BLOGS


 • www.thai-canada-Greencard-USA.jpg
  ขอวีซ่าอเมริกา 7 ขั้นตอน ข้อมูลครบ [คำถามสัมภาษณ์ & เตรียมเอกสาร 2020] สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลอเมริกาในเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าอเมริกาให...

 • thai-canada.com- VISITOR-VISA-canada.jpg
  ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน ข้อมูลครบ คำถาม-คำตอบ [เตรียมเอกสาร 2020] แผนกวีซ่าสถานทูตแคนาดา (Visa Section, Embassy of Canada) ในกรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าให้กับ ผู...

 • thai-canada.com-canada-.jpg
  ขอวีซ่าถาวรและสัญชาติแคนาดาTop 12 Reasons Why Immigrate to Canada 1. วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada : • วีซ่าถาวรแคนาดา PR Canada (Permanent Resident of Canada) หรือเรียกว่ากรีนการ...

 • thai-canada.com-investment-canada.png
  วีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดาQuebec (Canada) Immigrant Investor Program บริษัทไทย-แคนาดา กรุ๊ป จำกัด: บริษัทที่ปรึกษาได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Duly Authorized as an Immigration A...

 • thai-canada.com-parliament-pr-visa_.jpg
  ประชากรใหม่แคนาดามาจากเอเชียมากที่สุด ข้อมูลผู้โยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่แคนาดา(ล่าสุดปี 2019) ในปี 2019 ประชากรถาวรใหม่ของแคนาดา อพยพมาจากสิบ (10) ประเทศหลักดังนี้คือ อินเดียแซงขึ้น...

 • DSC04561 - 304.jpg
  ขอใบอนุญาตเรียนแคนาดาและวีซ่านักเรียนแคนาดา(Canada Study Permit & Student Visa) หากท่านมีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในประเทศแคนาดามากกว่า 6 เดือน ท่านต้องยื่นขอ ใบอนุญาตเรียน ...

 • vancouver-canada-air.jpg
  ขอใบอนุญาตทำงานแคนาดาและวีซ่าทำงานแคนาดา (Canada Work Permit & Worker Visa) หากท่านประสงค์จะเข้ามาทำงานในแคนาดา ท่านต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่าคนงาน (Worker ...

 • thai-canada.com-Vancouver-pr-visa_.jpg
  คนไทยในแคนาดา คนไทยอาศัยตามมณฑลต่างๆในประเทศแคนาดามีจำนวนประมาณ 23,000 กว่าคนเท่านั้น(ข้อมูลปี2020)ทำให้เครือข่ายคนไทยอาจจะยังกว้างขวางไม่ใหญ่โต เมื่อเทียบกับชุมชนเชื้อชาติอื่นๆอีก...

 • thai-canada.com-high school.jpg
  เรียนต่อแคนาดา โรงเรียนมัธยมชั้นนำในแคนาดา • แคนาดาได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 ประเทศชั้นนำของโลกที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงสุด • Programme for International Student Assess...

 • thai-canada.com-college.jpg
  เรียนต่อวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยในแคนาดา 1-2 Year Career Diploma /Certificate Associate Degree / Applied Degree / Degree 1-2 Year Post-Degree Diploma คือหลักสูตรประกาศนียบัตร...

 • thai-canada.com_Quebec_City_.jpg
  ย้ายไปแคนาดา ตั้งถิ่นฐานในควีเบ็ค(Quebec) ในมณฑลควีเบคซึ่งเป็นสังคมที่ประชากรถึง ๘๒ เปอร์เซ็นต์ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เปิดกว้างรับผู้อพยพจากชาติต่างๆมากเกิ...

 • thai-canada.com-วีซ่าถาวรแคนาดา-พลเมืองแคนาดา14.jpg
  วีซ่าทำงานแคนาดา แรงงานฝีมือไปทำงานแคนาดา สาขาอาชีพที่เป็นที่ต้องการในแคนาดา สำหรับผู้ขอวีซ่าถาวรแคนาดาภายใต้ระบบ Canada Express Entry 11 Feb 2020 – นักวิชาชีพหรือแรงงานที่มีทัก...

 • canada-landscape-1.jpg
  ย้ายไปแคนาดา ดินแดนในฝันสำหรับแรงงานวิชาชีพหนุ่มสาว Canada: Dream Destination for Young Professionals แคนาดายังคงเป็นดินแดนแห่งความฝันของบรรดาแรงงานฝีมือ/นักวิชาชีพแขนงต่าง...

 • thai-canada.com-Ottawa-canada.jpg
  ย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศแคนาดา ประวัติศาสตร์การอพยพของผู้คนจากทั่วโลกมาสู่แคนาดา มีความยิ่งใหญ่และมีความเป็นมาที่หลากหลายเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1867 ซึ่งเป็นปีแห่งการรวมตัวกันเ...

 • 255px-Flag_of_Toronto,_Canada.svg.png
  Toronto : เมืองศูนย์กลางของผู้คนจากทั่วโลก Toronto: the world in one city หลายคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าว่าโตรอนโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากที่สุดในโลก ข้อเท็จจริงเป็นอ...


Visitors: 227,246