US EB-5 IMMIGRANT INVESTOR

Become a Permanent Resident of The US In 24-44 Months*
ขอวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา
โปรแกรมนักลงทุน

ล่าสุด "The EB-5 Reform and Integrity Act of 2022" 
• กฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ขอกรีนการ์ดนักลงทุนอย่างปลอดภัย
• ช่องทางการย้ายถิ่นฐานสู่อเมริกาที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 


Highlights : จุดเด่นโปรแกรม

US EB-5 Immigrant Investor Visa 
วีซ่า EB-5 ผู้ย้ายถิ่นฐานถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน

Lawful Permanent Residence ("LPR") / Green Card Holder 
  ขอสถานะประชากรถาวรอเมริกาหรือผู้ถือกรีนการ์ดโดยตรง

© Dependents May Include Accompanying Spouse and Unmarried Children Age Under 21 Years Old
   ผู้ติดตามหมายรวมถึง คู่สมรสและบุตรธิดาผู้ยังไม่แต่งงานที่อายุต่ำกว่า 21 ปี 

US Citizenship After 5 Years of Residency Becoming an American citizen
  ขอสัญชาติอเมริกันใน 5 ปี ได้เป็นพลเมืองอเมริกัน (โดยพำนักในอเมริกา 6 เดือนต่อปี)

American Citizenship Can Be Passed On To Future Generations
   สัญชาติอเมริกันสามารถสืบทอดต่อไปถึงรุ่นลูกหลานในอนาคต 


* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 

 

US EB-5 Investment Projects

© 100% USCIS Approval Records
   นักลงทุนของเราทั้งหมดได้รับอนุมัติ 100%
* ทีมนักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญ Visa EB-5 USA (ชุดที่ 1) ตรวจสอบเคสผู้สมัครทุกครอบครัว
** ทีมนักกฏหมายโครงการลงทุน (ชุดที่ 2) วิเคราะห์เพิ่มว่า เอกสารแข็งแรงมีโอกาสได้รับอนุมัติ จึงยื่นใบสมัครได้
  

© Projects Completion Guaranteed 
   โครงการลงทุนมีการรับประกันงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
* โดยกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกา (มีมูลค่าทรัพย์สินในมือกว่า US$7,500 Millions)
  

© Strong Developer & Management Team Track Record
   (One of The Largest Privately Held Real Estate Companies in USA)
   ทีมนักพัฒนาโครงการที่แข็งแกร่ง & ทีมบริหารประสบการณ์กว่า 34 ปี
* หนึ่งในบริษัทด้านอสังหาฯ ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปัจจุบันบริหารโครงการที่พักอาศัยและธุรกิจกว่า 160 แห่งใน 25 รัฐ

© All EB-5 Funds Audited by An Outside Certified Public Accountant (CPA)
   เงินลงทุน EB-5 ตรวจสอบและรับรองโดยทีมผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับใบอนุญาต 

© Funded by Local Developers in USA and State Government (Available in Some Projects)

   เงินลงทุนจากกองทุนในอเมริกา จากกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น (ในบางโครงการ)

© Hold a Secured First (or Second) Position Loan 
   นักลงทุนได้ถือสิทธิจำนองลำดับหนึ่งหรือลำดับสองในหลักทรัพย์ (ขึ้นกับว่าลงทุนในโครงการใด) 

© Return of the Investment Principal in Approx. 5-6 Years
   นักลงทุนได้รับเงินคืนภายใน 5-6 ปี (โดยประมาณ)

Notes :

• Under the New Act, the DOS will Reserve a Total of 32% of the Annual EB-5 Visa Quota for Investors Having Invested in the Rural Targeted Employment Areas (20%), High-Unemployment Targeted Areas (10%), and Public Infrastructure Projects (2%). 
ภายใต้กฎหมายใหม่ รัฐบาลอเมริกาสำรองวีซ่า EB-5 จำนวน 32% ของโควต้าประจำปี ไว้ให้นักลงทุนที่ได้ลงทุนในโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล (Rural areas) หรือในพื้นที่มีการว่างงานสูง (High-unemployment targeted areas) หรือในโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ (Public infrastructure projects) โดยวงเงินลงทุนเพียง US$800,000
* เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ในกรณีมีวีซ่าเหลือไม่ได้ใช้ (Unused visas) สามารถยกยอดไปรวมกับโควต้าวีซ่าในปีต่อไป 

 
• EB-5 Investors who Have Invested in Projects situated in Rural Areas or in the National Interest may be Entitled for Visa Set-Asides and Faster Processing.  For instance, in the Case of Disaster Recovery in Puerto Rico (a US Territory), EB-5 Vitally Helped Fund Projects related to Infrastructure, Telecommunication, Housing, and Renewable Energy (in 2017). 
ผู้สมัครโปรแกรม EB-5 ที่ลงทุนในโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทหรือที่ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศอเมริกาโดยรวม อาจได้รับการสำรองวีซ่าให้เป็นพิเศษและได้รับอนุมัติวีซ่าเร็วขึ้น
* ตัวอย่างเช่น ในปี 2017 กรณีภัยพิบัติจากพายุเฮอริเคนในเปอโตริโก (ซึ่งเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา) เงินลงทุน EB-5 ช่วยสนับสนุนโครงการฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆเช่น โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม บ้านพักอาศัยสำหรับประชาชน และพลังงานหมุนเวียน ฯ เป็นต้น   

 

 

 

Investment Options :
เงื่อนไขการลงทุน  
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

Targeted Employment Areas (TEAs) or "Infrastructure Projects" :
พื้นที่เป้าหมายสร้างงานหรือโครงการสาธารณูปโภค 

Minimum Investment Amount  
เงินลงทุน = US$800,000


* ในทางสถิติ ผู้สมัคร 96% ลงทุนใน Regional Investment Centers

 

Otherwise (พื้นที่อื่นๆ) 
 
Minimum Investment Amount 
เงินลงทุน = US$1,050,000  

 

  

  

 

 

 

Benefits : US Permanent Residence (Green Card)
ประโยชน์ 12 ข้อผู้ถือวีซ่าถาวรอเมริกา (กรีนการ์ด)
 

(1) An effective way to immigrate to the US for: Professionals, Business People, Foreign Students, Persons wanting to retire in the United States
    วีซ่าถาวรอเมริกาโปรแกรมนักลงทุน ทางด่วนขอกรีนการ์ดอเมริกา (หรือ "ใบเขียวอเมริกา") ช่องทางเป็นพลเมืองอเมริกัน สำหรับ :
- เจ้าของธุรกิจ
- ข้าราชการ
- พนักงานบริษัท
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- นักเรียนนักศึกษา
- ผู้เกษียณอายุ ฯลฯ

ผู้ที่ต้องการพำนักอาศัยถาวร
- เรียนหนังสือ
- ทำธุรกิจการค้า
- ทำงาน
- หรือพักผ่อนในวัยเกษียณในประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) Lawful Permanent Residents ("Green Card" Holders) are granted the same rights as other U.S. Citizens
    ผู้ถือวีซ่าถาวรอเมริกา / กรีนการ์ดอเมริกา ได้รับสิทธิ์ประโยชน์และสวัสดิการต่างๆเท่าเทียมกับพลเมืองอเมริกัน
* ค้นดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนไทย พิมพ์ในกูเกิ้ล "สัญชาติอเมริกา pantip" หรือ "สัญชาติอเมริกัน pantip" หรือ "ย้ายไปอยู่อเมริกา pantip"

