UK Visitor Visa

ขอวีซ่าอังกฤษ (UK Visitor Visa) 2023

วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ มี 4 ขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ :  
 

 1. เลือกประเภทวีซ่าอังกฤษ

 2. เตรียมใบคำร้องขอวีซ่า

 3. ยื่นเอกสารประจำตัว

 4. รับฟังผลคำร้องขอวีซ่า
 

♦ วิธีกรอกแบบฟอร์ม & ชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์
♦ วิธีนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (VFS)
♦ ข่าวสารวีซ่าสหราชอาณาจักร (ล่าสุด)
♦ คำถาม-คำตอบขอวีซ่า 

หมายเหตุ: บจก.ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ไม่ได้รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ เรารับทำวีซ่าถาวรอังกฤษประเภทนักลงทุนเท่านั้น

 

 

วีซ่าถาวรนักลงทุนอังกฤษ (UK)
ทางด่วนขอ PR 
ถือสัญชาติอังกฤษ
โปรดคลิกด้านล่างนี้ 

ขอวีซ่าถาวรและสัญชาติทั่วโลก
โปรแกรมนักลงทุน
(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้


(1) เลือกประเภทวีซ่าอังกฤษ
 

การขอวีซ่าอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร (UK) ประเภทใด ขื้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางเช่น มาเรียนหนังสือ มาทำงาน มาท่องเที่ยวพักผ่อน หรือย้ายถิ่นฐานถาวรมาอยู่กับครอบครัวในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร 

วีซ่าอังกฤษ (UK Visas) แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับ:

 • ท่านมาจากประเทศใด
 • ท่านเดินทางมาที่อังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ด้วยวัตถุประสงค์ใด
 • ต้องการอยู่ในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร นานเท่าไหร่
 • สถานะภาพส่วนตัว ทักษะความรู้ และอาชีพการงานของท่าน

พลเมืองไทยผู้ถือสัญชาติไทยและพาสปอร์ตไทย จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าอังกฤษ หรือเดินทางผ่านอังกฤษเพื่อต่อไปยังประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม พลเมืองบางประเทศไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ พลเมืองประเทศใดต้องขอวีซ่าเข้าอังกฤษ   

ใบสมัครขอวีซ่าอังกฤษต้องได้รับอนุมัติ ก่อนเดินทางเข้าไปในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ : พลเมืองประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (รวมไปถึง สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือ ลิคเทนสไตน์) หากเดินทางเข้ามาก่อนวันที่ 31 December 2020 ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษ และหากบุคคลดังกล่าวเข้ามาพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร (UK) ก่อนวันที่ดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตพำนักถาวร ไปยังหน่วยงาน EU Settlement Scheme เพื่อทำงาน อยู่อาศัย หรือเรียนหนังสือในสหราชอาณาจักร

ท่านต้องการเดินทางเข้าไปในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

ให้ตรวจสอบว่า ต้องยื่นขอวีซ่าชนิดใด ในการเดินทางไปอังกฤษกล่าวคือ:

ข้อสังเกตุ : หากถือวีซ่านักท่องเที่ยว (UK visitor visa) ท่านไม่สามารถทำงานใน UK ได้ อย่างไรก็ตาม อาจสมัครเรียนคอร์สสั้นๆได้ไม่เกิน 30 วัน แต่ไม่สามารถเรียนหลักสูตรระยะยาวได้ 

 

» วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ผู้ใดต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร

วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษอนุญาตให้ชาวต่างชาติผู้อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) หรือสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน

ในการเดินทางเข้าไปในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) ท่านต้องได้รับอนุญาต (Permission) เอกสารใบอนุญาตอาจอยู่ในรูปแบบของวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa) หรือใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร (Leave to Enter) ใบคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษต้องยื่นขอก่อนเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ส่วนใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร ได้รับอนุมัติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (UK port of entry) 
 

› วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ อนุญาตให้ท่านทำกิจกรรมใดได้บ้าง
เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ท่านสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้หลากหลายอย่าง เช่น:

 • เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร
 • เยี่ยมเยือนครอบครัวหรือเพื่อนฝูงมิตรสหาย
 • เข้ามาติดต่อธุรกิจหรือประชุม
 • เข้ามาร่วมในการแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมงานอีเว้นต์ต่างๆ
 • เข้ามารับการตรวจรักษาทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลเอกชน
 • เรียนหนังสือได้นานถึง 30 วัน โดยต้องไม่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางเข้ามา
 • หากมีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • ขอเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แบบคู่อยู่กินกันไปเป็นการจดทะเบียนสมรส
   

› วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ทำสิ่งใดบ้าง

 • ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานรับค่าแรง หรือทำงานโดยไม่ได้รับค่าแรง
 • ถึงแม้เดินทางเข้ามาอังกฤษเป็นประจำ ท่านไม่สามารถพำนักถาวรอยู่ในอังกฤษได้
 • ไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลได้
 • วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษไม่อนุญาตให้เข้ามาแต่งงาน จดทะเบียนสมรสใดๆ หากต้องการเข้ามาแต่งงานและจดทะเบียนในอังกฤษ ท่านต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้ามาแต่งงานในอังกฤษ (Marriage Visitor Visa)

 

» วีซ่าอังกฤษเพื่อติดต่อธุรกิจหรือประชุม (UK Visitor Visa)
ในขณะที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ  ท่านอาจไม่แน่ใจว่าสามารถทำธุรกิจในอังกฤษได้หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้ว มีกิจกรรมธุรกิจหลายๆด้าน ที่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษสามารถกระทำได้เช่น :

 • เข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
 • แสดงผลงานด้านศิลปะ เป็นนักแสดงผู้ให้ความบันเทิง หรือศิลปินผู้แสดงผลงานด้านดนตรี
 • เป็นนักวิชาการผู้เข้ามาทำงานวิจัย หรือติดตามนักเรียนต่างชาติผู้เข้าร่วมโปรแกรมเรียนต่อในอังกฤษ
 • เป็นแพทย์หรือทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมงานในโครงการวิจัยหรือโครงงานด้านการแพทย์
 • เข้าทดสอบด้านภาษา Professional Linguistic Assessment Board (PLAB) test หรือเข้าสอบด้านการแพทย์ Objective Structured Clinical Examination (OSCE).
 • ขอรับทุนสนับสนุนในการก่อตั้ง เพื่อถือครองกิจการ เข้าร่วมหรือเพื่อดำเนินธุรกิจในอังกฤษ

 

› ระยะเวลาที่สามารถพำนักในอังกฤษ เมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
ท่านพำนักในอังกฤษได้นานถึง 6 เดือน และสามารถขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวได้ หากพำนักอยู่ในอังกฤษยังไม่เกิน 6 เดือน

• หากท่านเดินทางเข้าออกอังกฤษเป็นประจำ ให้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษระยะยาว (Long-term visit visas) วีซ่าระยะยาวอาจมีอายุ 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี  ข้อสังเกตุ ในแต่ละปีท่านได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในอังกฤษได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
• หากท่านเดินทางเข้ามาในอังกฤษเพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน สามารถยื่นขอต่อวีซ่าเพื่อพำนักในอังกฤษได้นานถึง 11 เดือน
• หากท่านเดินทางเข้ามาในอังกฤษในสถานะนักวิชาการ เพื่อเข้ามาเรียนหรือวิจัย ท่าน คู่สมรส (สามีภรรยา) และบุตร พำนักในอังกฤษได้นาน 12 เดือน
• ผู้เดินทางเข้ามาภายใต้ข้อตกลงต่างๆ (Approved Destination Status Agreement) อาจได้รับอนุมัติวีซ่ามีอายุ 30 วัน

  

» วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษ (UK Transit Visas)
ท่านต้องขอวีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษ หากต้องการเดินทางผ่านเข้ามาในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร เพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น หากเครื่องจอดแวะพักในระหว่างการเดินทาง

หากต้องการขอวีซ่าเดินทางผ่านประเทศอังกฤษ โปรดตรวจสอบว่า ท่านจำเป็นต้องผ่านเข้ามาในด่านตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (UK Immigration Control) หรือไม่
 

› วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Direct Airside Transit Visas) 
หากเป็นพลเมืองที่มาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และไม่ได้เดินทางออกนอกสนามบิน เพียงแค่เปลี่ยนเครื่องบิน และไม่จำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (UK Immigration Control) กรณีนี้ให้ยื่นขอวีซ่าประเภท Direct Airside Transit Visa
 

› วีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visitor in Transit Visa)
หากไม่ใช่พลเมืองเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสวิตเซอร์แลนด์ และจำเป็นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (UK Immigration Control) อีกทั้งจะเดินทางออกจากประเทศอังกฤษภายใน 48 ชั่วโมง กรณีนี้ให้ยื่นขอวีซ่าประเภท Visitor in Transit Visa 

หมายเหตุ : ผู้ถือวีซ่า Visitor in Transit Visa ไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้ 
* ยื่นขอวีซ่าเดินทางผ่านอังกฤษแบบระยะยาว (Long-term Visitor in Transit visa) หากพิสูจน์ได้ว่า มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านอังกฤษบ่อยครั้งในระยะยาว
** หากต้องการเดินทางไปยังสาธารณรัฐไอร์แลนด์ Channel Islands หรือ Isle of Man ให้ยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)


 

» วีซ่าแต่งงานอังกฤษ (UK Marriage Visitor Visa)
วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปแต่งงานในอังกฤษ (หรือ “วีซ่าแต่งงานอังกฤษ”) เป็นวีซ่าประเภทที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าไปแต่งงานในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร วีซ่าประเภทนี้ เป็นวีซ่าที่เฉพาะเจาะจงออกให้กับผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้เดินทางเข้าไปแต่งงานในอังกฤษ 

 

› ผู้ขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ (UK Marriage Visitor Visa)
คือผู้ที่มีวัตุประสงค์ดังต่อไปนี้ : 

 • เข้าไปแต่งงานหรือจดทะเบียนในอังกฤษ; หรือ
 • ยื่นแสดงเจตจำนงต้องการขอจดทะเบียนสมรส (Notice of a marriage) หรือ ยื่นแสดงเจตจำนงขอจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา (Civil partnership); และ
 • ไม่มีแผนการพำนักถาวรหรือตั้งรกรากในอังกฤษ หลังจากได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กินในอังกฤษ
  *โดยเดินทางกลับออกไปก่อน และจะเข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยในอังกฤษ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติใบอนุญาตพำนักถาวรอังกฤษ 

ในกรณีต้องการเดินทางเข้ามาในอังกฤษเพื่อเปลี่ยนแปลง จากการจดทะเบียนแบบคู่อยู่กิน (Civil Partnership) ไปเป็นแบบจดทะเบียนสมรส (Marriage) ท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษแต่อย่างใด เพียงขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษแบบปรกติ (Standard UK Visitor visa) ก็ใช้เดินทางเข้ามาได้
 

› ระหว่างพำนักอยู่ในอังกฤษด้วยวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนไปเป็นวีซ่าประเภทอื่นได้ไหม?
ท่านไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าใหม่ หรือขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ไปเป็นใบอนุญาตประเภทอื่นได้ ในระหว่างที่ำนักอยู่ในอังกฤษโดยถือวีซ่าแต่งงาน หากท่านมีความตั้งใจย้ายถิ่นฐานถาวรมาอยู่อังกฤษ ท่านจำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที่ท่านมีถิ่นพำนักอาศัย แล้วหลังจากนั้นยื่นขอรับรองความประพฤติใหม่ (New entry clearance) ก่อนเดินทางเข้ามาในอังกฤษ
 

› ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษพำนักได้นานเท่าใดในอังกฤษ 
ควรยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
ท่านสามารถใช้วีซ่าแต่งงานอังกฤษ เพื่อเดินทางเข้ามาพำนักในอังกฤษได้นานถึง 6 เดือน
 

› ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษสามารถทำกิจกรรมใดได้บ้างในอังกฤษ
ท่านสามารถใช้วีซ่าแต่งงาน เพื่อจดทะเบียนแบบคู่สมรส หรือจดทะเบียนแบบคู่อยู่กิน ภายในช่วงเวลา 6 เดือนนับจากวันเดินทางเข้ามาในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร โดยไปจดทะเบียน ณ สำนักงานใดๆที่ได้รับอนุญาติในเรื่องนี้
 

› ผู้ถือวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ไม่สามารถทำกิจกรรมใดได้ ระหว่างอยู่ในอังกฤษ 

 • ไม่สามารถขอรับเงินสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาล
 • วีซ่าแต่งงานไม่สามารถนำเอาผู้ติดตาม (Any dependents) เข้ามาด้วย บุคคลเหล่านั้นต้องยื่นขอวีซ่าต่างหากด้วยตนเอง
 • ท่านไม่สามารถขอพำนักอยู่ในอังกฤษเป็นระยะเวลานานๆ แม้จะเดินทางเข้ามาบ่อยๆ
 • ท่านไม่สามารถทำงานได้ (ยกเว้น งานที่ได้รับอนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจของท่านในต่างประเทศ) อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมประชุม หรือการเรียนในระยะสั้นไม่เกิน 30 วันสามารถทำได้ 

  

» ท่านต้องการศึกษาต่อเรียนหนังสือในอังกฤษ
ระยะเวลาในการเรียน ประเภทของหลักสูตร และสถานที่เรียน มีผลต่อชนิดของวีซ่าที่ท่านต้องยื่นขอ

• วีซ่าเรียนระยะสั้น (Short-term Study visa) ผู้ขอวีซ่าสามารถลงเรียนได้ 6 เดือน หรือยาวนานถึง 11 เดือน หากเป็นผู้มีอายุมากกว่า 16 ปี และสมัครเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English language course)

• วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student visa อนุญาตให้สมัครเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยต้องได้การรับรองจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มีใบอนุญาต และได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ถือวีซ่านักเรียนอังกฤษ ทำงานบางประเภทได้ในระหว่างเรียน

• วีซ่านักเรียนอังกฤษสำหรับผู้เยาว์ (Child Student visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติอายุระหว่าง 4 ถึง 17 ปี ที่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน นักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป ทำงานบางประเภทได้ในระหว่างเรียน

* New Graduate Immigration Route 2021 : นักเรียนต่างชาติผู้จบปริญญา (degree) จากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน Summer 2021 เป็นต้นไป ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือหางานทำในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร (UK) โดยสามารถทำงานที่ต้องใช้ทักษะในระดับใดก็ได้ (At any skill level) เป็นระยะเวลา 2 ปี (หรือหากจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก Phd. ทำงานได้นานถึง 3 ปี)

 

» ท่านต้องการไปทำงานหรือลงทุนในอังกฤษ
ท่านสามารถทำงานในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร แบบระยะสั้นหรือระยะยาวได้ โดยให้ยื่นขอวีซ่าทำงานอังกฤษ (UK work visa) วีซ่าทำงานอังกฤษมีหลายชนิด คลิกดูรายละเอียด UK Work visa

การขอวีซ่าทำงานอังกฤษ ขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขดังนี้ :

 • ทักษะความรู้ความสามารถและคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าทำงาน
 • มีงานรองรับ (Job offer) และได้รับการสนับสนุนจากนายจ้าง
 • ต้องการนำสามีภรรยาหรือบุตรผู้ติดตามเข้ามาด้วยหรือไม่
 • งานที่จะทำ คืองานประเภทใดเช่น งานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การกุศล หรือศาสนา

ผู้สมัครสามารถลงทุนเป็นตัวเงินลงทุนในสหราชอาณาจักร โดยยื่นขอวีซ่าประเภทนักลงทุน (Investor visa) หรืออาจก่อตั้งธุรกิจได้ โดยยื่นขอวีซ่าในประเภทผู้ประกอบการเช่น วีซ่าสตาร์ทอัพหรือเริ่มต้นธุรกิจ (Start-up visa) หรือ วีซ่าผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovator visa)

 

» ท่านต้องการย้ายมาพำนักถาวรอยู่กับญาติในอังกฤษ
หากท่านเป็นคู่สมรส หรือเป็นคู่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวของพลเมืองผู้ถือสัญชาติอังกฤษ (British citizenship) หรือเป็นผู้ถือวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (UK settlement) ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าครอบครัว (Family visa) เพื่อโยกย้ายถิ่นฐานถาวรมายังสหราชอาณาจักรได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นเรื่องขอรับท่านเข้ามา (Sponsor) ต้องแสดงให้หน่วยงานรัฐบาลเห็นว่า มีความสามารถด้านการเงินเพียงพอที่จะสปอนเซอร์สนับสนุนท่าน

หลังจากโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามา และพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร ได้ครบจำนวนปีที่กำหนดในกฏหมาย ท่านสามารถยื่นขอ ใบอนุญาตพำนักถาวรได้ (Indefinite leave to remain : ILR)
*Indefinite leave to remain คือสถานะประชากรพำนักถาวร (Permanent residency) ในสหราชอาณาจักร
 

› วีซ่าครอบครัวสำหรับผู้ลี้ภัยในสหราชอาณาจักร
หากท่านเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษ เป็นผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องละทิ้งถิ่นฐาน และพลัดพรากจากสามีภรรยาหรือบุตรของท่าน ท่านสามารถยื่นใบคำร้องขอรับสมาชิกในครอบครัวเหล่านั้น ให้เข้ามาอยู่ร่วมกันในสหราชอาณาจักร (Family reunion visas)

ในการยื่นขอวีซ่าครอบครัว ผู้ยื่นใบคำร้องต้องมีสถานะผู้ลี้ภัยในอังกฤษอย่างน้อย 5 ปี และยังไม่ได้ถือสัญชาติอังกฤษ


» ช่องทางอื่นๆ ขอวีซ่าพำนักอาศัยในอังกฤษ

› พลเมืองประเทศในเครือจักรภพCommonwealth citizens
ท่านสามารถขอวีซ่าบรรพบุรุษ (Ancestry visa) เพื่อเข้ามาทำงานใน UK หากท่านมีปู่ย่าตายายที่ถือสัญชาติอังกฤษ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมาย

ท่านอาจมีสิทธิ์พำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร (Right of abode) 

หากท่านเป็นพลเมืองของประเทศในเครือจักรภพ แต่ไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์พำนักอาศัยของท่านในสหราชอาณาจักร โปรดศึกษารายละเอียดที่นี่ The Windrush scheme


› ผู้พำนักถาวรที่เดินทางกลับเข้ามา
Returning residents
หากท่านเป็นผู้ถือใบอนุญาตพำนักถาวร (Indefinite leave to remain : ILR) และได้เดินทางออกไปจากสหราชอาณาจักร นานเกินกว่า 2 ปี ท่านจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินทางกลับประเทศสำหรับผู้พำนักถาวร (Returning resident visa) เพื่อกลับเข้ามาในสหราชอาณาจักร

› วีซ่าประเภทอื่นๆ
มีวีซ่าอีกหลายประเภทที่ยื่นขอได้เช่น วีซ่าถาวรนักลงทุนอังกฤษ (UK Immigrant Investor Visa ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานะของผู้สมัคร ดูรายละเอียดที่นี่ (Other visas)

 

› ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าประเภทต่างๆ (UK Visa Fees 2022) 
ดูรายละเอียด ที่นี่

 

  (2) เตรียมใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

การขอวีซ่าอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) สามารถยื่นเรื่องและชำระค่าธรรมเนียมทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UK Visa and Immigration : UKVI)

หากท่านมีผู้ติดตาม (Dependants) เพื่อติดตามท่านเข้ามาในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ผู้ติดตามเหล่านั้นต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของตนเอง และชำระค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก

› ควรยื่นขอวีซ่าอังกฤษเมื่อใด

 • 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK visitor visas)work visas)
 • 3 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มทำงานในอังกฤษ สำหรับวีซ่าทำงานอังกฤษ(UK 
 • 6 เดือนล่วงหน้าก่อนวันเริ่มเรียนในหลักสูตร สำหรับวีซ่านักเรียนอังกฤษ (UK student visas) และวีซ่านักเรียนอังกฤษสำหรับผู้เยาว์ (UK Child Student visas)

เวลาที่ใช้ในการขอวีซ่าโดยประมาณ ดูที่นี่ Processing time

ใบคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษ (Settlement applications) ใช้เวลาถึง 6 months ท่านต้องได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรก่อนเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ หากได้รับวีซ่าพำนักถาวรอังกฤษท่านต้องรีบเดินทางเข้ามา ก่อนวีซ่าถาวรหมดอายุ


 วิธียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ท่านควรยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 3 เดือนก่อนการเดินทางเข้ามาในอังกฤษ

สิ่งสำคัญที่ท่านต้องพิสูจน์ในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ :

 • แสดงให้เห็นว่า ท่านจะเดินทางออกไปจากอังกฤษ เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในอังกฤษ
 • แสดงให้เห็นว่า ท่านมีความสามารถที่จะสนับสนุนตนเองและสมาชิกในครอบครัวในการเดินทางเข้ามาพำนักในอังกฤษ
 • แสดงให้เห็นว่า ท่านมีเงินเพียงพอครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางครั้งนี้ รวมถึงการเดินทางต่อไปยังที่อื่น
 • แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมด้านธุรกิจ หรือด้านอื่นๆ ที่ท่านจะเข้ามาติดต่อ หรือดำเนินการในประเทศอังกฤษ

ท่านจำเป็นต้องยื่นแสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารเฉพาะ ในกรณีท่านเข้ามาในฐานะนักวิชาการ เข้ามารับบริการทางการแพทย์ของเอกชน เข้ามาเพื่อบริจาคอวัยวะ เข้ามาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ หรือเข้ามาสอบวัดผลด้าน PLAB or OSCE test

 

 วิธียื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ

ในการยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ประเด็นสำคัญที่สุดที่ต้องนำเสนอต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษคือ :

 • ท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป;
 • ท่านมีอิสระที่จะยื่นเรื่อง แจ้งเจตจำนงต้องการจดทะเบียนสมรส (Notice of a marriage) หรือจดทะเบียนสมรส (Marriage) หรืจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กิน (Civil partnership) ภายใน 6 เดือน นับจากวันเดินทางเข้ามาในอังกฤษ;
 • หลักฐานพิสูจน์ว่า ท่านมีความตั้งใจที่จะแต่งงาน หรือจดทะเบียนเป็นคู่อยู่กิน ภายในช่วง 6 เดือนที่ได้เดินทางเข้ามาในอังกฤษ;
 • หลักฐานที่พิสูจน์ว่า ท่านมีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับคู่ของท่าน;
 • แสดงหลักฐานด้านการเงินที่เพียงพอ ที่จะสนับสนุนการเดินทางเข้าและเดินทางกลับออกไปยังประเทศถิ่นพำนักของท่าน
  *หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ การพิสูจน์ให้เห็นว่า ท่านได้รับการสนับสนุนจากญาติหรือเพื่อน และสามารถไปพักพิงที่บ้านของเขาเหล่านั้นได้;
 • หลักฐานที่แสดงว่า ท่านมีที่พักในอังกฤษ / สหราชอาณาจักรรวมถึงท่านจะเดินทางออกไป หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจในอังกฤษ

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ 

• การขอวีซ่าอังกฤษทุกชนิดต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราดังนี้ Visa Application Fees
• อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ยื่นขอ เช่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว UK Visitor Visa ต้องชำระ Fees
• ขอวีซ่าอังกฤษแบบเร่งด่วนสามารถทำได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
• ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่าอังกฤษสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีอัตราเท่ากัน

 ชำระค่าประกันสุขภาพวีซ่าอังกฤษ

ท่านต้องชำระเบี้ยประกันสุขภาพ (Healthcare surcharge) หากท่านกำลังยื่นขอวีซ่าดังต่อไปนี้:

 • วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน วีซ่าถาวรย้ายถิ่นฐานมาพำนักกับครอบครัว
 • วีซ่าชั่วคราวเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือน
 • วีซ่าชั่วคราวไม่ได้เข้ามาพำนักถาวรในสหราชอาณาจักร

