BLOGS


 • www.thai-canada.com-visa-usa.jpg
  ขอวีซ่าอเมริกา 7 ขั้นตอน ข้อมูลครบ [คำถามสัมภาษณ์ & เตรียมเอกสาร 2021] สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าอเมริกาให...

 • www.thai-canada.com-passport-flag-canada.jpg
  ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน ข้อมูลครบ คำถาม-คำตอบ [เตรียมเอกสาร 2021] แผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดา (Visa Section, Embassy of Canada) ในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าให้กับ ผู...

 • Untitled-3-600.jpg
  ขอวีซ่าอังกฤษ (UK Visitor Visa) 2021วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ มี 4 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ : 1.เลือกประเภทวีซ่าอังกฤษ 2.เตรียมใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ 3.ยื่นเอกสารประจำตัว 4.รับฟังผลคำร้อ...

 • thai-canada.com-Visa-Schengen-map.jpg
  ขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) 2021กระบวนการขอวีซ่าเชงเก้น มี 9 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ : 1. ขอวีซ่าเชงเก้นประเภทใด2. ยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นที่ใด3. ยื่นคำขอวีซ่าเชงเก้นเวลาใด4. จองว...

 • www.thai-canada.com-vancouver-canada.jpg
  เหตุผล 12 ประการเปลี่ยนสัญชาติ ย้ายประเทศไปแคนาดาTop 12 Reasons Why Immigrate to Canada

 • zane-lee-0zTU3IJ_l3Y-unsplash.jpg-thai-canada.com.jpg
  ย้ายประเทศ ขอสัญชาติที่สอง [2021] โปรแกรมนักลงทุนย้ายประเทศขอสัญชาติที่สอง (Citizenship By Investment : CBI) ถูกจัดลำดับโดยใช้หลักเกณฑ์ 9 ประการได้แก่ เสรีภาพในการเดินทาง มาตรฐานคร...

 • www.thai-canada.com-toronto, canada.jpg
  วีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดาQuebec (Canada) Immigrant Investor Program บริษัทไทย-แคนาดา กรุ๊ป จำกัด: บริษัทที่ปรึกษาได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Duly Authorized as an Immigration A...

 • thai-canada.com-Gastown-Steam-Clock-Canada.png
  ประชากรใหม่แคนาดามาจากเอเชียมากที่สุด ข้อมูลผู้โยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่แคนาดา(ล่าสุดปี 2019) ในปี 2019 ประชากรถาวรใหม่ของแคนาดา อพยพมาจากสิบ (10) ประเทศหลักดังนี้คือ อินเดียแซงขึ้น...

 • DSC04561 - 304.jpg
  Canada Study Permit & Student Visaใบอนุญาตเรียนแคนาดา & วีซ่านักเรียนแคนาดา หากท่านมีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ท่านต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียน ...

 • thai-canada.com-Park,ON-Canada.png
  Canada Work Permit & Worker Visaใบอนุญาตทำงานแคนาดา & วีซ่าทำงานแคนาดา หากท่านประสงค์จะเข้ามาทำงานในแคนาดา ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าคนงาน (Worker ...

 • thai-canada.com-Toronto,-ON,-Canada.jpg
  คนไทยในแคนาดา คนไทยอาศัยตามมณฑลต่างๆในประเทศแคนาดามีจำนวนประมาณ 23,000 กว่าคนเท่านั้น(ข้อมูลปี2020)ทำให้เครือข่ายคนไทยอาจจะยังกว้างขวางไม่ใหญ่โตเมื่อเทียบกับชุมชนเชื้อชาติอื่นๆอีกน...

 • thai-canada.com-high school.jpg
  เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมชั้นนำในแคนาดา • แคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ประเทศชั้นนำของโลกที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงสุด • Programme for International Student Assess...

 • thai-canada.com-college.jpg
  เรียนต่อวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในแคนาดา 1-2 Year Career Diploma /Certificate Associate Degree / Applied Degree / Degree 1-2 Year Post-Degree Diploma คือหลักสูตรประกาศนียบัตร...

 • thai-canada.com-montreal-quebec-canada.jpg
  ย้ายไปแคนาดา ตั้งถิ่นฐานในควีเบ็ค(Quebec) ในมณฑลควีเบคซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรถึง ๘๒ เปอร์เซ็นต์ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เปิดกว้างรับผู้อพยพจากชาติต่างๆมากเกิน...

 • thai-canada.com-AB-T0L,-Canada.jpg
  วีซ่าทำงานแคนาดา แรงงานฝีมือไปทำงานแคนาดา สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในแคนาดา สำหรับผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดาภายใต้ระบบ Canada Express Entry 11 Feb 2020 – นักวิชาชีพหรือแรงงานที่มีทักษะ...

 • Brentwood Bay,Victoria- Canada.jpg
  Canada: Dream Destination for Young Professionalsย้ายไปแคนาดา ดินแดนในฝันสำหรับแรงงานวิชาชีพหนุ่มสาว แคนาดายังคงเป็นดินแดนแห่งความฝันของบรรดาแรงงานฝีมือ/นักวิชาชีพแขนงต่าง แ...

 • thai-canada.com-QC,-Canada.png
  ย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา ประวัติศาสตร์การอพยพของผู้คนจากทั่วโลกมาสู่แคนาดา มีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นมาที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีแห่งการรวมตัวกันเ...

 • thai-canada.com-Harbourfront-Centre,-Toronto,-Canada.jpg
  Immigrate ToToronto - Canada : เมืองศูนย์กลางของผู้คนจากทั่วโลก Toronto: the world in one city หลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าว่าโตรอนโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากที่สุดในโล...


Visitors: 413,881