ขอวีซ่าเชงเก้น

ขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2023

กระบวนการขอวีซ่าเชงเก้น มี 9 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ :  
 

1. ขอวีซ่าเชงเก้นประเภทใด
2. ยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นที่ใด
3. ยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นเวลาใด
4. จองวันนัดหมายยื่นคำขอวีซ่า
5. วิธีกรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่า
6. เตรียมเอกสารประกอบ
7. สัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น
8. ชำระค่าธรรมเนียม
9. รอฟังผลคำขอวีซ่าเชงเก้น
© คำถามทั่วไป & ข่าวสารล่าสุด
 

หมายเหตุ: บจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้ให้บริการขอวีซ่าเชงเก้น เรารับทำวีซ่าถาวรยุโรปประเภทนักลงทุน เท่านั้น!

 

วีซ่าถาวรและสัญชาติทั่วโลก
โปรแกรมนักลงทุน

(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้ !

 

วีซ่าเชงเก้นคืออะไร 

วีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) หรือเรียกว่า "Visa Type C" เป็นวีซ่าพำนักระยะสั้น (Short-stay Visa) ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางไปได้ทั่วภาคพื้นรัฐเชงเก็นในทวีปยุโรป เขตเชงเก้นครอบคลุม 26 ประเทศ หรือเรียกว่า “รัฐเชงเก็น” (Schengen States) โดยยกเลิกการตรวจลงตราพาสปอร์ตและไม่มีจุดตรวจพรมแดน (border controls) ในระหว่างรัฐเชงเก็น

พื้นที่เชงเก็น (Schengen Area) ประกอบด้วย : ออสเตรีย (Austria), เบลเยี่ยม (Belgium), สาธารณรัฐเชค (Czech), เดนมาร์ก (Denmark), เอสโตเนีย (Estonia), ฟินแลนด์ (Finland), ฝรั่งเศส (France), เยอรมัน (Germany), กรีซ (Greece), ฮังการี (Hungary), ไอซ์แลนด์ (Iceland), อิตาลี (Italy), ลัตเวีย (Latvia), ลิคเทนสไตน์ (Lichtenstein), ลิทัวเนีย (Lithuania), ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg), มอลต้า (Malta), เนเธอร์แลนด์ (Netherlands), นอร์เวย์ (Norway), โปแลนด์ (Poland), โปรตุเกส (Portugal), สโลวาเกีย (Slovakia), สโลเวเนีย (Slovenia), สเปน (Spain), สวีเดน (Sweden), และสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
* Nov 2022 : โครเอเชีย (Croatia) เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกล่าสุดเขตเชงเก็น

ข้อสังเกตุ :
› สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ) และประเทศไอร์แลนด์ ไม่อยู่ในเขตเชงเก้น
* "วีซ่าเชงเก้นเข้าอังกฤษได้ไหม" คำตอบคือไม่ได้ ต้องขอวีซ่าอังกฤษแยกต่างหาก!
› ผู้ถือวีซ่าเชงเก้น multiple แบบเดินทางเข้าออกหลายครั้ง (double entries / multiple entries) สามารถเดินทางเข้าไปใน บัลกาเรีย โรมาเนีย ไซปรัส โครเอเชีย รวมถึงประเทศเล็กๆในยุโรป (European micro states) เช่น โมนาโค ซานมาริโน และนครรัฐวาติกัน โดยไม่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติมเพื่อเดินทางเข้าประเทศเหล่านี้
 
* ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาใน google โดยพิมพ์ "วีซ่าเชงเก็น pantip" หรือ "ขอวีซ่ายุโรป pantip"

 

ผู้ต้องการเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้น (Schengen Area) ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด ต้องขอวีซ่าเชงเก้น ปัจจุบันพลเมืองมากกว่า 60 ประเทศ เดินทางเข้าไปในยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ 90 วันในทุก 6 เดือน 
* พลเมืองไทยต้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้น 

ในกรณีต้องการพำนักนานกว่า 90 วันในทุกช่วง 180 วัน ต้องยื่นวีซ่าพำนักระยะยาว (Long-stay Visa) หรือเรียกว่า "Visa Type D" หรือยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัย (Residence permits) ในประเทศที่ต้องการพำนักโดยทันที หลังจากช่วงเวลา 90 วันไ้ด้ยุติลงผ่านพ้นไป

การขอวีซ่ายุโรปหรือที่เรียกว่าวีซ่าเชงเก้น เป็นขั้นตอนสำคัญ ผู้ขอวีซ่าควรยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa application) ด้วยความระมัดระวัง ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

(1) ตรวจสอบว่าต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นประเภทใด

การขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเดินทางเข้ามาในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในประเภทใด (Schengen visa types) ขึ้นอยู่กับว่าเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์ใด ประเภทวีซ่าเชงเก้นมีดังนี้ :

 • วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit visa)
 • วีซ่าท่องเที่ยว (Tourism visa)
 • วีซ่าเยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเพื่อน (Visa for Visiting Family or Friends)
 • วีซ่าธุรกิจ (Business visa)
 • วีซ่าแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกีฬา (Visa for Culture and Sport activities)
 • วีซ่าสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ (Visa for Official Visits)
 • วีซ่านักเรียน (Study visa)
 • วีซ่าเข้ามารักษาพยาบาล (Visa for Medical Reasons)
(2) ยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นไปยังที่ใด

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ขึ้นอยู่กับว่าประเทศในเขตเชงเก้นที่ท่านต้องการเดินทางเข้าไป (Destination country) ได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างไร โดยทั่วไปสามารถยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้คือ:

• สถานทูต (Embassies)
• สถานกงสุล (Consulates)
• ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น แต่งตั้งโดยสถานทูตของประเทศนั้น (Visa application center)
• สถานทูต / สถานกงสุล ของประเทศเชงเก้นอื่น ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น สำหรับประเทศเชงเก้นปลายทางของท่าน (Destination country)


กฏของเชงเก้น (Schengen rules) มีดังต่อไปนี้ :

 • หากต้องการเดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้นเพียงประเทศเดียว ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นไปยังสถานทูต / สถานกงสุล / ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของประเทศเชงเก้นนั้น
 • หากต้องการเดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้นมากกว่าสองประเทศ ให้ยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นดังนี้ : 
  > ยื่นไปยังสถานทูต / สถานกงสุล / ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของประเทศเชงเก้นที่จะเข้าไปพำนักนานที่สุด (กรณีจำนวนวันที่จะพำนักในแต่ละประเทศ-ไม่เท่ากัน) 
  > ยื่นไปยังสถานทูต / สถานกงสุล / ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของประเทศเชงเก้นที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก (กรณีจำนวนวันที่จะพำนักในแต่ละประเทศ-เท่ากัน)

 

สถานที่ยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นประเทศต่างๆ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
♦ จามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ห้อง 404-405 ถ.พญาไท ปทุมวัน กทม. 10330
  (Monday-Friday 08:30–16:00) Tel. (66) 2118-7015

ให้บริการรับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชงเก้นต่อไปนี้:
วีซ่าออสเตรีย
วีซ่าเบลเยี่ยม
วีซ่าสาธารณรัฐเช็ก  
• 
วีซ่าเดนมาร์ก
• วีซ่าเอสโตเนีย (สถานทูตฟินแลนด์เป็นตัวแทน)

