ย้ายประเทศ ขอสัญชาติที่สอง [2023]

โปรแกรมนักลงทุนย้ายประเทศขอสัญชาติที่สอง (Citizenship By Investment : CBI) ถูกจัดลำดับโดยใช้หลักเกณฑ์ 9 ประการได้แก่ เสรีภาพในการเดินทาง มาตรฐานครองชีพ วงเงินลงทุน ข้อบังคับต้องเดินทางและมาพำนักในประเทศ ระยะเวลาอนุมัติสัญชาติ การสมัครไม่ยุ่งยาก การตรวจสอบประวัติบุคคล สมัครได้ทั้งครอบครัวและ ความน่าเชื่อถือของประเทศ

 

May 2021 : จากกระแส "ย้ายประเทศกันเถอะ" ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบ โปรแกรมย้ายประเทศไปพำนักถาวรในประเทศต่างๆทั่วโลก (ประเภทนักลงทุน) ประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศกลุ่มแคริบเบียน โดยมีรายละเอียดสำคัญเช่น จุดเด่นโปรแกรม เงื่อนไขการลงทุน ข้อดีของโปรแกรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น  
หมายเหตุ : บจก. ไทย-แคนาดา กรุ๊ป ให้คำปรึกษาในเรื่องการขอวีซ่าถาวรและสัญชาติ โปรแกรมนักลงทุนเท่านั้น!


March 2022 :
โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกา แอนติกาแลบาร์บูดา หยุดรับใบสมัครจากชาวรัสเซียและเบลารุส (โปรแกรมเซนต์ลูเซียไม่รับผู้สมัครชาวรัสเซีย) เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในสงครามยูเครน นอกจากนี้ โปรแกรมขอสิทธิ์พำนักถาวรและสัญชาติในยุโรปเช่น กรีซ (หยุดรับใบสมัครจากชาวรัสเซีย) โปรตุเกส (หยุดอนุมัติสิทธิ์พำนักถาวรให้กับชาวรัสเซียและเบลารุส) มอลต้า (หยุดอนุมัติ Golden visas หรือ Golden passports ให้กับผู้สมัครจากรัสเซียและเบลารุส) รวมถึงสหราชอาณาจักรได้ปิดโปรแกรม UK investor visa ส่วนสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้มีแผนจำกัดการออกวีซ่าถาวรให้กับชาวรัสเซีย


August 2022 : จากการจัดลำดับโดย CBI Index 2022 โปรแกรมขอสัญชาติโดมินิกา (ได้คะแนน 90%) และโปรแกรมเซ็นต์คิตส์แอนด์เนวิส (คะแนนเท่ากันคือ 90%) สามารถรักษาลำดับตำแหน่งสูงสุดในฐานะโปรแกรมการขอสัญชาติผ่านการลงทุน (Economic citizenship programs) และลำดับที่สามคือ ประเทศเซ็นต์ลูเซีย ตามมาเป็นลำดับที่สาม (ได้คะแนน 87%)

 

 

ขอวีซ่าถาวรหรือสัญชาติ
ผ่านโปรแกรมนักลงทุน

(Residence & Citizenship By Investment)
โปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่างนี้ !

โปรแกรมย้ายประเทศ ขอสัญชาติกลุ่มประเทศแคริบเบียน ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2020!
*เรียบเรียงจากรายงาน "A Guide To Global Citizenship : The 2020 CBI Index"

๐ หลักเกณฑ์ที่ 1: เสรีภาพในการเดินทาง

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ได้คะแนนสูงสุดในหัวข้อนี้ ทั้งนี้พลเมืองสหภาพยุโรป EU เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือขอวีซ่าเมื่อเดินทางไปถึง (Visa free or Visa on arrival) ได้มากที่สุด
* พลเมืองสหภาพยุโรป (EU Citizens) และพลเมืองเขตเศรษฐกิจเสรียุโรป (EFTA Nationals) นอกเหนือจากสิทธิ์เดินทางระหว่างประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว ยังได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าและพำนักอาศัยได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอีกด้วย

๐ หลักเกณฑ์ที่ 2: มาตรฐานการครองชีพ

ออสเตรียและ มอลตา ได้รับคะแนนสูงสุดด้านมาตรฐานการครองชีพด้วยจำนวนเก้าคะแนน อายุขัยที่สูง ระดับความปลอดภัยในชีวิตของพลเมือง ความมีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน คะแนนด้านการศึกษา และรายได้รวมประชาชาติ GDP