(3) No day-to-day business management of your EB-5 investment as you will become a general partner
    ไม่มีข้อบังคับให้ท่านต้องร่วมทำงานประจำวัน หรือบริหารโครงการที่ลงทุนในอเมริกาแต่อย่างใด โดยท่านมีสถานะหุ้นส่วนทั่วไป

(4) Under just one EB-5 application, Permanent Residency (Green Card Holders) in the United States for you (the EB-5 investor), your partner and any dependent children under 21
    วีซ่าถาวรอเมริกา (Immigrant Visas) หรือ กรีนการ์ด อนุมัติให้ท่าน (นักลงทุน EB-5) และครอบครัว กล่าวคือ พ่อ แม่ ลูกทุกคน (บุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี) โดยยื่นใบคำขอวีซ่าถาวร EB-5 เพียงครั้งเดียว

(5) You can live anywhere you choose in the United States & save on taxes when owning a principal residence
    เลือกพำนักอาศัยในพื้นที่ใดก็ได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามความประสงค์ และยื่นขอส่วนลดภาษีสำหรับบ้านหลังแรกได้

(6) Freely start businesses and engage in sole proprietorship or corporate enterprises in the U.S.
    ประกอบกิจการธุรกิจ ได้อย่างเสรีในทุกประเภท (บุคคลธรรมดา, ห้างหุ้นส่วน, หรือบริษัทจำกัด)

(7) Study, work with no restrictions, live, and retire in the United States as well as travel freely to and from the US. If political or economic situation in your country of origin become unstable at any point, you and your family can promptly travel to USA using your green card.
    เรียนหนังสือฟรี-ทำธุรกิจ-ทำงานไม่มีข้อจำกัด-พำนักอาศัย-หรือใช้ชีวิตวัยเกษียณ ในสหรัฐอเมริกา และเดินทางเข้าออกอเมริกาอย่างเสรี ในยามที่สถานการณ์การเมืองหรือเศรษฐกิจไม่มั่นคงในประเทศบ้านเกิด ท่านและครอบครัวใช้บัตรกรีนการ์ดเดินทางเข้ามาในอเมริกาได้ทันที

(8) Houses, consumer goods, cost of living are cheaper than other developped countries
    บ้านราคาไม่แพง-สินค้าราคาถูก-ค่าครองชีพต่ำ เทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ

(9) Become a U.S Citizen after 5 years of being a green card holder
    ขอสัญชาติอเมริกาใน 5 ปีให้กับตนเอง สามี/ภรรยา และลูกทุกคน หลังจากได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักถาวรในอเมริกาและเป็นผู้ถือสถานะประชากรถาวรหรือกรีนการ์ด (Green Card Holder)
* พ่อแม่ยื่นขอสัญชาติอเมริกันให้ลูก ในใบคำร้องเดียวกัน ลูกได้สัญชาติอเมริกาไปพร้อมๆกัน
** หากไม่ต้องการขอสัญชาติอเมริกา ให้ยื่นต่อบัตรกรีนการ์ดทุก 10 ปี

(10) No backlogs for the EB-5 Visa Investor category
     วีซ่าถาวรอเมริกา / วีซ่านักลงทุนอเมริกา อนุมัติอย่างรวดเร็วไม่มีความล่าช้า
หมายเหตุ: March 2020 - USCIS ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณา ส่งผลให้ผู้ขอวีซ่าถาวรนักลงทุนจากประเทศไทย หลังจากนี้อาจได้รับการพิจารณาให้รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาดำเนินการอาจลดลงเหลือ 2 ปี หรือน้อยกว่า!

**เปรียบเทียบกับ โปรแกรมวีซ่านักลงทุนควีเบค (แคนาดา) ใช้เวลาในการพิจารณาเคสยาวนานมากกว่า 4 ปี
*** หรือ โปรแกรมวีซ่านักลงทุนยุโรป ที่ใช้เวลาโดยเฉลี่ย 8-12 เดือนหรือนานกว่านั้น

(11) American citizens are entitled to many social rights and goods, such as schooling, health and medical assistance, social security for retirement and more
     ผู้ถือสถานะประชากรถาวรอเมริกา (กรีนคาร์ด) ได้รับสวัสดิการมากมาย หรือ พลเมืองอเมริกัน ถือสัญชาติอเมริกาดีอย่างไร   
- ได้รับสิทธิ์ประโยชน์มากมายเช่น บุตรเรียนฟรี (ในระดับไฮสกูล) และจ่ายค่าเทอมถูกมากในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
- โอกาสทางธุรกิจ
- การทำงาน
- การรักษาพยาบาลและระบบประกันสุขภาพ
- สวัสดิการสังคมและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล

(12) Visa-Free Travel for Citizens: 184 Countries (As of July 2023)
     ผู้ถือพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาสามารถ เดินทางไปได้ 184 ประเทศทั่วโลก (Without a Travel Visa or With a Visa on arrival)

 

 

 

We Are Working in Collaboration with Financial Professionals & American Attorneys
Duly Licensed by the US Government
เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงิน
และนักกฏหมายอเมริกาได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอเมริกัน 

 

 

 

USA EB-5 Immigrant Investor Visa Program 
วีซ่า EB-5 โปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา 

♦ Since its introduction in 1990 by the U.S. Immigration Act, the EB-5 program provides a special category of immigration visa for high-net-worth international investors.
   โปรแกรมก่อตั้งในปี 1990 ภายใต้กฏหมายอิมมิเกรชั่นของสหรัฐอเมริกา - โปรแกรมวีซ่า EB-5 นักลงทุนอเมริกา (EB-5 Immigrant Investor Program) คือช่องทางพิเศษขอกรีนการ์ดอเมริกา สำหรับผู้มีฐานะหรือมีทรัพย์สินมากจากทั่วโลก

EB-5 is categorized as one of the five (5) employment-based immigrant visa / green card programs in the US.
   โปรแกรมวีซ่า EB-5 ถูกจัดประเภทเป็น
1 ใน 5 ของโปรแกรมวีซ่าถาวร/กรีนการ์ดเพื่อการสร้างงานในอเมริกา

♦ US Government has allocated 10,000 immigrant investor visas annually.
   ทุกๆปี รัฐบาลอเมริกันจัดสรรวีซ่าถาวรประเภทนักลงทุน ให้กับผู้สมัครจากทั่วโลกปีละ 10,000 วีซ่า
* ในปี 2013 และ 2014 เป็นต้นมา : วีซ่าถาวรอเมริกา (USA PR Visas) ถูกอนุมัติเต็มจำนวนครบ 10,000 วีซ่า
** July 2021 : The Court of Appeals for the District of Columbia Circuit มีคำตัดสินว่า โควต้าวีซ่า EB-5 จำนวน 10,000 วีซ่าต่อปีนั้น ให้นับรวมทั้งผู้สมัครหลักและสมาชิกในครอบครัวคือ คู่สมรส และบุตรผู้ติดตาม  เข้าไปในโควต้าดังกล่าว

