วีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดา
Quebec (Canada) Immigrant Investor Program

 

  • บริษัทไทย-แคนาดา กรุ๊ป จำกัด:  
  • บริษัทที่ปรึกษาได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ (Duly Authorized as an Immigration Advisor) ในการยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาในประเภทนักลงทุน (Immigrant Investor Category)
  • โดยสถาบันการเงินชั้นนำได้รับอนุญาติจากรัฐบาลแคนาดาและรัฐบาลมณฑลควีเบค (Authorized Facilitator & Financial Intermediary) 

 

 

ย้ายสัญชาติไปอเมริกาเหนือ ยุโรป หรือหมู่เกาะแคริบเบียน
(North America, Eนrope, and Caribbean)
สมัครวีซ่าถาวรหรือขอสัญชาติ โปรแกรมนักลงทุน
(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้ !

 


Desjardins Trust Inc.
Immigration Advisor

 


Renaissance Capital Inc.
Official Advisor

เรามีผลงานยื่นขอวีซ่าถาวรแคนาดาให้กับนักธุรกิจ/นักลงทุน/ผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมาก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)!

วีซ่าถาวรนักลงทุนแคนาดา (Quebec Investor)
เป็นประชากรถาวรและถือสัญชาติแคนาดา


 

 

 

วีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา (US EB-5)
กรีนการ์ดอเมริกา ขอสัญชาติอเมริกัน
 

The World Citizenship 

แคนาดา-ประเทศแม่แบบประชาธิปไตยที่สำคัญของประเทศโลกตะวันตก ที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือ (กว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก) และได้รับการจัดอันดับโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดประเทศหนึ่งของในโลก เหตุผลสำคัญคือ มาตรฐานการครองชีพที่สูง (High standard of living) สังคมที่ต้อนรับผู้อพยพมาใหม่ มีความอดทนอดกลั้นและเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Tolerant society) เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโต (Vibrant economy) และความงดงามของภูมิประเทศ (Vast beauty)


นักธุรกิจ/ผู้ประกอบการในแคนาดาสามารถเจาะตลาดอเมริกาได้อย่างเสรีผ่านทาง NAFTA (North American Free Trade Agreement) ในขณะเดียวกันก็ยังคงเข้าถึงตลาดการค้าสำคัญอื่นเช่น จีน, อินเดีย, เอเชีย, อเมริกาใต้ (South America) และประชาคมยุโรป (European Union : EU) นั่นคือพลเมืองแคนาดามีโอกาสและได้รับเกีใยรติเป็นอย่างยิ่งในฐานะ.....พลเมืองระดับโลก (World Citizenship)

แคนาดาเป็นประเทศที่สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของผู้อพยพที่มาจากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักธุรกิจและผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ในธุรกิจด้านต่างๆ ล้วนเป็นแกนสำคัญในความสำเร็จของแคนาดาในวันนี้

ด้วยตระหนักถึงความสำเร็จดังกล่าว..........รัฐบาลแคนาดา (Government of Canada) และรัฐบาลมณฑลควีเบค (Government of the Province of Quebec) ได้สร้างสรรค์โปรแกรมสำหรับช่วยเหลือนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการจากทั่วโลกให้เข้ามาตั้งรกรากและกลายมาเป็นพลเมืองแคนาดา

เงื่อนไขสำคัญของโปรแกรมนักลงทุนคือคือการนำเงินลงทุนในโปรแกรมเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีดอกเบี้ยและรัฐบาลแคนาดารับประกันการคืนเงินดังกล่าวเต็มจำนวนแก่ท่าน.............หลังจากที่รัฐบาลแคนาดาได้พิจารณาอนุมัติเคสของท่านและยืนยันการได้รับเงินลงทุนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านและครอบครัวจะได้รับอนุมัติวีซ่าประชากรถาวรเพื่อเข้ามาพำนักอาศัยในแคนาดา และหลังจากพำนักในแคนาดาครบ 3 ปีก็สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองได้ทันที

วีซ่าถาวรแคนาดา ช่วยส่งเสริมให้ท่านและครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์อันประเมินค่ามิได้ในการพำนักอาศัย (Live) ทำงาน (Work) ประกอบธุรกิจ (Do business) และเรียนหนังสือในประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก สถานะพลเมืองแคนาดาได้รับเกียรติและสิทธิเสรีภาพในชีวิตอย่างประเมินค่ามิได้ในฐานะ......พลเมืองระดับโลก (World citizenship)

 

 

Immigrate to Canada as an Investor Criteria Summary : 

 

วีซ่าถาวรแคนาดานักลงทุนโปรแกรมควีเบค
Quebec Investor Program (Currently Suspended)

Net Worth :
Investor must have a minimum net worth of CAD$ 2,000,000 acquired through lawful economic activities. "Net Worth", with respect to an Investor, means the value of all the assets of the Investor and spouse or common-law partner minus the value of all liabilities.

Management Experience :
Investor must have at least 2 years of management experience in the last 5 years before the date of application, acquired through a profitable and lawful business (agriculture, industrial, or commercial), a government or an international agency.

Investment :
Investor must sign an agreement which commits him/her to making a 100% guaranteed passive investment of CAD$ 1,200,000 with the Government of Quebec for 5 years. No interest is paid to the investor, money is refunded back after 5 years. Applicant, spouse and the dependent children gets Canadian Permanent immigration. A pre-approved loan is available if required.
* Fluency in English or French is not required under this program.

Total processing time: 36-48 months, the applicant must have intent to live in the Province of Quebec. 
Interview takes place at the Canadian embassy dealing with country of residence of the applicant or in Montreal, Canada.

 

 

 

Visitors: 553,190