• 
วีซ่าฟินแลนด์
• 
วีซ่าเยอรมัน
• .วีซ่าไอซ์แลนด์ (สถานทูตเดนมาร์กเป็นตัวแทน)
• 
วีซ่าอิตาลี
• วีซ่าลิคเทนสไตน์ (สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทน)
• วีซ่ามอลต้า (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)
• วีซ่าเนเธอร์แลนด์
* เนเธอร์แลนด์บริการตรวจไวรัสโควิด (COVID-19 Tests) ฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาระหว่าง July-August 2021 
• วีซ่านอร์เวย์
* June 24, 2021 นอร์เวย์เริ่มใช้พาสปอร์ตวัคซีน (EU COVID-19 Vaccination Passports) 
• วีซ่าสโลวีเนีย (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)

• 
วีซ่าสวีเดน
• 
วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
♦ สาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ชั้นที่ 12 ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กทม. 10120
  (Monday-Friday 08:00 – 16:30) Tel. (66) 2838-6688
วีซ่าฝรั่งเศส
* June 23, 2021 ฝรั่งเศสอัพเดตการใช้พาสปอร์ตวัคซีนโควิด (France's COVID-19 Vaccination Passports) 
• วีซ่าโปรตุเกส

 

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
♦ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ชั้น B2 ห้อง A/1 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กทม. 10110
  (Monday-Friday 08:30 – 16:00) Tel. (66) 2258-3524
วีซ่าสเปน

 

ยื่นโดยตรงที่สถานทูต :
• วีซ่ากรีซ 
• วีซ่าฮังการี
• วีซ่าลัตเวีย (สถานทูตฮังการีเป็นตัวแทน)
• วีซ่าลิทัวเนีย (สถานทูตเยอรมันเป็นตัวแทน)
• วีซ่าลักเซ็มเบิร์ก 
• วีซ่าโปแลนด์ 
• วีซ่าสโลวาเกีย 
 

(3) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้น

เนื่องจากสถานทูต / สถานกงสุล ต้องใช้เวลาในการพิจารณาใบคำขอวีซ่าเชงเก้น เวลาที่เหมาะสมในการยื่นขอคำร้องวีซ่าเชงเก้น มีดังต่อไปนี้ :

 •  ยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าที่สุดคือ หก (6) เดือนก่อนวันเดินทาง
 •  ยื่นขอวีซ่าล่าช้าที่สุดคือ สิบห้า (15) วัน ก่อนวันเดินทาง
 •  ระยะเวลาแนะนำคือ สาม (3) สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง

(4) จองวันนัดหมายยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น

ในการจองวันนัดเพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศเชงเก้นส่วนใหญ่อนุญาตให้จองได้ทางออนไลน์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง หลายประเทศเชงเก้น กำหนดให้ทำการจองวันนัดหมายด้วยตนเองที่สถานฑูต / สถานกงสุล ของประเทศเชงเก้นที่ท่านต้องการเดินทางเข้าไป

(5) กรอกข้อมูลแบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้น Download the application form จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและถูกต้องตรงไปตรงมา ใบสมัครขอวีซ่าเชงเก้นมีรูปแบบเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มขอวีซ่าของประเทศเชงเก้นใด

ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นต้องกรอกข้อมูลต่อไปนี้ลงในแบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa application form) :

 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ข้อมูลประวัติพื้นฐานอื่นๆ
 • วัตถุประสงค์การเดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้น
 • รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทาง

เพื่อให้การกรอกคำขอวีซ่าเชงเก้นมีความครบถ้วนถูกต้อง โปรดให้ความสำคัญกับคำแนะนำต่อไปนี้ :

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรุ่นล่าสุด เพราะเป็นเพียงแบบฟอร์มคำขอวีซ่าที่ใช้ยื่นได้
 • มั่นใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วน เทคนิคการกรอกใบคำขอวีซ่าเชงเก้น ดูได้ที่ ลิ้งค์นี้
 • อย่าเว้นว่างในช่องคำถามใด หากมีคำถามใดที่ไม่ตรงกับเคสของท่าน ให้กรอก NA (No Answer) นั่นคือ ไม่มีคำตอบ
 • ให้พิมพ์แบบฟอร์มออกมาสองชุด และเซ็นชื่อลงในทั้งสองฟอร์ม
 • หากผู้ขอวีซ่าเป็นผู้เยาว์ ผู้ปกครองต้องยื่นใบยินยอม (Written consent) กรอกข้อมูลเรียบร้อย และเซ็นชื่อในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง

 

วิธีกรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้นรุ่นใหม่ (New Harmonised Schengen Visa)

* แบบฟอร์มใหม่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 2020 (เริ่มใช้ February 2020)

 

                                         

 Family members of EU, EEA, or CH citizens shall not fill in fields no. 21, 22, 30, 31 and 32 (marked with*) 
สมาชิกในครอบครัวของพลเมือง EU EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 21 22 30 31 และ 32 (มีเครื่องหมาย*)

 

Question 1
กรอกนามสกุลให้ถูกต้อง
*ตรงตามที่ระบุในเอกสารพาสปอร์ต

Question 2
นามสกุลตอนเกิด (นามสกุลที่เคยใช้ก่อนหน้า)
*นามสกุลก่อนหน้าเช่น นามสกุลอื่นๆที่เคยใช้ นามสกุลก่อนแต่งงาน ให้กรอกทุกนามสกุล

Question 3
ชื่อ                  

Question 4
วันเดือนปีเกิด (วัน-เดือน-ปี)
*หากไม่ทราบวันเดือนปีเกิด กรอกเป็นเครื่องหมายเช่น วัน**-เดือน**-ปี **** ให้ตรงตามพาสปอร์ต

Question 5
สถานที่เกิด
*อำเภอ จังหวัด สะกดตรงกับพาสปอร์ต

Question 6
ประเทศที่เกิด
*ระบุ Thailand หรือประเทศอื่นที่เกิดจริง

Question 7
สัญชาติปัจจุบัน ระบุ Thailand
สัญชาติตอนเกิด n/a (หากไม่มีสัญชาติเกิดในประเทศอื่น)
สัญชาติอื่นๆ * ระบุประเทศอื่นๆที่ถือสัญชาติด้วย

Question 8
ระบุเพศ หญิง / ชาย กรอกตามพาสปอร์ต

Question 9
สถานะภาพสมรส
Single - โสด (ไม่เคยแต่งงาน และไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้ใด)
Married - จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมาย
Registered Partnership - ลงทะเบียนอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา (ไม่จดทะเบียนสมรส)
Separated - แยกทางไม่ได้อยู่ด้วยกัน (ยังมีสถานะสมรส)
Divorced - จดทะเบียนหย่า
Widow(er) - เป็นหม้าย
Other (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Partner (อยู่กินฉันสามีภรรยา) 

Question 10 
กรณีผู้เยาว์: ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฏหมาย ต้องกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ (หากไม่ตรงกับผู้สมัคร) โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส และสัญชาติผู้ปกครอง

