dot
dot
bulletBLOGS
bulletข่าวสารอิมมิเกรชั่น
Montenegro (Europe) Citizenship By Investment

  

 

Become Citizen of an European Country

In 6 Months*

“Montenegro”

Citizenship by Investment Program

สัญชาติยุโรปใน 6 เดือน*


 


 

  •  Montenegro Citizenship 

  •  สัญชาติมอนเตเนโกร (ตลอดชีพ)

  •  Residency within 3 weeks and Approval of Citizenship within 6 Months

  •  วีซ่าประชากรถาวรอนุมัติใน 3 สัปดาห์ และได้รับอนุมัติสัญชาติมอนเตเนโกรใน 6 เดือน 

  •  Citizen of A European Country 

  •  ท่านและครอบครัวได้รับสถานะพลเมืองประเทศในยุโรป (European citizens) 

  •  Live, Work, Do Business, Study, Retire Permanently in Montenegro 

  •  พำนักถาวรตลอดชีวิต-ทำธุรกิจ-ทำงาน-เรียนฟรี-รักษาฟรี-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในมอนเตเนโกร  

  •  Montenegro is expected to become a full member of the European Union (EU) in 2025 thus enabling freedom of movement within the EU for Montenegrin citizens! 

  •  มอนเตเนโกรคาดว่าจะได้รับอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของ The European Union (EU) ในปี 2025 ดังนั้น พลเมืองมอนเตเนโกร Montenegrin citizens สามารถเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานถาวร ได้อย่างเสรีในสหภาพยุโรป เมื่อมอนเตเนโกรเข้าร่วมใน EU อย่างเต็มตัว!

 

* Processing Times Are Subject To Change Without Prior Notice

 


 

 


  •  ผู้ลงทะเบียนจองล่วงหน้า 100 ครอบครัวแรก มั่นใจได้รับจัดสรรโควต้าแน่นอน (Pre-Enrolment Request)

  •  โควต้าเพียง 2,000 ครอบครัว เปิดรับสมัคร 3 October 2019 - 31 December 2021 เมื่อมีผู้สมัครครบจำนวน โครงการปิดรับทันที (Quota of 2,000 Families Only : Commencing 3 October 2019 onwards)

  •  ผู้สมัครมีทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต (Proof of Legitimate Source of Funds)

 

 

 


 


INVESTMENT OPTIONS :

  •  (A) Government Fund Donation (บังคับ - บริจาคเงินให้กับรัฐบาล)

   จำนวนเงิน (ไม่ได้คืน) = €100,000 Euro 

 

   ร่วมกับการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งใน b.1 หรือ b.2 ดังต่อไปนี้       

        

  •  (B) Real Estate Investment (ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)

(b.1) €250,000 Euro Investment in an Underdeveloped Region (Northern Region of Montenegro) 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่กำลังพัฒนา (ในภาคเหนือ) มูลค่า €250,000 Euro   

 • Project: Hotels & Resorts (โรงแรมและสถานตากอากาศ ภายใต้แฟรนไชส์ Mariott International) 
 • Investment option: Share certificate ownership (เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมในโครงการ)
 • Investment period: 5 years (ระยะเวลาลงทุน 5 ปี)   

 

  หรือ      

            (b.2) €450,000 Euro Investment in a Developed Region (South of Montenegro) 

ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่พัฒนาแล้ว (บริเวณชายฝั่งและเมืองหลวง) มูลค่า €450,000 Euro   

                 

 

 

 

  เราทำงานร่วมกับทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินและนักกฏหมาย

ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมอนเตเนโกร

(ฺWe are working in close collaboration with Financial Advisors and Lawyers

Duly Licensed by the Government of Montenegro) 

 


 

MONTENEGRO

© Program Approved by the Government of Montenegro

          โปรแกรมพิเศษ การลงทุนเพื่อได้รับสัญชาติมอนเตเนโกร Special Citizenship by Investment Program (SCIP) สำหรับผู้สมัครที่เป็นพลเมืองนอกสหภาพยุโรป (Non-EU citizens) มีผลบังคับใช้ระหว่าง 1 January 2019 จนถึง 31 December 2021 โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โปรแกรมได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลมอนเตเนโกร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเร่งรัดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวใหม่เข้าสู่ประเทศ สร้างความสามารถทางการผลิต ด้านเกษตรกรรมและประมง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในประเทศ 