» ยื่นขอวีซ่าอังกฤษแทนผู้อื่น

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าแทนผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น ยื่นขอวีซ่าอังกฤษให้กับญาติในต่างประเทศผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต หรือยื่นเรื่องให้กับบุตรผู้เยาว์ผู้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าได้ด้วยตนเอง เป็นต้น

ท่านต้องได้รับมอบอำนาจจากบุคคลที่ท่านเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ในกรณีผู้ขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 18 ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอวีซ่าอังกฤษลงในแบบฟอร์ม (ไม่ใช่กรอกข้อมูลของผู้ยื่นแทน)

 

 เอกสารแสดงว่าไม่มีเชื้อวัณโรค (TB)

หากเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรนานกว่า 6 เดือน ท่านต้องมีใบรับรองผลตรวจวัณโรค (TB test)
คลิกที่นี่ เพื่อเช็คว่าท่านจำเป็นต้องมีผล TB test หรือไม่
หากจำเป็น ต้องยื่นเอกสารรับรองว่าท่านไม่เป็นวัณโรค แนบไปกับแบบฟอร์มขอวีซ่าอังกฤษ


 ขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

 หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่าง หลังจากได้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษไปแล้ว ติดต่อหน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร -  UK Visas and Immigration (UKVI)

ท่านสามารถขอยกเลิกใบคำร้องของท่าน (Cancel your application) และจะได้รับค่าธรรมเนียมคืน (เฉพาะในกรณีที่ UKVI ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่า)

หมายเหตุ : หากมีคำถามใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UKVI)

 
 

 

(3) ยื่นเอกสารประจำตัว

ในการขอวีซ่าอังกฤษ ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน และยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษเพื่อแสดงว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับอนุมัติวีซ่า 

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารโดยวิธีการแบบใด ขึ้นอยู่กับว่า ผู้สมัครนั้นมาจากประเทศใด และถือพาสปอร์ตประเภทใด


วิธียื่นเอกสารมี 2 แบบ กล่าวคือ :

 • โดยนัดหมายไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการรับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (Visa application centre) 
  หรือ
 • ใช้วิธีลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น "UK Immigration: ID Check" ในมือถือสมาร์ตโฟน

* เมื่อผู้สมัครเริ่มต้นยื่นเรื่องขอวีซ่าอังกฤษ ก็จะทราบว่า ต้องใช้วิธีนัดหมายเพื่อไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ หรือ สามารถใช้แอปพลิเคชั่น "UK Immigration: ID Check" ในมือถือสมาร์ตโฟนได้ 

» ในกรณีผู้สมัครนัดไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร (VFS Global)

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้ทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS Global, Thailand) เพื่อไปให้ข้อมูลชีวภาพประจำตัวหรือไบโอเมตริคซ์ (Biometrics) ประกอบด้วย ลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprints) และภาพถ่ายใบหน้า (Facial patterns)

ในวันนัดหมาย ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารเอกสารประจำตัวและเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ โดยเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า สามารถดูรายละเอียดได้ใน "Document Checklist" ที่อยู่ในใบสมัคร

การเก็บข้อมูลไบโอเมตริคซ์ (Biometric information) :
- เครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ (Digital finger scanner) จัดเก็บภาพถ่ายลายนิ้วมือทั้งสิบ โดยไม่ได้ใช้หมึก ของเหลวหรือสารเคมีใดๆ
- เครื่องถ่ายรูปดิจิตอล (Digital photograph) จัดเก็บรูปถ่ายเต็มหน้า ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นกระจกสี ไม่สวมหมวก (ยกเว้นด้วยเหตุผลทางศาสนา)
* หากไม่มีข้อมูลไบโอเมตริคซ์ ใบคำขอวีซ่าอังกฤษไม่สามารถดำเนินการใดๆต่อไปได้

ที่อยู่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษในประเทศไทย (VFS UK - Thailand) :

• สยามพารากอน (Closed) - Siam Paragon (กรุงเทพฯ)
• อาคารเทรนดี้ (Monday, Wednesday, Friday) - Trendy Office Building (กรุงเทพฯ)
• อาคารศรีพาณิชย์ เชียงใหม่ (Monday, Wednesday) - VFS Thailand (เชียงใหม่)
• คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ (Closed) - CDC (กรุงเทพฯ)
• ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค (Closed) - Thanya Park (กรุงเทพฯ)
• โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ (Closed) - Hyatt Regency (กรุงเทพฯ)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ มีบริการพิเศษให้กับผู้สมัครขอวีซ่า โดยมีหลากหลายแพ็คเกจให้เลือก ดูรายละเอียด
* การเลือกไปยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ณ ศูนย์รับคำร้อง VFS แห่งใด ให้พิจารณาว่าท่านยื่นขอวีซ่าประเภทใด สะดวกในวันเวลาใด และต้องการได้รับบริการแบบใด


 

› กรณีท่านเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษให้กับผู้อื่น
แม้ผู้สมัครได้มอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแทน แต่ผู้สมัครต้องนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษเพื่อนัดวันเวลาไปให้ข้อมูลทางชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริคซ์ด้วยตนเอง (ผู้อื่นไปแทนไม่ได้) รวมถึงยื่นเอกสารต่างๆ
*ผู้ขอวีซ่าต้องเซ็นลายมือชื่อ ในสำเนาแบบฟอร์มขอวีซ่าอังกฤษ เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ได้กรอกลงในแบบฟอร์มถูกต้องทุกประการ

 

» กรณีผู้สมัครสามารถใช้แอปปลิเคชั่น "UK Immigration: ID Check" ในมือถือสมาร์ตโฟน 

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้เข้าใช้แอปพลิเคชั่น UK Immigration: ID Check ในสมาร์ตโฟน เพื่อสแกนเอกสารยืนยันตัวตน รวมถึงยื่นส่งรูปถ่ายใบหน้าแบบดิจิตอล

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร และอัพโหลดเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติ โดยกระทำในระหว่างกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษทางออนไลน์ รายการเอกสารที่ต้องใช้ สามารถดูได้ใน Document checklist

 

› กรณีท่านเป็นผู้ขอวีซ่าอังกฤษแทนผู้อื่น
ผู้สมัครยังต้องพิสูจน์ตัวตน ผ่านทางการใช้แอปพลิเคชั่นในสมาร์ตโฟน

 

 

» เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ

เจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัครวีซ่าอังกฤษ โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษเป็นหลัก ผู้ขอวีซ่าอังกฤษควรเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยและแข็งแรง เพื่อให้เจ้าหน้าที่วีซ่าสถานทูตอังกฤษมั่นใจว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความผูกพันกับประเทศถิ่นพำนักถาวร (ประเทศไทย) และเดินทางกลับออกไปจากอังกฤษเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจ

ยื่นเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางเข้ามาในอังกฤษ :

 • เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ใดเช่น ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ติดต่อธุรกิจ หรือทำงานที่ได้รับอนุญาต
 • ท่านจะเดินทางออกไปจากอังกฤษ เมื่อสิ้นสุดภาระกิจในอังกฤษ
 • ท่านสามารถดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวผู้ติดตามได้ ระหว่างเข้ามาพำนักในอังกฤษ
 • ท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการเดินทางกลับไป หรือเดินทางต่อไปยังที่อื่น


เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษสามารถนำเสนอเป็นเอกสารตัวจริง เอกสารสแกน หรือสำเนาถ่ายเอกสาร แล้วแต่ความเหมาะสม ท่านสามารถอัพโหลดเอกสารขึ้นบนเว็บไซต์ได้ ในขั้นตอนการนัดหมายกับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (VFS Global)

เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ยื่นเอกสารแปลครบชุด และตรวจสอบได้โดยกระทรวงมหาดไทยอังกฤษ (Home Office) ประกอบด้วย ข้อความรับรองการแปลถูกต้อง ระบุวันที่แปล ชื่อสกุลผู้แปลพร้อมลายเซ็น ข้อมูลติดต่อของผู้แปล

ในกรณีขอวีซ่าทั้งครอบครัวหรือยื่นขอเป็นกลุ่มพร้อมกันทีเดียว ไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาซ้ำซ้อนสำหรับเอกสารในเรื่องเดียวกัน ให้ยื่นเพียงชุดเดียว

โปรดสังเกตุ : แม้ยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษได้ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดรับประกันได้ว่า ใบสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษจะได้รับการอนุมัติ หรือท่านสามารถเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศอังกฤษได้อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงความเสี่ยงนี้ เมื่อจองตั๋วเดินทาง จองที่พัก หรือระหว่างยื่นใบคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ

1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
ยื่นพาสปอร์ตตัวจริงล่าสุดไปพร้อมกับเอกสารประกอบใบสมัครขอวีซ่าอังกฤษ พาสปอร์ตมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน และครอบคลุมช่วงเวลาเดินทางเข้ามาพำนักในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร มีหน้าพาสปอร์ตคงเหลืออย่างน้อยหนึ่งหน้าไว้ติดแสตมป์วีซ่าอังกฤษ
 

2. เอกสารแสดงสถานะส่วนตัว
ในการเดินทางเข้าไปอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร นำเสนอข้อมูลให้ชัดเจนว่า ท่านมีสถานะอย่างไรในประเทศถิ่นพำนักถาวร (นั่นคือประเทศไทย) รวมถึงแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องการไปทำในอังกฤษ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษพิจารณาว่า ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษในการเดินทางเข้ามาเพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียน ประชุมธุรกิจ ร่วมงานแสดงดนตรี / ศิลปะ หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ควรจัดเตรียมเอกสารดังนี้ : 

 • เหตุผลการเดินทาง ท่านเข้ามาทำสิ่งใด คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าใด ให้แนบจดหมายเชิญ หรือจดหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของท่านนอกจากนี้ ควรส่งจดหมาย 1-2 แผ่นบรรยายรายละเอียดการเดินทางโดยคร่าวๆว่า มีแผนไปทำสิ่งใด ในช่วงเวลาใด และในสถานที่ใดในอังกฤษ 
 • เอกสารแสดงสถานะส่วนตัวในประเทศไทยในด้านต่างๆเช่น ด้านการทำงาน ธุรกิจ ด้านการเรียน หรือด้านการเงิน เช่น

หากท่านเป็นพนักงานลูกจ้าง ให้ยื่นจดหมายรับรองจากนายจ้างในกระดาษหัวจดหมายของบริษัท ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ เงินเดือน และระยะเวลาทำงาน เหตุผลการลางานพื่อไปท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจในอังกฤษ อย่าลืมแนบนามบัตรนายจ้างหรือฝ่ายบุคคล กรณีข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรขนาดใหญ่ การขอวีซ่าอังกฤษอาจได้รับอนุมัติโดยไม่ยุ่งยาก  ในกรณีผู้ทำงานองค์กรขนาดเล็ก ธุรกิจในครอบครัว ควรเตรียมเอกสารประกอบให้มากขึ้น มีเอกสารโปรไฟล์ธุรกิจ เว็บไซต์ โบรชัวร์ แนบไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์กร ท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในอังกฤษ 

หากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจ เอกสารด้านธุรกิจเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนการค้า รายงานประจำปี เว็บไซต์ธุรกิจ แผ่นพับโบรชัวร์ หรือเอกสารด้านภาษีเช่น บัตรผู้เสียภาษีอากร ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารบัญชีการเงิน ใบเสร็จรับเงิน แสดงถึงการดำเนินกิจการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (แม้เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หากท่านแสดงให้เห็นได้ว่า เป็นผู้ประกอบการตัวจริง มีธุรกิจธุรกรรมที่ต่อเนื่อง หากมีนัดประชุมสัมนาหรือกิจกรรมที่ท่านต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานดังกล่าว หลังเสร็จสิ้นภาระกิจในอังกฤษ ควรแนบเอกสารดังกล่าวไปด้วย) 