Question 11 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) 

Question 12 
ประเภทของเอกสารเดินทาง : ให้ติ๊กถูก Ordinary passport สำหรับประชาชน / Diplomatic passport / หรือ Official passport สำหรับข้าราชการ         


หมายเหตุ : แบบฟอร์มขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ลิคเทนสไตน์ และสวิส ฯ จะไม่มีโลโก้ของประเทศนั้น

  

                                                    

 Question 13

จำนวนเอกสารเดินทาง
*ระบุจำนวนพาสปอร์ตยังมีอายุ ตามที่ถือครองจริง

Question 14, 15, 16
วันที่ออกพาสปอร์ต -
วันหมดอายุพาสปอร์ต - 
ประเทศที่ออกพาสปอร์ต - 

Question 17
ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมือง EU, EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ (ถ้ามี): 
นามสกุล
ชื่อ
วันเดือนปีเกิด
สัญชาติ
ระบุจำนวนเอกสารเดินทางพาสปอร์ต / บัตรประจำตัวประชาชนที่ถือครอง                  

Question 18
ระบุความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมือง EU, EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ (ถ้ามี): 
Spouse - คู่สมรส 
Child - บุตรตามกฏหมาย
Grandchild - หลานตามกฏหมาย
Dependent ascendent - บิดามารดา
Registered partnership - ลงทะเบียนเป็นคู่อยู่กินกัน
Other - อื่นๆ

Question 19
ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัคร

Question 20
ระบุพำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศที่ตนเองถือสัญชาติปัจจุบัน 

No - ไม่ใช่ 
Yes - ใช่ (ให้ระบุหมายเลขใบอนุญาตพำนักอาศัย Residence permit รวมถึงวันหมดอายุ)

Question 21
อาชีพปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า

Question 22
ระบุชื่อนายจ้าง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (กรณีลูกจ้างพนักงาน)
ระบุชื่อสถานศึกษาและที่อยู่ (กรณีนักเรียน)

Question 23
ระบุวัตถุประสงค์การเดินทาง
Tourism - ท่องเที่ยว สันทนาการ
Business - ติดต่อธุรกิจ
Visiting family or friends - เยี่ยมญาติหรือเพื่อน
Cultural - แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม
Sports - ด้านกีฬา
Official visit - ติดต่องานราชการอย่างเป็นทางการ
Medical reasons - เหตุผลด้านการรักษาทางการแพทย์
Study - เรียนหนังสือ
Airport transit - เดินทางผ่านสนามบิน
Other (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ   

Question 24 
เหตุผลอื่นๆ ในการเข้ามาพำนักในเขตเชงเก้น

Question 25 
ประเทศสมาชิกเชงเก้นหลักที่จะเดินทางเข้ามา รวมถึงประเทศเชงเก้นอื่นๆที่จะเดินทางเข้ามา (ถ้ามี) 

Question 26 
ประเทศสมาชิกเชงเก้น ที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก

Question 27
ระบุจำนวนครั้งที่ต้องการเดินทางเข้าออกประเทศ
Single entry - ท่องเที่ยว สันทนาการ
Two entries - ติดต่อธุรกิจ
Multiple entries - เยี่ยมญาติหรือเพื่อน
ระบุวันเดินทางเข้าไปพำนักครั้งแรกในเขตประเทศเชงเก้น -
ระบุวันเดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้นหลังการเข้าไปพำนักครั้งแรก - 

  

                                                     
Question 28
ลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้จัดเก็บไปก่อนหน้า สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 
No - ไม่มี 
Yes - มี ให้ระบุวันเดือนปี (หากทราบ)...........................ระบุหมายเลขในสติคเกอร์วีซ่า (หากทราบ)...........................

Question 29
เอกสารใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศปลายทางสุดท้าย (ถ้ามี)  
อนุมัติโดย -
วันอนุมัติ - 
วันหมดอายุ -

Question 30
ระบุนามสกุล-ชื่อ ของผู้เชิญที่อยู่ในประเทศสมาชิกเชงเก้น -
(กรณีไม่มีผู้เชิญ) ให้ระบุรายชื่อของโรงแรมหรือที่พักชั่วคราวที่จะไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเก้น -
ที่อยู่ / อีเมล์แอดเดรส ของผู้เชิญ / โรงแรม / หรือที่พักชั่วคราว -
โทรศัพท์ติดต่อ -                

Question 31
ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ -
ระบุนามสกุล-ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ของบุคคลตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ -
หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ - 

Question 32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักในเขตเชงเก้น ได้รับการดูแลโดย (ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก): 
By the applicant himself/herself - โดยผู้สมัครเอง
Cash - เงินสด
Traveller's cheques - เช็คเดินทาง
Credit card - บัตรเครดิต
Pre-paid accommodation - ที่พักชำระล่วงหน้าแล้ว
Pre-paid transport - ค่าโดยสารชำระล่วงหน้าแล้ว
Other (please specify) - อื่นๆ (โปรดระบุ)

By a sponsor (host, company, organization) - โดยผู้สนับสนุน (เจ้าบ้านผู้เชิญ/บริษัท/องค์กร) 
Referred to in field 30 or 31 or other - อ้างอิงถึงผู้เชิญในข้อ 30 หรือ 31 หรืออื่นๆ (ให้ระบุ)
Cash - เงินสด
Accommodation provided - ที่พักผู้เชิญจัดหาให้
All expenses covered during the stay - ผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักในเชงเก้น
Pre-paid transport - ค่าโดยสารชำระล่วงหน้าแล้ว
Other (please specify) - อื่นๆ (โปรดระบุ)
*ติ๊กเครื่องหมายถูกได้หลายข้อ ตามความเป็นจริง

 

                                                    

• ระบุสถานที่ และวันที่เซ็นแบบฟอร์ม
*ชื่อจังหวัดและประเทศไทย

• ลงลายชื่อให้เรียบร้อย (กรณีผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฏหมายเซ็นชื่อแทน)
*ลายเซ็นให้ตรงตามพาสปอร์ต


หมายเหตุ: 
- กรณีขอวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (Multiple-entry) ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมในประเทศแรกและประเทศต่อไปที่เดินทางเข้าไป
- ข้อมูลกรอกในแบบฟอร์มจะถูกจัดเก็บในระบบข้อมูลวีซ่า (Visa Information System) เป็นเวลา 5 ปี 
- การกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ คำขอวีซ่าเชงเก้นของท่านอาจถูกปฏิเสธ

 

(6) เตรียมเอกสารประกอบการยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารประกอบการยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นมีความสำคัญ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังต่อไปนี้:

6.1 กลุ่มที่หนึ่ง - เอกสารพื้นฐานขอวีซ่าเชงเก้นระยะสั้น (Short-term Schengen visa):

 • แบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้น ดูที่นี่ กรอกครบถ้วนและเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
 •  รูปถ่ายสองใบ รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกินสามเดือน ดูสเปครูปถ่าย ดังนี้
 •  พาสปอร์ตมีอายุไม่ต่ำกว่าสามเดือน นับจากวันที่จะเดินทางออกไปจากประเทศเชงเก้น และพาสปอร์ตต้องมีอายุใช้งานไม่เกิน 10 ปี (ในกรณีถือพาสปอร์ตเก่าอายุเกิน 10 ปี ต้องมีวีซ่าเชงเก้นติดผนึกอยู่ในนั้น)
 • หลักฐานจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ หรือใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง ดูที่นี่ ระบุวันที่และหมายเลขเที่ยวบิน พร้อมรายละเอียดเดินทางเข้า-ออกในเขตเชงเก้น
  *สามารถจองตั๋วทางออนไลน์ โดยยังไม่จำเป็นต้องชำระเงิน
  ** ขอคำแนะนำทางอีเมล์ฟรี ที่นี่ เช่น แผนการเดินทาง จองโรงแรมที่พัก     
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพ(Travel insurance policy) ยืนยันว่าท่านมีประกันสุขภาพครอบคลุมทุกประเทศในภูมิภาคเชงเก้น วงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 30,000 euros ในกรณีรักษาพยาบาลฉุกเฉินทุกประเภทเช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และ and even repatriation กรณีเสียชีวิต ประกันสุขภาพดังกล่าวหาซื้อทางออนไลน์ได้สะดวกจากเว็บไซต์ AXA Schengen or Europ Assistance. หรือ MondialCare
 • หลักฐานที่พักในเชงเก้นแสดงบ้านพำนักอาศัยในระหว่างเดินทางในเขตประเทศเชงเก้น เช่น :
  >   เอกสารจองโรงแรมที่พัก/หอพัก
  >    สัญญาเช่าบ้านพัก
  >    จดหมายเชิญดูรายละเอียด จากเจ้าของบ้านที่ท่านจะไปพำนักด้วย
  * สามารถจองโรงแรมที่พักทางออนไลน์ โดยยังไม่ต้องชำระเงิน 
 • หลักฐานด้านการเงิน แสดงว่า มีเงินเพียงพอดูแลตนเองตลอดการเดินทางในเขตเชงเก้น เอกสารอาจเป็นดังนี้ :
  >    สเตทเม้นต์ธนาคาร – แสดงให้เห็นว่าท่านมีเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ สเตทเมนต์ควรมีอายุไม่เก่ากว่า  สเตทเมนต์ควรมีอายุไม่เก่ากว่า 3 เดือน
  >    จดหมายรับรองด้านการเงิน - โดยบุคคลอื่นที่ยืนยันว่า บุคคลเหล่านั้นจะสนับสนุนท่านในด้านการเงินตลอดการเดินทางเข้าไปในเขตเชงเก้น จดหมายรับรองการเงินนี้ใช้เป็นหลักฐานได้ โดยต้องแสดงร่วมกับสเตทเมนต์ธนาคารที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนของผู้สนับสนุนด้านการเงิน
  >    หรือยื่นเอกสารทั้งสองรายการคือ สเตทเมนต์ธนาคารของท่าน ร่วมกับจดหมายรับรองด้านเงินจากผู้สนับสนุน
  * ขอวีซ่ายุโรปควรมีเงินในบัญชีเท่าไหร่? : คำตอบคือ หากมีเงินในบัญชีมาก เป็นประโยชน์ต่อการขอวีซ่ายุโรป หากมีเงินไม่มาก ให้นำเสนอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงด้านการงาน ด้านครอบครัว หรือด้านสังคม และสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดให้ท่านเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในยุโรป 
 • หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ดูที่นี่ นั่นคือ €80 ยูโรสำหรับผู้ใหญ่ และ €40 ยูโรสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี

 

6.2 กลุ่มที่สอง – เอกสารเฉพาะ (เกี่ยวกับสถานะการทำงานหรืออาชีพของผู้ขอวีซ่า)

เอกสารเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น อาจถูกร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ขึ้นอยู่กับสถานะอาชีพการงานของผู้ขอวีซ่า โดยสถานทูตประเทศเชงเก้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดและชนิดของเอกสารแตกต่างกันไป เช่น

 • พนักงานลูกจ้าง:
  >    สัญญาจ้างงาน
  >    สเตทเมนท์ธนาคารปัจจุบันอายุไม่เกิน 6 เดือน
  >    จดหมายอนุญาตให้ลางานจากนายจ้าง
  >    ใบรับรองการจ่ายภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
  * อาจแนบนามบัตรผู้เซ็น โบรชัวร์ เว็บเพจ หรือเอกสาร company profile  

 • ผู้ประกอบการ / เจ้าของกิจการ:
  >     หนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า
  >     สเตทเมนต์ธนาคารของบริษัทหรือธุรกิจอายุไม่เกิน 6 เดือน
  >     ใบรับรองการจ่ายภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร
  * อาจแนบสเตทเมนต์ผู้ขอวีซ่า โบรชัวร์ เว็บเพจ หรือเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท  

 • นักเรียนต่างชาติ:
  >     หลักฐานการลงทะเบียนเรียน
  >     จดหมายรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ยืนยันไม่มีข้อห้ามเดินทางไปยุโรป
  * อาจแนบผลการเรียนที่ดี ประวัติการฝึกอบรม-การทำกิจกรรมที่สำคัญ-รวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศ

 • ผู้ที่เกษียณอายุแล้ว :
  >     เอกสารหรือสเตทเมนต์แสดงรายรับเงินเกษียณบำนาญย้อนหลัง 6 เดือน
  * อาจแนบหลักฐานด้านการเงินหรือหลักทรัพย์ที่มั่นคง เอกสารประวัติส่วนตัว ครอบครัว ผลงานที่สำคัญ

 • ผู้ที่ว่างงานและแต่งงานกับพลเมืองสหภาพยุโรป :
  >     จดหมายรับรองการจ้างงานอายุไม่เกิน 3 เดือน จากนายจ้างของคู่สมรส ระบุรายละเอียดตำแหน่งงานและวันเริ่มต้นทำงาน
  >     สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรส
  >     สำเนาใบทะเบียนสมรส
  * เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ที่แท้จริงเช่น รูปภาพการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว การสนับสนุนด้านการเงิน และการติดต่อสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้เยาว์

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลตามกฏหมายของผู้เยาว์ที่กำลังยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่เป็นเด็กผู้เยาว์:

 • ใบสูติบัตรของผู้เยาว์
 • แบบฟอร์มใบคำขอวีซ่าเชงเก้น เซ็นชื่อโดยผู้ปกครองทั้งสองคน
 • คำสั่งศาล Family court order – ในกรณีผู้ปกครองเพียงคนเดียว มีสิทธิ์เต็มในการดูแลผู้เยาว์
 • สำเนาบัตรประชาชน / หรือพาสปอร์ตของผู้ปกครองทั้งสองคน รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ
 • หนังสือยินยอมผู้ปกครองรับรองโดยหน่วยงานราชการ (notarized parental authorization) เซ็นชื่อโดยผู้ปกครองทั้งสองคน / หรือผู้ดูแลตามกฏหมาย เฉพาะในกรณีเด็กผู้เยาว์เดินทางเพียงลำพัง

 

6.3 - เอกสารเพิ่มเติม (ขึ้นกับประเภทของวีซ่าเชงเก้นที่ขอ)