ประเทศกลุ่มแคริบเบียนได้คะแนนเจ็ดคะแนน ได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา เกรนาดา โดยทำคะแนนได้ในด้านความมีเสรีภาพ แอนติกาและบาร์บูดามีการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นอย่างมาก เกรนาดาได้คะแนนสูงด้านการศึกษา รองลงมาคือตุรกี ในด้านการปฏิรูปการศึกษา บัลกาเรียมีคะแนนสูงในด้านการศึกษา รายได้รวมประชาชาติ และเสรีภาพของพลเมือง มอนเตเนโกรมีจุดแข็งแกร่งในด้านความปลอดภัย และด้านการเติบโตของ GDP

เซนต์คิตส์และเนวิส รวมถึงโดมินิกา ตามด้วยมาหกคะแนนเพราะพลเมืองมีความสุขกับเสรีภาพ เซนต์คิตส์และเนวิสมีรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นซึ่งบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าของโดมินิกา สะท้อนให้เห็นในคะแนนการเติบโตของ GDP
* ประเทศทีประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในปี 2021 ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

 

 

* ตารางคะแนนรวมโปรแกรมย้ายประเทศ ขอสัญชาติที่สองผ่านการลงทุน 


๐ หลักเกณฑ์ 3: จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ

ค่าใช้จ่ายจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี 2019 ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้สมัครเพียงเดี่ยวคนเดียว โดมินิกาและเซนต์ลูเซียได้คะแนน 10 ด้วยจำนวนเงินลงทุนต่ำสุดที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นอีกประมาณ $40,000 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมนักกฏหมาย ค่าธรรมเนียมบริษัทที่ปรึกษาได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลในประเทศนั้น ค่าธรรมเนียมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/due diligence ค่าธรรมเนียมรัฐบาล เป็นต้น)

ประเทศที่ได้เก้าคะแนนคือ แอนติกาและบาร์บูดา ที่ให้สัญชาติให้กับผู้สมัครโดยลดเงินบริจาคให้รัฐบาลลงเหลือ 100,000 ดอลลาร์ แต่ค่าธรรมเนียมรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้นเป็น 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ เช่นเดียวกับเซนต์คิตส์และเนวิส ที่กำหนดวงเงินบริจาคให้กับกองทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของรัฐบาล สำหรับผู้สมัครแบบครอบครัวคือ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจาก $195,000) ซึ่งเทียบเท่ากับวงเงินลงทุนขั้นต่ำของ ประเทศเกรนาดา

กัมพูชาและ ตุรกี ได้แปดคะแนน โดยเกณฑ์วงเงินลงทุนขั้นต่ำของตุรกีจะไม่ลดลงอีก เนื่องจากได้มีการลดลงไปแล้วในปีก่อนหน้า

มอนเตเนโกรได้หกคะแนน ด้วยวงเงินลงทุนจำนวน 250,000 ยูโร (ประมาณ 294,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการที่รัฐบาลอนุมัติในพื้นที่มอนเตเนโกรตอนเหนือและตอนกลาง รวมทั้งต้องบริจาคเงินให้รัฐบาลจำนวน 100,000 ยูโร เพื่อใช้เป็นเงินสนับสนุนในการช่วยพัฒนาพื้นที่ต่างๆในประเทศ ดังนั้นเงินลงทุนทั้งหมดคือ 350,000 ยูโร (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าจ้างนักกฏหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

บัลแกเรียและมอลตา มียอดเงินลงทุนขั้นต่ำที่ไม่เปลี่ยนแปลงในดัชนี CBI ปี 2020 (โปรแกรมย้ายประเทศถาวร ขอสัญชาติที่สองสำหรับนักลงทุน)
* Immigrant Investor Programs - คือโปรแกรมที่ยอมให้ผู้สมัครแต่ละบุคคล ได้รับวีซ่าถาวรเพื่อย้ายประเทศ /สิทธิ์พำนักอาศัย (Residence) / หรือสัญชาติ (Citizenship) เป็นการตอบแทน หลังจากที่ได้ลงทุนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศนั้นๆ


๐ หลักเกณฑ์ที่
4: ข้อบังคับให้เดินทางเข้าประเทศในระหว่างยื่นเรื่อง หรือกำหนดให้ต้องพำนักอาศัย

