Irish Citizenship and EU Passport in 5 Years 
เส้นทางสู่การขอสัญชาติไอร์แลนด์ (ไอริช) ใน 5 ปี 
 
Inclusion of Spouse and Dependent Children Under the Age of 24 Years Old   
รวมคู่สมรส และบุตรผู้ติดตามอายุไม่เกิน 24 ปี
 
Good Personal Standing : An Individual of at Least 18 Years Old, Without Criminal Record and Financial Self-Sufficient
ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติอาชญากรรม และมีความพร้อมด้านการเงิน
 

*Processing Times Are Subject to Change Without Prior Notice

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน
 

Four (4) Investment Options :

♦ Making an Enterprise Investment of EUR 1,000,000 for Three (3) Years 
 
ลงทุนในธุรกิจ เป็นเวลา 3 ปี 

♦ Investing in an Investment Fund = EUR 1,000,000 for Three (3) Years 
 
ลงทุนในกองทุนต่างๆ เป็นเวลา 3 ปี

♦ Investing in Real Estate Investment Funds = EUR 2,000,000 for Three (3) Years 
 
ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลา 3 ปี

♦ Donation (An Endowment Project) of EUR 500,000
  บริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลจำนวนเพียง €400,000 Euro (ผู้สมัคร 5 คนรวมกันขึ้นไป)
  

* บจก. ไทย-แคนาดา-กรุ๊ป ให้บริการที่ปรึกษาในช่องทาง บริจาคเงิน Endowment Option เท่านั้น!

Eligibility Conditions :
คุณสมบัติผู้สมัคร 

 
Minimum Net Worth  
  ผู้สมัครมีทรัพย์สินรวมไม่ต่ำกว่า EUR 2,000,000 

 

We are Working in Collaboration with Financial Advisors and Lawyers Duly Licensed by the Irish Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมายได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไอร์แลนด์ 
 

 

Program Advantages :
ข้อดีของโปรแกรม
 

© Program Introduced by the Irish Government in 2012 to Encourage Investors and Business Professionals from Outside the European Economic Area (EEA)
โปรแกรมการลงทุนเพื่อได้รับวีซ่าพำนักถาวรและสัญชาติ (The Ireland Immigrant Investor Programme) โดยรัฐบาลไอร์แลนด์ เริ่มรับผู้สมัครในปี 2012 เพื่อดึงดูดนักลงทุนและนักธุรกิจจากประเทศที่อยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 

© Strong Economy : Ranks 4th (Wealthiest Country in the World), 6th (World Economic Freedom), 3rd (Human Development Index) 
ประเทศไอร์แลนด์มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ถูกจัดลำดับให้อยู่อันดับ 4 ของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ลำดับ 6 ประเทศที่มีเสรภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุด และ ลำดับ 3 ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

© Citizenship Through Naturalization for Life 
สัญชาติไอร์แลนด์ (Irish Citizenship) ที่ได้รับผ่านการแปลงเปลี่ยนสัญชาติ (Naturalization) ให้สิทธิ์เท่าเทียมพลเมืองไอร์แลนด์ รวมทั้งสัญชาติไอริชได้รับถาวรตลอดชีวิต  

© Republic of Ireland  
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป ทิศเหนือติดกับ Northern Ireland ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร (United Kingdom : UK)  ใช้เวลาบินเพียง 1.5 ชั่วโมง จากลอนดอนเมืองหลวงของประเทศอังกฤษ (England)  

ไอร์แลนด์มีสถานะเป็น สมาชิกสหภาพยุโรป (EU) สมาชิกกลุ่มประเทศเครือจักรภพ (Commonwealth of nations) และสภายุโรป (European parliament) ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทร North Atlantic ทิศตะวันออกติด Irish Sea ทิศใต้จรดกับ Celtic Sea ประเทศไอร์แลนด์มีพื้นที่ 84,421 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 4.94 ล้านคน (ปี 2020)
* เมืองหลวงคือ กรุงดับบลิน (Dublin) มีประชากร 1.2 ล้านคน

© Ranked 5th Among the World's Most Powerful Passports : GDP Per Capita = $77,771 (in 2021) 
พาสปอร์ตไอร์แลนด์ ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของโลก ประชาชนชาวไอริชมีรายได้ประชาชาติเท่ากับ 77,771 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อปี

© International Business Center : Average Salary in Dublin Is Higher Than That In London  
ประเทศไอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางสำคัญของธุรกิจนานาชาติ กรุงดับบลิน (Dublin) เมืองหลวงประเทศไอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของธุรกิจระดับโลกเช่น Google, Amazon, LinkedIn, Facebook, Salesforce, Twitter, Airbnb สำนักงานใหญ่ของ Microsoft ในไอร์แลนด์จ้างพนักงานถึง 2,000 คน บริษัทการเงินนานาชาติเช่น Barclays, JPMorgan, Chase, KPMG, Travelers และ Manulife Insurance ล้วนมีสำนักงานใหญ่ในไอร์แลนด์ 
* เงินเดือนเฉลี่ยในกรุงดับบลิน EUR50,318 สูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยในกรุงลอนดอนคือ EUR49,589

© Second Citizenship
• นักลงทุนขอสัญชาติไอร์แลนด์ ถือสัญชาติที่สอง (พลเมืองประเทศไทย สามารถถือครองได้หลายสัญชาติ)
• เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (UK) และสหภาพยุโรป (EU)
• โอกาสถือสัญชาติไอริช หลักประกันในยามวิกฤตเช่น ปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง การเกิดสงครามกลางเมือง ประสบภัยธรรมชาติ มีการก่อการร้าย ฯลฯ