         หมายเหตุ: เริ่มรับเคสของผู้สมัครครอบครัวแรก อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 October 2019 ที่ผ่านมา

© Montenegro : The Pearl of the Balkans and One of the Fastest Growing Economies in the Region

          มอนเตเนโกรคือ ไข่มุกแห่งคาบสมุทรบอลข่าน เป็นอัญมณีที่งดงามของยุโรป ได้รับขนานนามว่าเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในกลุ่มประเทศบอลข่าน หรืออาจเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในยุโรปก็ว่าได้ มอนเตเนโกรเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ นักท่องเที่ยวมากกว่าล้านคนจากทั่วโลกมาเยือนมอนเตเนโกรในแต่ละปี ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่นี่ราคาถูกที่สุดในยุโรปและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 

© Life-Long Citizenship for You & Your Family

          สัญชาติมอนเตเนโกร (Montenegrin Citizenship) ที่ได้รับภายใต้โปรแกรมการลงทุนนี้ ส่งผลให้ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิ์ประโยชน์เท่าเทียมพลเมืองมอนเตเนโกรทุกประการ และติดตัวไปตลอดชีวิต (Lifetime citizenship) ท่านมีโอกาสลงทุนธุรกิจ + เรียนฟรี (สำหรับบุตร) + รักษาฟรีคุณภาพระดับโลก + พำนักถาวรตลอดชีวิตในประเทศมอนเตเนโกร เมื่อมอนเตเนโกรเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเต็มตัว ท่านและครอบครัวสามารถอพยพโยกย้ายไปอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใดๆก็ได้ (ภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีของสหภาพยุโรป - European Union)

© Montenegro :

          ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations) -องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (NATO)- องค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) และเป็นประเทศสมาชิกในยูโรโซน (Eurozone)

           มอนเตเนโกรตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย เชื่อมโยงโดยตรงผ่านทะเลอะเดรียติก Adriatic Sea ทิศตะวันตกติดกับ Croatia ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ Bosnia and Herzegovina ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ Serbia ทิศตะวันออกติดกับ Kosovo และทิศใต้จรด Albania มอนเตเนโกรมีประชากรเพียง 620,000 คนโดยประมาณ (พื้นที่ 13,812 ตร.กม.)

           มอนเตเนโกรมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 295 กิโลเมตร มีชายหาดที่งดงามถึง 117 แห่งตลอดแนวความยาวกว่า 75 กิโลเมตร ลัดเลาะเลียบไปกับท้องทะเลสีครามของทะเลอะเดรียติกอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงเมืองเก่าโบราณอายุนับพันปีและหมู่บ้านชาวประมงเรียงรายตลอดชายฝั่ง ส่วนทางภาคเหนือของประเทศเป็นพื้นที่เทือกเขาสูงเสียดฟ้า มีโตรกหินผาและน้ำตกที่งดงาม มอนเตเนโกรมีอากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอเรเนียน โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีมีวันทีมีแสงแดดมากกว่า 240 วัน 

 

© Montenegrin Passport Ranks 47th Among the World's Most Powerful Passports  

          พาสปอร์ตมอนเตเนโกรถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลก

© Second Citizenship

 • สัญชาติมอนเตเนโกร เปิดโอกาสให้นักลงทุนจากทั่วโลก เพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
 • นักลงทุนขอสัญชาติที่สอง (กฏหมายไทยยินยอมให้พลเมืองไทยถือครองได้หลายสัญชาติ)
 • เพื่อชีวิตใหม่และโอกาสทางธุรกิจในทวีปยุโรปและคาบสมุทรบอลข่าน
 • เป็นหลักประกันในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความวุ่นวายทางการเมือง, สงครามกลางเมือง, ภัยธรรมชาติ, การก่อการร้าย 
   

© Visa-Free Travel for Citizens : 122 Countries (as of July 2019)

 • ผู้ถือพาสปอร์ตมอนเตเนโกรสามารถเดินทางไปได้ 122 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือ visa-on-arrival

 

 

 

 

สิทธิประโยชน์มากมาย :

1. Become Citizen of A European Country (Eurozone)

* Every Montenegrin Citizen is also a Citizen of the Eurozone :

 • ลงทุนในมอนเตเนโกร-ได้สัญชาติมอนเตเนโกรใน 6 เดือน
 • ในปี 2025 เมื่อมอนเตเนโกรเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มรูปแบบ พลเมืองมอนเตเนโกรมีสถานะเทียบเท่าพลเมืองสหภาพยุโรป ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมากมาย เช่น
 • พำนักถาวร-ทำธุรกิจ-เรียนฟรี-ประกันสุขภาพ-ทำงาน-ซื้อบ้าน-ใช้ชีวิตวัยเกษียณในทุกประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป EU !!!