ประเทศในแถบแคริบเบียนสี่ประเทศ ได้รับคะแนนสูงสุดคือ โดมินิกา เกรนาดา เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย รวมถึงประเทศจอร์แดน ได้คะแนนเต็ม เพราะไม่มีข้อบังคับใดๆที่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องเดินทางเข้าไปในประเทศ หรือเข้ามาพำนักอาศัย ย้ายประเทศมาอยู่ถาวร ไม่ว่าก่อนยื่นเรื่อง ระหว่างดำเนินเรื่อง หรือหลังจากได้รับอนุมัติสัญชาติแล้ว

กลุ่มประเทศที่ได้คะแนนอันดับสอง ได้แก่ มอนเตเนโกร ออสเตรีย กัมพูชา ตุรกี และวานูอาตู ซึ่งทุกประเทศมีข้อกำหนดให้ผู้สมัครต้องเดินทางเข้ามาเพียงครั้งเดียว มอนเตเนโกรกำหนดให้ผู้สมัครเดินทางเข้าประเทศก่อนได้รับอนุมัติสัญชาติจากกระทรวงมหาดไทย ตุรกีกำหนดให้เดินทางเข้าไปทำไบโอเมตริกซ์ (Biometrics) เพื่อขอรับบัตรประจำตัวประชาชน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครบางท่านอาจได้รับการยกเว้น โดยทำไบโอเมตริคซ์ได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงสุลตุรกี

แอนติกาและบาร์บูดา บัลแกเรีย และ ไซปรัส ได้หกคะแนน กล่าวคือ ผู้ที่ได้รับสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดาแล้วต้องเดินทางเข้าไปพำนักเป็นเวลาอย่างน้อยห้าวัน เฉพาะในช่วงห้าปีแรก (เพื่อขอต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่) ส่วนบัลแกเรีย และไซปรัส มีข้อกำหนดให้ต้องเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อยสองครั้งในระหว่างการสมัครเพื่อยื่นใบสมัคร ทำไบโอเมตริคซ์ และรับบัตร residence permit
โปรดสังเกตุ: ไซปรัสมีเงื่อนไขกำหนดผู้ที่ได้รับอนุมัติสถานะ ต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตลอดไป (ซื้อมาขายไปได้) หากขายทิ้งไปเมื่อใดจะถูกเพิกถอนสถานะ แต่ไม่มีข้อบังคับให้ต้องย้ายประเทศไปพำนักถาวรแต่อย่างใด

ประเทศมอลตามีข้อกำหนดด้านการเดินทางและการพำนักที่เข้มงวด ผู้สมัครต้องเดินทางไปมอลตาสองครั้ง โดยครั้งแรกไปให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ และครั้งที่สองในการสาบานตน เวลาที่ใช้ในการได้รับสัญชาติอย่างน้อย 12 เดือน


๐ หลักเกณฑ์ที่ 5: ความรวดเร็วในการอนุมัติสัญชาติและได้เป็นพลเมืองย้ายประเทศ

เซนต์คิตส์และเนวิสครองตำแหน่งสูงสุดด้วยความเร็วในการประมวลผลเฉลี่ยใน 3 เดือน เนื่องจากมีกระบวนการยื่นใบสมัครแบบเร่งรัด การได้รับสัญชาติ เป็นพลเมืองเพื่อย้ายประเทศ ได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็วภายใน 60 วันนับจากวันยื่นคำร้อง (แบบเร่งรัด มีค่าธรรมเนียมการสมัครเพิ่มเติม)

ประเทศที่อนุมัติสัญชาติได้รวดเร็วรองลงมาได้แก่ โดมินิกา เกรนาดา จอร์แดน มอนเตเนโกร เซนต์ลูเซีย และวานูอาตู

เมื่อเริ่มเปิดโปรแกรม มอนเตเนโกรอนุมัติสัญชาติให้กับผู้สมัครรายแรกๆ ใช้เวลาเพียง 95 วันหลังจากยื่นเรื่อง แต่เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมากขึ้น เวลาที่ใช้ดำเนินการจึงยาวนานขึ้น เกรนาดาอนุมัติสัญชาติได้เร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการนำกระบวนการยื่นเรื่องแบบสองขั้นตอนมาใช้ในเดือน November 2019