© Visa-Free Travel for Irish Passport Holders : 189 Countries (as of 2023), Ranked 5th in Terms of Travel Freedom
• ผู้ถือพาสปอร์ตไอร์แลนด์ เดินทางไปได้ 189 ประเทศ (Visa free or visa-on-arrival) ถูกจัดอยู่ลำดับ 6 ของโลก

 

Cr : Creative Ireland

 

 

 

Benefits : Ireland Residency Permission (Stamp 4 - Investor)
ประโยชน์ 11 ข้อผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรไอร์แลนด์

1. Become an Irish Resident Permit Card Holder and Afterwards Obtain Irish Citizenship and an EU Passport  
• ลงทุนในไอร์แลนด์ ได้วีซ่านักลงทุนพำนักถาวรไอร์แลนด์ Irish Residence Permit (หรือ Stamp 4 -  Investor)
• Irish Residence Permit Card (IPR) ใบแรกมีอายุ 2 ปี (และต่ออายุได้อีก 3ปี) หลังจากนั้น สามารถยื่นขอต่อบัตรมีอายุ 5 ปี
• พำนักในไอร์แลนด์ครบ 5 ปี ขอสัญชาติไอริชและได้ถือพาสปอร์ตไอร์แลนด์

• สัญชาติไอร์แลนด์คือ สถานะพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิภายใต้ข้อตกลงสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น พำนักอาศัยตลอดชีพ ทำธุรกิจ เรียนในสถาบันการศึกษาระดับโลกในยุโรป รักษาพยาบาลมาตรฐาน ซื้ออสังหาริมทรัพย์ถาวร และใช้ชีวิตวัยเกษียณในสหภาพยุโรปทุกประเทศ
* เริ่มต้น January 1, 2022 : กระทรวงยุติธรรมไอร์แลนด์ (Department of Justice) ปรับกระบวนการขอสัญชาติไอร์แลนด์ให้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้ ผู้ยื่นขอสัญชาติไอร์แลนด์เพียงยื่นสำเนาสีพาสปอร์ตประกอบในการสมัคร (จากเดิมต้องยื่นพาสปอร์ตตัวจริง)
** ผู้ถือบัตร Residence Permits ที่มีอายุในวันที่ March 20, 2020 สามารถพำนักอยู่ในไอร์แลนด์ได้จนถึง January 15, 2022 โดยไม่ถือว่าบัตร RP หมดอายุแต่อย่างใด 


2. Philanthropic Donations To Trinity College Dublin, The University of Dublin (Only 15 Immigrant Investors) : 
บริจาคเงินให้กับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของรัฐบาลไอร์แลนด์ เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษา (โครงการเปิดรับนักลงทุนเพียง 15 ครอบครัว)

3. Residence Permission Registration in Approx. 9 Months :
วีซ่านักลงทุนพำนักถาวรได้รับอนุมัติภายใน 9 เดือนโดยประมาณ

4. Low Physical Presence in Ireland, Only 1 Day Per Calendar Year :
• ต้องพำนักในไอร์แลนด์อย่างน้อย 1 วันต่อปี เพื่อรักษาสถานะผู้ถือวีซ่าพำนักถาวร  

5. Irish Education System Follows an Educational Curriculum Similar To The British Curriculum : Entitled To EU Fees After 3 Years of Residence in Ireland
• ระบบการศึกษาของไอร์แลนด์ มีหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าหลักสูตรของประเทศอังกฤษ 
• จ่ายค่าเทอมถูกเท่ากับพลเมือง EU เรียนฟรีตั้งแต่ระดับประถม-จนจบไฮสกูล
• จ่ายค่าเทอมประมาณ EUR3,000 ต่อปีขึ้นไป ในระดับอาชีวศึกษา-จนถึงมหาวิทยาลัย เมื่อพำนักในไอร์แลนด์ครบ 3 ปี
• จ่ายค่าเทอมประมาณ EUR7,000 ต่อปีขึ้นไป ในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์หรือทันตแพทย์ศาสตร์ 

6. Universities Among The Best In The World :
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไอร์แลนด์ ถูกจัดลำดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
* เช่น Trinity College, University College หรือ National University of Ireland 

7. Gateway To UK Education : Irish Students Are Entitled To An Admission Spot When Applying To Schools and Universities In The UK
ช่องทางสู่การเรียนต่อในสหราชอาณาจักร เพราะนักเรียนไอริชได้รับสิทธิ์พิเศษเพื่อสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยใน UK
* เช่น Oxford, Cambridge และ London School of Economics and Political Science (LSE)

8. Privileges After Becoming An EU Citizen
   *Freedom of Movement and of Residence (Live-Work-Do Business Permanently in EU)
• โยกย้ายถาวรและเดินทางเสรีในสหภาพยุโรป สิทธิประโยชน์ได้รับภายใต้ข้อตกลงของสหภาพยุโรป
• พำนักอาศัยได้ตลอดชีวิต ทำงาน ทำธุรกิจถาวรในสหภาพยุโรป

9. Privileges Under the Free Trade Agreements within the EU :
ไอร์แลนด์ได้รับสิทธิพิเศษภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในสหภาพยุโรป

10. Low Corporate Tax Return (12.5%), Low Unemployment Rate (4.4%) & High GDP Growth (5.6% in 2019)

• จัดเก็บภาษีธุรกิจต่ำเพียง 12.5% อัตราการว่างงานต่ำเพียง 4.4% และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงถึง 5.6% ในปี 2652

11. High-Standard Healthcare System (Ranked # 13th in the World) :
รัฐบาลไอร์แลนด์ลงทุนงบประมาณสูงมากในระบบการประกันสุขภาพ มาตรฐานการแพทย์อยู่ในลำดับที่ 13 ของโลก

 

Visitors: 557,718