2. 
Government Approved Investment :

        บริจาคเงินโดยตรงให้กับรัฐบาล ร่วมกับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูง-มีผลตอบแทน-ขายได้ใน 5 ปี 

 

3. Fast Track Process :

        ได้รับสถานะประชากรถาวรใน 3 สัปดาห์ และได้สัญชาติมอนเตเนโกรอย่างรวดเร็วใน 6 เดือนเท่านั้น
            *นี่คือความโดดเด่นของโปรแกรมนักลงทุนมอนเตเนโกร !!!

 

4. Special Exemption from Physical Residency :

 • ไม่จำเป็น ต้องพำนักอาศัยอยู่ในมอนเตเนโกร (เข้า-ออกประเทศอย่างเสรี)


5. More Foreign Investment Per Capita Than Any Other Nation in Europe (as of 2008) :

 • มีเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์จากพลเมืองรัสเซียและพลเมืองสหราชอาณาจักร
 • ระบบเงินตราใช้เงิน Euro 
 • มอนเตเนโกรมีข้อตกลงด้านการประกันสุขภาพกับประเทศใน EU ดังนั้น บุคคลากรทางด้านการแพทย์และเภสัชกรรมในมอนเตเนโกรได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

6. Good Quality of Life :

         คุณภาพชีวิตมาตรฐานยุโรป-บ้านเมืองสวยงาม-ภูมิประเทศหลากหลายงดงาม-มีประวัติศาสตร์นับพันปี

 

7. Unique Benefits Towards European Citizenship (Once Becoming a Full Member of the EU):

         เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรปอย่างเสรี (เมื่อเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มตัว - คาดว่าในปี 2025)

 

8. Free Trade Environment within EU (Once Becoming a Full Member of the EU):

         สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีประชาคมสหภาพยุโรป (เมื่อเข้าเป็นสมาชิก EU เต็มตัว - คาดว่าในปี 2025)
 

9. Low Costs of Doing Business :

 • ภาษีต่ำ (Low Taxes)
 • เงินลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก (Strong Direct Foreign Investment)
 • ต้นทุนดำเนินธุรกิจต่ำ (Low Operational Cost)
   

10. Strategic Geographic Location :

       เชื่อมโยงประเทศแถบคาบสมุทรบอลข่าน อยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปตะวันออกและตะวันตก มีชายฝั่งทะเลอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศอิตาลี ระยะทางเพียง 270 km. (เรือเฟอร์รี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) 

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลในแบบประเมินคุณสมบัติ (Evaluation Form) ด้านล่างนี้

 

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :
อีเมล์ :  *
โทรศัพท์ :  *
อายุ :  *
จังหวัด :
สถานะภาพ :
จำนวนบุตรธิดา :
ท่านรู้จักบริษัทเราผ่านสื่อใด? :
อาชีพปัจจุบันของท่าน :
ท่านและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม (เงินสด+หุ้น+บ้าน+ที่ดิน+มูลค่าธุรกิจ+อื
่นๆ) :
ประเทศในยุโรปที่สนใจ :
เหตุผลในการขอสัญชาติ EUROPE: :
Questions & Comments :Global Citizen Programs

Our Successful Thai Clients article
Our Successful Thai Students article
Canada PR & Citizenship article
USA Green Card & Citizenship
Europe PR & EU Citizenship article
Portugal PR & EU Citizenship article
UK PR & EU Citizenship
Bulgaria PR & EU Citizenship
Hungary PR & EU Citizenship
Cyprus (EU) Citizenship By Investment
Malta (EU) Citizenship By Investment
Greece Residence Permit
Saint Kitts & Nevis Citizenship By Investment
สัญชาติเกรนาดาโปรแกรมนักลงทุน
Dominica Citizenship By Investment
Antigua & Barbuda Citizenship By Investment
Saint Lucia Citizenship By Investment