♦ Practically, immigrant investors invest an investment fund of US$800,000 (under the new rule) into a project sponsored by a "Regional Center". Regional Centers, designated by the USCIS, raise capital funds from foreign investors and subsequently lend the funds to developers who manage the overall development and construction of the projects. Regional Centers perform the duties of an intermediary between developers, foreign investors and projects.  
   ในทางปฏิบัติ ผู้สมัครลงทุนเงิน 800,000 ดอลล่าร์ (ภายใต้เงื่อนไขใหม่) เข้าไปในโครงการที่สนับสนุนโดย "ศูนย์ลงทุนภูมิภาค" (Regional Center) ศูนย์ลงทุนภูมิภาคซึ่งแต่งตั้งโดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของรัฐบาลอเมริกา ระดมเงินจากนักลงทุนต่างประเทศ และนำเงินลงทุนนี้ไปปล่อยเป็นเงินกู้ให้กับบริษัทพัฒนาโครงการ (Developers) ที่เป็นผู้บริหารจัดการโครงการและงานก่อสร้าง ศูนย์ลงทุนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่าง นักลงทุนจากต่างประเทศและโครงการลงทุน  


Between 2008-2015, EB-5 foreign investors have invested tentatively US$37,200 billion into the U.S. economy and created approximately more than 280,000 new jobs. 
   ในปี 2551-2558 นักลงทุน EB-5 จากทั่วโลกได้ลงทุนเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกามากกว่า 1,200,000 ล้านบาท และสร้างงานมากกว่า 280,000 ตำแหน่ง
  

♦ The majority of EB-5 investors choose to invest in TEA projects. It is fundamentally true that the EB-5 program has the potential to foster the economy of USA and bring employment back to the locals after the Covid-19 crisis.
   นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในโครงการพื้นที่เป้าหมายสร้างงาน (TEAs) นั่นคือข้อเท็จจริงสำคัญชี้ว่า โครงการ EB-5 Visa มีศักยภาพช่วยสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของสหรัฐ และก่อให้เกิดการสร้างงานให้กับคนท้องถิ่น ภายหลังจากวิกฤติการณ์โคโรน่าไวรัส-19 


♦ For Thai Nationals : Normal visa processing time is 24-44 months 

   ผู้สมัครจากประเทศไทย : ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ 24-44 เดือน
 * Subject to change without prior notice (อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)


♦ Overall Estimated Time Range : EB5 Processing Times
   ผู้สมัครจากประเทศอื่น : ระยะเวลาโดยประมาณ 36-78 เดือน (As of June 2021)

 
♦ Proving a legitimate source and path of funds is crucial to an EB-5 immigrant investor to be approved by U.S. Citizenship and Immigration Services ("USCIS")
   การพิสูจน์ที่มาที่ไปของทรัพย์สินและเส้นทางของเงินลงทุนที่ได้มาโดยสุจริต เป็นเรื่องสำคัญที่สุด สำหรับผู้สมัคร Visa EB5 ในการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นอเมริกา
* ผู้สมัครต้องนำเสนออย่างครบถ้วนถึงแหล่งที่มาอย่างสุจริตของเงินลงทุน โดยแสดงต้นทางแหล่งที่มา จากนั้นถูกโอนต่อเข้าไปยังบัญชี EB-5 escrow account ในอเมริกา เส้นทางของเงินลงทุนดังกล่าว ต้องไม่มีการขาดตอน (A full and unbroken path of the fund)
** April, 2023 : ในช่วงที่ผ่านมา อัตราการปฏิเสธที่สูง (High denial rates) สำหรับใบคำขอ I-526 ของผู้สมัครจากเวียตนาม มีเหตุผลมาจากเส้นทางการโอนเงินออกนอกประเทศที่ไม่เป็นที่ยอมรับ (Unacceptable path of funds) โดย USCIS เข้มงวดในเรื่องนี้มาก เนื่องจากรัฐบาลเวียตนามอนุญาตให้พลเมืองโอนเงินออกนอกประเทศในจำนวนจำกัดต่อปี นักลงทุนจึงเลือกใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Currency swap) แม้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ USCIS อาจไม่ยอมรับ       

 

♦ Important : November 2020 - Biden win will spur foreign investments in US and spike more interest in EB-5, .
   พ.ย. 2563 - ชัยชนะของประธานาธิบดีไบเดน กระตุ้นเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่สหรัฐ และเพิ่มความสนใจใน Visa EB-5
* ในปี 2020 : ตลาดนักลงทุน EB-5 ใหญ่ที่สุดห้าอันดับแรกของโลกประกอบด้วย China (47%) / India (17%) / Vietnam (12.7%) / South Korea (4.2%) / Brazil (2.6%)  ข้อมูลสถิติจาก Department of States (DOS) 

 

 

 

 

 

Program Advantages
ข้อดีของโปรแกรม
 

• No English language requirement
  ท่านไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา

• No age restriction
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอายุ

• No minimum education requirement
  ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการศึกษา

• No management or business experience requirement
  ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์บริหารงานหรือทำธุรกิ

• No strict net worth requirement
  ไม่มีข้อบังคับที่เข้มงวดเกินไปในการพิสูจน์ที่มาที่ไปของทรัพย์สิน
* ข้อสังเกตุ - การเตรียมเอกสารต้องจัดทำด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง!


• Investor, his/her spouse, and dependents will receive US permanent resident visas (“Green Cards”)
  นักลงทุนพร้อมคู่สมรสและบุตร (ลูกอายุไม่เกิน 20 ปี) ได้รับวีซ่าประชากรถาวรอเมริกา (กรีนการ์ด)

• Dual Citizenship!
  พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ ทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอเมริกัน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย!

• Visa Free & Visa On Arrival to 186 countries worldwide (as of 25 February 2022)
  ผู้ถือพาสปอร์ตอเมริกา เดินทางสะดวกเสรีไป 186 ประเทศทั่วโลก (ในปี 2565)

• $1 Million Worth Of Benefits!
  นักกฏหมายด้านสัญชาติอเมริกา ประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ จากการถือสถานะกรีนคาร์ด / หรือสถานะพลเมืองอเมริกัน คำนวณจากโอกาสเรียนฟรี-จ่ายค่าเทอมถูก-โอกาสทำงานรายได้สูงในอเมริกา-ถือสัญชาติอเมริกันตลอดชีวิต-สัญชาติอเมริกันสืบทอดต่อไปยังลูกหลาน เป็นต้น
* ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมคนอเมริกัน เชื้อชาติอเมริกา (หรือ "อเมริกัน") ผู้เกิดในอเมริกาทุกประการ
 

 

 

 

 

  

Program Qualifications
คุณสมบัติของผู้สมัคร

• To qualify for the program, the applicant must invest US$800,000 (current regulation) in a business project approved by the US Citizenship and Immigration Services (USCIS) and located in an area of the U.S. with high unemployment rates. Return of the Investment Principal in 5-6 Years !
  ผู้สมัครต้องลงทุนเงินจำนวน US$800,000 (เงื่อนไขปัจจุบัน) ในโครงการธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานอิมมิเกรชั่นอเมริกา US Citizenship and Immigration Services (USCIS) และเป็นโครงการอยู่ในพื้นที่มีอัตราการว่างงานสูง
* รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมโครงการ (Project fee) อีก US$80,000 
** นักลงทุนได้รับเงินลงทุนคืนใน 5-6 ปี (โดยประมาณ)

• The applicant's investment must create 10 full-time jobs within a two-year period.
  เงินลงทุนดังกล่าวต้องสร้างงาน 10 ตำแหน่งในช่วงเวลา 2 ปี

• Investment capital can originate from gift, loan, property sale, business income, or any lawful source.
  เงินลงทุนสามารถได้รับมาจาก: เงินให้โดยเสน่หา, เงินกู้ยืม, ขายทรัพย์สินส่วนตัว, รายได้จากธุรกิจ หรือแหล่งเงินทุนอื่นที่ถูกต้องตามกฏหมาย 