หากท่านเป็นนักเรียนนักศึกษา ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาในกระดาษหัวจดหมายสถาบันฯ ยืนยันการลงทะเบียนเรียน และเหตุผลการลาหยุดเรียน ควรยื่นทรานสคริปต์แสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลาย/มหาวิทยาลัย ผลสอบภาษาอังกฤษเช่น IELTS ประวัติการเรียน/ฝึกอบรมที่สำคัญในประเทศและต่างประเทศ (นำเสนอเป็นรูปภาพประกอบได้) เขียนเรียงความ 1-2 หน้าเป็นภาษาอังกฤษอธิบายเหตุผลการไปเรียนต่อในอังกฤษ ส่งผลดีอย่างไรในอนาคตเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทย รวมถึงยื่นเอกสารแสดงหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่มั่นคงของผู้ปกครองแนบไปด้วย   

หลักฐานประวัติการเดินทางไปในประเทศต่างๆ เช่น สำเนาพาสปอร์ตเก่าหรือใหม่ ที่มีวีซ่าต่างประเทศ เพื่อแสดงประวัติการเดินทางท่องเที่ยว อบรม ทัศนศึกษา เรียนต่อระยะสั้นหรือยาว เยี่ยมญาติหรือเพื่อน อาจนำเสนอเป็นรูปภาพพร้อมคำบรรยายได้ บางท่านที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางน้อย ก็ไม่เป็นปัญหา หากนำเสนอได้ว่า มีความผูกพันกับประเทศไทย และจะเดินทางกลับมาเมื่อเสร็จภาระกิจการเดินทางในอังกฤษ 

เอกสารด้านการเงินแสดงให้เห็นว่า ท่านมีเงินเพียงพอ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักในอังกฤษ เช่น สมุดบัญชีธนาคาร สเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลัง 6-12 เดือน จดหมายรับรองบัญชีฝากประจำ จดหมายรับรองมูลค่าหุ้น/พันธบัตร รายงานด้านการเงิน จดหมายรับรองจากทนายความ เอกสารการลงทุน เอกสารด้านกฏหมาย เป็นต้น

*แม้ผู้ขอวีซ่าอังกฤษอาจมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่มาก ยังมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าอังกฤษ หากนำเสนอได้ว่า มีความผูกพันกับประเทศไทยด้านหน้าที่การงานหรือธุรกิจ ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจกรรมทางสังคม (อาจมีจดหมายรับรองจากบุคคลสำคัญหรือองค์กรสำคัญ ใช้รูปภาพช่วยนำเสนอได้) มีผู้สนับสนุนด้านการเงินสำหรับการเดินทาง (ผู้สนับสนุนอาจเป็นญาติหรือคนใกล้ชิด) ในกรณี หากถูกสัมภาษณ์ สามารถยืนยันให้เจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษเชื่อมั่นว่า ความผูกพันดังกล่าวข้างต้น จะดึงให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในอังกฤษ
หมายเหตุ :
* ผู้ขอวีซ่าอังกฤษอาจยื่นเอกสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถือครองเช่น สำเนาโฉนด หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน เอกสารเล่มประเมินราคาที่ดิน (ฉบับย่อ) รูปถ่ายอาคารบ้านเรือนที่ท่านเป็นเจ้าของ เอกสารจำนอง / ผ่อนส่งกับธนาคาร เอกสารเหล่านี้แสดงความผูกพันกับประเทศไทย
** กรณีท่านพำนักอยู่ในประเทศอื่น และไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศนั้น ให้ยื่นแสดงเอกสารอนุญาตให้พำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฏหมายไปด้วย เช่นใบอนุญาตทำงาน (work permit) ใบอนุญาตเรียนหนังสือ (study permit) เป็นต้น

  

3. ผู้ขอวีซ่าเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี
หากผู้ปกครอง/ผู้ดูแลไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องยื่นสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลแนบไปด้วย หากไม่มีพาสปอร์ต ต้องยื่นเอกสารราชการอื่นๆที่มีลายเซ็นของผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เอกสารจากศาล หรือเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยาว์และผู้ปกครองหรือผู้อุปการะดูแล เช่น เอกสารใบเกิด ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารรับบุตรบุญธรรม
 

3.1 กรณีผู้เยาว์เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครอง
ผู้เยาว์ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลรับทราบถึงแผนการเดินทางของผู้เยาว์ และมีหนังสือยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางเข้าไปในอังกฤษ หากไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว ใบสมัครขอวีซ่าอังกฤษอาจถูกปฏิเสธ

ผู้เยาว์ต้องยื่นหนังสือรับรองเซ็นชื่อโดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้เยาว์ เช่น :

 • คำยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้ผู้เยาว์เดินทางไปอังกฤษ
 • ผู้ที่เดินทางไปกับผู้เยาว์ หากเป็นผู้ใหญ่ ต้องแสดงเอกสารพาสปอร์ตแสดงรายละเอียดประจำตัว
 • ผู้ดูแลผู้เยาว์ในระหว่างที่พำนักอยู่ในอังกฤษ
 • เดินทางไปอังกฤษด้วยยานพาหนะใด

4. หากท่านมีผู้อุปถัมภ์/สปอนเซอร์ในอังกฤษ
หากท่านมีบุคคลใดเป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุนการเดินทาง ให้ความช่วยเหลือและจัดหาที่พักให้ ท่านต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่า :

 • ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับการสนับสนุนในเรื่องใดบ้าง
 • การสนับสนุน มีรูปแบบและแนวทางอย่างไร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้อุปถัมภ์ ตัวอย่างเช่น เป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือเป็นนายจ้างของท่าน
 • ผู้อุปถัมภ์ที่ให้การสนับสนุนเช่น ญาติหรือเพื่อน หากมีสถานะเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรในอังกฤษ ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตอังกฤษ บัตรพำนักถาวร บัตรประจำตัวในอังกฤษ หรือใบอนุญาตให้พำนักในอังกฤษ ผู้อุปถัมภ์อาจส่งเอกสารเพิ่มเติมเช่น จดหมายเชิญ จดหมายค้ำประกันรับรอง เอกสารด้านการเงิน การงานหรือธุรกิจ และหลักฐานแสดงที่พักอาศัยของผู้สนับสนุนในอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าอังกฤษอาจต้องไปพำนักอาศัยด้วย 

 

5. เข้ามาอบรม วิจัย หรือทำงานได้รับผลตอบแทน

5.1 นักวิชาการเข้ามาร่วมงานวิจัย (วีซ่า 12 เดือน)
ผู้ขอวีซ่าต้องแสดงให้เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสพการณ์ทำงานในสาชาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันวิชาการหรือสถาบันการศึกษาระดับสูง ตัวอย่างเอกสารต้องนำเสนอเช่น :

 • จดหมายรับรองจากนายจ้าง แสดงรายละเอียดเรื่องการลางานเพื่อไปร่วมงานวิจัย การเข้าโครงการแลกเปลี่ยน หรือบรรยายรายละเอียดงานวิจัยที่จะเข้าไปร่วมทำงาน
 • จดหมายเชิญจากองค์กรในอังกฤษ ยืนยันรายละเอียดเรื่องงานวิจัยหรืองานโครงการแลกเปลี่ยนที่ท่านจะเข้าไปร่วมงาน
  * อาจส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายจ้างในประเทศไทย รวมถึงองค์กรผู้เชิญในอังกฤษ แสดงว่าเป็นหน่วยงานหรือธุรกิจที่มีความแข็งแรง น่าเชื่อถือ 

5.2 นักแสดงที่ไปร่วมงานแสดงหรืองานเทศกาล และไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นแสดงจดหมายเชิญจากองค์กรผู้จัดงาน มีรายละเอียดวันที่จะแสดง และรายละเอียดของค่าจ้างที่ท่านจะได้รับ
* ควรส่งเอกสาร (จากหน้าเว็บไซต์/สื่อสิ่งพิมพ์) แสดงประวัติและผลงานของนักแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  

5.3 ผู้เข้ามาสอบ Professional and Linguistic Assessment Board (PLAB) test และ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Test
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นจดหมายรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์ พยาบาลและผดุงครรภ์ (General Medical Council or Nursing and Midwifery Council) ยืนยันการเข้าสอบดังกล่าว
* อาจแนบเอกสารประวัติส่วนตัว มีรายละเอียดด้านการศึกษาอบรม/ฝึกงานต่างๆ  

5.4 การฝึกอบรมที่มีการทำงานร่วมด้วยเช่น การทำงานในคลีนิคภายใต้การควบคุม หรือการอบรมงานด้านทันตกรรม
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารยืนยันว่า นายจ้างได้เปิดตำแหน่งงาน ให้เข้ามารับตำแหน่งหน้าที่ในคลีนิคด้านการแพทย์ หรือเข้ารับการฝึกอบรมด้านทันตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาคนไข้ และผู้ขอวีซ่าไม่เคยรับหน้าที่เหล่านี้มาก่อนในประเทศอังกฤษ
* อาจส่งเอกสารประวัติส่วนตัวด้านการศึกษา การอบรมฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 

5.5 การเข้าร่วมงานในสาขาที่ได้รับอนุญาตและได้รับค่าจ้าง
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นจดหมายเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในอังกฤษ แสดงรายละเอียดว่า ทำไมจึงเชิญท่านเข้าไปร่วมทำงาน และระยะเวลาที่เข้าไปร่วมงานตัวอย่างองค์กรผู้เชิญ เช่น :

 • สถาบันการศึกษาระดับสูง
 • องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรด้านศิลปะ หรืออุตสาหกรรมบันเทิง
 • องค์การด้านกีฬา ตัวแทนนายหน้า หรือด้านสื่อสารมวลชน
 • หน่วยงานวิจัย
 • องค์กรอบรมด้านการบินได้รับอนุญาตจากรัฐบาล 
 • จดหมายเชิญจากลูกค้าในอังกฤษ กรณีผู้ขอวีซ่าเป็นนักกฏหมาย

ดังนั้น ท่านต้องแสดงหลักฐาน สถานะด้านวิชาชีพ หรือความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าจะเข้ามาร่วมทำงานด้านใด
* อาจแนบเอกสารประวัติการศึกษา/ประสบการณ์ทำงาน/หรือการฝึกอบรมในด้านที่เกี่ยวข้อง
 

5.6 อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือผู้ควบคุมการสอบ
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารคือ :

 • รายชื่อหรือรายละเอียดบทความตีพิมพ์ด้านวิชาการ ในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของท่าน
 • รายละเอียดของวันเวลาที่ได้ทำการสอน หรือบรรยายในสาขาวิชาดังกล่าว
 • จดหมายรับรองจากนายจ้างยืนยันเรื่อง สถานที่ทำงานด้านการสอนการบรรยาย รวมถึงความเชี่ยวชาญในสาขาใดๆของผู้ขอวีซ่า
  * อาจแนบเอกสารประวัติการศึกษาและการทำงาน หรือความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้อง


5.7 
นักแสดง / ศิลปิน / นักกีฬา
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารคือ :

 • รายละเอียดของวันเวลาที่จะทำการแสดงงานศิลปะ ดนตรี การเสวนา การบรรยาย หรือนิทรรศการต่างๆ
 • รายละเอียดของรางวัลต่างๆที่ท่านเคยได้รับ
 • หลักฐานยืนยันการแสดงต่างๆ ที่เคยจัดแสดงมาก่อนหน้า
  * อาจแนบเอกสารรูปภาพแสดงประวัติและผลงานที่โดดเด่น

5.8 เจ้าหน้าที่ทดสอบสมรรถนะนักบิน
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นหลักฐานแสดงว่า ได้รับเชิญจากองค์กรฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาต มีที่ตั้งอยู่อังกฤษ และอยู่ภายใต้การควบคุมโดยองค์กรการบินพลเรือนของสหราชอาณาจักร
* อาจแนบเอกสารประวัติด้านการศึกษา การทำงานหรือฝึกอบรมในด้านต่างๆ
 

5.9 นักกฏหมาย
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นหลักฐานที่แสดงว่า ท่านเป็นนักกฏหมายที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตทนายความ หรือเอกสารใกล้เคียง

ท่านควรยื่นเอกสารแสดงว่า ท่านได้รับเชิญให้เข้าไปขึ้นศาลในอังกฤษ เพื่อว่าความให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น เอกสารแสดงสิทธิ์เข้ารับฟังในศาล หรือเอกสารเรียกตัว (หากมี)
* อาจแนบเอกสารแสดงประวัติหรือประสบการณ์ทำงานในประเทศ/ต่างประเทศ (ถ้ามี)

