ประชากรใหม่แคนาดามาจากเอเชียมากที่สุด
 

ข้อมูลผู้โยกย้ายถิ่นฐานถาวรไปอยู่แคนาดา

ข้อมูลเดิม : ในปี 2019 ประชากรถาวรใหม่ของแคนาดา อพยพมาจากสิบ (10) ประเทศหลักดังนี้คือ อินเดียแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยจำนวน 85,585 คน จีนแผ่นดินใหญ่ตามมาห่างๆเป็นลำดับสองด้วยจำนวน 30,260 คน ลำดับสามคือ ฟิลิปปินส์ (27,815 คน) ลำดับสี่ ไนจีเรีย (12,595 คน) สำดับห้าคือ สหรัฐอเมริกา (10,800) และ ปากีสถาน (10,790) ซีเรีย (10,120) เอริเทรีย (7,025) เกาหลีใต้ (6,110) อิหร่าน (6,055)   

 

ย้ายถิ่นฐานไปอเมริกาเหนือ ยุโรป
หรือประเทศกลุ่มแคริบเบียน


นักลงทุนขอวีซ่าถาวรหรือสัญชาติ
(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้ !

 

 

ยอดรวมผู้โยกย้ายถิ่นฐานถาวรเข้ามาอยู่ในแคนาดา 

ในปี 2022 รัฐบาลแคนาดาตั้งเป้าเปิดรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานจำนวนสูงขึ้น 

ในปี 2021 แคนาดาอนุมัติวีซ่าถาวรใหม่ให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานกว่า 405,000 คน เป็นตัวเลขมากที่สุดในรอบหนึ่งปี คิดเป็น 100% ของความต้องการแรงงานทั้งหมด (เปรียบเทียบปี 2019 มีประชากรถาวรใหม่ 341,000 คน) 

มีตำแหน่งงานว่างเกือบ 1,000,000 ตำแหน่ง สำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) เปิดเผยว่าในปี 2030 จะมีชาวแคนาดาเกษียณอายุออกไปจากภาคแรงงานถึง 5,000,000 คน)

ข้อสังเกตุ : ในปี 2022 แคนาดามีจำนวนพลเมือง 38.3 ล้านคน โดยผู้ถือสถานะประชากรถาวร (Permanent residents) และผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอยู่ในแคนาดา (Temporary residents) ยังคงเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตของพลเมืองแคนาดา คิดเป็นสัดส่วน 82.8% ของการเติบโต คนไทยในแคนาดาอาศัยอยู่ตามมณฑลต่างๆ มีจำนวนประมาณ 23,000 กว่าคน (ปี 2020) 

  

 

พำนักตลอดชีพในแคนาดา
ขอวีซ่าถาวรนักลงทุน (Quebec Investor)
เป็นประชากรถาวร ถือสัญชาติแคนาดา
 

  


 

 พำนักตลอดชีพในสหรัฐอเมริกา
วีซ่าถาวรนักลงทุนอเมริกา (US EB-5)
กรีนการ์ดอเมริกา พลเมืองอเมริกัน สัญชาติอเมริกา

 

 

 

ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดาส่วนใหญ่มาจากเอเชีย

 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้โยกย้ายถิ่นฐานหรือผู้อพยพมาใหม่ ผู้ถือวีซ่าถาวรแคนาดาหรือสถานะประชากรถาวรแคนาดาส่วนใหญ่มาจาก จีนแผ่นดินใหญ่, อินเดีย, ปากีสถานและฟิลิปปินส์ โดยติดอันดับสี่ชาติแรกที่อพยพมาแคนาดามากที่สุด 

ในปีๆหนึ่งแคนาดาต้องการผู้อพยพจำนวนมากให้เข้ามาอยู่ในแคนาดา เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนต่อการพัฒนาประเทศให้รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้คงอยู่ในระดับสูงเช่นในปัจจุบัน รวมทั้งชดเชยประชากรในวัยสูงอายุที่ทยอยเกษียณอายุออกไปจากระบบแรงงานในแต่ละปี
* ในปี 2022 รัฐบาลแคนาดามีแผน เปิดรับผู้โยกย้ายมาใหม่ (New immigrants) จำนวนถึง 410,000 คน

January, 2022 : แคนาดามีพลเมือง 38 ล้านคน ในขณะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอันดับสองของโลก รองจากรัสเซียซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศจีนมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสาม(ในปี 2565 มีประชากรถึง 1,400 ล้านคน) ดังนั้น ประเทศแคนาดามีพื้นที่เหลือเฟือมากมายเพียงพอที่จะรองรับประชากรผู้อพยพมาอยู่ใหม่ๆในทุกปี

หมายเหตุ: ประเทศไทยของเรามีขนาดพื้นที่เล็กกว่าแคนาดาประมาณ 20 เท่า 

 

 


ผู้คนจากทั่วโลกยังคงหลั่งไหลเข้าแคนาดา ถึงแม้ว่างานตำแหน่งดีๆอาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆ ในบางสาขา แต่ผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม่ก็ไม่ย่อท้อแต่อย่างใด เพราะว่าแคนาดาเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์, มีความน่าอยู่, มาตรฐานการครองชีพสูง, รัฐบาลและประชาชนแคนาดายินดีต้อนรับชาวต่างชาติ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนจำนวนมากยังคงหลั่งไหลยื่นสมัครขอวีซ่าถาวรเพื่อไปอยู่ในแคนาดากันอย่างล้นหลามเช่นเคย