 

 

 

EB-5 Immigrant Visa Procedure
ขั้นตอนการขอวีซ่าถาวร EB-5

Step 1 : USCIS I-526
Firstly, a foreign national must file a Form I-526, Immigrant Petition by Alien Entrepreneur, with the United States Citizenship and Immigration Services ("USCIS"). An investor may include his or her spouse and dependent chidlren. 
  ขั้นตอนที่ 1 ผู้สมัครยื่นแบบฟอร์มใบคำร้อง Form I-526 ต่อหน่วยงานสัญชาติและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา USCIS นักลงทุนสามารถรวมสามีหรือภรรยา และลูก (บุตรผู้ติดตาม) อายุต่ำกว่า 21 ปี
* โปรดระวัง : USCIS ตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินของผู้สมัคร ว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย (Source of Legitimate Funds) อย่างละเอียดเข้มข้น หากเตรียมเอกสารไม่เรียบร้อยและแข็งแรง คำร้องขอวีซ่าถาวรอาจถูกปฎิเสธ ผู้สมัครควรทำงานร่วมกับที่ปรึกษาและนักกฏหมายผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์

Step 2 : NVC Fee Bill
Upon approval of the I-526 petition, USCIS transfers the case to the National Visa Center ("NVC") which serves as a middleman between USCIS and the U.S. consulate or embassy where you will apply for an immigrant visa. The NVC collects filing fees, applications, and documents from the applicant residing abroad. 

  หลังจากแบบคำร้อง I-526 ได้รับอนุมัติ USCIS ส่งต่อเคสไปยังศูนย์บริหารวีซ่า ศูนย์ NVC ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม ร้องขอใบสมัครขอวีซ่าถาวรและเอกสารประกอบจากผู้สมัครที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

Step 3 : DS-260 Submission
Each immigrant visa applicant must electronically file a DS-260, Immigrant Visa and Alien Registration Application. 

  ผู้สมัครขอวีซ่าถาวรอเมริกาต้องยื่นแบบฟอร์ม DS-260 ทางออนไลน์

Step 4 : Civil Documents
After the DS-260 application has been electronically submitted, civil documents for each individual are submitted to NVC.  
  หลังจากแบบฟอร์ม DS-260 ได้ถูกยื่นไปทางออนไลน์ ผู้สมัครแต่ละคนต้องยื่นเอกสารประจำตัวไปยังศูนย์บริหารวีซ่า NVC  

Step 5 : File Preparation for U.S. Consular Interview
NVC completes initial processing and makes an "interview ready" file available to the U.S. embassy or consulate in your country of birth or legal residence. An interview notice is sent by email to the applicant's attorney/representative.  
  เมื่อตรวจสอบใบสมัครเรียบร้อย ศูนย์บริหารวีซ่า NVC ประสานงานติดต่อกับสถานฑูต/สถานกงสุล ในประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร จดหมายนัดสัมภาษณ์ถูกส่งไปทางอีเมล์ไปให้นักกฏหมาย/ตัวแทนของผู้สมัคร  

Step 6 : Medical Exam and Biometrics
You and your dependents must schedule and get a medical examination before the interview date. Each U.S. consulate or embassy designates certain medical doctors to perform these medical examinations.  
  ผู้สมัครและผู้ติดตามเข้ารับการตรวจร่างกายกับแพทย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
   

• Step 7 : Interview
You and your dependents will be required to attend an interview with the immigration officer at the U.S. consulate or embassy. If approved, the immigrant visa is issued with a validity period of up to 6 months from the date of the medical exam.   
  ผู้สมัครและผู้ติดตามเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลอเมริกา หากเคสได้รับการอนุมัติ วีซ่าถาวรอเมริกาถูกอนุมัติ โดยวีซ่าถาวรมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ผู้สมัครเข้ารับการตรวจร่างกาย

• Step 8 : ELIS Fee
The applicant must create a USCIS Electronic Immigration System ("ELIS") once the passport with immigrant visa is returned to the applicant. The ELIS fee must be paid prior to or after landing to the U.S.   
  ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียม ELIS ก่อนหรือหลังจากย้ายถิ่นฐานไปอเมริกา บัตรกรีนการ์ดจะไม่ออกให้ผู้สมัครหากค่าธรรมเนียมนี้ไม่ได้รับการชำระ

• Step 9 : Admission to U.S. and I-551 Stamp
The applicant enters the U.S. through a Port of Entry. A green card is mailed to the attorney's address within a few months upon landing in the U.S.    
  ผู้สมัครและผู้ติดตามเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้าสู่อเมริกา ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ บัตรกรีนการ์ดจะถูกอนุมัติภายใน 2-3 เดือนหลังจากนั้น

 

 

 

Key Differences Between EB-5 Vs. E-2 Investor Visa
ความแตกต่างหลัก : วีซ่านักลงทุน EB-5 และวีซ่านักลงทุนผู้ประกอบการ E-2  


(1) Permanent Residence (Green Card) Vs. Non-Immigrant Visa
    วีซ่านักลงทุน EB-5 คือ วีซ่าประชากรถาวร (Immigrant Visa) หรือกรีนการ์ด (Green card) ซึ่งนำไปสู่สัญชาติอเมริกา (US citizenship) ในทางตรงกันข้าม วีซ่านักลงทุน E-2 (หรืออาจเรียกว่า "วีซ่าผู้ประกอบการ") เป็นเพียงวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 ปี (หรือเรียกว่า Reciprocity period) ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอวีซ่ามาจากประเทศใด นักลงทุนเดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้ในช่วงระยะเวลาที่วีซ่าได้รับอนุมัติ โดยทั่วไปวีซ่า E2 มีอายุ 5 ปี และต่ออายุได้อีก 2 ปี
* E-2 Visa ใ้ช้เวลาดำเนินการอนุมัติ 3-6 เดือน ผู้ถือวีซ่า E-2 รับพนักงานที่มีความชำนาญงาน (Specialized employees) เข้ามาทำงานในธุรกิจได้
** วงเงินลงทุน E-2 Visa investment แนะนำเริ่มต้นที่ US$150,000 (นักลงทุนอาจก่อตั้งธุรกิจใหม่ ซื้อธุรกิจที่มีอยู่แล้ว หรือธุรกิจแฟรนไชส์) 

** เวลาพำนักในอเมริกา (Period of stay) ถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อนักลงทุนเดินทางมาถึงพรมแดนอเมริกา โดยปรกติผู้ถือวีซ่า E2 พำนักได้คราวละ 2 ปี ถึงแม้อายุของวีซ่า (Validity period) อาจยาวกว่านั้น คู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีรวมเข้าในใบสมัครได้ (คู่สมรสทำงานได้ บุตรเรียนค่าเทอมเท่าเด็กอเมริกัน)

    วีซ่า E-2 เมื่อหมดอายุ (E-2 visa renewal) ต่ออายุได้คราวละ 2 ปี โดยไม่มีข้อจำกัด (Indefinitely) การขอต่อวีซ่า E2 ค่อนข้างง่าย ไม่ซับซ้อน หากธุรกิจยังคงสร้างรายได้เพียงพอ เมื่อวีซ่า E2 หมดอายุ นักลงทุนเดินทางออกจากอเมริกาและยื่นต่อวีซ่าที่สถานกงสุลอเมริกันนอกประเทศ หรืออีกทางหนึ่ง นักลงทุนพำนักต่อไปในอเมริกาและยื่นเรื่องขอต่อวีซ่าไปยัง USCIS
* นักลงทุน E-2 พำนักในอเมริกาได้ปีละ 122 วันโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากทั่วโลก (Worldwide income taxation)