 

6. ผู้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ในคลีนิคเอกชน

6.1 การเข้ารับการรักษาในคลีนิคเอกชน
ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นจดหมายที่เขียนโดยแพทย์ผู้รักษา หรือที่ปรึกษาด้านการแพทย์ โดยมีรายละเอียด:

 • รายละเอียดของอาการป่วย ที่จำเป็นต้องเข้ามารับคำปรึกษ หรือรับการรักษา
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา
 • รายละเอียดสถานที่ ที่จะเข้ารับคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา

หากต้องการขอวีซ่าระยะยาว 11 เดือน โปรดตรวจสอบดูว่า จำเป็นต้องขอผลตรวจวัณโรคหรือไม่ (TB test) 

หากต้องการขอขยายเวลาพำนักในอังกฤษ เพื่อขอรับการรักษาทางการแพทย์ในคลีนิคเอกชน ให้ยื่นเอกสาร :

 • จดหมายรับรองจากแพทย์ผู้มีใบอนุญาต บรรยายอาการเจ็บป่วยของท่าน
 • เอกสารแสดงว่า ท่านได้จ่ายชำระเงินค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ตามที่ท่านเข้ารับการรักษา เรียบร้อยแล้ว
  * ควรส่งเอกสารแสดงสถานะด้านการเงินของผู้ขอวีซ่า แนบไปด้วย
   

6.2 ผู้เข้ามาบริจาคอวัยวะ
แสดงจดหมายรับรองยืนยันวัตถุประสงค์ดังกล่าว ออกโดยทีมแพทย์/พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาต มีอายุไม่เกิน  3  เดือน ก่อนเดินทางเข้ามาอังกฤษเพื่อทำการบริจาคอวัยวะให้กับผู้พำนักอาศัยตามกฏหมายหรือพลเมืองประเทศอังกฤษ
* ควรส่งเอกสารแสดงสถานะด้านการเงินและการทำงานของผู้ขอวีซ่าแนบไปด้วย

 

7. เข้ามาเพื่อจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่อยู่กิน

ให้ขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ โดยแสดงหลักฐานว่าท่านต้องการเข้ามาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เข้ามาจดทะเบียนแต่งงาน หรือจดทะเบียนคู่อยู่กิน ตัวอย่างเช่น ใบยืนยันนัดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน หากท่านเคยจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่อยู่กินมาก่อน ให้ยื่นหลักฐานแสดงว่า ท่านมีอิสระตามกฏหมายในการขอจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่อยู่กิน รวมทั้งท่านต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี
หมายเหตุ : ตั้งแต่ 1 July 2021 - พลเมืองสหภาพยุโรป EU เขตเศรษฐกิจยุโรป EEA หรือ Switzerland ต้องยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ เพื่อเดินทางเข้ามาจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่อยู่กิน

 

8. ผู้เดินทางผ่านสหราชอาณาจักร
ให้ยื่นหลักฐานดังนี้คือ เอกสารยืนยันการเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร โดยออกไปภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้ผ่านเข้ามา รวมทั้งหลักฐานแสดงว่าผู้ขอเดินทางผ่านสหราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อไปยังประเทศปลายทางได้
* ยื่นเอกสารเสริมเช่น วีซ่าที่ยังมีอายุหรือใบอนุญาตพำนักในประเทศปลายทาง วีซ่าเข้าประเทศสำคัญอื่นๆ เป็นต้น
 

 

9. เอกสารที่ไม่ควรใช้เป็นหลักฐานขอวีซ่าอังกฤษ
เอกสารบางประเภท ไม่มีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นหลักฐานการขอวีซ่าอังกฤษ เช่น สเตทเมนต์ธนาคารหรือจดหมายรับรองที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี บัตรธนาคารต่างๆ สเตทเมนต์บัตรเครดิต ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เอกสารการศึกษาที่ไม่ได้ร้องขอ หลักฐานเป็นเจ้าของรถยนต์ ภาพถ่ายส่วนตัวต่างๆ ประกาศนียบัตรรับรองโดยทนายความ (Notarial certificates) นามบัตร ใบจองโรงแรม ใบจองตั๋วเครื่องบิน (ยกเว้นขอวีซ่าเพื่อเดินทางผ่าน ให้ยื่นไปด้วยได้) ประกาศนียบัตรชนะเลิศแข่งกีฬา ประกันการเดินทาง บิลน้ำ-ไฟฟ้าของผู้สนับสนุนอุปถัมภ์ บิลเสียภาษีผู้อุปถัมภ์ในอังกฤษ ประเด็นสำคัญคือ เจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษอาจร้องขอเอกสารเพิ่มเติม หากเห็นว่ามีความจำเป็น

 

เทคนิควิธีจัดเรียงเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ
*ดูรายละเอียดได้ใน CHECKLIST (ด้านล่าง)
• แนบเอกสารหน้าแรกของใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (First page of the visa application form) จากเว็บไซต์ GOV.UK
• แนบเช็คลิสต์เอกสาร (Document Checklist) จากเว็บไซต์หน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ GOV.UK
• 
แนบจดหมายนัด (Appointment Confirmation letter) จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ VFS Global
• แนบพาสปอร์ตตัวจริง (ยังมีอายุ มีหน้าเหลืออย่างน้อยหนึ่งหน้า)
  *ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ อาจเก็บพาสปอร์ตและเอกสารของท่านไว้ ในระหว่างการพิจารณาใบสมัครของท่าน 
• เอกสารทุกรายการควรถ่ายสำเนาเอกสารสี (Colour photocopies) และมีขนาด A4 เท่านั้น

 

(4) รับฟังผลคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

ผู้สมัครจะได้รับจดหมายหรือได้รับอีเมล์แจ้งผลการยื่นเรื่องขอวีซ่าอังกฤษ พร้อมรายละเอียดแจ้งว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

» หากคำร้องขอวีซ่าอังกฤษได้รับอนุมัติ
ผู้สมัครจะได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งคือ :

 • สติ๊คเกอร์วีซ่า (เป็นรูปสะท้อนแสงเงาใส) ที่ติดผนึกเข้ามาในพาสปอร์ต โดยผู้สมัครได้ไปให้ข้อมูลส่วนตัวไบโอเมตริคซ์เรียบร้อยแล้วที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ
 • เข้าไปตรวจดูสถานะของใบสมัครทางออนไลน์ว่าวีซ่าได้รับอนุมัติ - หากผู้สมัครใช้แอปพลิเคชั่นมือถือในการยืนยันตัวตน

ในสติ๊คเกอร์วีซ่าหรือในหน้าแสดงสถานะใบสมัครทางออนไลน์ แสดงข้อมูลดังนี้ :

 • ประเภทวีซ่าที่ได้รับอนุมัติเช่น วีซ่านักเรียนอังกฤษ เป็นต้น
 • วีซ่ามีอายุตั้งแต่เมื่อใด ถึงวันใด (วันเริ่มต้นและวันหมดอายุ)
 • เงื่อนไขในวีซ่าที่ได้รับ


› เงื่อนไขในวีซ่า
เงื่อนไขของวีซ่าจะแจ้งว่า สิ่งใดทำได้ หรือทำไม่ได้ เมื่อเข้ามาในสหราชอาณาจักร ตัวอย่างเช่น :

 • ห้ามขอรับเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล (“No access to public funds”)
 • ห้ามทำงานในสหราชอาณาจักร (“No work”) ไม่ว่าจะเป็นงานได้รับค่าจ้าง หรืองานไม่ได้รับค่าจ้าง ก็ตาม
 • ทำงานได้อย่างจำกัด (“Restricted work”) ทำงานให้กับนายจ้างผู้สนับสนุน/สปอนเซอร์เข้ามาเท่านั้น

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้ไปลงทะเบียนรายละเอียดส่วนตัวกับทางสำนักงานตำรวจในสหราชอาณาจักร (UK police)


» การรับสติ๊คเกอร์วีซ่าอังกฤษ
หากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษเป็นผู้เก็บรักษาพาสปอร์ต ผู้สมัครจะได้รับพาสปอร์ตคืนพร้อมแถบสติ๊คเกอร์วีซ่า (Vignette) ติดผนึกอยู่ภายในพาสปอร์ต

หากผู้สมัครเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัว ต้องนำไปยังศูนย์รับคำร้องเพื่อติดสติ๊คเกอร์วีซ่าอังกฤษ ผู้สมัครอาจมอบหมายให้ผู้อื่นไปรับพาสปอร์ตแทนได้ โดยเซ็นใบมอบอำนาจ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงิน VFS และเอกสารประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ 


*กรณีพลเมืองคูเวต โอมาน กาตาร์ หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้ยื่นขอยกเว้นวีซ่าทางออนไลน์ (Electronic visa waiver) เอกสารจะถูกส่งไปทางอีเลคโทรนิคส์ (ผู้ยื่นเรื่องไม่ได้รับแถบสติ๊คเกอร์วีซ่า) 


› หากมีข้อผิดพลาดในแถบสติ๊คเกอร์วีซ่าอังกฤษ
หากพบว่า มีข้อมูลที่ผิดพลาดในแถบสติ๊คเกอร์วีซ่า ผู้สมัครควรติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษโดยทันทีเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนท่านเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร

หากพบเจอข้อผิดพลาดดังกล่าว หลังจากได้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรแล้ว ผู้สมัครต้องรายงานให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร UK Visas and Immigration (UKVI) ภายใน 3 เดือนหลังการเดินทางเข้ามา มิฉะนั้นต้องทำเรื่องยื่นใบคำร้องใหม่

» ขอรับบัตรพำนักอาศัยอังกฤษแบบมีข้อมูลส่วนตัว (Biometric residence permit)
หากผู้สมัครได้รับแถบสติ๊คเกอร์วีซ่า (Vignette) แล้ว และต้องการเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรนานเกินกว่า 6 เดือน ให้ติดต่อขอรับบัตรพำนักอาศัยแบบมีข้อมูลส่วนตัว (Biometric residence permit - BRP) เมื่อเดินทางมาถึง

ทั้งนี้ต้องขอรับบัตรดังกล่าว ก่อนแถบสติ๊คเกอร์วีซ่าจะหมดอายุ หรือภายใน 10 วันหลังเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร (แล้วแต่เงื่อนไขใดเกิดขึ้นทีหลัง) 
*ท่านสามารถเลือกสถานที่ไปรับบัตรพำนักอาศัย BRP
**เมื่อได้รับบัตร BRP ต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อของท่านยาวมาก อาจถูกตัดออกบางส่วน ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เพราะบัตร BRP มีพื้นที่จำกัด อย่างไรก็ตามหากมีการสะกดชื่อผิด ควรรีบแจ้งให้หน่วยงานออกบัตรทราบทันที (Report it)
***ต้องรายงานข้อมูลผิดพลาดในบัตร BRP (Errors) ภายใน 10 วันหลังจากได้รับบัตร


ผู้สมัครตรวจสอบสถานะใบคำร้องได้ทางออนไลน์

ท่านสามารถตรวจเช็คสถานะใบคำร้องทางออนไลน์ (view) ท่านสามารถใช้บริการออนไลน์ เพื่อแชร์ข้อมูลสถานะใบคำร้องไปยังบุคคลอื่นเช่น นายจ้างหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น

หน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรราชการบางแห่ง สามารถตรวจสอบเข้าถึงข้อมูลสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเดินทางผ่านด่าน ณ พรมแดนสหราชอาณาจักร ในกรณีนี้ ท่านจะไม่ได้รับแถบสติ๊คเกอร์วีซ่าหรือบัตรพำนัก BRP


หากใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษถูกปฏิเสธ

ท่านจะได้รับจดหมายหรืออีเมล์อธิบายเหตุผลว่า เหตุใดใบสมัครของท่านจึงถูกปฏิเสธ ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืน หากตอนยื่นใบสมัครได้ยื่นพาสปอร์ตจัวจริงไปด้วย

ในจดหมายปฏิเสธจะชี้แจงสิทธิ์ของท่านในการทำเรื่องต่อไป อย่างใดอย่างคือ :