แคนาดาเองต้องการผู้อพยพเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศ ซึ่งตัวเลขผู้อพยพในปัจจุบันยังไม่เข้าเป้าตามที่แคนาดาคาดหวัง แม้แคนาดาขาดแคลนประชากรก็จริงอยู่ แต่แคนาดาจะคัดเฟ้นเฉพาะผู้อพยพที่เป็นที่ต้องการจริงๆ โดยไม่ลำเอียงว่า มีเชื้อสายเผ่าพันธ์ใด มาจากทวีปใด ฯหรือส่วนไหนของโลก

 

ถึงแม้การหางานดีๆในแคนาดาอาจใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากทั่วโลกต่างไม่ย่อท้อ เพราะแคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด มาตรฐานการศึกษาสูงเยี่ยม คุณภาพชีวิตถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งในโลกติดต่อกันหลายปี ไม่มีการดูถูกเหยียดผิวและไม่มีความขัดแย้งใด อาชญากรรมต่ำมาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งความมีน้ำใจงดงามของชาวแคนาดาที่มีความเป็นมิตร

เงื่อนไขเหล่านี้ ทำให้ผู้อพยพปรับตัวเข้ากับแคนาดาได้อย่างรวดเร็วและอยู่อาศัยอย่างมีความสุข หลังจากสามารถหางานทำได้ลงตัวกับความสามารถของตนเองจำนวนผู้อพยพจากบางประเทศได้ลดจำนวนลงเรื่อย เนื่องจากหลายสาเหตุ รวมทั้งกฏเกณฑ์การรับผู้อพยพที่เข้มงวดขึ้น เข้าใจว่าในปีต่อไป ตัวเลขคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขต่างๆของแต่ละประเทศ 

จากสถิติโดยรวม ผู้ย้ายถิ่นฐานมาใหม่กว่าครึ่งหนึ่งหรือ 44% ตัดสินใจเลือกเมืองที่จะไปอยู่อาศัย โดยเลือกไปอยู่ใกล้ๆกับญาติหรือเพื่อนฝูง หรือโดยการแนะนำของญาติหรือเพื่อนฝูง ในขณะที่ผู้อพยพเพียง 19% ที่เลือกเมืองอยู่อาศัยในแคนาดา โดยดูแนวโน้ม/โอกาสในการหางานทำในเมืองนั้นๆ

จากสถิติที่ผ่านมา เมืองเป้าหมายที่ผู้อพยพเลือกไปอยู่ ไล่เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยมีดังนี้คือ อันดับหนึ่ง-โตรอนโต (มณฑลออนแทริโอ), อันดับสอง-แวนคูเวอร์ (มณฑลบริติชโคลัมเบีย), อันดับสาม-มอนทรีออล (มณฑลควีเบ็ค) และอันดับสี่-เมืองคัลการี (มณฑลอัลเบอร์ต้า-มีอุตสาหกรรมปศุสัตว์และเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของแคนาดา) ลำดับดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงลำดับไปบ้างตามช่วงเวลา

ขณะที่อันดับอื่นๆยังคงเดิม แต่อันดับสองกลายเป็นเมืองมอนทรีออล ซึ่งแซงขึ้นมาแทนที่เมืองแวนคูเวอร์ซึ่งตกไปอันดับสาม แสดงว่ามีผู้อพยพนิยมอพยพไปอยู่ใน Montreal- เมืองที่เจริญสูงสุดแบบเมืองใหญ่ในอเมริกาเหนือ แต่ยังมีเสน่ห์แบบยุโรป ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาฝรั่งเศส (ชาวควีเบ็คแทบทุกคนพูดได้ได้ 2 ภาษา)

ข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเช่น ผู้อพยพมาอยู่ที่เมืองคัลการีในมณฑลอัลเบอร์ต้ากว่า 76% หางานทำได้ภายในหกเดือน ผู้อพยพไปอยู่แวนคูเวอร์ 62.7% หางานได้ภายในหกเดือน และเทียบกับ 68% ของผู้อพยพไปอยู่เมืองมอนทรีออลที่หางานทำได้ภายในหกเดือน

ข้อมูลยังนำเสนอเพิ่มเติมอีกว่า จากการที่มีผู้อพยพจำนวนมากมาอยู่ตามเมืองต่างๆในแคนาดา นอกเหนือจากช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้แล้ว ยังก่อให้เกิดกระแสความต้องการซื้อสินค้าและบริการต่างๆเป็นอย่างมากในพื้นที่นั้นๆ และมีก่อให้เกิดการหมุนเวียนและมีคุณค่าสำคัญต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ :  ข้อมูลปี 2020 ในทวีปอเมริกาเหนือมีร้านอาหารไทยกว่า 10,000 ร้าน ทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมีร้านอาหารไทยหลายร้อยร้านในแคนาดา (ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา) เป็นธุรกิจยอดนิยมของคนไทยในทวีปอเมริกาเหนือ 

หมายเหตุ: ดูข้อมูลสถิติการโยกย้ายถิ่นฐาน ความหลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรมจาก สำนักงานสถิติแคนาดา (Statistics Canada) ปี 2016

 

 

Visitors: 553,190