มอลต้า ออสเตรีย และบัลแกเรียยังคงเป็นโปรแกรม CBI ที่ช้าที่สุด โดยมีระยะเวลาขอสัญชาติประมาณ 13 เดือน (สำหรับโปรแกรมนักลงทุนขอสัญชาติมอลต้า) หรือ 24 เดือน (โปรแกรมขอสัญชาติบัลกาเรียแบบเร่งรัด) หรืออาจยาวนานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่องทางเลือกในการลงทุน
* ข้อสังเกตุ: ในปี 2020 ความสนใจย้ายประเทศมอลต้าลดลง อาจเนื่องมาจากแรงกดดันจากสหภาพยุโรป การระบาดของโควิด-19 รวมถึงปัญหาเบรคซิท Brexit (ถึงแม้มอลต้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากกับสหราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นนี้มาก) ต่อมาในปี 2021 ผู้สมัครโปรแกรมมอลต้าได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น


๐ หลักเกณฑ์ที่ 6: ความง่ายในการดำเนินการ

เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ที่โปรแกรมย้ายประเทศขอสัญชาติที่สองของประเทศกลุ่มแคริบเบียน ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับรูปแบบการประมวลผลที่ตรงไปตรงมาและคล่องตัวรวดเร็วที่สุดคือ โดมินิกา

ออสเตรีย บัลแกเรีย และกัมพูชา ยังคงดำรงตำแหน่งรั้งท้าย เนื่องจากมีข้อกำหนดที่ยุ่งยากมากขึ้น เช่นการทดสอบภาษาเขมร ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกัมพูชา รวมทั้งข้อกำหนดให้ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับโปรแกรมย้ายประเทศของ ออสเตรีย และบัลแกเรีย


๐ หลักเกณฑ์ที่
7 : การตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร (Due Diligence)

โดมินิกา เกรนาดา มอลตา และ เซนต์คิตส์และเนวิส อยู่ในอันดับต้น ๆ โดยได้คะแนนเต็มสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างเข้มงวด โดมินิกา มอลตา และ เซนต์คิตส์และเนวิส ได้รับคะแนนเต็มสำหรับหลักเกณฑ์ความเข้มข้นในการดำเนินการตรวจสอบ Due Diligence  ในทุกปีนับตั้งแต่มีการจัดลำดับดัชนี CBI

ในดัชนีโปรแกรมย้ายประเทศขอสัญชาติที่สอง (CBI) ในปี 2020 มอนเตเนโกร แอนติกาและบาร์บูดา ได้เก้าคะแนน โดยมีข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ การตรวจสอบสถานะโดยหน่วยงานภายนอก ใบรับรองประวัติอาชญากรรม และการยกเว้นไม่รับผู้สมัครที่เป็นบุคคลมีความเสี่ยงสูง ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างถูกกฏหมายของเงินทุนและทรัพย์สินของผู้สมัคร มอนเตเนโกรเป็นประเทศที่มีผลงานด้านนี้สูงสุดสำหรับดัชนี CBI ซึ่งอาจรวมไปถึงในอนาคต

บัลแกเรีย ไซปรัส และเซนต์ลูเซีย ได้เจ็ดคะแนน สำหรับความจริงจังในการตรวจสอบหลักฐานประวัติอาชญากรรมจากประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร และจากประเทศที่ผู้สมัครมีถิ่นพำนักถาวร สำหรับบัลแกเรีย และไซปรัส ไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในด้านสัญชาติของผู้สมัครแต่อย่างใด

ในตุรกี ผู้ยื่นขอสัญชาติเพื่อย้ายประเทศถาวร ถูกตรวจสอบโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยตุรกี โดยมีความร่วมมือกับอินเตอร์โพล (Interpol) ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองประวัติอาชญากรรม หรือเอกสารหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาที่ไปโดยสุจริตของทรัพย์สิน ซึ่งประเด็นนี้อาจก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อตุรกีและประเทศพันธมิตร ดังนั้นตุรกีจึงได้คะแนนต่ำในหัวข้อนี้
* Due Diligence คือการตรวจประวัติบุคคล/องค์กรอย่างกว้างขวาง โดยครอบคลุมรายละเอียดจากแหล่งต่างๆเช่น เครือข่ายฐานข้อมูล บันทึกสาธารณะ หน่วยงานด้านกฏหมาย สื่อสารมวลชน หรือการติดต่อกับหน่วยงานธุรกิจ เพื่อได้เห็นภาพประวัติของบุคคลหรือองค์กรที่ต้องการ