    อย่างไรก็ตาม วีซ่า E2 ไม่สามารถนำไปขอสถานะประชากรถาวร (Permanent residency) หรือกรีนการ์ด หรือสัญชาติอเมริกัน นี่คือจุดด้อยของวีซ่า E-2
* ตัวอย่างเช่น นักลงทุน E-2 อาจดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี สร้างงานหรือจ่ายภาษีมากมาย แต่หากนักลงทุนขายธุรกิจทิ้งไป หรือหยุดดำเนินธุรกิจเพื่อเกษียณพักผ่อน นักลงทุน E-2 ถูกบังคับโดยกฏหมายให้ออกจากอเมริกาโดยทันที

    อีกกรณีเช่น หากธุรกิจมีผลประกอบการไม่ค่อยดี หรือเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าผู้ถือวีซ่า E-2 ไม่ได้ทุ่มเทให้กับธุรกิจ การขอต่อวีซ่าผู้ประกอบการ E-2 มักถูกปฏิเสธ หรือเมื่อธุรกิจหยุดดำเนินกิจการ ผู้ถือวีซ่า E-2 ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดทันที 

  นักลงทุน E-2 ยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าชั่วคราวไปเป็นวีซ่าประชากรถาวรหรือกรีนการ์ด ผ่านช่องทาง :
- ลงทุนในโปรแกรมนักลงทุน EB-5 Immigrant Investor Visa
 

 

(2) Minimum Investment of US$ 800,000 in a Regional Center project (EB-5) Vs. Substantial Investment in a US Company (E-2)
    วีซ่า EB-5 ลงทุนขั้นต่ำ $800,000 ในขณะที่วีซ่า E-2 ไม่ได้กำหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ำเท่าใด เพียงแต่กำหนดให้เงินลงทุนต้องมีจำนวนมากพอเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น $100,000 - $400,000 หรือมากกว่านั้น
* ขึ้นอยู่กับประเภทและทำเลที่ตั้งของธุรกิจ รวมถึงต้องมีการจ้างพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม 

  

(3) Business Ownership & Management
    นักลงทุน EB-5 ไม่มีข้อบังคับเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นในธุรกิจที่ลงทุนในอเมริกาแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E-2 ต้องถือครองสัดส่วนหุ้นในธุรกิจที่ได้เข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนอย่างน้อย 50%  

    ในด้านการบริหารจัดการ นักลงทุน EB-5 ไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการโครงการธุรกิจที่ตนเองลงทุน แต่อาจทำธุรกิจหรือทำงานอะไรก็ได้ หรือเกษียณอายุ พักผ่อนในอเมริกาโดยไม่จำเป็นต้องทำงานใดๆ ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E-2 มีข้อจำกัดต้องทำงานในธุรกิจที่ตนเองเข้ามาลงทุนเท่านั้น ตามที่ระบุกำหนดไว้อย่างชัดเจนในวีซ่านักลงทุน E-2 ที่ได้รับอนุมัติ 

 

(4) Travels :  EB5 Vs. E2 
    นักลงทุน EB5 ได้รับสถานะประชากรถาวร (Lawful permanent residence) เดินทางเข้าออกอเมริกาได้อย่างเสรี ในทางปฎิบัติ ควรพำนักในอเมริกา 6 เดือนต่อปี เพื่อยื่นขอสัญชาติอเมริกาได้ใน 5 ปี (ผู้ถือกรีนการ์ดหากพำนักในอเมริกาครบ 30 เดือน ในช่วงเวลา 60 เดือน มีคุณสมบัติขอสัญชาติได้)

    ในทางตรงกันข้าม นักลงทุน E2 อาจได้รับอนุมัติวีซ่าระยะสั้นหรือยาว เข้า-ออกได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ขึ้นอยู่กับว่า มาจากประเทศใดที่เป็นคู่ตกลงในสนธิสัญญากับอเมริกา (Treaty country)
* หากได้รับวีซ่าอายุสั้น เข้า-ออกได้ครั้งเดียว ต้องยื่นขอวีซ่าทุกครั้งที่จะเดินทางกลับเข้ามาในอเมริกา
 

 

(5) Nationality of Investors :  EB5 Vs. E2 
    นักลงทุน EB5 มาจากประเทศใดก็ได้ โดยใช้หลักว่านักลงทุนมีสัญชาติใด ให้ดูจากประเทศที่เกิด (Country of birth) 

    ในขณะที่ นักลงทุน E2 ต้องเป็นพลเมืองที่มาจากประเทศที่มีข้อตกลงสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา (Treaty Countries) โดยนักลงทุนถือครองพาสปอร์ตของประเทศนั้นๆ ประเทศที่ไม่มีข้อตกลงเช่น ไนจีเรีย จีน อินเดีย รัสเซีย บราซิล ฯ 
*หมายเหตุ: ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญากับอเมริกาโปรแกรมวีซ่านักลงทุนผู้ประกอบการ E1 / E2

ข้อสังเกตุ - นักลงทุน E-2 อาจยื่นขอเปลี่ยนสถานะจากวีซ่าชั่วคราวไปเป็นวีซ่าประชากรถาวรหรือกรีนการ์ด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ :
• EB-5 Visa ลงทุนในโปรแกรมนักลงทุน EB-5 Immigrant Investor Visa เช่น เพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจ E2 ของตนเอง / ลงทุนเพิ่มในธุรกิจใหม่ / ลงทุนในธุรกิจที่กำลังประกอบการอยู่ / หรือลงทุนในศูนย์การลงทุน (A Regional Center authorized by the USCIS)  

• Employer Sponsorship หานายจ้างในอเมริกาที่ยินดีสปอนเซอร์นักลงทุน E2 เพื่อยื่นขอกรีนการ์ด กระบวนการอาจใช้เวลาหลายปี

• Family Sponsorship การแต่งงานกับชาวอเมริกันเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ถือวีซ่าผู้ประกอบการ E2 หรือหากมีญาติสนิทผู้มีสถานะพลเมืองอเมริกันเช่น บุตร (Child) การขอกรีนการ์ดอาจใช้เวลาเพียง 12 เดือน แต่หากเป็นพี่น้อง (Sibling) อาจใช้เวลาถึง 10 ปี

• Extrodinary Ability Sponsorship ผู้ถือวีซ่าประกอบการธุรกิจ E2 หากสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างยิ่งยวดในด้านธุรกิจ (Business) ศิลปวัฒนธรรม (Arts) วิทยาศาสตร์ (Science) การศึกษา (Education) และกีฬา (Athletics) ในระดับประเทศหรือในระดับโลก มีโอกาสยื่นขอกรีนการ์ดผ่าน EB-1 visa 

  


E-1 Trader Visa
วีซ่าผู้ทำการค้า E-1
  


• Available to qualified business people, originally from treaty countries, who conduct a substantial volume of trade in goods and services with the U.S. 
  วีซ่าผู้ทำการค้า (E-1 Trader Visa) ออกให้กับนักธุรกิจผู้ประกอบการค้าหรือการบริการ ที่มีปริมาณอย่างมีนัยสำคัญกับสหรัฐอเมริกา วีซ่า E-1 ยื่นใบคำขอได้ที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย วีซ่า E-1 จัดอยู่ในประเภท Nonimmigrant visa (คู่สมรสของผู้ถือวีซ่า E-1 ได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในอเมริกา)