ขอวีซ่าเชงเก้นเดินทางผ่านสนามบิน (Airport Transit Visas)

 • วีซ่ายังไม่หมดอายุ (หากมี) สำหรับประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป
 • ตั๋วเครื่องบินสำหรับประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป 


ขอวีซ่าเชงเก้นเยี่ยมญาติหรือเพื่อน (Visas to Visit Relatives or Friends)

 • หนังสือรับรองการสนับสนุนด้านการเงิน - ในกรณีไม่มีสเตทเมนต์ธนาคารหรือไม่มีเงินเพียงพอสำหรับดูแลตนเองในระหว่างการเดินทาง ผู้ขอวีซ่าสามารถขอให้ญาติหรือเพื่อนที่จะไปเยี่ยมในยุโรป ออกหนังสือรับรองสนับสนุนด้านการเงิน “official affidavit of support” โดยไปเซ็นเอกสารที่สำนักงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานรัฐบาลหรือสำนักงานกฏหมาย notary office อย่าลืมนำหนังสือรับรองตัวจริงฉบับนี้ไปยื่นตอนขอวีซ่าเชงเก้น
 • จดหมายแสดงรายละเอียดการเดินทาง - ผู้ขอวีซ่าเตรียมจดหมายบรรยายรายละเอียดการเดินทาง วัตถุประสงค์การเดินทาง ช่วงเวลาและวันเดือนปี ให้ชัดเจนในจดหมายฉบับนี้
 • หลักฐานด้านการเงิน - หากผู้ขอวีซ่าเชงเก้นแถลงว่า เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ขอวีซ่าต้องส่งหลักฐานด้านการเงินให้เรียบร้อย หรือหากญาติหรือเพื่อนที่พำนักในประเทศเชงเก้นเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าว บุคคลผู้นั้นต้องนำเสนอเอกสารด้านการเงินที่ออกให้อย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 • จดหมายเชิญจากญาติหรือเพื่อนผู้พำนักในประเทศเชงเก้น - หากผู้ขอวีซ่าเชงเก้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้นำเสนอเอกสารที่ระบุชื่อของญาติหรือเพื่อน เอกสารแสดงที่อยู่ หรือสำเนาพาสปอร์ตของญาติหรือเพื่อน ก็เพียงพอ หากญาติหรือเพื่อนไม่ใช่พลเมืองของประเทศในเชงเก้น ให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตพำนักในยุโรป (residence permit) ไปด้วย
  * หากผู้ขอวีซ่าต้องการไปพักที่บ้านของญาติ/ผู้เชิญ ให้แนบหลักฐานแสดงรายละเอียดที่พัก อาจแนบภาพถ่ายประกอบไปด้วย


ขอวีซ่าเชงเก้นท่องเที่ยว (Tourist Visas)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น :

 •  สเตทเมนต์ธนาคาร ไม่ควรมีอายุเกิน 6 เดือน
 •  จดหมายรับรองสนับสนุนด้านการเงิน หากผู้ขอวีซ่าไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่มีเงินเพียงพอในการดูแลค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ขอวีซ่าควรขอให้ญาติหรือเพื่อนที่จะเข้าไปเยี่ยม ให้จัดเตรียมออกหนังสือรับรองสนับสนุนด้านการเงิน โดยต้องไปเซ็นชื่อ ณ สำนักงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเชงเก้นที่พำนักอยู่ ผู้ขอวีซ่าต้องนำหนังสือรับรองฉบับนี้ตัวจริงไปด้วยตอนยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
 •  จดหมายชึ้แจงรายละเอียดการเดินทาง แสดงรายละเอียดการเดินทางครั้งนี้ วัตถุประสงค์การเดินทาง ช่วงระยะเวลา วันเดือนปีพำนักในยุโรป รวมถึงใบจองโรงแรม หรือจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจากผู้พำนักอาศัยในประเทศเชงเก้น
  * อาจแนบประวัติการเดินทางในเชงเก้นหรือการเดินทางในต่างประเทศอื่น โดยส่งหลักฐานประกอบเป็น วีซ่าเดินทางเก่า บอร์ดดิ้งพาส หรือภาพถ่าย ฯลฯ


ขอวีซ่าเชงเก้นธุรกิจ (Business Visas)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าธุรกิจเชงเก้น :

 • จดหมายปะหน้า (Cover letter) - อธิบายวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าไปในประเทศเชงเก้น 
 • ประวัติส่วนตัวผู้ขอวีซ่า (Resume / CV)
 • จดหมายรับรองจากนายจ้าง (Employer's letter) - บรรยายโดยละเอียดถึงวัตถุประสงค์การเดินทาง รวมถึงแผนการเดินทางและจำนวนวันที่พำนักในพื้นที่ประเทศเชงเก็น
 • จดหมายเชิญ (Invitation letter) - จดหมายเชิญจากบริษัทหุ้นส่วนหรือคู่ค้าในเขตเชงเก็น (ให้แฟกซ์ไปยังสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง) โดยจดหมายฉบับนี้เป็นเสมือนเอกสารเชิญให้เข้าร่วมงานประชุม สัมนา หรืองานนัดพบคู่ค้าด้านธุรกิจ การค้า หรืออุตสาหกรรม
 • หลักฐานด้านการเงิน - ให้ระบุไว้ในในจดหมายรับรองจากนายจ้าง หรือจดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้า ว่าบริษัทใดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางไปในประเทศเชงเก็นของผู้ขอวีซ่า
 • หลักฐานความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างบริษัททั้งสอง - ให้ยื่นแสดงเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

♦ สำหรับพนักงานลูกจ้าง
> สัญญาจ้างงาน (Employment contract)
> สเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
> จดหมายอนุญาตให้ลางานจากนายจ้าง
> หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้หรือหนังสือรับรองรายได้

♦ สำหรับผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ
> สำเนาหนังสือรับรอง/ใบจดทะเบียนการค้า (Business license)

> สเตทเมนต์ธนาคารของธุรกิจย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
> หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้

ขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อไปฝึกงาน (Training Visas)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าฝึกงานในประเทศเชงเก้น :

 • ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาติในประเทศเชงเก้น แสดงรายละเอียดหลักสูตรที่ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นจะเข้าไปร่วมฝึกงานในโปรแกรม
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่ากำลังเรียนอยู่ ยืนยันว่าอนุญาตให้ผู้ขอวีซ่าเข้าไปร่วมโปรแกรมฝึกงานในประเทศเชงเก้น
  * อาจส่งประวัติผลการเรียน ประสบการณ์ฝึกอบรมฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ ประวัติเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)


ขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ (Medical Visas)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าเพื่อไปพบแพทย์ในประเทศเชงเก้น :