 

 

 

 

๐ หลักเกณฑ์ที่ 8: ผู้สมัครแบบครอบครัว

โดมินิกา และเกรนาดา ครองตำแหน่งสูงสุด โดยได้รับคะแนนด้านการมีความหลากหลายให้กับผู้สมัครแบบครอบครัว โดยทั้งสองประเทศอนุญาตให้รวมเด็กผู้ติดตามที่มีอายุมากกว่า 18 ปี โดยอาจมีเงื่อนไขบางประการ เช่นเดียวกับอนุญาตให้รวมสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้แก่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย พี่น้อง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของคู่สมรสของผู้สมัครหลัก

มอลตา เซนต์คิตส์และเนวิส รวมไปถึงเซนต์ลูเซีย ต่างได้รับเก้าคะแนน - มอลตากำหนดให้พ่อแม่และปู่ย่าตายาย ต้องมีอายุมากกว่า 55 ปี โดยต้องพำนักอาศัยอยู่ และได้รับการสนับสนุนดูแลโดยผู้สมัครหลัก ในทำนองเดียวกัน เซนต์คิตส์และเนวิส กำหนดให้พ่อแม่ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีและปู่ย่าตายายอายุมากกว่า 65 ปี สามารถรวมเข้าไปในใบสมัครได้ ตราบเท่าที่ยังอาศัยอยู่และได้รับการดูแลสนับสนุนโดยผู้สมัครหลัก

มอนเตเนโกรได้หกคะแนนร่วมกับ ไซปรัส โดยบัลแกเรียและตุรกี รั้งท้ายด้วยห้าคะแนน

ไซปรัสอนุญาตให้รวมเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจขั้นรุนแรง รวมไปถึงผู้ติดตามที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว (ของผู้สมัครหลักเท่านั้น) โดยมีอายุไม่เกิน 28 ปี และต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูง ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือปริญญาโท แต่ไม่รวมผู้ติดตามที่เรียนวุฒิวิชาชีพ มอนเตเนโกรผ่อนปรนมากขึ้นโดยอนุญาตให้รวมผู้ติดตามที่โตเป็นผู้ใหญ่ในทุกวัยของผู้สมัครหลัก ตราบเท่าที่ผู้ติดตามเหล่านั้นยังพึ่งพิงอยู่กับผู้สมัครหลัก

* Nov 2021 : ผู้สมัครจากจีนแผ่นเดินใหญ่ ซึ่งเป็นผู้สมัครหลักจำนวนสูงสุดในโปรแกรมย้ายประเทศขอวีซ่าถาวรและสัญชาติทั่วโลก เช่น แคนาดา อเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร โปรตุเกส หลายประเทศในสหภาพยุโรป รวมถึงกลุ่มประเทศแคริบเบียน ได้ลดจำนวนลงอย่างมากและมีนัยสำคัญในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุผลหลายประการเช่น นโยบายจัดเก็บภาษีที่เข้มงวดขึ้น ข้อจำกัดการเดินทางของชาวจีนจากความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการออกพพาสปอร์ตในช่วงโควิด รวมถึงความยุ่งยากในการโอนเงินอย่างถูกกฏหมายออกนอกประเทศจีน ฯลฯ เป็นต้น
** เปรียบเทียบปี 2019-2021 : จำนวนผู้สมัครชาวจีนในโปรแกรมวีซ่าถาวรนักลงทุนย้ายประเทศ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่น โปรแกรมลงทุนอเมริกา โปรแกรมลงทุนสหราชอาณาจักร (ยกเว้น Startup Visas) ลงทุนออสเตรเลีย สตาร์ทอัพแคนาดา สิทธิ์พำนักถาวรโปรตุเกส สเปน กรีซ ลีตเวีย ยกเว้นโปรแกรมขอสัญชาติเซนต์ลูเซียมีจำนวนเพิ่มชึ้น ฯลฯ  