  ผู้ขอวีซ่าต้องดำเนินการดังต่อไปนี้คือ :
- ลงมือทำการค้า (นำเข้าหรือส่งออก) ระหว่างอเมริกากับประเทศบ้านเกิดตนเอง อาจเป็นการซื้อหรือขายสินค้าหรือบริการ
- มีปริมาณการค้าหรือบริการมากพอสมควรกับสหรัฐอเมริกา (อย่างน้อย 50% ของยอดรวม) และมีความสม่ำเสมอในช่วงเวลารายปี
- มีผู้ถือหุ้นในประเทศบ้านเกิดอย่างน้อย 50% (หรือผู้สมัครถือครองหุ้นอย่างน้อย 50% ในบริษัท)
- พิสูจน์ให้เห็นได้ว่า ผู้ขอวีซ่ามีความจำเป็นต้องเข้ามาร่วมบริหารจัดการธุรกิจอย่างเต็มที่ในอเมริกา 

หมายเหตุ : ผู้ขอวีซ่า E-1 ให้ขอวีซ่าชั่วคราวธุรกิจ B-1 เดินทางเข้ามาในอเมริกา เพื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทในอเมริกาและเริ่มลงมือทำธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อให้มีธุรกรรมด้านการค้าก่อนยื่นใบสมัครขอวีซ่า E-1 โดยในระหว่างขั้นตอนการก่อตั้งบริษัทในอเมริกา ผู้ประกอบการค้าสามารถเจรจาด้านธุรกิจ ว่าจ้างพนักงาน เซ็นต์สัญญาต่างๆ ฯลฯ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงมือปฏิบัติงานด้านธุรกิจ ควบคุมลูกจ้างพนักงาน หรือรับเงินเดือนผลตอบแทนจากบริษัทในอเมริกา

 


Major Savings For Your Children's Higher Education

ประหยัดค่าเทอมบุตรใน 3 ระดับการศึกษา


(i) FREE Education (Elementary - High School)
    เรียนฟรี (ในระดับประถม จนจบมัธยมปลาย)

(ii) Save $260,000 of Tuition Fee (For 4-Year Bachelor Program)
    ประหยัดค่าเทอมถึง $260,000 (ในระดับปริญญาตรี 4 ปี)

(iii) PLUS Save More on Post-graduate Studies
     ประหยัดค่าเทอมอีก (ในระดับปริญญาโท-เอก)

 

Analysis of Top 4 US Public Universities 
ประหยัดค่าเทอมในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 4 แห่ง
(ผู้ถือกรีนการ์ด/พลเมืองอเมริกัน)

 


Univeristy of North Carolina at Chapel Hill
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $33,184 / year X 4 years = $132,736
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $15,296 / year X 4 years = $61,184
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $71,552
ประหยัดค่าเทอมบุตร 3 คน = $214,656 

 Univeristy of Florida
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $33,184 / year X 4 years = $132,736
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $12,863 / year X 4 years = $51,452
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $81,284
ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน = $243,852 

 

 

Univeristy of Virginia
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $41,312 / year X 4 years = $165,248
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $19,312 / year X 4 years = $77,248
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $88,000
ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน = $264,000

 

 

College of William and Mary
ค่าเทอมชาวต่างชาติ $40,358 / year X 4 years = $161,432
ค่าเทอมชาวอเมริกัน $20,566 / year X 4 years = $82,264
ประหยัดค่าเทอมต่อคน (ปริญญาตรี 4 ปี) = $79,168
ประหยัดค่าเทอมสำหรับบุตร 3 คน = $237,504

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

ข่าววีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกาล่าสุด : 

 

 

♦ February 23, 2023 : ผู้สมัครจาก 20 ประเทศที่ยื่นขอวีซ่านักลงทุน EB-5 มากที่สุด ภายใต้กฏหมายใหม่ RIA 
มีดังต่อไปนี้ : Argentina / Brazil / Canada / Chile / China / Columbia / France / Germany / India / Korea / Nigeria / Pakistan / Peru / Russia / Singapore / South Africa / Switzerland / Taiwan / UK / Vietnam

* ข้อมูลดังกล่าวมาจาก Signature Bank ผู้ให้บริการชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในตลาดการลงทุน EB-5 ด้านการจัดทำสัญญาเอสโครว์ (Escrow agreemts) และการเปิดบัญชีสำหรับโอนเงินลงทุน EB-5 โดย Singature Bank ทำงานร่วมกับโครงการ EB-5 จำนวนมาก ในการช่วยปกป้องคุ้มครองเงินลงทุนของนักลงทุน และทำให้กระบวนการทั้งหมดมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  

 

 

♦ February 3, 2023 : ใบคำขอ I-526 และ I-829 ได้รับการพิจารณามากขึ้นไตรมาส 4 ของปี 2022 
ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2022 หน่วยงาน USCIS อนุมัติ
• ใบคำขอย้ายถิ่นฐานนักลงทุน (I-526) จำนวน 259 เคส และปฏิเสธ 276 เคส (จำนวนเคสถูกปฏิเสธค่อนข้างสูง) โดยในช่วงสามไตรมาสก่อนหน้า เคสที่ได้รับการพิจารณามีจำนวน 455 เคส 152 เคส และ 61 เคส ตามลำดับ

• ใบคำขอปลดเงื่อนไขนักลงทุน (I-829) ได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้น กล่าวคืออนุมัติ 418 เคส และปฏิเสธ 41 เคส ดูตัวเลขสถิติ USCIS
* ใบคำขอปลดเงื่อนไข (I-829) เมื่อผ่านการอนุมัติ นักลงทุนได้รับ Permanent Green Card มีอายุ 10 ปีและต่อบัตรได้ (Renewable)

ตรวจสอบ Visa Bulletin ปฏิทินประจำ Feb 2023 - กุมภาพันธ์ 2566 จัดทำโดย US Department of State รายงานความคืบหน้า (Priority date) ของใบสมัครกรีนการ์ด (Green card applications) ประเภทต่างๆที่ได้รับการพิจารณาดำเนินการต่อไป
* ในกรณี "Current" คือไม่ต้องเสียเวลารอ (no wait times)
 
 

 

♦ December 7, 2022 : ผู้โยกย้ายถิ่นฐานกว่าหนึ่งล้านคนได้รับสัญชาติอเมริกาในปี 2022
ประชากรถาวร (Lawful Permanent Residents : LPRs) จำนวน 1,023,200 คนได้ปฏิญานตนเข้ารับสัญชาติอเมริกัน ตามรายงานในปีงบประมาณ 2565 (Fiscal Year 2022 Progress Report) นับเป็นตัวเลขสูงที่สุดเป็นลำดับสามจากสถิติย้อนหลังในรอบกว่า 25 ปี กล่าวคือ 1,040,991 คน (ปี 1996) และ 1,046,539 คน (ในปี 2008)
* LPRs ผู้ยื่นขอสัญชาติ 12 Dec 2022 หรือภายหลังจากนั้น บัตรกรีนการ์ดจะต่ออายุโดยอัตโนมัติออกไป 24 เดือน โดยให้แสดงใบเสร็จ (Form N-400 receipt Notice) ร่วมกับบัตรกรีนการ์ดที่หมดอายุ (Expired green cards) เพื่อแสดงสถานะ
** Dec 14, 2022 :  ปธน. ไบเดน ได้ลงนามในคำสั่งให้ปรับปรุงวิธีการสอบภาษาอังกฤษ (English test) และการสอบความรู้สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ (Civic test) ในกระบวนการขอสัญชาติอเมริกา (Naturalization) เพื่อให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น โดยเริ่มทดลองเป็นโปรแกรมนำร่องในปี 2023