 

 

 

♦ วิธีกรอกแบบฟอร์มและชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอังกฤษออนไลน์

 

(I) Start

กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอังกฤษทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ หน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (UK Visas and Immigration)
*โปรดเตรียมเอกสารประจำตัว และประวัติการเดินทางโดยละเอียดไว้ ก่อนเริ่มกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 

• เข้ามาที่หน้า "Select your language" เลือกภาษาไทย (THAI)
• เลือกภาษาไทย - โปรดเลือกภาษาของคุณ
• คลิก "Next" 

  

• มาที่หน้า "Confirm your visa type"
• เลือก "Visit or transit visa"
• คลิก "Next"
 

• มาที่หน้า "Thai ภาษาไทย"
• เลือก "Yes - show me questions in Thai and English"
• คลิก "Next" 
 

• มาที่หน้า "Select a country to provide your biometrics เลือกสถานที่ของท่าน
• ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าจากประเทศใด "Thailand ประเทศไทย"
• คลิก "Next" 

• มาที่หน้า "Check available biometric enrolment locations"
• เลือก "I have checked available biometric enrolment locations and can travel to a location in my selected country. If no location is available in that country, then I confirm that I can travel to a location in the redirected country"

• คลิก "Next" 

• มาที่หน้า "Apply for a UK visit visa"
• คลิก
"Start now"
 

• มาที่หน้า "อีเมล์และรหัสผ่านของท่าน"
• ระบุ "Email address ที่อยู่อีเมล์"
• สร้างรหัสผ่าน "Create a password"
• ทวนรหัสผ่าน "Repeat your password"
• คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
 

 

(II) Application

 • เลือก "You"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
   

 

 • เลือก "No"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  * หรือเลือก "Yes" หากต้องการเพิ่มอีเมล์ติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 • ให้ระบุ “เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ” 
  *หน่วยงานวีซ่าอังกฤษอาจโทรติดต่อท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • ติ๊ก "For use whilst out of the UK"
 • ติ๊ก "ประเภทของโทรศัพท์"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • เลือก "์No"  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  * หรือเลือก "Yes" หากต้องการเพิ่มเบอร์โทรติดต่อ

  

 

 • เลือก “I can be contacted by telephone call and
  test message (SMS)” 
  *หน่วยงานวีซ่าอังกฤษจะติดต่อกับท่านผ่านช่องทางโทรศัพท์และส่ง SMS 
   (หรือท่านอาจเลือกช่องทางติดต่อตามที่ต้องการ)

 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

  

 • ระบุ "์ชื่อ" และ "นามสกุล"   
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 

 • เลือก "์No"  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  * หรือเลือก "Yes" กรณีท่านเคยใช้ชื่อ-นามสกุลอื่น

 

 • ระบุ "์เพศ"
 • เลือก "สถานะภาพสมรส"  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 

 

 • กรอกข้อมูล "์ที่อยู่ Address"  
 • เลือก "Yes" หากใช้ที่อยู่นี้ด้วย สำหรับส่งจดหมายทางไปรษณีย์
  * หรือเลือก "No" หากไม่ได้ใช้ที่อยู่นี้

 

 • ให้ระบุว่าพำนักที่อยู่นี้มานานเท่าใด "์จำนวนปี/เดือน"
 • เลือก "เป็นเจ้าของ / เช่าอยู่ / หรืออื่นๆ"  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 

 • กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง ระบุ "์หมายเลขพาสปอร์ต" 
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง ระบุ "Thailand"
 • ระบุ "วันเดือนปีที่ออก" และ "วันเดือนปีหมดอายุ" 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"


 • มีบัตรประชาชนหรือไม่ ติ๊ก "์Yes" 
 • ประเทศที่ออกบัตร ระบุ "Thailand"
 • ระบุ "วันเดือนปีออกบัตร" และ "วันเดือนปีหมดอายุ" 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ประเทศที่ถือสัญชาติ ระบุ "์Thailand" 
 • ประเทศที่เกิด ระบุ "Thailand"
 • สถานที่เิกิด ระบุ "จังหวัด" 
 • ระบุ "วันเดือนปีเกิด" 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • เลือก "์No"  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"
  * หรือเลือก "Yes" หากท่านถือหรือเคยถือสัญชาติอื่น
   

 

 • สถานะภาพทำงาน ให้ระบุตามความเป็นจริง
  เช่น "์ลูกจ้างงาน / เป็นเจ้าของกิจการ / นักเรียน /
  เกษียณ / หรือไม่ได้ทำงาน" 
   
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ชื่อบริษัทและนายจ้างของท่าน
  (กรณีเป็น 
  "์ลูกจ้างงาน")
 • ระบุ ชื่อบริษัทและนายจ้างของท่าน
 • ระบุ ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ เดือนปี เริ่มเข้าทำงาน  
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • งานของท่าน 
  (กรณีเป็น "์ลูกจ้างงาน")
 • ระบุ ตำแหน่งของท่าน
 • ระบุ รายได้ต่อเดือนหลังหักภาษี (THB หรือ Pound) 
 • บรรยาย "ลักษณะงาน หน้าที่หลักที่ทำ" 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • รายได้และเงินออมของท่าน
 • เลือก "รายได้ประจำอย่างอื่น / หรือเงินออม"
 • ระบุ จำนวนเงินออมเท่าใด (เป็นเงิน Pound) 
  หรือเลือก "ฉันไม่มีทั้งเงินออมหรือรายได้อื่น"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอังกฤษของท่าน 
  (กรณีเป็น "์ลูกจ้างงาน")
 • ท่านวางแผนจะใช้จ่ายเป็นเงินเท่าใดตอนอยู่ในสหราชอาณาจักร
 • ระบุค่าใช้จ่าย รวมค่าเครื่องบิน ที่พัก และอื่นๆ (THB) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของท่าน
 • ระบุค่าใช้จ่ายรวมในแต่ละเดือนเช่น ค่ากินอยู่ เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเช่า ผ่อนบ้าน หรืออื่นๆ (THB) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน
 • มีผู้ใดช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่านหรือไม่
  (เช่น นายจ้าง / บริษัท / หรือบุคคลใด)
 • เลือก "์No" (กรณีท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)  
  * หรือเลือก "Yes" หากท่านได้รับเงินสนับสนุนจากผู้ใด 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ระบุ "วันเดือนปีที่จะเดินทางไปถึงสหราชอาณาจักร"
 • ระบุ "วันเดือนปีที่จะเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร" 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • เจ้าหน้าที่วีซ่าอาจโทรติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าอังกฤษของท่าน 
 • เลือก "English"
  *หรือภาษาอื่นที่ต้องการใช้คุยทางโทรศัพท์เช่น ภาษาไทย ฯ 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

  

 • ระบุเหตุผลหลักในการเดินทางไปสหราชอาณาจักร 
 • เลือก "Tourism (including visiting family and friends" 
  *หรือเลือกเหตุผลอื่น ตามความเป็นจริง 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ระบุเหตุผลการไปท่องเที่ยวพักผ่อนในสหราชอาณาจักร 
 • เลือก "Visiting friends" 
  *หรือเลือกเหตุผลอื่นใดตามความเป็นจริงเช่น Tourist /  Visiting family 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

  

 • ให้รายละเอียดเหตุผลหลักของการเดินทางไปสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ 
 • เขียนบรรยายในกล่องข้อความที่อยู่ด้านล่าง  
  *กรอกรายละเอียดไม่เกิน 500 ตัวอักษร
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ระบุว่ามีบุคคลใดที่พึ่งพิงกับท่านในด้านการเงิน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเดินทางไปสหราชอาณาจักรกับท่านหรือไม่ 
 • เลือก "์No" 
  *หรือเลือก "Yes" ตามความเป็นจริง 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาของท่าน 
 • ติ๊ก "์ฉันไม่มีรายละเอียดของบิดามารดา" 
  *หรือไม่ติ๊ก (กรณีต้องการให้รายละเอียดบิดามารดา) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวที่พำนักในสหราชอาณาจักร 
 • เลือก "์No" 
  *หรือ "Yes" (กรณีมีครอบครัวหรือญาติใกล้ชิดพำนักอยู่) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ท่านจะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นหมู่คณะหรือไม่
 • เลือก "์No" 
  *หรือ "Yes" (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • การเตรียมการเดินทางของท่าน
 • เลือก "์No" 
  *หรือ "Yes" (หากเดินทางกับคู่ชีวิต คู่สมรสหรือบุตร) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ที่พักในสหราชอาณาจักร
 • เลือก "์No" 
  *หรือ "Yes" (หากท่านได้เตรียมการเรื่องที่พักไว้แล้ว) 
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • แผนเรื่องที่พักในสหราชอาณาจักร
 • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักให้มากที่สุด ในกล่องข้อความ 
  *กรอกรายละเอียดไม่เกิน 500 ตัวอักษร
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรหรือไม่
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากได้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักร
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ประวัติการเดินทางนานาชาติ
 • เลือก "Zero"  
  *หรือ "จำนวนกี่ครั้ง" หากได้เดินทางไปออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือเขตเชงเก้น
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ประวัติการเดินทางไปประเทศอื่นๆ (ไม่รวม UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, Switzerland หรือ European Economic Area)
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากได้เดินทางไปประเทศอื่นใด
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ท่านเคยมีประวัติต่อไปนี้หรือไม่เช่น ถูกปฏิเสธวีซ่า ถูกไม่ให้เข้าประเทศ ถูกปฏิเสธไม่ให้พำนักอยู่ ถูกปฏิเสธการขอสถานะผู้ลี้ภัย ถูกเนรเทศ ถูกขับไล่ออกนอกประเทศ ถูกร้องขอให้ออกนอกประเทศ ถูกห้ามเข้าประเทศ
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยมีประวัติใดๆ ดังกล่าวข้างบนนี้
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ท่านเคยมีประวัติต่อไปนี้หรือไม่เช่น เข้าไปในสหราชอาณาจักรอย่างไม่ถูกกฏหมาย พำนักเกินเวลาที่อนุญาตในวีซ่า แอบทำงานอย่างผิดกฏหมายหรือขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ให้ข้อมูลเป็นเท็จตอนยื่นขอวีซ่าอังกฤษหรือขอใบอนุญาตเดินทางเข้าหรือพำนักในอังกฤษ ฝ่าฝืนกฏหมายใดๆในสหราชอาณาจักร 
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยมีประวัติดังกล่าว
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ท่านเคยถูกพิพากษาลงโทษคดีอาญา โทษปรับด้านจราจร ถูกจับกุมหรีอถูกตั้งข้อหาและอยู่ระหว่่างการสู้คดีในชั้นศาล โทษปรับหรือโดนตักเตือน ถูกตัดสินโดยศาลแพ่งเช่น คดีหนี้ คดีล้มละลาย โทษปรับทางแพ่งภายใต้กฏหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร  
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยมีประวัติดังกล่าว
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ท่านเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์หรือไม่  
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยมีประวัติดังกล่าว
 • ติ๊ก "I have read all of the information about war crimes, including the guidance"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • คำถามเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย Terrorists หรือกลุ่มหัวรุนแรง Extremists   
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยมีประวัติดังกล่าว
 • ติ๊ก "I have read all of the information about Terrorist Activities / Terrorist Organizations"
 • ติ๊ก "I have read all of the information about Extremist Organizations / Extremist Views"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 

 • ท่านเคยทำงานในองค์กรต่อไปนี้หรือไม่เช่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง หน่วยรักษาความปลอดภัย สื่อสารมวลชน ศาล ผู้พิพากษา    
 • เลือก "No"  
  *หรือ "Yes" หากเคยทำงานดังกล่าว
 • ติ๊ก "I have not worked in any of the jobs listed above"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 • ข้อมูลเพิ่มเติม 
 • หากต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เขียนบรรยายในกล่องข้อความด้านล่าง  
  *กรอกรายละเอียดไม่เกิน 1,000 ตัวอักษร
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ"

 
 
 • ตรวจสอบข้อมูลของท่าน 
 • หากต้องการแก้ไขข้อมูล คลิก "Change แก้ไขข้อมูลส่วนตัว"
 • คลิก "ดำเนินการต่อ"