 • จดหมายรับรองจากแพทย์ คลีนิค หรือโรงพยาบาลในประเทศที่ผู้ขอวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ ยืนยันว่าผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาทางการแพทย์
 • เอกสารเป็นทางการจากสถาบันการแพทย์เช่น โรงพยาบาลหรือคลีนิค ในสหภาพยุโรป ยืนยันโปรแกรมการรักษาทางการแพทย์ หรือการนัดหมายเข้ารับการรักษา
 • หลักฐานด้านการเงิน แสดงว่าผู้ขอวีซ่ามีความพร้อมด้านการเงินในการชำระค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการรักษา เอกสารที่ใช้มีดังนี้ :
  >    สเตทเมนต์ธนาคาร
  >    จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุน และสเตทเมนต์ธนาคารของผู้สนับสนุน
  >    หลักฐานการชำระเงินล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาล และสเตทเมนต์ธนาคารแสดงยอดเงินที่เพียงพอในการดูแลค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  >    เอกสารจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศที่ผู้ขอวีซ่าพำนักอาศัยอยู่ แถลงความพร้อมของหน่วยงานรัฐบาลที่จะดูแลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น (ในกรณีที่รัฐบาลมีประกันสุขภาพที่คุ้มครองดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว)

ขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ (Other Travel Purposes)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าเดินทางเข้าไปเชงเก้นด้วยเหตุผลอื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

♦ เรียนหนังสือในยุโรป (Study)

 • แบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้นสองชุด (ไม่ใช่หนึ่งชุด)
 • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป (มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย / โรงเรียน)
 • หลักฐานแสดงสถานะด้านการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่า สามารถดูแลด้านการเงินค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับตนเองได้ ระหว่างพำนักอาศัยอยู่ในเขตเชงเก้น
  * อาจส่งประวัติผลการเรียน การฝึกงาน การทำกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ การเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

♦ ทำงานในยุโรป (Employment)

 • แบบฟอร์มคำขอวีซ่าเชงเก้นสองชุด (ไม่ใช่หนึ่งชุด)
 • สัญญาจ้างงานระหว่างผู้ขอวีซ่าเชงเก้นกับนายจ้างในอนาคตที่พำนักอยู่ในเขตเชงเก้น
  * อาจส่งประวัติส่วนตัวด้านการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ทำงานในอดีตและปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ 

♦ อยู่กินกับคู่สมรสในยุโรป (Joining a Spouse)
เอกสารเพิ่มเติมใช้ขอวีซ่าพำนักกับคู่สมรสในสหภาพยุโรป:

 • แบบฟอร์มใบคำขอวีซ่าเชงเก้นสองชุด (ไม่ใช่หนึ่งชุด)
 • ใบทะเบียนสมรสตัวจริงรับรองเอกสารถูกต้องโดยหน่วยงานราชการ
 • สำเนาพาสปอร์ตของคู่สมรสกรณีเป็นพลเมืองสหภาพยุโรป หากคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติที่พำนักในเขตเชงเก้น ให้ยื่นเอกสารใบอนุญาตพำนักอาศัย residency permit
  * อาจส่งเอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แท้จริง หลักฐานครอบครัวและสังคมยอมรับรู้ การสนับสนุนด้านการเงินระหว่างกัน การติดต่อสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

♦ เข้าร่วมงานด้านวัฒนธรรม กีฬา หรือด้านศาสนาในยุโรป
เอกสารเพิ่มเติมขอวีซ่าแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม กีฬาหรือกิจกรรมด้านศาสนา :

 •  เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเช่น จดหมายเชิญ ตั๋วเข้าร่วมงาน ใบสมัครเข้าร่วมงาน รายละเอียดโปรแกรม และเอกสารเกี่ยวกับงานกิจกรรม
 •  หลักฐานการเข้าร่วมงานในครั้งก่อนๆ เช่นงานเทศกาลและพิธีต่างๆด้านวัฒนธรรมหรือศาสนา งานแข่งขันกีฬา ใบประกาศนียบัตรชนะการแข่งขัน หรือหลักฐานได้รับรางวัลในระดับโลกหรือระดับนานาชาติ
  * อาจส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายเก่า สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ เอกสารโฆษณาประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

 

(7) เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า

ในวันสัมภาษณ์ให้ไปตามนัดหมาย ณ สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้นกับเจ้าหน้าที่กงสุล ในวันนั้นผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นให้กับเจ้าหน้าที่วีซ่า

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ท่านจะถูกสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่และที่ทำงาน วัตถุประสงค์การเดินทาง และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทาง ท่านต้องตอบคำถามด้วยความมั่นใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้สอดคล้องตรงกันกับรายละเอียดที่ท่านกรอกลงไปในแบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น และตรงกับเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไป การสัมภาษณ์โดยปรกติอาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

ตัวอย่างคำถามสัมภาษณ์วีซ่าเชงเก้น อาจมีดังนี้เช่น

 •  ประเทศเชงเก้นใดที่ท่านต้องการเดินทางเข้าไป?
 •  ท่านมีญาติหรือเพื่อนที่พำนักในประเทศเชงเกนหรือไม่ / มีสถานะใด / ท่านมาเยี่ยมครั้งสุดท้ายเมื่อใด?
 •  วัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้ / เดินทางไปประเทศใดบ้าง / ไปกับใคร / เคยมาเที่ยวในเขตเชงเกนไหม?
 •  ค่าใช้จ่ายเดินทางประมาณเท่าใหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ / แสดงสเตทเมนต์ธนาคาร / มีประกันสุขภาพการเดินทางหรือไม่ ?
 •  ท่านแต่งงานแล้วหรือยังหากแต่งงานแล้ว / คู่สมรสทำงานอะไร / แต่งงานกันมานานแล้วหรือยัง?
 •  ท่านมีบุตรหรือไม่ / บุตรอายุเท่าใด / แต่งงานแล้วหรือยัง / ปัจจุบันทำงานอะไร / มีรายได้ต่อปีเท่าไหร่?
 •  ท่านมีพี่น้องกี่คน / พำนักอาศัยที่ใดบ้าง / ทำอาชีพใด?
 •  ท่านจะพำนักในยุโรปนานเท่าใด / เดินทางเมื่อใด / ทำไมขอวีซ่าเชงเกนนาน 3 เดือน / ใครดูแลงานธุรกิจให้ท่าน?
 •  ท่านรู้ข้อมูลประเทศเชงเกนที่จะไปหรือไม่ / ไปพำนักอยู่ที่ใด / ท่านจะหางานทำในเขตเชงเกนหรือไม่?
 •  ท่านเรียนหนังสือจบมาด้านไหน เมื่อใด / ทำงานมีรายได้เท่าใด?
 •  ท่านทำงานอะไร บริษัทไหน ทำมานานเท่าใด / ชำระภาษีเงินได้หรือไม่ / มีจดหมายจากนายจ้างอนุญาตให้ลางานไหม?
 •  ท่านวางแผนการเรียนต่อสาขาใด ในสถาบันการศึกษาใด / ทำไมอยากมาเรียนในเชงเก้น / เรียนจบแล้วต้องการไปทำงานอะไร?
 •  หลังจากเรียนจบแล้ว ท่านจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด ตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตใช่ไหม?
 •  ผู้ที่สปอนเซอร์หรือเชิญท่านมา ทำงานอะไร มีรายได้เท่าใด?
 •  ท่านถือครองทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดในประเทศบ้านเกิดของท่าน?