 

 

♦ November 30, 2022 : ระยะเวลาดำเนินการใบสมัครนักลงทุนอเมริกา I-526
ในไตรมาสที่สาม (Q3) ปี 2022 USCIS พิจารณาใบสมัคร I-526 ได้ทั้งหมด 455 เคส ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งจำนวน 61 เคส และไตรมาสที่สอง 152 เคส
* อย่างไรก็ตาม น้อยกว่าจำนวนในไตรมาสที่สี่ (Q4) ของปี 2020 คือ 1,140 เคส และในไตรมาสที่สาม (Q3) ของปี 2018 ทำได้สูงสุด 4,424 เคส (โดยอนุมัติ 4,012 เคส และปฏิเสธ 412 เคส) 
 
 


♦ Nov 21, 2022 : The Reform and Integrity Act (RIA) เปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลาลงทุน  
• เงินลงทุน EB-5 ในกฏหมายใหม่ RIA ต้องคงการลงทุนไว้แบบมีความเสี่ยง (To be Sustained "At Risk") เพียง 2 ปี นับจากวันเวลาที่เงินลงทุนได้ถูกนำใช้ไปในการสร้างงาน (Job creation) ในโครงการ
* ภายใต้กฏหมายเดิม นักลงทุนต้องรักษาเงินไว้ในโครงการ ตั้งแต่เริ่มโอนเงิน ไปจนกว่าบัตรกรีนการ์ดชั่วคราวอายุ 2 ปี (Conditional permanent resident cards) หมดอายุลง รวมเวลาทั้งหมด 5-6 ปีหรือนานกว่านั้น
 

 

♦ Nov 8, 2022 : USCIS ออกนโยบายสาธารณะ (Public Policy) โปรแกรม EB-5  

• นักลงทุนยื่นฟอร์ม I-485 (ใบคำขอเปลี่ยนแปลงสถานะ) ไปพร้อมกับฟอร์ม I-526 (ใบคำขอสถานะถาวรแบบนักลงทุน) ได้
• เปลี่ยนชื่อฟอร์ม I-526 จากเดิม "Immigrant Petition by Alien Entrepreneur") ไปเป็น "Immigrant Petition by Standalone Investor" และอ้างอิงไปถึงฟอร์ม I-526E (Immigrant Petion by a Regional Investor)
 

 

♦ Aug 26, 2022 : โปรแกรม EB-5 เริ่มดำเนินการเต็มรูปแบบ ภายหลัง USCIS บรรลุข้อตกลง (Settlement agreement) กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
สรุปประเด็นสำคัญมีรายละเอียดดังนี้ :
• ศูนย์การลงทุนภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้า (Previously authorized Regional Centers) ให้ใช้ใบอนุญาตเดิมได้ 
• ศูนย์การลงทุนภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้า ยื่นแบบ Form I-956 ภายใน December 29, 2022 เพื่อรักษาใบอนุญาตเดิม
• ศูนย์การลงทุนภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้า ไม่ต้องรอการอนุมัติ Form I-956 ให้ยื่นใบสมัครของลูกค้าไปยัง USCIS ได้ทันที 
• ศูนย์การลงทุนภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้า ยื่นเรื่องขออนุมัติโครงการลงทุน (EB-5 Projects) ได้ทันที 
• นักลงทุน EB-5 ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายถิ่นฐานถาวร I-526 ให้ใช้เอกสารประกอบการยื่น I-956 เช่น ใบเสร็จ หลักฐานชำระบัตรผ่านเครดิต ฯ  
• USCIS ไม่ปฏิเสธคำร้อง I-526 หรือ I-829 หากศูนย์การลงทุนภูมิภาคที่ได้รับอนุญาตมาก่อนหน้า ยังไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม Form I-956 
• USCIS นำเสนอข้อมูลแบบฟอร์มและขั้นตอนการสมัครลงในเว็บไซต์ โดยยึดตามเงื่อนไขในสัญญาข้อตกลง (Settlement agreement)

   


♦ May 5
, 2022 :
 USCIS ปรับปรุงช่องทางออนไลน์สำหรับเช็คเวลาดำเนินการ (Processing times)   
เครื่องมือทางออนไลน์เพื่อตรวจสอบระยะเวลาพิจารณาใบคำขอประเภทต่างๆ Check Case Processing Times
• Form - เลือก I-526 : Immigrant Petition by Alien Investor / Form Category - เลือก All other areas - For use by an investor who wishes to immigrate to the United States / Filed Office or Service Center - เลือก Immigrant Investor Program Office / คลิก Get Processing Time

 

♦ Mar 15, 2022 : The US Congress has passed the "EB-5 Reform and Integrity Act of 2022" 
รัฐสภาอเมริกันผ่าน "กฏหมายปฎิรูปโปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุน EB-5 2022" ต่ออายุโปรแกรมศูนย์การลงทุน (Reauthorization of EB-5 Regional Center Program) ไปอีก 5 ปีจนถึง September 30, 2027
* เงื่อนไขใหม่ไม่มีผลกระทบต่อใบคำขอ I-526 ที่รออยู่ในกระบวนการ
** มีผลบังคับใช้ May 14, 2022 (60 วัน) หน่วยงานรัฐบาลเริ่มพิจารณาใบคำขอ I-526 / คำขอเปลี่ยนสถานะ I-485 / ใบสมัครวีซ่าถาวรอเมริกา DS-260

◊ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ขอวีซ่าลงทุน USA EB-5 Visa ภายใต้กฎหมายใหม่ ("The EB-5 Reform Act") :
ยื่นใบคำขอ I-526 และใบคำขอเปลี่ยนสถานะ I-485 (Adjustment of Status : AOS) ไปพร้อมกันได้ ("EB-5 Concurrent Filing") ผู้สมัครที่ได้ยื่นคำขอ I-526 ไปแล้ว ระหว่างพำนักอยู่ในอเมริกาด้วยสถานะชั่วคราวเช่น วีซ่านักเรียน (F-1 student visa) วีซ่าฝึกงานหลังจบการศึกษา (OPT) วีซ่าทำงาน (H-1B work visa) วีซ่าผู้บริหาร (L-1A managerial visa) วีซ่าผู้ประกอบการ (E-2 visa) และวีซ่าชั่วคราวอื่นๆ ยื่นขอใบอนุญาต Permits ต่างๆได้ (เพื่อรับสิทธิประโยชน์ผู้ถือกรีนการ์ด ถึงแม้ยังไม่ได้รับสถานะ PR) : 
(i) ยื่นลงทะเบียน PR หรือปรับสถานะ (I-485 Application to Register Permanent Residence or Adjust Status) เพื่อรับสิทธิ์พำนักอาศัย-เรียน-ทำงาน
  * ผู้ถือวีซ่านักเรียน F-1 visa ได้รับสิทธิประโยชน์ "Pending adjustment status" เช่น หยุดพักการเรียนได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสถานะแต่อย่างใด
  * ผู้ถือวีซ่าทำงาน H-1B ที่ถูกให้ออกจากงาน (Layoffs) ยื่นขอวีซ่า EB-5 เพื่อพำนักต่อไปในอเมริกาและทำงานได้ โดย USCIS ออกใบ Permits ให้ใน 3-4 เดือน  
(ii) ขอใบอนุญาตเดินทาง (I-131 Application for Travel Document) เพื่อสิทธิ์เดินทางเข้าออกเสรี 
(iii) ขอใบอนุญาตทำงาน (I-131 Application for Employment Authorization) เพื่อสิทธิ์ในการทำงาน 
  * ใบอนุญาตทำงาน Employment Authorization Document (EAD) อนุญาตให้ผู้ถือ ทำงานประเภทใดก็ได้ในอเมริกา (หรือไม่ทำงานอะไรเลยก็ได้)