 

   

(III) Documents 

 

 • เอกสารจำเป็น
 • ติ๊ก "The passport or travel documents for _(ชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร)_ from Thailand"

 • เอกสารอื่นๆ
 • ติ๊ก "Evidence of funds available to you, and which are clearly accessible by you"

 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ" 

 

 

 

 

(IV) Declaration

 

 • ติ๊ก "I confirm that I understand and accept these conditions"
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ

 

 • แถลงการณ์
 • ติ๊ก "I am the applicant aged 18 or over"
 • คลิก "I accept the above

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Check your answers : ตรวจสอบคำตอบของท่าน
 • คลิก "ดำเนินการต่อ


 

 

(V) Pay

*หากผู้สมัครไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ผู้อื่นสามารถชำระค่าสมัครแทนได้ หรือศูนย์รับคำร้อง VFS ช่วยดำเนินการแทนได้ (โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)  

 • ตัวเลือกวีซ่า
 • ระยะเวลาวีซ่าเยี่ยมเยือนของท่าน
 • เลือก "6 เดือน"
  *ท่านอาจเลือกระยะเวลา 2 ปี / 5 ปี / 10 ปี (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเดินทาง รวมถึงสถานะด้านการงานและการเงินที่แข็งแรงหรือไม่)
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ" 

 • เลือกบริการ
 • (กรณีเลือกระยะเวลาวีซ่า 6 เดือน)
 • เลือก "Standard service : pay 135.00 USD in total"
  *ผู้สมัครส่วนใหญ่ ทราบผลอนุมัติวีซ่าอังกฤษภายใน 15 วัน นับจากวันให้ข้อมูลส่วนตัวไบโอเมตริคซ์ที่ VFS
  **วีซ่าอังกฤษราคาเท่าใด ขึ้นอยู่กับระยะเวลาวีซ่า
 • คลิก "บันทึกและดำเนินการต่อ" 

 

 • ผู้จัดหาการจ่ายเงินของท่าน
 • กรุณาตรวจสอบกับผู้ออกบัตร (เลือกประเภทบัตรเครดิต)
 • เลือก "Visa"
  * หรือเลือกบัตร Master Card, American Express และอื่นๆ (ตามที่ท่านสะดวก)
 • คลิก "ดำเนินการไปที่เวิลด์เพย์

 

 

 

 

 

 

 

 • worldpay
 • Express checkout (ชำระเงินทันที)
 • กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
  "Card number"
  "Cardholder's name"
  "Expiry date" 
  "Security code"

  * บัตรเครดิตใช้ของผู้สมัครหรือของผู้อื่นชำระเงินได้เช่นกัน
 • คลิก "Make Payment

 

 

(VI) Further actions

 

 


เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมขอวีซ่าอังกฤษเรียบร้อยแล้ว (Payment successful) ทางหน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (GOV.UK) ส่งอีเมล์ยืนยัน (Confirmation email) พร้อมหมายเลขใบสมัคร (GWF Reference number) ไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ผู้สมัครให้ไว้ตอนกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 
*พิมพ์ใบยืนยันการจ่ายเงินสำเร็จ (Payment successful) ออกมา และนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ VFS UK Thailand
**พิมพ์รายการเอกสารประกอบ (Document Checklist) และให้เซ็นต์ชื่อในเอกสาร ในวันไปยื่นกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ VFS

 

วิธีนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (VFS UK - Thailand)

ผู้ขอวีซ่าชั่วคราวอังกฤษ (Non-settlement visas) สามารถทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ (VFS Global) เพื่อยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่า โดยวิธียื่นเอกสารมี 2 แบบ ดังต่อไปนี้ :

ทางเลือกที่หนึ่ง : หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษออนไลน์กับหน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (GOV.UK) เรียบร้อยแล้ว ท่านจองวันนัดหมายไปให้ข้อมูลประจำตัวชีวภาพ (Biometrics appointment) ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในประเทศไทย (VFS Global-Thailand) โดยท่านต้องสแกนเอกสารให้ชัดเจน และอัพโหลดเอกสารทุกรายการขึ้นในเว็บไซต์ของ GOV.UK โดยทะยอยอัพโหลดเอกสารขึ้นไปได้ (แม้อาจยังมีเอกสารในมือไม่ครบถ้วน) จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือ หนึ่งวันก่อนวันนัดหมายกับทางศูนย์ VFS Global 

*ทางเลือกนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง และส่งเอกสารทั้งหมดทางออนไลน์ได้จากที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ทำงานก็ได้ 
   

ทางเลือกที่สอง : ในวันนัดหมาย Biometrics appointment กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS ให้ผู้สมัครนำเอาเอกสารทั้งหมด ตัวจริงหรือสำเนาก็ได้ (ภาพคมชัดขนาด A4) ประกอบด้วยใบยืนยันนัดหมาย (Printout of the Appointment Confirmation letter) พาสปอร์ตตัวจริง ใบรายการเอกสารต้องใช้ (Printout of your checklist) เอกสารประกอบต่างๆ ฯลฯ [โปรดดูตามหัวข้อ (3) "เอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ"] ไปให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ VFS ทำการสแกนเอกสารและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (GOV.UK) ผ่านทางบริการช่วยเหลือ Document Scanning Assistance service ที่ศูนย์รับคำร้อง VFS (โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) 

หมายเหตุ :
• ทั้งสองทางเลือกข้างบนนี้ ผู้สมัครเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้กับตนเอง ไม่จำเป็นต้องส่งไปให้หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร
• สำหรับผู้ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ ให้เตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าในวันนัดหมายนั้นเลย
• สำหรับผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ โดยปรกติ ไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ หากเจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติม อาจโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับท่านโดยตรงในภายหลัง โดยท่านสามารถเลือกคุยโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือไทยก็ได้ (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) ในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
• แม้ผู้ขอวีซ่าอังกฤษเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ก็ยังต้องไปพบเจ้าหน้าที่ศูนย์รับคำร้อง VFS แต่ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลไบโอเมตริคซ์
• กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ติดตามที่เป็นผู้ใหญ่ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับคำร้อง VFS) เพื่อไปให้ข้อมูลไบโอเมตริคซ์    

 

ระยะเวลารอฟังผลวีซ่าอังกฤษ (Visa Decision Waiting Times) 

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านอกสหราชอาณาจักร (Applications outside the UK) เมื่อยื่นทางออนไลน์ เวลาที่ใช้เริ่มต้นเมื่อ ผู้ขอวีซ่าไปตามนัดหมายพิมพ์ลายนิ้วนิ้วมือและถ่ายรูปไบโอเมตริคซ์ (biometric information) จากนั้นยืนยันตัวตนโดยใช้แอปปลิเคชั่น UK Immigration - ID Check App (ขึ้นกับประเภทวีซ่า) เวลาที่ใช้สิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ขอได้รับอีเมล์แนบจดหมายอนุมัติ/หรือปฏิเสธวีซ่า และแจ้งขั้นตอนต่อไป


ระยะเวลารอทราบผลการพิจารณาคำขอวีซ่าอังกฤษในประเภทต่างๆ (As of March 2022)
• วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visitor visa) โดยปรกติทราบผลภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่าเดินทางผ่านสนามบินอังกฤษ (Transit visa) ภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student visa) ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่าทำงานหรือลงทุนอังกฤษ (Work visa) ภายใน 3 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่าย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัว (Family visa) ภายใน 12 สัปดาห์นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่าผู้พำนักชั่วคราวเดินทางกลับไป (Returning resident visa) ภายใน 3 สัปดาห์ นับจากวันสัมภาษณ์วีซ่า
• วีซ่าเดินทางเข้าไป (Visa) เพื่อเปลี่ยน Biometric residence permits ภายใน 3 สัปดาห์จากวันสัมภาษณ์วีซ่า
หมายเหตุ : หากจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่ม 
- บริการเร่งด่วนวีซ่าอังกฤษ (Priority Visa Service) มีค่าใช้จ่าย 9,313 บาท ทราบผลภายใน 5 วัน
- บริการเร่งด่วนวีซ่าถาวรอังกฤษ (Priority Visa for Settlement or Migration Service) มีค่าใช้จ่าย 24,255 บาท ใบสมัครถูกย้ายไปคิวแรกสุดในทุกขั้นตอน
- เร่งด่วนพิเศษวีซ่าอังกฤษ (Super priority service) มีค่าใช้จ่าย 40,468 บาท ทราบผลภายใน 1 วัน


บริการไปรับใบสมัครวีซ่าอังกฤษที่บ้าน (On Demand Mobile Visa)
มีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 1,480 - 10,800 บาท โดยมีเจ้าหน้า VFS Global Thailand ไปขอรับใบคำขอวีซ่าที่บ้านของท่าน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริคซ์ (รูปถ่ายและลายพิมพ์นิ้วมือ) โดยใช้เครื่องมือพิเศษได้รับอนุญาตที่เจ้าหน้าที่นำติดตัวไป
* บริการนี้เหมาะสำหรับผู้สมัครคนเดียวหรือผู้สมัครเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สมัครแบบกลุ่มจะสะดวกมาก เพราะสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าในเวลาเดียวกันและในสถานที่เดียวกัน ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารกลับคืน 

 

 

ข่าวสารวีซ่าสหราชอาณาจักรล่าสุด

 

Feb 2023 :  เวลาที่ใช้ในการอนุมัติวีซ่าอังกฤษ (UK Visa Processing Time) ล่าสุด
UK Visas and Immigration (UKVI) ได้จัดพิมพ์ข้อมูลมาตรฐานบริการในการอนุมัติใบคำขอวีซ่า สรุปได้ดังต่อไปนี้คือ
• ใบคำขอวีซ่าชั่วคราว (Non-settlement visa applications) ยื่นภายนอก UK ใช้เวลา 3 - 12 สัปดาห์
• ใบคำขอวีซ่าถาวร (Settlement visa applications) ยื่นภายนอก UK ใช้เวลา 12 - 24 สัปดาห์
• คำขออนุญาตพำนัก (Leave to Remain applications) ยื่นใน UK ใช้เวลา 8 สัปดาห์
• คำขออนุญาตพำนักอย่างไม่มีข้อจำกัด (Indefinite Leave to Remain applications) ยื่นใน UK ใช้เวลา 6 เดือน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่


Mar 2022 :  เช็คข้อมูลว่าท่านต้องตรวจหาเชื้อโควิด (COVID-19 Tests) อย่างไร รวมถึงศึกษาข้อมูลระเบียบการกักตัว (Self-isolation rules) สำหรับการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ได้ที่เว็บ GOV.UK


May 2021 :  การเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ 17 May 2021 เป็นต้นไป ผู้เดินทางจากประเทศไทยต้องถูกกักตัว (quarantine) อยู่ในสถานที่พำนักอาศัยใน UK เป็นเวลา 10 วัน และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 2 ครั้ง (COVID-19 travel tests) 
* ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ภายใน 3 วันก่อนเดินทางต้องตรวจหาเชื้อโควิดและเตรียมใบแสดงผลตรวจที่เป็นลบ รวมถึงชำระล่วงหน้าค่าตรวจหาเชื้อโควิดสองครั้งใน UK สุดท้ายให้กรอกแบบฟอร์ม passenger locator form แสดงรายละเอียดที่พำนักและหมายเลขจองตรวจหาเชื้อ COVID-19 travel tests

April 2021 :  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรในกรุงเทพฯ (อาคาร Trendy) และในเชียงใหม่ (อาคารศรีพาณิชย์) ยังคงเปิดทำการ หมายเหตุ: แนะนำให้ผู้ขอวีซ่าสหราชอาณาจักรใช้บริการ Courier Return of Their Documents เพือไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับเอกสารคืนที่ศูนย์ VFS หลังจากใบคำร้องได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
  

March 2021 :  ระยะเวลาล่าสุดรอผลวีซ่าอังกฤษ
February 2021 :   ข้อมูลล่าสุดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ
February 2021 :     ต้องการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรในช่วง COVID-19
                         *ดูข้อมูลขอวีซ่าอังกฤษช่วงโควิดที่ลิ้งค์ข้างบนนี้ 