 

(8) ชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเชงเก้น

ในการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งไม่มีการคืนเงิน

ประเทศสมาชิกในเชงเก้นได้กำหนดค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเชงเก้นให้สอดคล้องกัน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจึงคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าได้รับการเห็นชอบจากประเทศสมาชิก

ปัจจุบันค่าธรรมเนียมขอวีซ่าเชงเก้นคือ 80 euro ต่อคน เด็กผู้เยาว์และผู้ขอวีซ่าเชงเก้นในบางประเภท ค่าธรรมเนียมอาจลดลงหรือไม่ต้องจ่ายเลยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขอ
*เช็คราคา ส่วนลดและข้อยกเว้น ค่าขอวีซ่าเชงเก้น ได้ที่นี่

 

(9) รอฟังผลการยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นของท่าน

หลังจากยื่นใบคำขอวีซ่าเชงเก้นไปแล้ว ให้รอฟังผลการขอวีซ่า โดยปรกติ เคสส่วนใหญ่ใช้เวลาดำเนินการ 15 วัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า กระบวนการอาจยืดออกไประหว่าง 15-45 วันในบางประเทศหรือสำหรับผู้ขอวีซ่าบางสัญชาติ  

หากใบคำขอวีซ่าเชงเก้นได้รับอนุมัติ

หากวีซ่าเชงเก้นได้รับอนุมัติ ให้ศึกษาทำความเข้าใจ สติคเกอร์วีซ่า ที่ติดผนึกในหน้าพาสปอร์ต ดูช่วงเวลาได้รับอนุมัติให้พำนักในยุโรป การอยู่เกินกำหนดในเขตเชงเก้น อาจมีผลกระทบที่ตามมา ดูรายละเอียดที่นี่

ดูข้อมูลวิธีหาซื้อตั๋วไปยุโรปราคาถูก ที่นี่ ศึกษาวิธีตระเตรียมแพ็คกระเป๋าเพื่อเดินทางไปยุโรป ได้ที่นี่ เพื่อช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายและเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในยุโรปอย่างเพลิดเพลินใจ

หากใบคำขอวีซ่าเชงเก้นถูกปฏิเสธ

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้น ให้อ่านเหตุผลในจดหมายปฏิเสธว่า เหตุใดท่านจึงไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้น เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขเคสของท่าน ในการยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นในครั้งต่อไปให้แข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านคิดว่าเอกสารการสมัครครบถ้วนถูกต้อง และการถูกปฏิเสธวีซ่าไม่ชอบธรรม ท่านสามารถอุทธรณ์คำตัดสินวีซ่าเชงเก้นได้ ดูข้อมูลที่นี่

หากต้องการพำนักในยุโรปนานกว่า 90 วัน?

หากท่านต้องการพำนักในยุโรปนานขึ้น ให้ยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ (National visa) โดยตรงไปยังสถานทูตประเทศนั้นๆ วีซ่าเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวอนุญาตให้พำนักในยุโรปได้นานถึง 12 เดือน

 

 

คำถามทั่วไปขอวีซ่าเชงเก้น

หากไม่มีสถานทูต/หรือสถานกงสุลของประเทศเชงเก้นในประเทศที่ฉันพำนักอาศัย ต้องทำอย่างไร?

ในบางประเทศ อาจไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศเชงเก้นที่ต้องการขอวีซ่า ในกรณีอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะมีสถานทูต/สถานกงสุลของประเทศเชงเก้นอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนดูแลผลประโยชน์ให้กับประเทศนั้น และรับผิดชอบในการออกวีซ่าเชงเก้นที่ต้องการให้ได้

ในกรณีผู้ขอวีซ่าถูกปฏิเสธเนื่องจากไม่สามารถนำเสนอเอกสารให้ครบถ้วน หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเดินทางเข้ามาในเขตเชงเก้นโซน ในกรณีอย่างนี้ ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นใหม่ไปที่สถานทูต/สถานกงสุลของประเทศที่ต้องการขอวีซ่า ที่ตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นในประเทศที่ท่านไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ ต้องนำเสนอเหตุผลให้เพียงพอว่า ทำไมต้องมายื่นเรื่องขอวีซ่าเชงเก้นในประเทศนี้

ผู้ขอวีซ่าเข้าไปยื่นใบคำร้องขอวีซ่าและเอกสารประกอบด้วยตนเองตามกำหนดนัดหมายกับสถานทูต ตอนไปยื่นเรื่อง ผู้ขอวีซ่าต้องไปด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ติดตามไปด้วย ยกเว้นเฉพาะผู้เยาว์ หรือผู้มีปัญหาสุขภาพที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เพียงลำพัง หากผู้ขอวีซ่าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศเชงเก้นนั้นได้ ให้มีผู้ติดตามได้

กรณีไม่ไปพบเจ้าหน้าที่วีซ่าตามนัดกับสถานทูต/สถานกงสุลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง คำร้องขอวีซ่าจะถูกยกเลิกและผู้ขอวีซ่าต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมด

หากต้องการขอขยายวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa extension) ต้องทำอย่างไร?

การยื่นเรื่อง ขอขยายวีซ่าเชงเก้น สามารถทำได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเชงเก้นที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ โดยมีเหตุผลที่เหมาะสมเช่น เหตุผลเรื่องส่วนตัว เหตุผลด้านสุขภาพ หรือเหตุผลอื่นใด วีซ่าเชงเก้นที่ได้รับการขยายออกไป ให้สิทธิ์ผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าไปยังประเทศเชงเก้นเดิมที่ได้รับอนุมัติวีซ่าเชงเก้นในครั้งแรก วีซ่าเชงเก้นที่ถูกขยายออกไปโดยปรกติ ให้สิทธิ์พำนักต่อไปในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าประเภท D คือวีซ่าประเภทใด? 

วีซ่า D คือวีซ่าพำนักระยะยาวหรือ Long Stay Visa ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศเชงเก้น/ประเทศยุโรปเช่น วีซ่าเรียน วีซ่าทำงาน หรือวีซ่าย้ายประเทศถาวร ส่วนวีซ่าชั่วคราวหรือวีซ่าระยะสั้น เรียกว่า วีซ่าประเภท C (Short Stay Visa) 
* หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน google โดยพิมพ์ "ขอวีซ่ายุโรป pantip"

 

ขอวีซ่าเชงเก็น ประเทศไหนง่ายสุด? 

หากเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ยืนยันให้เห็นได้ว่า ท่านเดินทางเข้าไปในยุโรปด้วยวัตถุประสงค์ที่แท้จริง มีความพร้อมด้านการเงินครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ ไม่ว่ายื่นขอวีซ่าเชงเก็นประเทศใด ก็มีโอกาสได้รับอนุมัติ

ประเทศในเขตเชงเก้นยุโรปที่อนุมัติวีซ่าง่ายที่สุด (ตัวอย่างปี 2018) มีดังต่อไปนี้

ลิทัวเนีย (Lithuania)
ลิทัวเนียเป็นปะเทศที่ให้วีซ่าเชงเก้นง่ายที่สุด อัตราอนุมัติวีซ่าสูงถึง 98.7% เนื่องจากผู้ยื่นขอวีซ่าลิทัวเนียมีจำนวนไม่มาก ทำให้ไม่ต้องรอนัดสัมภาษณ์นาน ไม่เหมือนวีซ่าเยอรมัน หรือวีซ่าฝรั่งเศส ที่ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้า 2-3 เดือน

เอสโตเนีย (Estonia)
ประเทศกลุ่มทะเลบอลติคอีกประเทศหนึ่งที่อนุมัติวีซ่าง่าย โดยวีซ่าเชงเก้นเอสโตเนียถูกออกให้กับผู้ขอวีซ่าถึง 98.4% เอสโตเนียเป็นอีกประเทศที่มีผู้ยื่นขอวีซ่าชั่วคราวไม่มาก ทำให้ไม่แออัดวุ่นวาย

ฟินแลนด์ (Finland)
ฟินแลนด์เป็นประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือ ที่แม้ได้รับใบคำขอวีซ่าเป็นจำนวนมากในทุกปี แต่อัตราการอนุมัติวีซ่าฟินแลนด์สูงมาก โดยมีเคสถูกปฏิเสธเพียง 1.7% เท่านั้น ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นฟินแลนด์มีโอกาสได้รับวีซ่าสูงมาก

ไอซ์แลนด์ (Iceland)
เนื่องจากมีผู้ยื่นขอวีซ่าไอซ์แลนด์น้อยมาก ดังนั้นประเทศไอซ์แลนด์เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจในการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าเขตเชงเก้น อัตราการปฏิเสธวีซ่าไอซ์แลนด์ต่ำมากคือเพียง 1.7% อย่างไรก็ตาม ผู้ขอวีซ่าเชงเก้นไอซ์แลนด์ควรเช็คข้อมูลว่า ต้องยื่นขอล่วงหน้ากี่เดือนกับสถานทูตที่เป็นตัวแทนรับใบคำขอวีซ่า 

 

กฏ 90/180-วัน มีหลักการอย่างไรในทางปฏิบัติ? 

วันเข้าพำนักในเขตเชงเก็น : วันเดินทางเข้ามา (Arrival day) และวันเดินทางออก (Departure day) ให้นับรวมเข้าไป โดยไม่คำนึงว่าเข้ามาเวลาใด (Time of arrival) หรือออกไปเวลาใด (Time of departure)
เหตุผลเข้ามาในเขตเช็งเก้น : ไม่ว่าเป็นด้านธุรกิจ (Business) หรือเพื่อท่องเที่ยว (Leisure) ให้พิจารณานับทั้งหมด
เครดิตสูงสุด 90 วัน : ให้เริ่มนับวันรวมเข้าไปในกรอบ 180 วันอย่างต่อเนื่องไป โดยไม่สามารถกลับมาเริ่มนับค่าใหม่ (Reset) ถึงแม้ออกจากเขตเชงเก็นไปเป็นช่วงสั้นๆก็ตาม
กรณีอยู่เกินกำหนด 90 วัน : อาจถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับ / อาจถูกเนรเทศหรือถูกห้ามไม่ให้เข้ามา / อาจถูกปฏิเสธการขอวีซ่า (Visa requests) หรือใบอนุญาตทำงาน (Work permits) ในอนาคต
 

 

 

 

ข่าวสารล่าสุดวีซ่าเชงเก้นยุโรป 

 

September 26, 2023 :
• Schengen Area เลื่อนการบังคับใช้งานระบบ ETIAS ออกไปเป็นปี 2025 
The European Travel Information and Authorization (ETIAS) ที่เดิมถูกกำหนดเริ่มใช้งานในปี 2021 ได้ถูกเลื่อนการบังคับใช้งานไปเป็นปี 2025 ด้วยเหตุผลความไม่พร้อมในหลายด้านเช่น การแข่งขันกีฬา Paris Olympics รวมถึง การเลื่อนใช้งานระบบตรวจลงตราการเข้าออกสหภาพยุโรป EU Entry/Exit System (EES) เป็นต้น


November 11, 2022 :

• Croatia Has Officially Become a Full Member of the Schengen Area 
รัฐสภาสหภาพยุโรป (The Parliament of the EU) ลงนามอนุมัติให้ประเทศโครเอเชียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถานะเต็มของเขตพื้นที่เชงเก็น

September 15, 2022 :
• In July 2022, Passenger Traffic at EU Airports Increased by 70% 
รายงานล่าสุดขององค์กรธุรกิจสนามบินในยุโรป - Airports Council International (ACI) เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา การเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ (International passenger traffic) ผ่านเครือข่ายสนามบินต่างๆในสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นถึง +70.4% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อน


August 29, 2022 : Germany Supports Bulgaria, Croatia, and Romania Towards Becoming Schengen Members
• นายกรัฐมนตรีเยอรมันนีสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นยุโรปอย่างเต็มตัวของสามประเทศคือ บัลแกเรีย โครเอเชียและโรมาเนีย ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติทางเทคนิคครบถ้วน ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสถานะเต็มของเขตเชงเก้น การเข้าร่วมเขตเชงเก้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว เพราะผู้เดินทางไม่ต้องเสียเวลากับขั้นตอนพิธีการตรวจลงตราเมื่อเดินทางข้ามพรมแดนประเทศสมาชิกเชงเก้น
 

June 8, 2022 :
• Number of Schengen Visa Applications Filed Worldwide in 2021 Showed 83% Drop
จำนวนใบคำขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen visa applications) จากพลเมืองประเทศที่สาม (รวมถึงคนไทย) ที่ได้ยื่นไปยังสถานทูต สถานกงสุล และศูนย์บริการวีซ่าของประเทศสมาชิกเชงเก้นในทั่วโลก ได้ตกลงลงไปกว่า 83 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนใบสมัครวีซ่าเชงเก็นที่ยื่นในปี 2019 ก่อนการแพร่ระบาดของ Coronavirus
* ในปี 2019 มีคำขอวีซ่าเชงเก้น 16,955,541 .ใบสมัคร แต่ในปี 2021 มีผู้ยื่นเพียง 2,926,104 เนื่องมาจากการปิดพรมแดนของประเทศสมาชิกเชงเก้น
** ปี 2021 รัสเซียเป็นประเทศอันดับหนึ่งที่มีผู้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมากที่สุด (536,241 ใบสมัคร) ตุรกีเป็นอันดับสอง (271,977 ใบสมัคร) หลังจากผู้สมัครจากจีนลดลงอย่างมากจาก 2,971,032 (ปี 2019) เหลือเพียง 276,458 (ในปี 2021)
*** ในปี 2021 อัตราเฉลี่ยการปฎิเสธวีซ่าเชงเก้นทั่วโลก (Avarage global reject rate of Schengen visa applications) เท่ากับ 13.5%   

 

May 11, 2022 :
• หน่วยงานด้านความปลอดภัยการบินสหภาพยุโรป (European Union Aviation Safety Agency (EASA)) และศูนย์ควบคุมป้องกันโรคยุโรป (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)) แถลงว่าตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับผู้วางแผนเดินทางโดยสายการบินเข้ามาในยุโรปหรือเดินทางภายในยุโรป ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากหรือมาสค์อีกต่อไปที่สนามบินหรือในเครื่องบินระหว่างเดินทาง ดูรายละเอียด

 

  

 

Visitors: 554,860