๐ หลักเกณฑ์ที่
9: ความน่าเชื่อถือของโปรแกรมย้ายประเทศ

โดมินิกา (โปรแกรมก่อตั้งปี 1993) เซนต์คิตส์และเนวิส (ก่อตั้งปี 1984) ได้รับการจัดลำดับสูงสุด เพราะโปรแกรมการให้สัญชาติของทั้งสองประเทศได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่า มีความมั่นคงน่าเชื่อถือตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้จึงเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับโปรแกรมการให้สัญชาติที่สอง โดยเฉพาะเซนต์คิตส์และเนวิส มีชื่อเสียงในฐานะ "มาตรฐานระดับทองคำขาว" (Platinum standard) ของอุตสาหกรรม CBI และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

โปแกรมขอสัญชาติตุรกี แม้เพิ่งเปิดโปรแกรมให้สัญชาติในปี 2017 แต่โครงการของตุรกีได้รับความนิยมสูงมาก ตามข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการ ในเดือนมีนาคมปี 2020 มีผู้สมัครหลัก 3,882 รายได้รับการอนุมัติสัญชาติในช่วงเวลาเพียงห้าเดือน ทำให้ตุรกีเป็นโปรแกรม CBI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเช่นกันในอุตสาหกรรมนี้

เซนต์คิตส์และเนวิส ได้คะแนนค่อนข้างสูงด้านความมุ่งมั่นในการตรวจสอบสถานะของผู้สมัครอย่างเข้มงวด และเป็นประเทศที่ให้สถานะพลเมือง ให้สัญชาติเพื่อย้ายประเทศได้เร็วที่สุด ผู้ถือพาสปอร์ตเซนต์คิตส์เดินทางเสรีโดยไม่ต้องขอวีซ่าไปยังประเทศต่างๆได้มากขึ้น ประเทศนี้ยังมีชื่อเสียงในฐานะมาตรฐานระดับสูง ของธุรกิจด้านการขอสัญชาติที่สองเพื่อย้ายประเทศ

เกรนาดาอนุมัติสัญชาติและให้สถานะพลเมืองได้เร็วขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน นอกจากนี้ยังได้คะแนนมากขึ้น จากเงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้นสำหรับสมาชิกในครอบครัวผู้ติดตาม

เซนต์ลูเซียยังคงรักษาตำแหน่งเหนือกว่าแอนติกาและบาร์บูดา เนื่องจากระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติสถานะพลเมืองเร็วขึ้น โปรแกรมมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างถูกกฏหมายของเงินลงทุนของผู้สมัคร ทั้งนี้ ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา ติดอันดับรั้งท้ายในกลุ่มแคริบเบียน

มอนเตเนโกร ในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมโปรแกรมให้สัญชาติเพื่อย้ายประเทศรายใหม่ของปีนี้ มอนเตเนโกรมีความน่าสนใจเนื่องจากมีข้อบังคับให้ต้องเดินทางเข้ามาและพำนักอาศัยในประเทศไม่มาก รวมถึงระยะเวลาอนุมัติสัญชาติและได้เป็นพลเมืองอย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ : รัฐบาลมอนเตเนโกรตัดสินใจไม่ต่ออายุโปรแกรมลงทุนขอสัญชาติอีกต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2022 โปรแกรมจะยุติลง เนื่องจากมอนเตเนโกรต้องการให้การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอียู (EU) ในอนาคต มีความราบรื่น และไม่ถูกกดดันโดยคณะมนตรีสภาสหภาพยุโรป

ตุรกีครองอันดับที่ 10 โดยรวม ในดัชนี CBI ขอสัญชาติเพื่อย้ายประเทศในปี 2020 ด้วยเหตุที่โปรแกรมตุรกี มีเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก อนุมัติรวดเร็วกว่า จึงได้รับที่นิยมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตุรกีครองตำแหน่งนี้เหนือกว่าบัลแกเรีย โดยผู้สมัครส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง

* January 14, 2021 : เซนต์คิตส์แอนด์เนวิส ได้รับการจัดอันดับโดย The Caribbean Journal ให้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในภูมิภาคแคริบเบียนในปี 2021
** ผลตอบแทนการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มประเทศแคริบเบียนอยู่ที่ 1.5-3% ต่อปี ผู้ขอสัญชาตินอกจากได้เงินทุนคืน ยังมีรายได้ หลังจากถือครองครบ 5 ปี

 

(Credit : “A Guide To Global Citizenship : The 2020 CBI Index”)

Visitors: 548,259