 

   

 

♦ คำถาม-คำตอบขอวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษใช้เดินทางเข้าประเทศใดได้บ้างในสหราชอาณาจักร?
วีซ่าอังกฤษ (หรือ วีซ่าสหราชอาณาจักร) ใช้เดินทางเข้ากลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร กล่าวคือ อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ

ใช้วีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าประเทศอังกฤษได้หรือไม่?
ไม่ได้ท่านต้องยื่นขอวีซ่าอังกฤษ (วีซ่าสหราชอาณาจักร) เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษใช้เดินทางเข้า กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ได้ไหม?
ไม่ได้ หากท่านต้องการเดินทางโดยตรงไปยังประเทศไอร์แลนด์ต้องยื่นขอวีซ่าไอร์แลนด์
  

เดินทางไปประเทศอังกฤษ โดยใช้วีซ่าไอร์แลนด์ได้ไหม?
ไม่ได้ ท่านต้องเดินทางเข้าไปประเทศไอร์แลนด์ ด้วยวีซ่าไอร์แลนด์

ขอวีซ่าอังกฤษใช้เวลากี่วันกว่จะทราบผล?
หน่วยงานวีซ่า สถานทูตอังกฤษ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15 – 20 วันทำการ ในการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ
 

ขอวีซ่าอังกฤษ ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไหร่?
การมีบัญชีเงินฝากจำนวนมาก มีหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ย่อมมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าอังกฤษโดย
ไม่ยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้มีเงินหมุนเวียนในบัญชีเพียง 1-2 แสนบาท หรืออาจมีน้อยกว่านั้น หน่วยงานวีซ่าสถานทูตอังกฤษยังอนุมัติวีซ่าให้กับท่าน หากท่านมีงานประจำที่มั่นคง หรือมีธุรกิจ (แม้เป็นขนาดเล็ก) แต่มีธุรกรรมการดำเนินงานที่กะตือรือล้นและต่อเนื่อง รวมถึงพิสูจน์ได้ว่า ท่านมีความผูกพันในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือครอบครัว ที่จะดึงดูดให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในสหราชอาณาจักร


หากเคยถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษมาก่อน ยื่นขอวีซ่าใหม่อีกครั้งได้ไหม ควรรอนานเท่าใด ก่อนยื่นใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ทันที ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องรอนานเท่าใด ในจดหมายปฏิเสธจากสถานฑูตจะอธิบายเหตุผลว่า เหตุใดใบสมัครวีซ่าอังกฤษของท่านจึงถูกปฏิเสธ 

ท่านควรรอให้สถานะของท่านในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าในการยื่นครั้งใหม่
*โปรดสังเกตุ – หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ ตามมาตรา 320(7b) ของกฏหมายตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ (สหราชอาณาจักร) โดยถูกห้ามยื่นวีซ่าเป็นเวลา 10 ปี มีความเป็นไปได้มากว่า ใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษของท่านในอนาคตมีโอกาสถูกปฏิเสธ

หากได้รับอนุมัติ โดยปรกติวีซ่าอังกฤษมีอายุนานเท่าใด มีโอกาสได้วีซ่าระยะยาวหรือไม่?
หากเป็นการขอวีซ่าอังกฤษครั้งแรก ควรขอวีซาระยะสั้นเพียง 6 เดือนจะดูเหมาะสมกว่า หากท่านเป็นผู้เดินทางเข้าออกอังกฤษเป็นประจำ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษระยะยาว (Long-term visit visas) มีอายุ 2 ปี  5 ปี หรือ 10 ปี เจ้าหน้าที่วีซ่าสถานทูตอังกฤษ เป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่า ควรอนุมัติวีซ่ามีอายุยาวนานเท่าใดให้กับท่าน

ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษพำนักอยู่ได้นาน่ไหน?
ท่านสามารถพำนักในสหราชอาณาจักรได้นานถึง 6 เดือน กรณีนักวิชาการและผู้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ หากจำเป็นต้องอยู่เกิน 6 เดือน ให้ยื่นขอบัตรพำนักแบบไบโอเมตริคซ์ (Biometric residence permit – BRP)

หากไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้แน่นอน มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ?
มีความเป็นไปได้ หากท่านสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่วีซ่าอังกฤษ เห็นถึงความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดเมืองอย่างมั่นคง เมื่อท่านเสร็จภาระกิจในประเทศอังกฤษแล้วท่านจะเดินทางออกไป หรืออาจมีญาติสนิทหรือคนใกล้ชิด ผู้ยินดีสนับสนุนด้านการเงินต่อท่าน เป็นจำนวนเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางไปกลับ และค่าใช้จ่ายระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ในอังกฤษ

หากต้องการไปเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษระยะสั้น น้อยกว่า 6 เดือน ควรยื่นขอวีซ่าประเภทใด?
ให้ยื่นขอวีซ่าระยะสั้นประเภท C (Short term - C type visa) สำหรับการเรียนในหลักสูตรไม่เกิน 6 เดือน

หากต้องการสมัครเรียนหลักสูตรที่นานกว่า 6 เดือน เช่นปริญญาตรี-โท-เอก หรือโปรแกรมภาษา ให้ยื่นขอวีซ่าเรียนอังกฤษแบบระยะยาว (Tier 4 visas)

Entry clearance คืออะไร?
Entry clearance เป็นกระบวนการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความประพฤติ (Entry Clearance Officers - ECOs) ในหน่วยงานวีซ่าของสถานทูตอังกฤษที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อตรวจสอบบุคคลผู้ขออนุญาตเดินทางเข้ามาสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนภายใต้กฏหมายหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามา
*อย่างไรก็ตาม Entry clearance อาจเป็นภาคบังคับสำหรับผู้สมัครเพียงบางท่าน แต่ผู้สมัครหลายๆท่านอาจไม่จำเป็นต้องตรวจสอบแต่อย่างใด

 

“Leave to enter” คืออะไร?
Leave to enter คือ เอกสารอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร ปรกติจะได้รับ ตรงจุดเดินทางเข้ามาในประเทศ (Port of entry)
 

“Leave to enter” และ “Leave to remain” แตกต่างกันอย่างไร? 

 • Leave to enter คือเอกสารใบอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร ออกให้กับบุคคลผู้อยู่นอกสหราชอาณาจักร
 • Leave to remain คือเอกสารอนุญาตให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร ออกให้กับบุคคลผู้อยู่ในสหราชอาณาจักร
 • Indefinite Leave to remain คือเอกสารใบอนุญาตให้ตั้งรกรากพำนักถาวร (settle) อยู่ในสหราชอาณาจักร 

 

วีซ่าอังกฤษ (UK Visa) คือเอกสารอะไร?
วีซ่าคือสแตมป์ (“stamp”) ที่ติดผนึกอยู่ในพาสปอร์ตเพื่อรับรองว่า ผู้ถือสแตมป์นี้ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา เพื่อพำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาตามที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย  

 

ชาวต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษเพื่อเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรหรือไม่?
ไม่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ เช่น เป็นบุคคลสัญชาติใด และเหตุผลของการเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร

 

เอกสารใดที่ต้องยื่นประกอบในใบคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ?
เว็บไซต์หน่วยงานรักษาพรมแดนสหราชอาณาจักร (UK Border agency) ให้รายละเอียดแนวทางทั่วๆไป เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าอังกฤษ (Supporting documents) ผู้ขอวีซ่าอังกฤษแต่ละท่านมีเงื่อนไขส่วนตัวที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเตรียมเอกสารให้เหมาะสมกับสถานะส่วนตัวของแต่ละท่าน 

 

วีซ่าอังกฤษถูกปฏิเสธ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่?
เมื่อใบสมัครวีซ่าอังกฤษของท่านถูกปฏิเสธ โปรดอ้างอิงถึงเหตุผลในการปฏิเสธ (Notice of Immigration Decision) ที่ระบุอยู่ในจดหมายปฏิเสธที่ได้รับจากหน่วยงานวีซ่าอังกฤษ สิทธิในการอุทธรณ์คำตัดสิน (Right of Appeal) จะถูกบรรยายไว้ในจดหมาย (Notice) ดังกล่าว ข้อสังเกตุ ผู้ถูกปฏิเสธเพียงบางท่าน อาจได้รับสิทธิ์ในการอุทธรณ์ (ไม่ใช่ทุกท่าน)  

 

ใบสมัครวีซ่าอังกฤษของข้าพเจ้าถูกปฏิเสธ แต่ได้รับสิทธิ์ในการอุทธรณ์วีซ่า กระบวนการในการยื่นอุทธรณ์ใช้เวลานานเท่าใด?
อาจเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะระบุว่า การอุทธรณ์วีซ่าอังกฤษจะใช้เวลานานเท่าใด โดยปรกติกระบวนการอุทธรณ์ทั้งหมด อาจใช้เวลาหลายเดือน

 

เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ ข้าพเจ้าควรยื่นอุทธรณ์วีซ่า หรือควรยื่นใบสมัครใหม่เพื่อขอวีซ่าอังกฤษ จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า?
การตัดสินใจในเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละเคส ผู้สมัครบางท่านอาจตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ หากคิดว่ามีเหตุผลและข้อเท็จจริงที่แข็งแรง สามารถหักล้างคำตัดสินของเจ้าหน้าที่วีซ่าได้
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครบางท่านไม่ต้องการเสียเวลายื่นอุทธรณ์ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายเดือน จึงเลือกที่จะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าใหม่ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
หมายเหตุ : ท่านอาจค้นหาข้อมูลในเรื่องนี้เพิ่มเติมใน Google โดยพิมพ์คำว่า "ขอวีซ่าอังกฤษ pantip

 

คำขออุทธรณ์วีซ่าของข้าพเจ้าถูกตีตกไป กรณีเช่นนี้ ข้าพเจ้ายื่นขอวีซ่าอังกฤษอีกครั้งได้ไหม?
ยื่นขอได้ อย่างไรก็ตาม ท่านต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่า ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและปฏิบัติตามกฏข้อบังคับของหน่วยงานวีซ่าอังกฤษ ก่อนยื่นใบสมัครขอวีซ่าอีกครั้ง

 

สถานะส่วนตัวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติวีซ่าอังกฤษและเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักร ข้าพเจ้าต้องทำสิ่งใดหรือไม่?
ท่านต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร (Home Office) ในกรณีที่ท่านพำนักอยู่ในอังกฤษ และถือบัตร Biometric Residence Permit (BRP) หรือกำลังยื่นขอบัตร BRP

 

ใบสมัครวีซ่าอังกฤษได้รับอนุมัติ หากข้าพเจ้าต้องการยื่นขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่าได้หรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้เดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรแล้ว?
การยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า (เช่นขอเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น ไปเป็นวีซ่าเรียนอังกฤษระยะยาว หรือขอเปลี่ยนจากวีซ่าชั่วคราวระยะสั้น เป็นวีซ่าพำนักถาวรระยะยาว เป็นต้น) มีความเป็นไปได้ในบางกรณี
*บางสถานะการณ์ ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ถืออยู่ และประเภทวีซ่าใหม่ที่ต้องการขอปลี่ยนแปลงไป

 

ใบสมัครวีซาอังกฤษได้รับอนุมัติ เมื่อเดินทางเข้ามาในสหราชอาณาจักรแล้ว ขอต่ออายุวีซ่าออกไปได้หรือไม่?
การขอต่ออายุวีซ่า สามารถทำได้ ข้อสังเกตุ แต่ไม่ใช่วีซ่าทุกประเภทที่สามารถขอต่ออายุได้

 

ข้าพเจ้ายื่นขอพำนักถาวรในสหราชอาณาจักรได้หรือไม่?
สามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางประการเช่น ประเภทของวีซ่าที่ถือครองอยู่ และระยะเวลาที่ท่านได้เข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักร
หมายเหตุ : ผู้ที่มีเงินลงทุนและมีทรัพย์สินเพียงพอ สามารถเลือกขอวีซ่าถาวรในประเภทนักลงทุนได้ ดูรายละเอียด วีซ่าถาวรนักลงทุนอังกฤษ (UK Investor Visa)

 

Visitors: 557,718