Timely Processing กฏหมายใหม่กำหนดให้ USCIS ศึกษาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ให้เพียงพอต่อ USCIS ในการพิจารณาเคส I-526 และ I-829 ให้แล้วเสร็จใน 120 วันหากลงทุนใน TEA (หรือเฉลี่ยไม่เกิน 240 วันสำหรับการลงทุนอื่นๆ) 
* ในการยื่น I-829 (ขอปลดเงื่อนไข) :  นักลงทุนได้รับเวลาขยายเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อแสดงว่ามีการจ้างงานครบ 10 คน

EB-5 Regional Center Program หากโปรแกรมหมดอายุลงอีกในอนาคต ข้อบัญญัติการสืบทอดเงื่อนไขเดิม (Grandfathering provisions) ค้ำประกันให้เคสของผู้สมัครเดิมที่อยู่ในระบบ (existing clients) ที่ยื่นเรื่องเข้ามาก่อน September 30, 2026 ต้องได้รับการพิจารณาโดย USCIS ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

กฎหมายใหม่คุ้มครองสิทธิ์ผู้ติดตาม (Dependent children) ในกรณีผู้ติดตามอาจมีอายุเกิน (Age out) เนื่องจากรอการพิจารณาอยู่ในกระบวนการเป็นเวลานานยืดยาว

เงินลงทุนจากการให้โดยเสน่หา (Gifts) ยังคงได้รับอนุญาต โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นเงินให้จากสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น

แหล่งที่มาของเงิน (Source of funds restrictions) ผู้สมัครต้องแสดงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฏหมายของ เงินลงทุน (Capital investments) รวมถึงค่าธรรมเนียมโครงการ (Administrative fees) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Any fees) 

กรณีศูนย์การลงทุน (Regional center) หรือกิจการค้าก่อตั้งขึ้นใหม่ (New commercial enterprise : NCE) ต้องปิดตัวลง นักลงทุนขอโยกย้ายเงินลงทุนไปในโครงการอื่นได้ (ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับการติดต่อจาก USCIS แจ้งเรื่องยุติโครงการ) โดยยังคงอยู่ในคิวการพิจารณาตามเดิม นอกจากนี้ ศูนย์การลงทุนถูกบังคับให้รายงานผลดำเนินการ (Reporting requirements) อย่างต่อเนื่อง
* Regional centers ต้องส่งรายงานด้านการเงินประจำปี (Annual financial reports) ไปยังทั้ง USCIS รวมถึงนักลงทุน โดยนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดว่าเงินลงทุนถูกนำไปใช้ในเรื่องใดเพื่อการสร้างงานในแต่ละปี ดังนั้นทีมผู้บริหารเงินลงทุน (Funds administrators) จะพิถีพิถันในการรับงาน และจะไม่รับบริหารโครงการ EB-5 ที่น่าสงสัย มีความเสี่ยงสูง หรือไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ นักลงทุนมั่นใจได้ว่า โครงการใช้เงินลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใสมากขึ้น

EB-5 Integrity Funds กองทุนด้านจริยธรรมได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้กับ USCIS ในการตรวจสอบศูนย์การลงทุนทั้งใน USA และในต่างประเทศ รวมถึงโครงการ EB-5 ต้องมีผู้บริหารเงินลงทุน (Fund administrators) ที่ได้รับอนุญาต
* September, 2022 : USCIS ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของศูนย์การลงทุน (Regional centers) อย่างละเอียดมากขึ้น โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่โครงการ ตรวจสอบบัญชีทุก 5 ปี เจ้าหน้าที่ศูนย์ต้องไม่มีประวัติด่างพร้อย หากศูนย์การลงทุนบริหารเงินทุนผิดพลาด รายงานเท็จ ไม่สอดคล้องตามกฏกติกา จะถูกลงโทษปรับอย่างแรง (สูงถึง 10% ของเงินลงทุนทั้งโครงการ) หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
** ภายใต้กฏหมายใหม่ Regional centers ต้องแจ้ง USCIS และนักลงทุนให้ทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของแผนธุรกิจโครงการลงทุน EB-5 (Material changes of an EB-5 investment project's business plan) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานะของนักลงทุน ดังนั้นจึงป้องกันอีกชั้นหนึ่งทำให้ทีมผู้บริหารของ Regional centers และโครงการ EB-5 ดำเนินการตามแผนการธุรกิจ
*** นอกจากนี้ ทุกโครงการลงทุนต้องยื่น Form I-956F ("Project request") ซึ่งต้องมีรายละเอียดแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฏหมายการลงทุน (U.S. securities regulations) ก่อนที่นักลงทุนจะยื่นใบคำขอวีซ่านักลงทุน Form I-526E ได้ ด้วยเหตุนี้ USCIS จึงตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของ Regional centers ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะตรวจจับความผิดปรกติหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกฏหมายใดๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
     

 

♦ March 11, 2022 : วันสุดท้ายลงทุนโดยตรง $500,000 (EB-5 Direct Investment) 

การลงทุนโดยตรง (ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก) มีความเสี่ยงเช่น ผู้สมัครอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืน หากกิจการไม่ประสบผลสำเร็จ ความเสี่ยงต่อมาคือ หากบริษัทมีผลประกอบการไม่ดี ไม่สามารถจ้างแรงงานให้ครบตามที่กฏหมายบัญญัติ (จ้างงาน 10 คน เป็นเวลา 2 ปี) นั่นหมายถึง นักลงทุนไม่สามารถรักษาสถานะประชากรถาวร (Permanent residence) ไว้ได้ เมื่อยื่นคำร้องขอปลดเงื่อนไข (I-829 petition) เพื่อรับกรีนการ์ดใบใหม่แบบถาวร ใบคำขอ I-829 petition อาจถูกปฏิเสธ (เพราะสร้างงานไม่ครบตามเงื่อนไข) 

นักลงทุนอาจสูญเสียทั้งเงินลงทุนและสูญเสียสถานะผู้ถือกรีนการ์ด (Green Card Holders Status) ดังนั้นควรศึกษาข้อมูล EB-5 Direct Investment อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: ข้อได้เปรียบหลักลงทุนใน Regional Center Program คือ การจ้างงานทางอ้อม (Indirect job creation) เช่นแรงงานภายนอก (Offsite jobs) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ นับรวมเข้ามาได้ ทำให้ Regional Center Investment สร้างงานตามกฏหมายได้ง่ายกว่า (ในขณะที่ Direct Investment ต้องจ้างแรงงานทางตรงให้ครบ 10 คนต่อปี เป็นภาระที่กระทำได้ยากกว่า)
  

 

 

 

 

 
Visitors: 520,604